Rüyada Kabir Görmek

Rüyada kabir yaptığını görmek, ev tamiratı yapmaya işarettir. Rüyada kabri görmek, hapse yahut inzivaya çekilmeye; canlı olarak kabre girmek, bir ölünün veresesinden ev satın almaya; bekarın kabir kazması, bir kadını hileyle nikahlanmaya delalet eder.

Rüyada ölünün defnedildiği kabrin tam üzerinde ayakta durduğunu görmek, büyük bir günah işlemeye; bilinmeyen ve etrafı açık bir alana kazılan kabir kişinin ahiret evine, bunun içine girmiş ise ecelinin yaklaşmasına işarettir.

Rüyada kabri satın aldığını fakat içine girmediğini görmek evlenmeye; bir kabrin bir yere gittiğini görmek, o mezarın varislerinden birinin orada ev alarak yerleşmesine; dikilmiş bir kefenle kabre defnedilmek, evlenmeye delalet eder. (Bkz: Kefen)

Rüyada dam üstünde, çatı vs. gibi yerlere kabir kazmak, uzun ömre; kabir ziyareti, hapishane ziyaretine; bir kabri açtığını görmek, orada medfun bulunan kimsenin iş, meslek ve meşrebine talip ve sahip olmaya işarettir.

Rüyada esasen ölmüş birini kabirde ölü bulmak, arzu ve isteğine kavuşamamaya; peygamberimizin mübarek kabirlerini açtığını görmek, terk edilmiş sünnetleri ihya etmeye, derinlere doğru kazıp kemiklerine ulaştığını görmek, sünnet işliyorum zehabı ile bidatlere sapmaya ve dinde aşırı gitmeye işarettir.

Rüyada ölülerin kabirlerinden kalkıp evlerine doğru gittiğini görmek, umut edilmeyen güzel şeylerin gerçekleşmesine delalet eder.

Rüyada bir insanın kabir yapması, bir evi tamir ve imar etmesi demektir. Kendisinin kabir kazdığını görmesi, bekar ise hile ve yalanla bir kadınla evlenir. Kabir üzerinde ayakta durması, onun büyük bir günah işleyeceğine işarettir. Dam üstünde kabir kazması, ömrünün uzunluğuna; kabirleri gezmesi, hapishanede bulunan mahkumları ziyaret etmesine işarettir.

Rüyada bir insanın kabir yaptığını görmesi, bir evi onarması demektir. Kabir kazmak ise, bekarlar için düzenbazlıkla gerçekleşen evlilik demektir. Kabre girmek ise iş yaşamında sıkıntılar yaşanacak anlamındadır.

Rüyada temiz mezar görmek, geçmişle ilgili bir şey yüzünden para alınacağına işaret eder. Kişi kabre kendi girerse ömrü uzar.

Rüyada kabir görmek nedir, hapishaneyle tabir olunur. Rüyada bir mezarlıkta bulunduğunu görmek, bir suçtan dolayı aranmakta olduğuna; bir mezarlıkta bir cenazenin gömüldüğünü görmek, bir suçtan dolayı tutuklandığı yerden tahliye edileceğine delalettir. (Bkz: Mecusi Mezarlığı)

Rüyada büyük bir mezarın üzerinde ayakta durduğu ve mezar taşındaki yazıları okuduğunu görmek, bir büyük günah işlediğine işarettir. Büyük bir alanda başka mezarlar olmadığı halde, kendisinin orada bir mezar kazdığını görmesi, ecelinin yakın olduğuna delildir. 

Rüyada bir mezar satın alarak, ölmeden önce kendi mezarını yaptırıp üzerine adını yazdırdığını görmek, tanıdığı bir kadının evleneceğine delalet eder. Rüyada bir kabri bir mezarlıktan alıp başka bir mezarlığa naklettirdiğini görmek, kendisinin veya çocuklarını o mahallede bir ev yaptıracaklarına delalet eder. (Bkz: Bebek Mezarı)

Rüyada kendi evinin çatısında bir mezar kazmak, ömrünün uzunluğuna işarettir. Bazı yorumculara göre kabir, evle tabir olunur. Rüyasında bir kabirde yatıp kalktığını, orayı kendisine ev olarak kullandığını görmek, fakirleşmeye işarettir. 

Rüyasında aile halkından birisine veya kendisine bir mezar kazdığını veya kazdırdığını görmek, o şehirde kendisi ve ailesi için bir ev yaptıracağına veya satın alacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında aile kabristanında olduğunu ve orada ailesine ait mezarları onardığını topraklarını düzelttiğini görmesi, ömrünün sağlıklı ve uzun olarak geçeceğine delildir. 

Rüyada aile mezarlığında olduğunu ve mezarların üzerine çiçek dikip suladığını görmek, bir çocuğu olacağına; mezar taşları üzerinde kuşların su içmesi için yapılan küçük oyuklardan kuşların su içmek için geldiklerini, fakat kapların içinde su bulunmadığı için içemediklerini görmek, onlar için dua etmek gerektiğine delalet eder. (Bkz: Çelenk)

Rüyada ölmediği halde gömüldüğünü görmek, kedere ve sıkıntıya işarettir. Kefenli bir halde bir mezarda yattığını görmek, bir kadınla nikahlanmasına işarettir. Rüyasında bir mezarı açmak için toprakları kürekle kaldırdığını görmek, o ölünün hayatta iken yaptığı işi yapmaya çalışacağına işarettir. Eğer ölü, hayatta iken bir bilgin ise o kimse de bilgin; eğer zengin ise zengin olur. 

Rüyada kazdığı mezarda ölüyü görüp de onun sağ olduğunu anlamak, kazandığı malın haram olduğuna ve edindiği bilginin de doğru olduğuna delildir. Ölü bir insanı mezarında ölü görmek, muradına ermekle yorumlanır. 

Rüyada bir mezarlıkta ölülerin kabirlerinden çıktıklarını görmek; eğer mevsim kurak geçiyorsa, havanın uygun bir şekilde yağmurlu açacağına ve o yıl hububatın bollaşacağına işarettir. Kirmani’ye göre; rüyasında kendisi için veyahut başka biri için bir mezar kazıldığını veya kazdığını gören, oturduğu yerde bir ev yaptırır. Bir mezarı öptüğünü görenin, ömrü uzun ve sağlığı devamlı olur. 

Rüyada ölmezden evvel mezara gömüldüğünü gören, hapishaneye girer yahut işlerinde zorluk çeker. Bir mezarda ölü gibi gömülüp fakat üzeri örtülmemiş olduğunu gören, kadın ise evlenir, erkekse hapse girer. Mezarlar arasında dolaştığını ve açık mezarlara girip çıktığını gören, kötü insanların evlerine girer yahut zindana atılır. 

Rüyada bir erkeğin mezarını kazdığını ve gömülü olan adama ulaştığını gören, o kişinin bulunduğu mesleğe girer. Bir kişinin bir kabre indiğini ve sonra çıkıp rüya sahibini oradan kovduğunu gören, bir tutuklu tarafından bir suçla suçlanır. Bir kapalı mezarı kazıp içinden yaşayan bir adam çıktığını gören, sevince ulaşır. 

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada birinin kendisini bir mezara soktuğunu gören o kişi tarafından bir tehlikeye atılır. Rüyada bir mezara konulduğunu gören, bir ev satın alır. Mezarda üzerine toprak örtüldüğünü gören, mal sahibi olur. 

Rüyada mezarlıkta toprak kazdığını gören, çok yaşar. Bir bilinmeyen yerde, birçok mezarlar görmek birtakım kötü insanlara delalet eder. Tanınmış mezar, Allah’ın emriyle tabir olunur. Mezarın üzerinde yeşillik görmek, mezar sahibinin rahmette olduğuna işarettir. 

Rüyada mezarlığa giderek ibret aldığını gören, işlerinde insafla hareket eder. Mezara giripte, tanınmış bir adamın kabrinin kendi evine dönüştüğünü gören, kabir sahibinin akrabasından biri ile evlenir. Zengin bir adamın mezarı üzerinde ayakta durduğunu gören, dünyalığa ulaşır. Bir mezarlıkta mezarlar arasında dolaşıp bunlara selam verdiğini gören iflas ederek dilenir. Bazı tabircilere göre; bir mezarda olduğunu ve üzerinde bir şey yazılı bulunduğunu gören, hapse girer ve hapisten çıkamaz. 

Rüyada kendisini mezarda görmesi, sıkıntıda olmaktır. İbni Sirin’e göre; rüyasında mezara konulduğunu gören sıkıntıya düşer. Üzeri örtülü olmayarak mezarda olduğunu gören, uzun bir yolculuğa çıkar ve hayır, menfaatle geri döner. Kendi mezarı üzerinde ayakta durup, kendisine baktığını gören, günahlarından kurtulur. Bir mezarda olup Münker ve Nekir tarafından sual sorulduğunu gören, bir meseleden dolayı mahkemeye düşer. Onlara doğru cevap verdiğini gören, kendinden sorulan meseleden emin olur. Eğer cevapta yanılırsa, fenadır. 

Rüyada mezardan çıkarıldığını ve tekrar mezara konulduğunu gören, devlet başkanından hayır görür ve sonra hapsedilir. Bu tabir devlet memuru olanlar hakkındadır. Onlardan gayri olan rüya sahibi, kendi makam ve miktarına göre evvela hayra, sonra zarara uğrar. 

Rüyada kabir görmek, hapse; hapishane de kabre işarettir. Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse, bir ev tamir eder. Cenaze görmeksizin kabre girdiğini gören kimse, bir ölünün veresesi tarafından satılan bir evi satın alır. Bekar olan bir kimse rüyada kabristan kazdığını görse, hile ile bir kadınla evlenilir. 

Rüyada bir kabir üzerinde ayakta durduğunu gören kimse, büyük bir günah işler. Bir kimsenin rüyada duvar olmayan bir yerde kazdığı kabir, ahiret evidir. Eğer kazdığı o eve girerse, o kimsenin ecelinin yakın olmasına işarettir. Eğer o kabre girmezse, bu rüyanın sahibin bir zararı yoktur. 

Rüyada bir kabir satın alarak içine görmediğini gören kimse, bir kadına nikahla malik olur. Bir kimse, rüyada bir kabrin bir yerden diğer bir yere gittiğini görse, kabir sahibinin evlat ve torunlarından birisinin orada bir ev yapmasına işarettir. Tanınan kabirler, hakkın emrine; meçhul kabirler de münafık bir kavme işarettir. 

Rüyada dam üstünde bir kabir kazdığını gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada kabirleri ziyaret eden kimse hapishaneyi ziyaret eder. Rüyada kabirler üzerine yağmur yağması, Allah (C.C.)’ın rahmetinin tecelli ettiğine işarettir. 

Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse, evlenir. Rüyada bir kabri mesken yaptığını gören kimse, orada ikamet etmesine işarettir. Kabirler; uzak yolculuklara, üzüntü, keder, korkunç yer, zevce ve hapishanelere işarettir. 

Rüyada kendisi veya başka biri için bir şehirde bir kabir kazdığını veya kendisi için bir kabir kazıldığını gören kimse, o şehirde bir bina yapar veya o şehirde ikamet eder. Bir kimse rüyada bir kabrin gedik ve açık yerlerini tamamen kapattığını görse, o kimsenin ömrü uzun ve daima sıhhatte olur. 

Rüyada ölmeden kabre defnedildiğini gören kimseye üzüntü ve keder erişir veya işlerinde sıkıntıya düşer yahut hapsedilir. Dikilmiş bir kefenle beraber bir kabir içinde defnedilmiş olduğunu gören kimse, bir kadınla nikahlanır. 

Rüyada bir ölünün kabrini açtığını gören kimse, rüyada görülen ölü tanıdık ise o kişiyle bir tartışma yaşanacağına delildir. Eğer o ölü tanınmıyorsa, sıkıntıların biteceğine işarettir. Eğer zengin ise o kimseye mal ve zenginlik erişir. Eğer kabrinde ölüye rastlasa ve onun diri olduğunu görse, o kimseye verilecek malın haram olduğuna ve isabet edecek ilim ve hikmetin de doğru olduğuna işarettir. 

Rüyada ölmüş bir insanı kabirde ölü olarak bulan kimse maksat ve muradına eremez. Rüyada Resulullah’ın (S.A.V.) kabri şeriflerini açtığını gören kimse, Resulullah’ın (S.A.V.) unutulmuş olan bir sünnetini ihya eder. Ancak Resulullah’ın (S.A.V.) kemiklerine kavuşuncaya kadar açsa ve onları kıracak olsa, bu halde o kimse o sünneti açarken bidat ve sapıklığa düşer.

Rüyada tanımadığı ölülerin kabirlerinden sıçrayıp kalktıklarını ve evlerine doğru gittiklerini görse, rüya sahibinin oturduğu şehir halkından şerli kimselerin Müslüman olmasına işarettir. Rüyada bir kafirin veya bidat ehli bir kimsenin ve zimmilerden birisinin kabrini açtığını gören kimse, sapıklıkların yollarında gitmeyi arzu eder veya hile ile haram mala karışır. Eğer kabri açtığında murdar ve pis kokulu bir şeye yahut siyah bir çamura ya da çokça insan pisliğine rastlarsa, o kimsenin bozuk ve yaramaz bir arzusuna kavuşmasına işarettir.

Rüyada kabir görmek tabiri, mahpusa düşmeye; kabir yaptırdığınızı görmek, evinizi tamir ettireceğinize; açık bir kabri örtmek, sağlıklı, uzun bir ömür sürmeye işaret eder.

Rüyada kabri kazıp içinden diri insan çıktığını görmek, teşebbüs edilen işte başarı sağlanacağına; birinin sizi kabre koymaya çalıştığını görmek, bir tehlikenin yakınınızda olduğuna; bakımlı, çiçeklerle süslü bir kabir görmek, o memleketin zengin olup kalkınacağına işarettir.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Anıtkabir, Mermer Taşı, Türbe ve Mezarlık

Kabir

“Rüyada Kabir Görmek” üzerine 15 yorum

 1. Rüyamda mezarlığa girip rastgele iki mezar suladım ama suladığım mezarların sahibini tanımıyorum. Çok kurumuşlar deyip suladım. Bu neye çıkar?

  1. O suladığın iki mezar geçmişte kaybettiğin yakınlarından ikisinin mezarıydı. Sulayarak onlara yapmış olduğun duaları, okumuş olduğun süreleri onların mezarına bir su gibi serperek onlara rahatlık verdin.

 2. Rüyamda şehit olan nişanlımın kabrinin başındayım ve kabrin baş kısmından toprağın içe doğru çöktüğünü görüyorum. Eğilip bakıyorum, nişanlımı görebilir miyim diye ama göremiyorum daha derinde o yüzden görünmüyor diyerek, elimle çöken kısma toprak koyarak örtmeye çalışıyorum.

 3. Rüyamda ölmemiş olan babaannemle birlikte tabuta konduğumu ve babaannemin ölü olduğunu gördüm. Babaannem kefenliydi ve ben onun üzerinde yatıyordum. Bunu yorumlar mısınız?

 4. Rüyamda şuanda yaşayan kayınvalidemin öldüğünü ve mezarının yaşadıkları evin karşısına yapıldığını gördüm. Mezarının üstü sadece toprakla kaplıydı. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

 5. Rüyamda yokuş bir yerde yeşil renkli küçük bir caminin yanındaki bir zatın kabrinden gelen sağlam bir örümcek ağı, beni belimden sarmıştı. Ortasında da bir örümcek vardı ve bana yaklaşıyordu. Ben de korkup onu geri itmeye, kaçmaya çalışıyordum. Mescidin yanında da bir cami görevlisi, bir de o caminin devamlı cemaatinden biri vardı. Ve bana oradaki kabrin yanına gitmemi, ziyaret etmemi istiyorlardı. Daha önce de bu yeşil cami kabri ziyaret etmemin istenmesini görmüştüm. Bu neye işaret olabilir?

 6. Uzak bir yere gidiyorum rüyamda arabayla sağlı sollu. Tarla gibi dümdüz her taraf, mezarlık, yatırmış güya. Kimi çok uzun, kimi normal. Sırayla gezip Fatiha okuyorum. Bu rüyanın yorumunu öğrenebilir miyim?

 7. Arkadaşlar rica ediyorum yardımcı olun. Rüyamda elimde 2 kova ile dağda yürüyorum sonra dağdan aşağıya iniyorum ve sol tarafımda 10-15 sakallı, yüzlerinde nur olmayan kötü insanlar görüyorum ve onların yanına gitmiyorum. Yürümeye devam ediyorum sonra peygamber Efendimiz (sav) in mezarlığını görüyorum halka şeklinde. Oradakiler bana diyor ki “Kim peygamber efendimizin mezarının içinde yemek yerse o cennetliktir” diyorlar ve elimde bir parça ekmekle peygamber efendimizin (sav) mezarının içinde yemek yiyorum. Ne olur açıklama yapın. Rüyamda o kadar gerçeklik payı vardı ki uyandığımda kalçam sızlıyordu yerde taşlara oturduğum için.

 8. Sabaha karşı rüyamda bir mezarlık gördüm. Ortalarda bir yerlerde benim mezarım açılıyordu. Hava sıkıntılı, hafif yağmurluydu. Yerler çamur içindeydi. Ben diri olduğumu idrak ettiğim halde kabrime doğru gidiyordum. Aklımdan kabirde olacak olanları düşünüp Allah’a sığınmam gerektiğini, dinimi, peygamberimi, kitabımı bildiğimi geçirdim. O an mutluydum… Kabrime birkaç metre kala sağ tarafımda tanımadığım bir adam bana üzgün üzgün (acıyormuş gibi) bakıyordu. Ben ona “Nasıl yani kabirde azap mı çekeceğim, beni daraltıp, sıkacak mı?” diye sordum. Bana acıyarak baktı ve başını sağ-sola salladı. O adamın yüzünü gördükten sonra kabrime gitmekten vazgeçtim ve geriye doğru ağlayarak kaçmaya başladım. O andan sonra derin bir nefes çekerek nasıl uyandığımı tahmin bile edemezsiniz? Nedir bu rüyanın tam tabiri, var mıdır bir bilen? Yardımcı olursanız sevinirim… Teşekkürler.

 9. Hocam ben peygamber efendimizin kabrini gördüm, bizim tarlanın kenarında duruyordu. Bir yere gömdük mezarı beğenmedi. Elime bir gazete geçti oraya gömmeyin diyordu sonra gömmedik. Az ilerde köşe bir yere gömüyorduk, uyandım. Nedir açıklaması?

 10. Rüyamda babamın kabrine gidiyorum, etrafına resimle kırmızı güller yapıyorum ama canlı gibi oluyorlar, bırakıp Fatiha okuyorum.

 11. Rüyamda ölen kardeşimin ve dedemin kabrinin bozulduğunu, dedemin ve kardeşimin kabir içinde göründüğünü, dedemin kemiklerinin bembeyaz olduğunu kardeşimin ise cesedinin henüz çürümediğini gördüm ve bu duruma çok ağladığımı ve ağlayarak kabir yanındaki camiye gittiğimi gördüm. Saygılarımla.

 12. Rüyamda daha önce vefat eden babamın birkaç kişi ile birlikte mezarını açıp cesedi kabrinden çıkardığımızı gördüm. Ceset beyaz ve bozulmamıştı, sadece burun ve kulaklar yıpranmıştı. Babam 77 yaşında vefat etmesine rağmen ceset genç duruyordu.

 13. Rüyada bir kabir kazılıyor, içinde bir fare var. Sonra bir cenaze defnediliyor, üstü kapatılıyor. Sonra o farenin o ölüyü yediğine dair sesler geliyor. Kabir azabı oluyor. Mezar hareket ediyor.

 14. Bir arkadaşım rüyada ölmüş olan babasının mezarını değiştirdiğini görmüş ve bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir