Rüyada Kabir Görmek

Kabir yaptığını görmek ev tamiratı yapmaya, Kabri sadece görmek hapse yahut inzivaya çekilmeye, Canlı olarak kabre girmek, bir ölünün veresesinden ev satın almaya, Bekarın kabir kazması bir kadını hileyle nikahlamaya, Ölünün defnedildiği kabrin tam üzeriinde ayakta durduğunu görmek büyük bir günah işlemeye, Bilinmeyen ve etrafı açık bir alana kazılan kabir kişinin ahiret evine, bunun içine girmiş ise ecelinin yaklaşmasına, Kabri satın aldığını fakat içine girmediğini görmek evlenmeye, Bir kabrin bir yere gittiğini görmek, o mezarın vereselerinden birinin orada ev alarak yerleşmesine, Dikilmiş bir kefenle kabre defnedilmek evlenmeye, Dam üstünde, çatı vs. gibi yerlere kabir kazmak uzun ömre, Kabir ziyareti hapishane ziyaretine, Bir kabri açtığını görmek, orada medfun bulunan kimsenin iş, meslek ve meşrebine talip ve sahip olmaya, Esasen ölmüş birini kabirde ölü bulmak arzu ve isteğine kavuşamamaya, Peygamberimizin mübarek kabirlerini açtığını görmek, terkedilmiş sünnetleri ihya etmeye, derinlere doğrukazıp, kemiklerine ulaştığını görmek, sünnet işliyorum zehabı ile bid’atlere sapmaya ve dinde aşırı gitmeye, Ölülerin kabirlerinden kalkıp evlerine doğru gittiğini görmek umut edilmeyen güzel şeylerin gerçekleşmesine delalet eder.

Rüyada bir insanın kabir yapması, bir evi tamir ve imar etmesi demektir. Kendisinin kabir kazdığını görmesi, bekar ise hile ve yalanla bir kadınla evlenir. Kabir üzerinde ayakta durması onun büyük bir günah işleyeceğine işarettir. Dam üstünde kabir kazması, ömrünün uzunluğuna; kabirleri gezmesi, hapishanede bulunan mahkumları ziyaret etmesine işarettir.

Bir insanın kabir yaptığını görmesi bir evi onarması demektir. Kabir kazmak ise, bekarlar için düzenbazlıkla gerçekleşen evlilik demektir. Kabre girmek ise iş yaşamında sıkıntılar yaşanacak anlamındadır.

Temiz mezar, geçmişle ilgili bir şey yüzünden para alınacağına işaret eder. Kişi kabre kendi girerse ömrü uzar.

Rüyada kabir, hapishaneyle tabir olunur. Rüyada bir mezarlikta bulundugunu görmek, bir suçtan dolayi aranmak-ta olduguna; bir mezarlikta bir cenazenin gömüldügünü görmek, bir suçtan dolayi tutuklandigi yerden tahliye edilecegine delalettir. Büyük bir mezarin üzerinde ayakta durdugu ve mezar tasinda-ki yazilan okudugunu görmek, bir büyük günah isledigine işaret-tir. Büyük bir alanda baska mezarlar olmadigi halde, kendisinin orada bir mezar kazdiğini görmesi, ecelinin yakin olduguna delil-dir. Rüyada bir mezar satin alarak, ölmeden Önce kendi mezarini yaptirip üzerine adini yazdirdiğini görmek, tanidigi bir kadinin evlenecegine delalet eder. Rüyada bir kabri bir mezarliktan alip baska bir mezarliga naklettirdiğini görmek, kendisinin veya ço-cuklarini o mahallede bir ev yaptiracaklarina delalet eder. Kendi evinin çatisinda bir mezar kazmak, ömrünün uzunluguna işarettir. Bazi yorumculara göre kabir, evle tabir olunur. Rüyasinda bir kabirde yatip kalktigim, orayi kendisine ev olarak kullandiğini görmek, fakirlesmege işarettir. Rüyasinda aile halkindan birisine veya kendisine bir mezar kazdiğini veya kazdirdiğini görmek, o sehirde kendisi ve ailesi için bir ev yaptiracagina veya satin alacagina delalet eder. Bir kimse-nin rüyasinda aile kabristaninda oldugunu ve orada ailesine ait mezarlari onardiğini. topraklarini düzelttigini görmesi, ömrünün saglikli ve uzun olarak geçecegine delildir. Rüyasinda aile mezarliginda oldugunu ve mezarlarin üzerine çiçek dikip suladiğini görmek bir çocugu olacagina; mezar taçlari üzerinde kuslarin su içmesi için yapilan küçük oyuklardan kusla-rin su içmek için geldiklerim, fakat kaplarin içinde su bulunmadi-gi için içemediklerini görmek, onlar için dua etmek gerektigine delalet eder. Rüyasinda ölmedigi halde gömüldügünü görmek, kedere ve sikintiya işarettir. Kefenli bir halde bir mezarda yattigini görmek, bir kadinla nikahlanmasina işarettir. Rüyasinda bir mezari aç-mak için topraklari kürekle kaldirdiğini görmek, o ölünün hayatta iken yaptigi isi yapmaya çalisacagina işarettir. Eger ölü, hayatta iken bir bilgin ise o kimse de bilgin, eger zengin ise zengin olur. Kazdigi mezarda ölüyü görüp de onun sag oldugunu anlamak kazandigi malin haram olduguna ve edindigi bilginin de dogru oldu-guna delildir. Ölü bir insani mezarinda ölü görmek, muradina ermekle yorumlanır. Rüyada bir mezarlikta ölülerin kabirlerinden çiktiklarini görmek, eger mevsim kurak geçiyorsa. havanin uygun bir sekilde yagmurlu açacagina ve o yil hububatin bollasacagina Isarettir. Kirmani’ye göre; rüyasinda kendisi için veyahut baska biri için bir mezar kazildiğini veya kazdiğini gören, oturdugu yerde bir ev yaptirir. Bir mezari öptügünü görenin, ömrü uzun ve sagligi de-vamli olur. Ölmezden evvel mezara gömüldügünü gören, hapishaneye girer yahut islerinde zorluk çeker. Bir mezarda ölü gibi gömülüp fakat üzeri örtülmemis oldugunu gören, kadin ise evlenir, erkekse hapse girer. Mezarlar arasinda dolastigini ve açik mezarlara girip çiktigini gören, kötü insanlarin evlerine girer, yahut zindana atilir. Adim, künyesin!, kişiligini bildigi bir erkegin mezarini kazdiğini ve gömülü olan adama ulastigini gören, o kişinin bulun-dugu meslege girer. Bir kişinin bir kabre indiğini ve sonra çikip rü-ya sahibini oradan kovdugunu gören, bir tutuklu tarafindan bir suçla suçlanir. Bir kapali mezari kazip içinden yasayan bir adam çiktigini gören, sevince ulasir. Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada birinin kendisini bir mezara soktugunu gören o kişi tarafindan bir tehlikeye atilir. Rüyada bir mezara konuldugunu gören, bir ev satin alir. Mezarda üzerine top-rak örtüldügünü gören, mal sahibi olur. Mezarlikta toprak kazdiğini gören, çok yasar. Bir bilinmeyen yerde, birçok mezarlar görmek bir takim kötü insanlara delalet eder. Taninmis mezar, Allah’in emriyle tabir olunur. Mezarin üzerinde yesillik görmek, mezar sahibinin rahmette olduguna işarettir. Mezarliga giderek ibret aldiğini gören, islerinde insafla hareket eder, Mezara giripte, taninmis bir adamin kabrinin kendi evine dönüstügünü gören, kabir sahibinin akrabasindan biri ile evlenir. Zengin bir adamin mezari üzerinde ayakta durdugunu gören, dünyaliga ulasir. Bir mezarlikta mezarlar arasinda dolasip bunlara selam verdiğini gören iflas ederek dilenir. Bazi tabircilere göre; bir mezarda oldugunu ve üzerinde bir şey yazili bulundugunu gören, hapse girer ve hapisten çikamaz. Kendisini mezarda görmesi, sikintida olmaktir. Ibni Sirin’e göre; rüyasinda mezara konuldugunu gören sikintiya düser. Üzeri örtülü olmayarak mezarda oldugunu gören, uzun bir yolculuga çikar ve hayir ve menfaatle geri döner. Kendi mezari üzerinde ayakta durup, kendisine baktigini gören, günahlarindan kurtulur. Bir mezarda olup Münkir ve Nekir tarafindan su-al soruldugunu gören bir meseleden dolayi mahkemeye düser. Onlara dogru cevap verdiğini gören, kendinden sorulan meseleden emin olur. Eger cevapta yanilirsa, fenadir. Mezardan çikarildigim, tekrar mezara konuldugunu gören, devlet baskanindan hayir görür. Ve sonra hapsedilir. Bu tabir devlet memuru olanlar hak-kindadir, Onlardan gayri olan rüya sahibi, kendi makam ve miktarina göre evvela hayra, sonra zarara ugrar. Rüyada kabir görmek, hapse; hapishane de kabre işarettir. Rüyada bir kabir yaptigini gören kimse, bir ev tamir eder. Cenaze görmeksizin kabre girdiğini gören kimse, bir ölünün veresesi tarafindan satilan bir evi safin alir. Bekar olan bir kimse rüyada kabristan kazdiğini görse, hile ile bir kadinla evlenilir. Rüyada bir kabir üzerinde ayakta durdugunu görür kimse büyük bir günah isler. Bir kimsenin rüyada duvar olmayan bir yerde kazdigi kabir, ahiret evidir. Eger kazdigi o eve girerse o kimsenin ecelinin yakin olmasina işarettir. Eger o kabire girmezse, bu rüyanin sahibin bir zarari yoktur. Rüyada bir kabir satin alarak içine görmediğini gören kimse, bir kadina nik&ahla malik olur. Bir kimse, rüyada bir kabrin bir yerden i diger bir yere gittigini görse, kabir sahibinin evlat ve torunlarindan birisinin orada bir ev yapmasina işarettir. Taninan kabirler, hakkin emrine; meçhul kabirler de münafik bir kavme işarettir. Rüyada dam üstünde bir kabir kazdiğini gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada kabirleri ziyaret eden kimse hapishaneyi ziyaret eder. Rüyada kabirler üzerine yagmur yagmasi. Allah (C.C.)’in rahmetinin tecelli ettigine işarettir. Rüyada bir kabir yaptigini gören kimse, evlenir. Rüyada bir kabri mesken yaptigini gören kimse, orada ikamet etmesine işarettir. Kabirler. uzak yolculuklara, üzüntü, keder, korkunç yer. zevce ve hapishanelere işarettir. Rüyada kendisi veya baska biri için bir sehirde bir kabir kazdiğini veya kendisi için bir kabir kazildiğini gören kimse, o sehirde bir bina yapar veya o sehirde ikamet eder. Bir kimse rüyada bir kabrin gedik ve açik yerlerini tamamen kapadiğini görse, o kimsenin ömrü uzun ve daima sihhatte olur. Rüyada ölmeden kabre defnedildiğini gören kimseye. üzüntü ve keder erisir. Veya islerinde sikintiya düser. Yahut hapsedilir. Dikilmis bir kefenle beraber bir kabir içinde defnedilmis oldugunu gören kimse, bir kadinla nikahlanir. Rüyada bir ölünün kabrini açtigini gören kimse, o ölünün yol ve meslegini talep ve onun yoluna uyma arzusunda bulunur. Eger O ölü bilimse o kimseye ilim ve hikmet erisir. Eger zengin ise o kimseye mal ve zenginlik erisir. Eger kabrinde ölüye rastlasa ve onun diri oldugunu görse, o kimseye erisecek malin haram olduguna ve isabet edecek ilim ve hikmetin de dogru olduguna işarettir. ölmüs bir insani kabirde ölü olarak bulan kimse maksat ve muradina erisemez. Rüyada Resülullahin (S.A.V.) kabri seriflerini açtigini gören kimse, Resulullahin (S.A.V.) unutulmus olan bir sünnetini ihya eder. Ancak Resulullahin (S..A.V.) kemiklerine kavusuncaya kadar açsa ve onlari kiracak olsa bu halde o kimse o sünneti açarken bid’at ve sapikliga düser. Tanimadigi ölülerin kabirlerinden siçrayip kalktiklarini ve evlerine dogru gittiklerini görse, rüya sahibinin oturdugu sehir halkindan serli kimselerin Müslüman olmasina işarettir. Rüyada bir kafirin veya bid’at ehli bir kimsenin ve zimmilerden birisinin kabrini açtigini gören kimse, sapikliklarin yollarinda gitmeyi arzu eder. Veya hile ile haram mala karisir. Eger kabri açtiginda murdar ve pis kokulu bir seye yahut siyah bir çamura ya da çokça insan pisligine rastlasa, o kimsenin bozuk ve yaramaz bir arzusuna kavusmasina işarettir.

Rüyada kabir görmek; mahpusa düşmeye, kabir yaptırdığınızı görmek; evinizi tamir ettireceğinize, açık bir kabri örtmek; sağlıklı, uzun bir ömür sürmeye, kabri kazıp içinden diri insan çıktığını görmek; teşebbüs edilen işte başarı sağlanacağına, birinin sizi kabre koymaya çalıştığını görmek; bir tehlikenin yakınınızda olduğuna, bakımlı, çiçeklerle süslü bir kabir görmek; o memleketin zengin olup kalkınacağına işarettir.

Kabir

“Rüyada Kabir Görmek” üzerine 15 yorum

 1. Rüyamda mezarlığa girip rastgele iki mezar suladım ama suladığım mezarların sahibini tanımıyorum. Çok kurumuşlar deyip suladım. Bu neye çıkar?

  1. O suladığın iki mezar geçmişte kaybettiğin yakınlarından ikisinin mezarıydı. Sulayarak onlara yapmış olduğun duaları, okumuş olduğun süreleri onların mezarına bir su gibi serperek onlara rahatlık verdin.

 2. Rüyamda şehit olan nişanlımın kabrinin başındayım ve kabrin baş kısmından toprağın içe doğru çöktüğünü görüyorum. Eğilip bakıyorum, nişanlımı görebilir miyim diye ama göremiyorum daha derinde o yüzden görünmüyor diyerek, elimle çöken kısma toprak koyarak örtmeye çalışıyorum.

 3. Rüyamda ölmemiş olan babaannemle birlikte tabuta konduğumu ve babaannemin ölü olduğunu gördüm. Babaannem kefenliydi ve ben onun üzerinde yatıyordum. Bunu yorumlar mısınız?

 4. Rüyamda şuanda yaşayan kayınvalidemin öldüğünü ve mezarının yaşadıkları evin karşısına yapıldığını gördüm. Mezarının üstü sadece toprakla kaplıydı. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

 5. Rüyamda yokuş bir yerde yeşil renkli küçük bir caminin yanındaki bir zatın kabrinden gelen sağlam bir örümcek ağı, beni belimden sarmıştı. Ortasında da bir örümcek vardı ve bana yaklaşıyordu. Ben de korkup onu geri itmeye, kaçmaya çalışıyordum. Mescidin yanında da bir cami görevlisi, bir de o caminin devamlı cemaatinden biri vardı. Ve bana oradaki kabrin yanına gitmemi, ziyaret etmemi istiyorlardı. Daha önce de bu yeşil cami kabri ziyaret etmemin istenmesini görmüştüm. Bu neye işaret olabilir?

 6. Uzak bir yere gidiyorum rüyamda arabayla sağlı sollu. Tarla gibi dümdüz her taraf, mezarlık, yatırmış güya. Kimi çok uzun, kimi normal. Sırayla gezip Fatiha okuyorum. Bu rüyanın yorumunu öğrenebilir miyim?

 7. Arkadaşlar rica ediyorum yardımcı olun. Rüyamda elimde 2 kova ile dağda yürüyorum sonra dağdan aşağıya iniyorum ve sol tarafımda 10-15 sakallı, yüzlerinde nur olmayan kötü insanlar görüyorum ve onların yanına gitmiyorum. Yürümeye devam ediyorum sonra peygamber Efendimiz (sav) in mezarlığını görüyorum halka şeklinde. Oradakiler bana diyor ki “Kim peygamber efendimizin mezarının içinde yemek yerse o cennetliktir” diyorlar ve elimde bir parça ekmekle peygamber efendimizin (sav) mezarının içinde yemek yiyorum. Ne olur açıklama yapın. Rüyamda o kadar gerçeklik payı vardı ki uyandığımda kalçam sızlıyordu yerde taşlara oturduğum için.

 8. Sabaha karşı rüyamda bir mezarlık gördüm. Ortalarda bir yerlerde benim mezarım açılıyordu. Hava sıkıntılı, hafif yağmurluydu. Yerler çamur içindeydi. Ben diri olduğumu idrak ettiğim halde kabrime doğru gidiyordum. Aklımdan kabirde olacak olanları düşünüp Allah’a sığınmam gerektiğini, dinimi, peygamberimi, kitabımı bildiğimi geçirdim. O an mutluydum… Kabrime birkaç metre kala sağ tarafımda tanımadığım bir adam bana üzgün üzgün (acıyormuş gibi) bakıyordu. Ben ona “Nasıl yani kabirde azap mı çekeceğim, beni daraltıp, sıkacak mı?” diye sordum. Bana acıyarak baktı ve başını sağ-sola salladı. O adamın yüzünü gördükten sonra kabrime gitmekten vazgeçtim ve geriye doğru ağlayarak kaçmaya başladım. O andan sonra derin bir nefes çekerek nasıl uyandığımı tahmin bile edemezsiniz? Nedir bu rüyanın tam tabiri, var mıdır bir bilen? Yardımcı olursanız sevinirim… Teşekkürler.

 9. Hocam ben peygamber efendimizin kabrini gördüm, bizim tarlanın kenarında duruyordu. Bir yere gömdük mezarı beğenmedi. Elime bir gazete geçti oraya gömmeyin diyordu sonra gömmedik. Az ilerde köşe bir yere gömüyorduk, uyandım. Nedir açıklaması?

 10. Rüyamda babamın kabrine gidiyorum, etrafına resimle kırmızı güller yapıyorum ama canlı gibi oluyorlar, bırakıp Fatiha okuyorum.

 11. Rüyamda ölen kardeşimin ve dedemin kabrinin bozulduğunu, dedemin ve kardeşimin kabir içinde göründüğünü, dedemin kemiklerinin bembeyaz olduğunu kardeşimin ise cesedinin henüz çürümediğini gördüm ve bu duruma çok ağladığımı ve ağlayarak kabir yanındaki camiye gittiğimi gördüm. Saygılarımla.

 12. Rüyamda daha önce vefat eden babamın birkaç kişi ile birlikte mezarını açıp cesedi kabrinden çıkardığımızı gördüm. Ceset beyaz ve bozulmamıştı, sadece burun ve kulaklar yıpranmıştı. Babam 77 yaşında vefat etmesine rağmen ceset genç duruyordu.

 13. Rüyada bir kabir kazılıyor, içinde bir fare var. Sonra bir cenaze defnediliyor, üstü kapatılıyor. Sonra o farenin o ölüyü yediğine dair sesler geliyor. Kabir azabı oluyor. Mezar hareket ediyor.

 14. Bir arkadaşım rüyada ölmüş olan babasının mezarını değiştirdiğini görmüş ve bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir