Rüyada Ölüm Görmek

İnsan kendisini veya başkasını rüyasında ölmüş olarak görürse, onun ahlaken bozulmasına işarettir. Eğer bir insan rüyasında ölünün arkasından bağırıyor, ağlıyor, tabutta taşındığını, o kimsenin toprağa verildiğini görüyorsa, rüya sahibinin yükseleceğine işarettir.

Rüyada ölüyü gömmek, hayırlı bir haber alınacağına işarettir. Rüyada ölü görmek, hayra yorulur. Ölmüş insanların rüya aleminde söyledikleri doğru olarak çıkar. İnsanın kendisini ya da başkasını rüyada ölmüş görürse, onun ahlakının bozulmasına yorumlanır.

Rüyada ölünün güldüğünü görmek, vicdanınızın rahat olacağını işaret eder. Rüyada ailenizden birinin öldüğünü gördüyseniz, ölen kişinin uzun ömürlü olacağı anlamına gelir. Bazen bu rüya, sıkıntı ve üzüntüyle de yorumlanır. (Bkz. Gülmek)

Rüyada ölüm görmek, yolculuk ile tabir edilir. Bir rivayete göre, evlenme ile tabir olunur. Öldüğünü ve mezara götürüldüğünü gören, uzak bir yolculuğa çıkar, ölüp kefenlendiğini gören, bekar ise evlenir. Ölüp gömüldüğünü gören, tövbe etmeden vefat eder.

Rüyada ölü gömüldükten sonra mezarından çıkarsa, tövbeye kavuşur, ölüp halkın omuzları üzerinde götürüldüğünü gören, halk arasında şeref ve itibar kazanır.

Rüyada ölümünden sonra tekrar dirildiğini gören, fakirse zengin olur; eğer rüya sahibi yolculukta ise veya gurbette bulunuyorsa, selametle vatanına döner.

Rüyada tanınmamış bir kadının ölümünü görmek, yağmurun azlığına; bu kadının tekrar dirildiğini görmek, yağmurun geleceğine, birçok kadınların öldüklerini görmek, çocuklar arasında ölüm olacağına; ölülerin mezarlarından çıktıklarını ve bütün yiyecekleri bitirip geriye bir şey bırakmadıklarını görmek, kıtlığa; kuyulardaki tatlı suları tamamen içtiklerini görmek, büyük bir hastalık çıkacağına delalettir.

Rüyada bir ölüyü arkasında beyaz veya yeşil elbise olduğunu ve yüzü güldüğü halde görmek, gufrana erişmiş bulunduğuna; aksini görmek de bunun aksine; karısının öldüğünü ve sonra dirildiğini görmek, eşinden faydalanmaya; uykusunun içinde hasta olmayarak öylece öldüğünü görmek, uzun ömre delalet eder. 

Rüyada bir dostunun ölümünü görmek, rüya sahibinin ölmesine veya dostunu kaybetmesine delalet eder.

Rüyada vahşi bir hayvanın ölmüş olduğunu görmek, düşmana karşı zafere ve selamete işarettir. Evcil hayvanlardan birinin öldüğünü görmek, hayırlı değildir.

Bazı tabircilere göre; rüyada tanınmamış bir ihtiyarın öldüğünü görmek, arzu ettiği şeyden bir sonuç almamaya; tanınmamış bir kadının öldüğünü görmek, dünya işlerinin askıda kalmasına; bir aslan veya filin öldüğünü görmek, o memlekette büyük bir kişinin ölümüne delalet eder.

İbn-i Kesir’e göre; oğlunun ölümü, düşmandan kurtulmak ve mirastır. Kızının ölümü, sevinç ve bir istekten vazgeçmektir. Babanın ölümü, geçim sebebiyle; annenin ölümü, maksada ulaşmaktır ve hüzündür. Akrabalarından birinin öldüğünü görenin, kuvvetinde noksanlık hasıl olur. Karısının ölümü, iyidir. Hamile kadının ölümü, daha mübarek ve kurtuluştur.

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada ölüm, dinde noksanlığa ve fesada, dünyada ise şerefe işarettir. Ev halkından bir ölünün kendisi ile düşmanlık yaptığını görmek, dostunun kendisine darılacağına; bir ölünün hiddet ettiğini görmek, vasiyetinin yapılmadığına; bir ölünün güler ve sevinir olduğunu görmek, ona kabul edilen bir, dua ve sadakanın ulaştığına işaret eder.

Rüyada bir ölüyü güzel elbisesi içinde görmek, onun iyi bir akıbeti olduğuna ve iman ile öldüğüne; bir ölünün bir mescitte dirildiğini görmek, onun azaptan uzak olduğuna delalet eder.

Rüyasında ölülerle oturup konuştuğunu görmek, rüyayı gören uzak bir yolculuğa gider. Ölünün güldüğünü ve sonra ağladığını görmek, onun İslam dininin dışında ölümüne işarettir. Bir ölünün yüzünün siyah olduğunu görmek, onun dinsiz olarak öldüğüne delildir.

İsmail El-Esasa göre; rüyasında bir ölünün namazda ayakta durduğunu görmek, onun yaşadığı zaman çok ibadet etmiş olduğuna işarettir. Rüyada bir ölünün dirilerek sağ iken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmek, onun iyi bir halde olduğuna delalet eder.(Bkz. Başkasının Namaz Kıldığını)

Ebu Sait El-Vaize göre; bir ölünün dirildiğini gören, iyiliğe ulaşır. Ümit etmediği bir yerden sevinç duyar. Bir ölünün kendisine bir şey söylediğini görmek, o şeyin aynen çıkacağına işarettir.

Rüyada bir ölünün üzerinde taç ve mühürler ve buna benzer şeyler olduğunu veya yüksek bir yer üzerinde oturduğunu görmek, onun ahirette iyi halde olduğuna; bir ölünün arkasında yeşil elbise görmek, onun şehit olarak öldüğüne işarettir.

Rüyada bir ölüyü güler yüzlü ve fakat sessiz ve sakin görmek, o ölünün kendisine dualar gönderildiğinden dolayı hayır içinde olduğuna delalet eder.

Rüyada bir ölünün kendisi ile ağız kavgası ettiğini görmek, günaha girdiğine; bir ölünün kötü sözlerle kendisine nasihat ettiğini görmek, rüya sahibinin günah işlediğine; bir ölünün kendisini dövdüğünü görmek, günahkar olduğuna; bir rivayete göre, yolculuktan habere, borcunu ödemeye yahut elinden çıkmış bir şeyi tekrar elde edeceğine işarettir.

Rüyada bir ölünün zengin olduğunu görmek, Allah (C.C.) katında iyiliğe işarettir. Bir ölünün fakir olduğunu görmek, bu rüyanın aksine; eğer ölü dindar bir kişi ise, ahirette rahatına; birçok tanınmış ölünün mezarlarından kalkıp sevinçli bir halde olduklarını görmek, ölmüş sandığı işlerinin yeniden düzelip bundan hayır ve menfaat geleceğine ve şansının yenileneceğine işarettir.

Rüyada ölüyü kederli, elbiselerini eski ve yırtık görmek, eğer evladı ve akrabaları varsa, fakirliğe düşeceklerine ve günahkar olacaklarına işarettir.

Rüyada birçok tanınmamış ölüyü mezarlarının üzerinde ayakta durduklarını görmek, o yer halkının şiddete kapılacaklarına ve içlerinden kötü insanlar çıkacağına delalet eder.

Rüyada ceddi veya ceddinin ceddi veyahut dedesinin dirildiğini görmek, rüya sahibinin uzun ömürlü olacağına, içlerinde doğruluğuna ve dünyada iyilik göreceğine işarettir. Rüyada anne ve babasının dirildiğini görmek, iyidir. Oğlunun dirildiğini gören, beklemediği bir yerden bir düşman çıkar. ( Bkz. Dede)

Rüyada insanın bildiği bir ölüyü görmesi, sevinçtir. İnsanın gördüğü rüyaların en iyisi babası ve annesini yahut ceddini veya akrabasından birini görmesidir.

Ne suretle olursa olsun, rüyada babasının öldüğünü görmek, eğer rüya sahibi muhtaç biri ise Allah (C.C.) ona rızık ihsan eder. Gurbette bir kimsesi varsa gelir. Hasta ise iyileşir. Keder ve derdi varsa kurtulur. Bildiği bir ölüyü ve onun kendine selam verdiğini gören, o yıl ölmez. Kendinin ve ölünün salahına da delalet eder.

Cafer-i Sadık’ (R.A.) göre; rüyasında bir ölüye yol gösterdiğini gören, ilim ve hikmete kavuşarak, kötü yolda olan bir topluma yardim eder. Ölüyü dirilttiğini gören çok yaşar. Bir ölü ile minder üzerinde oturup kucaklaştığını gören, sağlıklı yaşar. 

Rüyada bir ölünün kendi mekânına oturduğunu görmek, hayır değildir. Eğer memur ise işinden çıkar veyahut ölür. Bir ölünün bir kadın ile evlendiğini görmek, o kadının ölümüne işarettir.

Danyal (A.S.)’a göre; rüyasında ölüp ailesinin etrafında ağladıklarını ve onu yıkayıp kefenlediklerini ve tabuta koyduklarını görmek, rüya sahibinin dininin fesadına, eğer gömülmezse iyiliğine delalet eder.

Rüyada ölmüş ve tabuta konularak kaldırılmış ve herkesin onun cenazesinde arkasından üzülmekte olduklarını gören, şeref, şan ve büyüklüğe nail olur. Fakat dininde fesat bulunur. Çünkü ölüm hayrat ve ibadetten kopmaktır. Eğer gömülmediğini görürse, sonradan bunlar düzelmiş olur. Öldüğünü ve tekrar dirildiğini gören günah işler ve sonra tövbe eder. Bir rivayete göre, ölüm ömürdür. (Bkz. Tabut)

Rüyada birinin “sen hiç ölmeyeceksin” dediğini gören şehit olarak ölür. Öldüğünü fakat üzerine de kefenin olmadığını, arkasından kimsenin ağlamadığını ve kefenlenmediğini görenin evinin bir tarafı veya emlağının bir kısmı yıkılır.

Rüyasında öldüğünü ve cenazesi yıkanmayarak ve kimse tarafından uğurlanmayarak gömüldüğünü görmek, yıkık olan evinin tamir edilmeyeceğine işarettir. Kendisini mezarlıkla ölü gören ve eskiden beri ölmüş olduğunu sanan uzak bir yola gider. Cahillerle ve fesatlarla arkadaşlık eder.

Cabirül-Magribi’ye göre; ansızın vefat, dindarlar için rahat, kafirler için azaptır. Rüyada ölümün şekli güç olursa, azaba delalet eder.

Rüyada öldüğünü ve kendisini yıkayanı öptüğünü gören günahlarından tövbe eder. Ölüp teneşir veya tabuta konulduğunu gören, bir devlet başkanının veya onun yardımcılarının hizmetine girer ve ondan hayır ve menfaat görür. Bir alimin öldüğünü görmek, o yerde onun ve şeriatın itibardan düştüğüne işarettir. Bekçinin öldüğünü görmek, adaletin olmayacağına; sanatçı birinin öldüğünü görmek, o sanatın azalacağına işarettir.

İbn-i Sirin’e göre; bir memleket başkanının rüyada öldüğünü görmek o memleketin yıkılmasına delalet eder. Rüyada ölüm görmek, fukaralıktır. Rüyasında öldüğünü ve yüzü buruşuk ve hiddetli olduğunu gören, dünyada darlığa ve ahirette de kötü bir hale düşer. Eğer yüzü gülüyorsa hayra işarettir.

Kirmani’ye göre; kendisinin ölüm halinde zahmet çektiğini gören, kendi nefsine zulmeder. Bir rivayete göre, bu rüya sahibi borçlu ise borcundan kurtulur. Yolculuk etmek istiyorsa gider. Diğer bir görüşe göre de elinden mal çıkar, evi yıkılır ve oturduğu yer değişir. 

Rüyada öldüğünü ve kefenlendiğini ve gömüldüğünü ve sonradan kabirden çıktığını gören kimse, günahlarına tövbe eder ve iyi insan olur. Öldüğünü fakat ölüler gibi kefenlenmediğini görenin evi yıkılır ve oradan çıkar. (Bkz. Kefen)

Rüyada öldüğünü ve sonradan tekrar dirildiğini gören, uzun bir yolculuğa gider ve döner.

Rüyada öldüğünü ve birtakım adamların omuzlarında götürüldüğünü görmek, yüksek bir rütbeye ulaşarak mevki sahibi olmaya ve fakat dininde azalma olduğuna, gömülmediği halde sonradan durumunun düzeleceğine işarettir.

Rüyada öldüğünü fakat ne kefen ne tabut ne kabir ve ne de gözyaşı olmadığını görmek, rüya sahibi için içinde bulunduğu kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Ölü gibi kefene sarılı olduğunu görmek, ölümüne; sağ iken öldüğünü ve sonradan tekrar dirildiğini görmek, dininden dönmesine delalet eder.

Rüyada bir memur kendini ölüm döşeğinde ve ölüm halinde olduğunu görse, işinden atılır. Anne ve babasından birinin öldüğünü görenin evinden dünya nimeti çıkar ve hali kötüleşir. Kardeşinin öldüğünü gören, eğer hasta ise ölür veya akrabasından biri ölür. Bir rivayete göre, iki gözünden veya ellerinden birini kaybeder. 

Rüyada eşinin öldüğünü görmek, geçimine yardımcı olanın artık bulunmadığına delalet eder.

Rüyada ölüm görmek, büyük bir işten dolayı pişmanlıktır. Ölüp sonra dirildiğini gören, günah işler ve sonra tövbe etmesi gerekir. Hasta olmadan ve üzerinde ölüm hali bulunmadan öldüğünü gören uzun bir ömür yaşar. Bir kimsenin kendisine sen artık ölmeyeceksin dediğini gören sahiden ölür. 

Rüyada ölmüş olup elbisesinden sıyrılarak çıplak bulunduğunu gören, şiddetli bir fakirliğe düşer; ölüp yüksek bir yere konulduğunu gören, rahata erişir. Bir rivayete göre, eşinden hayır görür. 

Rüyada kimsenin bulunmadığı ve geçmediği bir yerde yalnız olarak ölmüş olduğunu görmek, hayır değildir. Eğer gurbette bir akrabası varsa, onun felakete uğradığına dair haberi gelir.

Bazılarına göre; rüyada ölüm görmek, boşanmaya delalet eder. Kendisinin ölüp, karısının matem içinde olduğunu görmek, aralarında boşanmaya delalet eder.

Rüyada bekar bir adamın öldüğünü görmesi, evlenmeye; kendisinin veya ortağının öldüğünü ve kendisinin ağladığını görmek, her ikisi için musibete; birinin ölüp halkın onu hayır ile andıklarını görmek, işlediği işlerle makbul olacağına; bir toplumda öldüğünü görmek, onların işleri üzerinde çalışmaya; bir rivayete göre, uzak bir yolculuğa gidip, dönmemeye işarettir.

Rüyada bir ölüyü sırtına yüklediğini görmek, haram mal kazanmaya delalet eder. Bir ölüyü yerde sürüklediğini gören, günaha girer.

Rüyada bir ölüyü kabre götürdüğünü gören, sevap işler; bir ölüyü çarşıya taşıdığını gören, muradına erişir ve ticareti genişler; bir ölüyü musallaya götürdüğünü gören, fesat bir kimseye haber verir, ölmüş olduğunu ve toprak üzerinde yattığını gören mal sahibi olur. (Bkz. Kabir)

Rüyada çocuklarının öldüğünü görmek; uzun bir ömre, faziletli olmaya, doğru sözlü, doğru özlü olmaya. hayra, batıldan kaçınmaya işarettir.

Rüyada ölünün helal olan şeylerden bir şey ikram ettiğini görmek; nimet ve bolluğa, memuriyet ve makama, sağlık ve selamete işaret olduğu gibi, verdiği şey helal olmayan şeylerden ise, rüya sahibinin geçim sıkıntısı çekeceğine günaha gireceğine delalet eder.

Rüyasında Hz. Ömer ile konuştuğunu gören kimse ölü ise, adalet içinde yaşar. Halifenin kendisine hiddetle bağırarak, söylendiğini gören kedere düşer, memur ve işçi ise işinden atılır. Fakir ise daha ziyade fakirleşir. Zengin ise fakir olur. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada ölen ve defnedilen kimse, tövbe etmeksizin ölür. Eğer kabrinden çıksa ona tövbe etmek nasip olur.

Bazı tabirciler, ölmek, evlenmeye işarettir, dediler. Çünkü ölü, evlenecek şahıs gibi hoş kokulu şeylere ve yıkanmaya ihtiyacı vardır, dediler.

Rüyada öldüğünü ve bir grup insanların omuzlarında götürüldüğünü ancak defnedilmediğini gören kimse, düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehilse, memur olur. Rüyada öldükten sonra yaşadığını gören kimse, fakirlikten zengin olur veya günahlarından tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner. 

Rüyada tanınmayan bir kadının ölmesi, yağmur yağmamasına; öyle bir kadının yaşaması ise, Allah (C.C.)’ın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine işarettir. Bir kimse rüyada tanıdığı bir ölünün yeniden öldüğünü ve ona ağlandığını görse, o ölünün ailesinden birisinin öleceğine işarettir. Eğer ağlanmıyorsa, o ölünün ailesinden birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine işarettir. 

Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güler yüzlü ve sevinçli olarak görse, o ölünün görüldüğü gibi ahirette nimetler içinde bulunduğuna işarettir.

Rüyada eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığını ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna işarettir. Bir kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmediğini haber vermesi, o ölünün şehitler makamında olmasına ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir.

Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır. Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışında bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, haram mala sahip olur. Rüyada bir ölüyü ölülerin götürüldüğü bir şekilde yüklendiğini gören kimse, idareciye hizmet eder.

Bir kimse rüyada bir ölünün hasta olduğunu görse, dinî bir işten dolayı mesul tutulacağına işarettir. Rüyada hanımının öldüğünü ve tekrar dirilerek yaşadığını gören kimse, ziraat ve harmanından fayda görür. Rüyada ölü cesedi bulan bir kimse, bir mal bulur.

Rüyada ölünün arkasından gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder. İmamın öldüğünü görmek, şehrin harap olması ile tabir edilir. Ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı tabirciler, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hasta olmaksızın öldüğünü gören kimsenin ömrü uzun olur, dediler.

Rüyada ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başkaları için zalim olur. Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse, fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur. Sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe nail olur. Rüyada kaybolmuş birisinden ölüm haberi geldiğini gören kimseye, kaybolmuş o kimsenin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde oluşunun haberi gelir.

Rüyada oğlunun öldüğünü gören kimse, düşmanından kurtulur. Kızının öldüğünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamayacağından dolayı ümitsiz olur. Hasta olan bir kimse evlendiğini görse, o hasta ölür. Evli olan birisi öldüğünü ve defnedildiğini görse, hanımından veya ortağından yahut erkek kardeşinden ya da dostlarından ayrılır. Bazen de bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasına eğer yolcu ise çoluk çocuğunun yanma dönmesine işarettir. Hasta adamın öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine işarettir.

Rüyada erkek kardeşin ölümü, düşmanın ölümüne işarettir. Birtakım ölüler arasında bulunduğunu gören kimsenin, münafık bir kavim arasında bulunduğuna işarettir.

Rüyada ölü ile arkadaşlık ettiğini gören kimse, uzak bir yere yolculuğa çıkar ve o yolculuktan menfaat elde eder. Rüyada ölüyü yediğini gören kimsenin ömrü uzun olur. Rüyada ölü olduğunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir. 

Rüyada ölünün bir şey yemesi, o şeyin pahalı olacağına işarettir. Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin işleri ilerler, günah üzüntü ve borçtan kurtulur.

Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını görmek, rüyayı gören kimsenin doğru bir iş yaptığına işarettir.

Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır. Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidini kestiği bir isi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin etmediği bir yerden kolaylık gelir. Eğer tanıdığı ölüleri ev veya şehir yahut mahallenin bir yerinde durduklarını görse, rüya sahibinin veya o ölülerin evlat ve torunlarının ümitlerini kesmiş oldukları isleri meydana gelir. 

Rüyada ölülerin meşgul veya yorgun ve zahmet içinde yahut şekil, sima ve elbiselerinde bir fenalık ve çirkinlik bulunduğunu görse, o ölünün dünyadaki halinden mesul tutulacaklarına işarettir.

Ölünün üzerinde bulunan kirli ve paslı elbiselerin tabiri de böyledir. Ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü şaka devresini bitirmiştir. Korku halinde bulunan bir kimse rüyada özellikle anasının ve babasının sağ olduklarını görse, korkudan emin olur, üzüntü ve kederi gider.

Rüyada bir ölüyü dirilttiğini görmek, rüyayı gören kimsenin eliyle bir Yahudi veya bir Hristiyan Müslüman olur ya da günahkar birisi tövbe eder. 

Rüyada ölüleri dirilttiğini gören kimse, sapıklıkta kalan veya bidat içerisinde bulunan bir kavmi Allah’ın izni ile hidayete kavuşturur. Yahut günah yapmada ısrar eden birisi onun vasıtasıyla tövbe eder. 

Bir kimse rüyada bir ölünün başından şikâyet ettiğini görse, o ölünün ana veya babasına karşı yaptığı kusurdan dolayı mesul tutulduğunu; eğer boynundan şikâyet ederse, hanımının nikâhından veya vasiyetinden yahut zayi ettiği emanetinden mesul tutulduğuna işarettir. Eğer sol elinden şikâyet ederse, erkek veya kız kardeşi yahut çocuğu veya ortağı ya da yalan yere yaptığı yemininden mesul tutulduğuna; eğer yan tarafından şikâyet ederse, o ölünün akrabalarını ziyaret etmediği için mesul tutulduğuna; eğer baldırlarından şikâyet ederse, o ölü hayatını batıl ve Allah (C.C.)’ın emrine muhalif yerlerde geçirdiğinden dolayı mesul tutulduğuna delalettir. Eğer iki ayaklarından şikâyet öderse, o ölünün batıl yere ve Allah (C.C.)’ın emrinin dışında malını sarf ettiğinden mesul tutulduğuna işarettir. Kadının durumu da bu rüyada erkeğin durumu gibi tabir edilir.

Rüyada ölüye yenilen ve içilen şeylerden veya giyilecek bir şey verdiğini görmek, rüyayı gören kimsenin malına bir zarar gelir. Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. 

Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün hayattaki yaşayışı gibi yaşar. 

Rüyada ölünün kendisine bir yemek verdiğini görmek, rüyayı gören kimseye ümit etmediği bir yerden iyi bir rızık gelir. Eğer ölünün bal verdiğini görse, o kimse ümit etmediği bir ganimet ve nimete nail olur. Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o kimseye ümidini kestiği bir yerden eline mal geçer. (Bkz. Yiyecek)

Rüyada ölü ile konuşmak, uzun ömürdür; ölüden bir şey almak, rızıktır. Ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasında anlaşmazlık çıkar; ancak sulh ile neticelenir.

Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser veya malıyla faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir. 

Rüyada tanıdığı bir ölünün kendisini öptüğünü gören kimse, o ölü veya onun veresesi tarafından hayra kavuşur. Kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü gören kimse, tahmin etmediği bir taraftan gelecek hayrı kabul edeceğine işarettir. Bazı tabirciler, ölüyü öptüğünü gören kimse, onun öleceğine; sağlam ise konuştuğu sözün batıl olduğuna işarettir.

Rüyada kendisine mahrem olan birisiyle cinsi münasebet yaptığını gören kimse, o ölüyü hayırla yad ve dua eder veya o ölünün evlat ve torunları için faydalı olacak bir iş yapar. Ya da o kimse haram olan bir şeyi yapar. 

Rüyada ölü olan bir kadınla evlenip evine gittiğini ve ona dokunmadığını görmek, rüyayı gören kimsenin öleceğine işarettir. Ölü olan bir erkekle evlenerek evine geldiğini ve evinin de o erkeğin evine dönüştüğünü gören kadın da ölür. Hayatta olan bir şahıs rüyada bir ölünün ardına düşerek tanımadığı bir eve girip sonra oradan çıkmadığını görse, o kimsenin öleceğine; eğer o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçireceğine işarettir. 

Rüyada bir ölünün kendisine eski veya kirli ve paslı bir gömlek verdiğini gören kimse, fakirleşir.

Bir kimse rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir şahsı dövdüğünü veya sinirli olarak o şahıstan ayrıldığını görse, hayatta olan o şahsın dince bozuk olan bir şey ihdas ettiğine işarettir. Çünkü ölü Allah’ın evinde olduğundan dolayı, ancak Allah (C.C.)’ın razı olduğu şeylerden memnun kalır. 

Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın bir ölüyü dövdüğünü ve ölünün de buna razı olup itaat ettiğini görse, döven şahsın mütedeyyin ve ölünün ruhu için sadaka verdiğine ve dua ettiğine yahut o ölünün yaptığı vasiyeti yerine getirdiğine işarettir. (Bkz. Dövmek)

Bir kimsenin rüyada bir ölünün makbul ve istenen işlerle meşgul olduğunu görmesi, o kimsenin o işle emretmesine işarettir. Eğer ölünün yaptığı iş kötü, o kimsenin o işin terk edilmesi için emir vermesine işarettir. Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlemde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna işarettir. 

Rüyada bir ölüyü dövdüğünü gören kimse, yaptığı yolculukta hayra nail ve kaybettiği şeyi bulur.

Rüyada hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi, onun borcunu ödemesine işarettir. Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda olduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlama ve iyi halliliğine işarettir. Ölüyü çıplak olarak görmenin tabiri de böyledir. 

Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna işarettir. Rüyada bir ölünün yemek veya eşya satın aldığını görmesi, onların pahalılaşmasına ve bozulmasına işarettir.

Rüyada ölülerin yemek veya eşya sattıklarının görülmesi de onların rağbet görmemesine işarettir. Rüyada eski ve yırtık elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun ahirette durumunun kötü olmasına işarettir.

Rüyada Yahudi ve Hristiyan yahut Mecusi olan birisinin kendi ölüleri üzerinde yeşil elbise ve başında da taç olduğu halde bir sedir üzerinde bulunduğunu görmesi, o ölünün geriye terk ettiği kimselerin yükselmelerine ve dünyaca nail olacakları hayır ve sevince işarettir.

Bir kimse rüyada kendisini ebedî bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir. Hayatta olan birisine, rüyada tanıdığı bir ölünün filan güne veya filan aya yahut falan seneye kadar benim yanıma geleceksin diye haber verse, gün ay ile; ay sene ile; sene de on sene ile tabir edilir.

Rüyada annesinin öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur. Amel yapmaz ve farzları yerine getirmekte tembellik gösterir. Hasta olan erkek kardeşinin rüyada öldüğünü görse, onun öleceğine; eğer kardeşi hasta değilse; kardeşi gibi konuştuğu ve yardım istediği bir kimsenin öleceğine işarettir.

Rüyada hanımının öldüğünü görmek, rüyayı gören kimsenin geçimini sağladığı sanatının geçersiz olmasına işarettir. Bir kimse rüyada ölmüş bir alimi veya salih yahut fakih olan bir şahsı bir şehirde olduklarını görse ve şehir halkı da harp, kıtlık veya korku içerisinde iseler, o halden kurtulurlar ve liderlerinin tutumu güzelleşir.

Bir kimse rüyada ünlü birisinin bir şehirde olduğunu veya o şehrin valisi olduğunu görse, o şehirde zulüm ve geçimsizlik meydana gelir. Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, dinsiz birisine tavassut eder. Bir ölünün kendisine (görmediği bir yerden) seslendiğini ve kendisinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür. Bir kimse rüyada bir ölünün denizde boğulduğunu görse, o ölünün hata ve günah içerisinde boğulduğuna işarettir.

Bir kimse rüyada ölülerin kabirlerinden çıkıp evlerine gittiklerini görse, o kimsenin hapislikten kurtulmasına veya kurumuş olan bitkilerin Allah (C.C.)’ın yeniden ihya etmesine işarettir. Ölüm, bazen mümin için şerefe, bazen de uzlete çekilmeye işarettir. Aniden ölüm fakir için zenginliğe; zengin için de fakirliğe işarettir.

Rüyada zanaatkârın ölümü, zanaatkârın geçersizliğine; valinin ölümü geçim darlığına; zevcenin ölümü menfaatinin gitmesine; çocuğun ölümü, isminin anılmamasına işarettir.

Rüyada bir ölünün diğer bir ölü üzerine namaz kıldığını görmek, batıl amellere işarettir. Çünkü onların her ikisinden de amel yapma mecburiyeti kalkmıştır veya bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasına işarettir.

Rüyada ölüden bir şey almak, hayra ve rızkın artmasına işarettir. Bekar bir kadının rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya işarettir. Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yanında iyi halli oluşuna işarettir. Rüyada müşriklerin ölülerini görmek, düşmana; Hristiyan ve Yahudi ölülerini görmek de dinde haddi aşmaya, üzüntü ve şiddetleri yenilemeye işarettir.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Rüyada Ölü, Ölmüş, Ölüm Görmek ile ilgili Tüm Rüya Tabirleri

Ölüm

“Rüyada Ölüm Görmek” üzerine 55 yorum

 1. Arkadaşım rüyasında benim işyerinde cinayet islediğimi ve kaçtığımı ve kan lekelerini temizlediğini söyledi, anlamı ne olabilir?

 2. Benim abim öleli 15 gün oldu rüyamda gördüm kardeşim ömrüm bu kadarmış üzülme dedi. Ben de ona nasılsın rahat mısın dedim daha kefaretim belli değil dedi. Ne anlama geliyor?

 3. Selam yattığımız yatağın altına ablamla ölü gömdük sonra kızımla yatağa yattık. Ben bir ara yataktan kalktım ayrıca yanımızdaki yatağın altında da ölü varmış. Teşekkürler.

 4. Dedem rüyama girdi. Bana dedi “Hazırlan seni almaya geldik. Bugün senin bayramın” bu ne anlama geliyor? Dedem öleli sekiz sene oldu.

 5. En yakın arkadaşım karısına terlikle bir darbe vurularak öldürülmüş. Ben sonradan duydum, rüyamda ama görmedim. Acaba anlamı ne olabilir? Çok endişeliyim!

 6. Rahmetli teyzemi rüyamda gördüm, çok iyi görünüyordu. Her zaman ki gibi elinde gazetesi, büyük pencereleri olan ve deniz manzaralı bir evde bana öğüt veriyordu ama çok uzun konuşmadı. Tekrar gazete okumaya devam etti.

 7. Benimde abim öldü. Ben onu rüyamda kafası asker biçimi kesilmiş ve ay yıldız vardı ve biraz daha gençliğiydi. Bana bay bay ediyordu, merdivenlerden inip gitti. Ne demek oluyor, yorumlar mısınız? Teşekkürler.

   Issız bir sokakta yürüyordum, tespih arıyordum. Bir köşeyi döndüm. Elinde neyle oturmuş aynı Mevlana’ya benziyordu o kişi. Elindeki tespihinin her tanesi kocamandı, çok hoşuma gitti. Ben de bundan istiyorum. Nerden alabilirim dede?” Dedim o da bana “Yolun sonundaki dönemeçten alabilirsin” dedi ama o köşeyi dönemedim. Rüyamda gördüğüm kişi Mevlana’ydı.

 8. Rüyamda teyzemi ölüyor gördüm, kendisini görmedim ama haberi geliyor. Herkes çok üzgün oluyor ama kimse ağlamıyor. Ben de içten içten ağlıyorum. Annem bile hiç ağlamıyor. Bu rüyayı yorumlar mısınız?

  1. Neredeyse aynısını ben gördüm. Rüyamda ablamın vefat haberini alıyoruz yüksek bir binadan düşmüş, annem hiçbir şey olmamış gibi ama ben hüngür hüngür ağlıyorum. Ne olabilir?

 9. Rüyamda ablamın ve annemin öldüğünü gördüm. Uzun ömürlü olacaklarmış deniyor.

 10. Yeğenim rahmetli babamı musallaya yatırıldıktan sonra yakıldığını ve geriye küllerinin kaldığını görmüş. Yorumlarınızı bekliyorum. Saygılar.

 11. Rüyamda hep öldüğümü görüyorum. Rüyamda ölüp, omuzlarda, tabutta taşıdıklarını ve mezara gömüldüğümü daha sonra mezardan beyaz kefenle çıktığımı görüyorum. Ailemin, çok kişinin ağladığını görüyorum. Bu neye delalet?

 12. Rüyamda eski işyerime gezmeye gittim ve orda hoşlandığım kızın ölüm haberini aldım. Ve alel acele asker olan en yakın arkadaşımın evine gittim. Evde yas vardı ve arkadaşımın öldüğünü söylediler. Uyanana kadar ağladım. Sizden bu rüyanın tabirini öğrenebilir miyim?

 13. Rüyamda kendimi ölüp dirilmiş olarak gördüm ve üzerimde uzun beyaz bir elbise vardı. Komşumun 2 oğlu da az sonra aynı şekilde yanımda belirdi ve sanki onlara rehberlik ediyorum. Yol kenarında dururken, onların az ilerde trafik kazası yapıp öldüklerini görüyoruz. Anlamı nedir bu rüyanın?

 14. Rüyamda bir bebeğin kafasının kesildiği halde ağlamaya devam ettiğini gördüm. Ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz?

 15. Rüyamda erkek kardeşimin öldüğünü gördüm. Yorumunu e-mailime gönderirseniz sevinirim. Selamlar.

 16. Es selamünaleyküm. Ben defalarca aynı rüyayı gördüm. Rüyamda babam ölüyordu. Çok korktum, çok ağladım. Anlamı nedir, acaba? Bilenler yazsın, lütfen. Teşekkür ederim.

 17. Rüyamda fen hocamın öldüğünü görüyorum ama özellikle beni çağırıyor yanına. Anlamadım nedir?

 18. Rüyamda Miley’in öldüğünü ve Hande Doğan Demir ve kerem Bursin’in öldüğünü gördüm.

 19. Rüyamda gündüz gördüğüm arkadaşımın akşam olunca evini görüyorum. Soba gazından ailece hepsi ölmüş. Sadece bir kız kardeşi ölmemiş oluyor. Gözleri açık bize doğru bakıyor. Eve girdiğimizde evde öyle bir koku var ki, çok kötü gaz kokusu gibi nerdeyse biz de boğulacak gibi oluyoruz. Yanımda da hatırlamadığım bir arkadaş oluyor. Bana bunu açıklarsanız sevinirim. Teşekkürler.

 20. Merhaba, ben rüyamda öldüğümü gördüm ama gömülmedim sadece ölmüşüm kimse de ilgilenmiyor. Daha sonra da abimin eşini ölmüş gördüm. Bir şehirde tabut içinde yatıyordu. Birden uyandı ve sol kalçasından acı çekiyordu ve kıvranmaya başladı. İsyan sözleri çıkmaya başladı ağzından. Ben onu isyan sözlerinden korktum, rüyamda.

 21. Annem bana sürekli “Namaz kıl kızım” der ve ben de “Tamam tamam” derim ama kılmam. En sonunda rüyamda ölüyordum ve annem cennete, beni de beyaz kıyafet giyen yaşlı biri bana namaz kılmadığım için cehenneme götürüyordu. Ben bağırıyordum “Anne kurtar beni!” Annem “Ben sana dünyadayken namaz kil diyordum” diyordu ve cehenneme gidiyordum ama yandığımı görmüyordum ve 1 ay sonra falan çevremdeki insanlar beni hep rüyasında öldüğümü görüyorlardı. Acaba bu neye işaret? Lütfen cevap bekliyorum!!!!

 22. Rüyamda amir olarak çalıştığım bir yerde işçi arkadaşlardan biri iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. Saygılarımla.

 23. Rüyamda tanımadığım birinin (galiba katildi) ölüsünü ailemin evinin içinde yakıyorum. Alev çıkmıyor biraz duman çekiyor ve çok kötü yanmış et kokuyor. Kokunun gitmesi için camı açıyorum. Sis içinde kalıyor ceset ama alev çıkmıyor. Tekrar yakmayı düşünürken uyandım. Bütün bunları yaparken yanımda bir erkek vardı, bana yardım ediyordu tanıdığım biri olmalı ama hatırlamıyorum.

 24. Allah hayırlara vesile etsin. Rüyamda önce annemin ölüm döşeğinde olduğunu, giderek çöküp, sıkıntılı olduğunu ve basındayken ağlamaklı olduğumu gördüm. Ama annemin öldüğüne şahit olmadım. Sonrasında aynı şekilde kendimi gördüm, ölüm döşeğinde. Yediklerim midemi bulandırıyor, kusmak istiyorum, yapamıyorum. Çok zayıflamışım. Ablam var. Her an öleceğimi düşünüyorlar yine benim de öldüğüme şahit olmadım. Sonrasında rahmetli eşimi sağ olarak görüyorum. Fakat çok hastaymış, kanser. Herkese veda ediyor. Bir ara tuvalete giriyorum. Sonra akrabalarla buluşuyoruz. Mutsuzuz, elimizden bir şey gelmiyor. Lütfen yorumlar mısınız?

 25. Rüyamda arkadaşımı en son komşumun evine giderken gördüm. Ona yetiştim ama seslenmedim vazgeçtim. Daha sonra arkadaşımın öldüğü haberi geldi. Ağladım mı bilmiyorum ama ağlamadım galiba. Sonra pişman oldum keşke vazgeçmeseydim diye. Bunu acil yorumlar mısınız? İlk defa böyle bir rüya görüyorum ve çok korkuyorum.

 26. Rüyamda hasta olduğumu tedavisi olmadığını ve bu yüzden ötenazi yaptırmaya karar verdiğimi gördüm. Ötenazi saatine doğru tüm tanıdıklarım geliyor ağlamaya filan başlıyor o sırada eski erkek arkadaşım gelip beni vazgeçiriyor ve beraber aşacağız bunu diyerek beni ötenaziden vazgeçiriyor. Anlamı nedir acaba?

 27. Ben sevdiğim ilk erkeğin öldüğünü gördüm rüyamda fakat kendisi bilmiyor. Ağlıyorum keşke söyleseydim sevdiğimi diye. Ne anlama gelebilir?

 28. Rüyamda tanımadığım bir kişi, gittim masada oturuyordu. 45 -50 yaşlarında gözlüklü biri idi. Bana sordu; “Sen ani bir ses duyduğunda irkilip korkar mısın?” Ben de “Evet” dedim. O da bana dedi ki Maalesef bu insanın fazla yaşamayacağını yani yakında öleceğimi söyledi. Bu ne anlama geliyor? Şimdiden teşekkürler.

  1. Abi aynısı da bana oluyor ama benim rüyamda ben kendimin ölüp sonra hortladığımı gördüm. Arkadaşlar namaz kılmayanlar kılsınlar bence o yüzden ölüm rüyaları görülüyor. Ey; arkadaşlar ne olur şeytana uymayın, gelin namaz kılın.

 29. Gördüğüm bir rüyayı yorumlamanızı istiyorum. Ben İstanbul’dayım. Rüyamda İzmir’e göreve gitmiş eşimin denize kapılıp öldüğünü televizyon haberlerinden gördüm. Bunun yorumunu yaparsanız sevinirim. Teşekkürler.

 30. Ben rüyamda bana öleceğimi ve eşimle olmak üzere dünyadakilerle helalleşmem istendi. Kendim bir anlam veremedim, size sormak istedim. 🙂

 31. Rüyamda öleceğimi gördüm ama çok korkuyordum görevlerimi tam yerine getirmediğim için. “Daha gencim” diyordum. Arkamda kalanları düşünüyordum. Geri dünyaya gelirsem eşimi görmek istiyordum.

 32. Rüyamda bir ölünün dirildiğini gördüm, kalktı ve siyah bir hırka ile oturdu. Sonra sarıpapatya çiçeğinin kafasını eğip çevirmeye başladı sessizce. Sonra bana son arzumu sordu. Ben de yalan yere Kuran-ı Kerim üzerine yemin ettim. “Allah’ım beni af etsin” dedim. Sonra ölü benim üzerime atladı, yere düşüp boğuştuk ve salavat getirerek uyandım. Bu olay sabah namazını kılıp yattıktan sonra oldu ve gerçek gibiydi. Korktum. Yorumunuz için teşekkür ederim.

 33. Kendimi rüyamda ölmüş gördüm ama ne yüzümü ne de kendi vücudumu gördüm. Sadece mahzen gibi bir yerde Allah’ın huzuruna çıkmayı bekliyorum. Melekler beni almaya gelecek ve ben Allah’ıma ne diyeceğim, ne yapacağım diye çok korkuyorum ama ne korku. Ve bu arada koridor gibi bir yerden cehennem ateşinin sıcaklığı ve ateşin kırmızı olan yansımasını görüyorum ve çok büyük bir korkuyla uyandım. Yorumlarsanız sevinirim.

 34. Ben dün gece çok korkunç bir rüya gördüm. Arkadaşlarımla bir yerde oturuyoruz sonra bir şey oluyor. Herkes evine dağılacağı sırada yollar ayrılıyor. Ben orda kalıyorum bir kısım arkadaşla. Aynı iş yerinde çalıştığım 5 arkadaşım, çok feci bir şekilde can çekişerek ölüyor ve biz onların öbür Dünya’ya gittiğinde ne kadar acı çektiğine şahit oluyoruz. İçlerinden bir arkadaş dile geliyor “Çok acı çekiyoruz” diye feryat ediyor ve bir anda ölüp karnından bir şeyler boşalıyor. Annesi dayanamayıp onun arkasından resmen intihar ediyor. Böyle yazıyla anlatılmıyor pek belki ama sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Bir daha dalana kadar bir sürü dua okudum içimden. Hala etkisindeyim. Yorumu mail olarak yazarsanız sevinirim. Teşekkür ederim…

 35. Annemin öldüğünü gördüm. Tek yaptığım mezarında ağlamaktı. Yemek yemedim, kimseyle konuşmadım rüyamda.

 36. 1996 senesinde babam vefat etti…2006da evlendim, eşim babamı hiç görmedi, fotoğraflardan gördüğü kadar biliyor ama bugün babamı rüyasında gördüğünü kendisine 2 adet 5 liralık verdiğini ve elinde 50 lira olduğunu ve “Bayram namazından sonra gel, elimi öp bunu da vereyim” dediğini söylemiş… Ne anlama geliyor? Şimdiden teşekkürler.

 37. Tanımadığı birinin ölmek üzere olduğunu, can çektiğini ve başında kalabalık olması.

 38. Rüyamda bir tabutu taşıyoruz ve dört kişiyiz. Tabut elimizden düşüyor ve içindeki tanımadığım ölü yere düşüyor. Fakat ölünün göğüs kısmından aşağısı paramparça bağırsaklar vs. korkunç bir görüntü. Sonra ölü konuşmaya başlıyor. Ölünün oğlunu çağırıp durumu anlatıyoruz ve sonrasında bir şey hatırlamıyorum. Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.

 39. Kayınbaban 4 aydır öldü dün rüyamda gördüm elinden ve yanaklarından öptüm anlamı ne olabilir?

 40. Rüyamda bir kamyon ‘un ana yolda yeni doğmuş onlarca çocuğu ezdiğini gördüm ve çocukların yabancı uyruklu olduğunu hissettim.

 41. Yazılarınızı beğeniyorum. Rüyamda bir düğün hazırlıkları içerisinde amcam ağabeyi olan babamı sırtında neşe ile taşıyordu. Yorumunuzu merak ettim.

 42. Sevgilimle ayrıldım. Sonrada rüyamda benim için kendini öldürdüğünü gördüm. Çocuk ben bu rüyayı görmeden önce hep düz geçiyordu. Bu rüyayı gördükten sonra çocuk hep yüksek almaya başladı ilk defa teşekkür aldı. Bu ne ya ben kötü bir şey olmasını istiyordum olana bak 😠😣😑😐

   

 43. Ölen eşimi rüyamda bana kızgındı evden kaçmış başka yerde aylar sonra bulduğuma dargın ve başkasıyla aldatmış gibi olduğunu gördüm. Bu kâbus ne anlama gelir?

 44. Selam, bir tanıdık bizim rüyamızı görmüş. Eşim ve çocuğum araba kazasında vefat edip tekrar diriliyorlarmış, ve beni ve ailemi görmüş rüyada çok ağlıyormuşuz ve üzülüyormuşuz. Acaba bu rüya neye tabirdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir