Rüyada Kilise ve Mabet Görmek

Rüyada manastır, havra ve benzeri mabetler görmek, yaptıkları ile insanları aldatan ve sonu olmayan yalancı bir insanla yorumlanır. Kilisede Hristiyan adetlerinin aksine bir iş yaptığını görmek, hayırlıdır. Bu mabetlerden birinde oturduğunu görmek, rüya sahibi iyi ve dindar bir kimse ise, hayırlıdır; değilse, şerdir.

Bkz: Cami, Mescit ve Medrese

Abdülgani Nablusi’ye göre; rüyada kilise veya benzeri bir mabet görmek, Hristiyanlar için gözyaşı ile dua etmeye delalet eder. Bizim için ise, aksilik, yalan, iftira, zulüm yeri ve içki meclisi olarak tabir olunur. Rüyasında bir kiliseye girdiğini gören, eğer bekar ise, evlenir. Evli ise bir çocuğu olur. Eğer orada duvarlara nakşedilen resimlere secde eder veya onları öper veya tam bir Hristiyan gibi ibadet ederse yahut belinde kemer (zünnur) görürse, hidayetten dalalete düşer. Kiliseye girip orada Hristiyan adetlerini inkar ile Allah’a Teâlâ’yı anarsa, kendi kudreti derecesinde yasaklanan emirlerden sakınırsa, kendisine cennet kapıları açık tutulur.

İbn-i Kesir’e göre; kilise ve benzeri, şeytanların toplantı yeri olarak tabir olunur. Kilisenin yeniliği, büyüklüğü ve yapılışı dinde zaafa ve Müslümanların aldatıldığına işarettir. Rüyada kilisenin ve benzerlerinin yıkıldığını veya ona bir yıldırım düşüp harap ettiğini görmek, iman sahiplerinin yücelmesine, Hristiyanların yardımcısız kaldıklarına işarettir.

Rüyada kilisenin ve benzerlerinin yıkıldığını veya yapıldığını görmek, aynı şekilde yorumlanır. Kilise bazen da orada hizmet edenlere ve onun vakıf işleriyle uğraşanlara delalet ettiğinden, kilisenin ayakta kalışı onların geçimine, yıkılması ise onların zararına olduğundan yıkılması, onlardan birinin ölümüne işarettir.

Rüyada bir havrada onlar gibi ibadet ettiğini görmek, Yahudilerle konuşup anlaşmaya, onların çalışma şekillerini beğenmeye; evinin kilise olduğunu görmek, ev halkının evlerini eğlence için toplanma yeri yaptıklarına veya amirinin gazabına uğrayacağına delalet eder.

İbn-i Fedale’e göre; kilise ve benzeri yerler zina yeri ve fuhuşa, meyhaneye, küfür yerine, çalgı ve şarkı söylenecek yerlere, cehenneme, zindanlara yorumlanır. Kilisede Allah’ı (C.C.) zikreder ve Kabe’ye dönerek namaz kılar ve ibadet eder olduğunu görmek, bir ölüyü ziyaret için mezarlığa gideceğine veya cenaze namazında hazır bulunacağına işarettir.

Rüyada kilisede bir cenaze görmek, o cenazenin isyan edenlerle birlikte ateşte yanacağına işarettir. Kiliseye girip Hristiyanlar gibi ibadet ettiğini gören küfür, zina, şarap içmek gibi büyük günah işler.

Bir başka rivayete göre de: Kendi evinin kiliseye dönüştüğünü görürse, o adam dışarıda bulunan bir lider üzerine yürür. Bir kimse kendini Yahudi mabedinde (havra) gören kimse bidat olan bir şeyi araştırır. Rüyada görülen Yahudi mabedi (havra), hikmete ve hükmü kalkmış ilim ve doktorlara işarettir.

Rüyada bir kimsenin kendisini Yahudi mabedinin (havra) hâkîmi yahut o mabet ehlinin yaptığı şeyleri yaptığını görmesi, Yahudilerle düşüp kalkmaya yahut onların ahlaki ile ahlaklanmaya yahut onların dinine yönelmesine yahut ahdini bozmasına işarettir. Nitekim, bir kimsenin bu anlatılan şeyleri Hristiyan kilisesinde yapması, Hristiyanlarla düşüp kalkmasına yahut onların mezhebine meyletmesine yahut onlara yardım etmesine işarettir. Havra, bazen de Allah-u Teala’dan korkarak ve O’na itaat ederek yapılan alışverişe işarettir.

Rüyada kiliseye girdiğini gören kimse, bekarsa evlenir veya bir çocuğu olur ya da hidayetten sonra sapıklığa düşer. Bazen kilise görmek, çöplük ve hamam gibi şeytan yuvalarına işarettir. Kilisenin yeniliği ve yüksekliği dinde zayıflığa ve Müslümanların perişan olmalarına işarettir. Bir kimse rüyada kilisenin yıkıldığını veya yandığını ve bir afet eriştiğini görse, kelime-i tevhidin yücelmesine sirk ve nifak ehlinin perişanlığına işarettir.

Bir kimse rüyada kendi evinin kilise olduğunu görse, o kimsenin sözü Hristiyan sözüne benzer. Ve onun evi nefislerine uyan kimseler, bidat ve günah işleyenlere toplantı yeri olur. Bazen de bu rüyanın sahibine amiri kızar. Kilise; kabristana, umumhaneye, meyhaneye, bidat ve küfür evlerine, çalgı ve oyun evlerine, matem hanelere ve Allah’a isyan edenlerin evi olan cehenneme ve hapishaneye işarettir. Bir ölünün rüyada kilise içinde görülmesi, o ölünün günahkar kimselerle beraber cehennemde hapsedilmiş olduğuna işarettir.

Rüyada kiliseye girdiğini ve orada Hristiyanların ayinini icra ettiğini gören kimse, eğer erkek ise bidat veya zina yahut içki ya da büyük bir günah işleyen kavimle düşüp kalkmasına; eğer rüyayı gören kadın ise, o kadının Hristiyanlara buluşmasına işarettir.

Kilise ve Mabet 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir