Rüyada Kabristan Görmek

Bakınız; Mezar / Mezarlık, Kilise ve Mabet

Rüyada kabristan görmek, dini hayata dalmak demektir. Kabristan görmek, vaiz ve Kuran dinlemeye ve ağlamaya, maneviyat alemine dalmaya işarettir.

Rüyada kabristan görmek tabiri, korku ve emniyettir. Rüyasında bir kabristanda bulunduğunu görmek, o yerdeki devlet büyüğünün iyi ve adil bir kişi olduğuna; bir rivayete göre de, fuhuş yaptıran bir kadının evine yorumlanır. Rüyasında bir kabristana girip orada bir ev yapmış olduğunu gören hasta ise vefat eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada kabristan görmek, vaza, Kur’an okumaya, ağlamaya, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan alakayı kesmeye işarettir. Bazen kabristan görmek, alim ve takva sahibi kimselere ve Müslüman askerlerin yiğitlerine işarettir. Bazen İslam kabristanı görmek, Müslüman askerlerin yiğitlerine işarettir. Bazen İslam kabristanı, Müslüman askerlerin çadırlarına ve Müslümanların orduyla karşılaşmaya hazırlanmalarına işarettir.

Bazen de kabristan, zina yapan kadının evine işarettir. Bir kimsenin eline rüyada cahiliyet zamanında olan kabristandan kıymetli bir şey geçmesi kazanç veya ganimet yoluyla helal rızık elde etmeye işarettir. Rüyada kabristan görmek, korkanlar için emniyet, korkusuz halde olanlar için de korkudur.

Rüyada kabristanı görmek, korku ve ümide, sapıklıktan sonra hidayete dönmeye işarettir. Müşriklerin kabristanını görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde şüpheye, bid’at yerlerine, tenha ve ıssız hapishaneye işarettir. Zira kabristan, kendisine gelen cisim ve cesetler için hapistir. Kabristan; tekke vs. gibi ibadethaneye, dünya ve masivadan fariğ olmaya, ağlamaca ve mevzilere işarettir. Bazen de kabristan ölüme işarettir. Zira kabristan ölülerin evidir. Bazen kabristan, kafirlerin ve ehli bidatin evlerine ve zimmilerin mahallesine işarettir. Bazen de fesad ve helak edici ameller ile kendilerine zayıflık gelmiş olanların ve zina edenlerin evlerine ve kendisinde ölü gibi sarhoşların bulunduğu meyhanelere, namaz kılmayan ve Allah’ı zikretmeyen, Allah için hiçbir ameli olmayan gafillerin yerlerine işarettir.

Bazen kabristan, hapis kimseye işarettir. Kabristana girdiğini, özellikle orada bir bina yapmış olduğunu gören kimse hasta ise bu hastalığından ölerek kabristana girer.

Hasta değilse rüyayı görenin durumuna bakmalıdır: Eğer oraya girdigi zaman korku ile ağladığını yahut Kuran okuduğunu yahut kıbleye dönerek namaz kıldığını görse, hayırlı kimselere ve zikir halkasına dahil olarak ibadet ve taate nail olur. Gördüğü ve işittiği şeylerden menfaatlanir. Oraya girdiğinde çıplaksa ve gülüyorsa, kabirlerin üzerine de sidik yapıyorsa, yahut ölülerle birlikte yürüyorsa, o kimse şerli ve aşıklar zümresine girer ve onların hallerini benimseyerek tercih eder. 

Rüyada ezan ile kabristana girdiğini gören kimse vaaz ve nasihatten anlamayan kimseye nasihat yapar. Sözüne kulak asmayacak bir adama iyilikle emreder. Cahil ve gafil yahut hepsi kafir olan bir kavim arasında doğrulukla şehadet ve hakkı ifaya çalışır. Bilinen kabristanlar hak ve sabit olan bir iştir. Bundan dolayı, böyle bir yere nefsin iman etmesi için girdiğini gören kimse, girdigi o kabristandan iyilik ve hikmetle konuştuğunu ve tövbe ederek Hakka döndüğünü görse, hayırlı bir hizmete girer ve onda insaflı olarak hareket eder. 

Rüyada o kabristana girdiğinde nefsini kötülüklerden menetmeyip ders almayan kimse, gafletle davranacağı bir hususta bulunur.

Rüyada kabristana girip ölülerin kemiklerini çiğnediğini gören kimse, bir tecrübe ve imtihandan geçirilir.

Ayrıca bkz: Ölü, Ölmüş, Ölüm Görmek ile ilgili Tüm Rüya Tabirleri

Kabristan

“Rüyada Kabristan Görmek” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir