Rüyada Namaz Kılmak Görmek

Namazla alakalı tabirler oldukça çoktur. Hemen hemen herkes rüyasında namaz kıldığını görür. Bütün ayrıntılarıyla namaz hakkındaki tabirleri kaydedeceğiz. Rüyada görülen namazları; farz namazı, cuma, nafile ve bayram namazları olarak ayrı ayrı tabir edilirler. 

Rüyada farz namazı kılmak; büyük memuriyete, reisliğe, emaneti yerine getirmeye, Allah’ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye, korku ve endişelerden emin olmaya işarettir.

Rüyada abdestli olarak normal şartlarına riayet ederek, rüku ve secdeleri tam yerine getirerek kıbleye dönmek suretiyle farz namaz kıldığını gören kimse, Allah’ın farzlarından birim yerine getirir. Zulmen birisinden aldığı malı veya birisine olan borcu öder. Aynı zamanda yaramaz ve çirkin işlerden de sakınır.

Bazı tabirciler, farz namazı kıldığını gören kimse, sözünde durur. Küs olduğu birisi varsa onunla da barışır. İmam olan birisi rüyada farz namaz kıldığını görse, borçlanır veya tazminat öder. 

Rüyada öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse maksadına nail olur. Dünyevi ve uhrevi işlerinde kendine yardım edilir. Çünkü rüyada namazı tamamlamak arzu ettiği şeyin tahakkukuna işaret sayılmıştır. Bu rüyayı gören borcundan dolayı hapis ise, baskı onun borcunu öder. O da hapislikten kurtulur. 

Rüyada bir kimse bulutsuz berrak bir havada öğle namazını kıldığını gören kimse, kendisini de sevinçli hissederse yapacağı işlerde kendisine yardım edilir. Fakat bulutlu havada öğle namazını kıldığını gören kimse, üzüntülü bir iş yapar. (Bkz. Yağmur Yağması)

Rüyada ikindi namazını kıldığını gören insan, kendisi veya başkası için yemin eder, arzu ettiği bir kişinin işler güçlükle meydana gelir. İkindi namazı rüyada kılıp da tamamlayamayan insanın işleri oldukça güçleşir.

Rüyada akşam namazının kılınması, yapılması gereken işlerin bitirilmesi ile tabir edilir. Yatsı namazının kılıp tamamlayan insanın ameli sona erip eceli yaklaşmış sayılır. 

Rüyada yatsı namazının kıldığını gören kişi, aile halkının geçimi hususunda ihtimam gösterir. Yatsı namazını ilk vaktinde kıldığını gören insan, çoluk çocuğunu memnun edecek güzel bir işte bulunur. ( Bkz. Yatsı Vakti)

Rüyada sabah namazını kıldığını gören kimse, yeme içme ve giyim kuşam gibi kendisine zaruri olan şeyleri hazırlamaya işarettir. Aksam namazı, işlerinden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye işarettir. Vitir namazı, işleri gizlemeye işarettir. Bazen de öğle namazı, tövbeye veya işten çıkarılmaya işarettir. Çünkü öğle namazında kıble, Kudüs’ten çevrilmiştir. Bazen de öğle namazı, şeytan ve düşmanla savaşmaya işarettir. Öğle namazı, şiddetli sıcak ve uyku vaktidir. (Bkz. Sabah Vakti)

Rüyada ikindi namazını kılmak, yardım ve başarıya ulaşmaya; bazen de, hidayet, hayır ve korumaya işarettir. Akşam namazı, rüyayı görenin anne ve babasından yahut kendisini şöhretli, mevki ve fazileti sebebiyle koruyan kimseden ayrılmasına ya da güneşin kendisine işaret ettiği bir kimsenin işinden çıkmasına işarettir.

Bir kimse rüyada yatsı namazını kıldığını görse, yolculuk, evlenmek veya bir yerden diğer bir yere gitmek için hazırlanmasına işarettir. Bazen de yatsı namazı, gözde olan perdeye ve gözlerinin zayıf görmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada sabah namazını kıldığını görmesi, onun yapacağı yemine işarettir.

Rüyada ikindi namazını kıldığını gören kimse, güçlükten sonra kolaylığa erişir. Rüyada akşam namazını kılan kimse, sonuçlanmış bir şeyin tekrar meydana gelmesine arzu eder ve ona yakın zamanda kavuşur. 

Rüyada cuma namazı kıldığını gören kimsenin muradı hasıl olur ve arzu ettiği şeye kavuşur. Bağ ve bostanda namaz kıldığını gören kimse, Allah-u Tealaya istiğfar eder. Ziraat yapılan bir yerde namaz kıldığını gören kimse borcunu öder.

Rüyada özürlü olarak namaz kıldığını görmek, amelinin makbul olmadığına işarettir. Yan yatarak namaz kıldığını gören kimse hastalanır. Namazı kılıp bitirdikten sonra mescitten çıktığını gören kimse, fazilet ve hayra nail olur. 

Rüyada hayvan üzerinde namaz kıldığını gören kimseye büyük bir korku isabet eder. Halkla beraber imamın hayvan üzerinde bir kısmının uykuda, bir kısmının secdede ve bazısının da ayakta namaz kıldıklarını görmesi, eğer o kimseler savaşıyorlarsa, mansur ve muzaffer olacaklarına işarettir.

Rüyada dört rekatlı farz namazını iki rekat olarak kılan kimse, yolculuğa çıkar. Rüyada namaz kıldığı esnada bal yediğini gören kimse oruçlu iken hanımı ile cinsî münasebette bulunur. 

Rüyada dört rekatlı farz namazını iki rekat kılan kadın, o gün hayız olur. Rüyada bir namazın vaktinin geçmekte olduğunu ve o namazı kılacak bir yer bulamadığını gören kimsenin, din veya dünyaca arzu ettiği isteği güçleşir. Rüyada namazı, kasten ve farziyyetini inkar ederek terk ettiğini, İslamiyeti hafife alır. Namazın farz olduğunu kabul ederek terk ettiğini gören kimse için de tabir aynıdır.

Rüyada kılınan cuma namazı, ferahlık ve sevince, bayram ve mevsimleri görmeye, hacca gitmeye ve borcunu azaltmaya işarettir. Rüyada Ramazan Bayramı namazını kılmak; borcu ödemeye, hastanın iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Kurban Bayramı namaz kılmak, hayır işleri üzerine olmaya, yapılan vasiyeti tutmaya ve adakları yerine getirmeye işarettir. Bazen de Ramazan ve Kurban Bayram namazları, düşmanla karşılaşmaya işarettir.

Rüyada kuşluk namazı kılmak, Allah’a şirk koşmaya ve yerine getirilen yemine işarettir. Bazen de kuşluk namazı, sevinç yahut keder ve yemin etmeye işarettir. Oturarak namaz kıldığını gören kimse, konuşma ve işinde tereddüt eder. İki vakit namazı bir vakitte kılmak, yolculuğa işarettir. Bazen de bu rüya, düşman tarafından çıkacak fitneye işarettir. Namazı avret yeri açık olduğu halde kılsa, oruçlu iken fuhşiyatta bulunmaya yahut haram olan bir şeyi sadaka olarak vermeye işarettir. Ya da bidat olan bir şeye uyduğu halde doğru yolda olduğuna işarettir.

Rüyada korku namazı kıldığını görmek; şirket kurmaya, hayrete düşmeye, dağınık olmaya veya hasta ile çekişmeye işarettir. Rüyada namazda konuşmak, hibe ettiği veya sükut ya da tasdik ettiği şeyden dönmeye işarettir. Rüyada namazda aşikar okunacak yerde aşikar okuduğunu gören kimse, eğer hakimse zulümle hükmeder; hakim değilse, bildiği bir hakikati veya bir malı inkar eder.

Rüyada imamdan önce rüku ve secde yaptığını gören kimse, ana ve babasına veya itaat etmesi icabeden kimseye muhalefet etmesine işarettir. Rüyada teravih namazı kılmak; meşakkate düşmeye, borç ödemeye ve hidayete ermeye işarettir. Yağmur namazı kılmak; korkuya, çoluk çocuğunun nafakasını eksiltmeye, pahalılığa geçimdeki durgunluğa, ziraat, mal ve tarla hususunda sıkıntıya düşmeye işarettir. Rüyada güneş ve ay tutulduğu vakit kılınan husuf namazı kıldığını görmek, Güneş ve ayın işaret ettiği şahsın rahatlığa kavuşturulması için gayret etmeye işarettir. Bazen bu rüya, fasık bir kimsenin tövbe etmesine ve kafirin Müslüman olmasına işarettir. Husuf ve kusuf namazı kıldığını görmek, bir alimin ölümüne işarettir.

Rüyada korku namazı kılmak; ülfete, ittifak etmeye, sözlerin bir araya gelmesine ve korkudan emin olmaya işarettir. Rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kılınan kimseye şefaat etmeye işarettir. 

Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, onun için çok dua ve istiğfar eder. Namazı tam kılarsa duayı da tam yapar. Cenaze namazına imam olan kimse, münafık bir amir etrafından vali tayin edilir. “Allah (C.C.) filan kimseye rahmet etsin” dediğini gören kimsenin günahları affedilir. 

Rüyada imamın arkasında cenaze namazı kıldığını gören kimse, ölüler için dua edilen bir mecliste hazır bulunur. Cenaze namazı kıldığını gören kimse, dini bozuk bir kimse hakkında aracılık eder. Rüyada nafile namaz kıldığını gören kimse, dininin kemale ermesine ve sünnet-i seniyyeye uymasına işarettir.

Rüyada bir kadın erkeklere imam olduğunu görse, ölür. Çünkü kadın, imamete salahiyetli değildir. Bu durum ancak o kadının ölümü zamanında erkekler tarafından onun üzerine namaz kılmak suretiyle mümkün olur. 

Namaz kılmayı ve okumayı bilmeyen bir kimse, rüyada imam olduğunu görse, ölür. Rüyada sünnet namazı kıldığını gören kimse, Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine uyar, necasetten temizlenir ve güzel huylu olur.

Rüyada nafile namaz kıldığını gören kimse, ahirette kendisine lazım olacak şeyleri yapmaya muvaffak olur. Bir kimse rüyada birtakım insanlarla beraber teravih namazı kıldığını görse, o kimselerin akrabaları hakkında gereken iyiliği yaptıklarını görse, onlardan vahşetin gittiğine ve kalplerinin ferahlamasına işarettir. (Bkz. İbadet)

Bir kimse rüyada cemaatla namaz kıldığını ve düzgün olduğunu görse, o cemaatin çokça tesbih okuyan bir kavim olduğuna işarettir. Rüyada Allah rızası için nafile namaz kıldığını gören kimse, fakirse zengin olur ve hayra erişir.

Rüyada teheccüd namazı kıldığını gören kimse, yüksek bir rütbeye nail olur. Rüyada Regaip namazı kılmak, mevsimlere ve vaadini yerine getirmeye işarettir. Rüyada kaza namazı kılmak, borç ödemeye veya günahkar bir kimse için tövbe etmeye işarettir. Bazen de kaza namazı kılmak, kafirin Müslüman olmasına, adağını yerine getirmeye ve taahhüt ettiği bir şeyi yapmaya işarettir. 

Rüyada oturarak namaz kılmak; acizliğe, korkaklığa ve cüzi bir rızka kanaat etmeye işarettir. Otururken namaz kılmak, bazen babasının veya hocasının ya da üzerinde ilim hakkı bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya işarettir.

Rüyada tövbe namazı kılmak, günahların affolmasına işarettir. Eğer tövbe namazının bütün halk kılacak olsa, yağmur yağmasına işarettir. Rüyayı gören fakir ise, zengin olur; çocuğu olmuyorsa, erkek bir çocuğu olur. Rüyada tesbih namazı kılmak; hediyeye, bahşişe, hayra ve iyi bir şekilde geçindiğine işarettir. 

Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin uyanıkken arzu ettiği bir şeyde hayret ederek şaşırıp kalmasına işarettir. Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin yapmaya karar verdiği şeyin sonucunun güzel olmasına işarettir. İstihare namazı kılan tarikat ehlinden ise ve onun tarikatça eksikliğine işarettir.

Rüyada kabre karşı namaz kılmak, caiz olmayan bir şeyi hediye etmeye; bazen de bu rüya, fakire, verilmeye layık olan kimseye ve hapiste bulunana sadaka vermeye işarettir. Rüyada tahiyyetü’l mescit namazı kılmak, akraba ve fakirlere sadaka vermeye ve zalimlerden iyilik istemeye işarettir. 

Rüyada gündüzün veya gece namaz kıldığını gören kimse, salih amel işlemekle Allah (C.C.)’a yaklaşır. Rüyada namazda görüldüğünü gören kimse, oyunla meşgul olmak suretiyle namazdan gaflet eder.

Rüyada sarhoş olduğu halde namaz kıldığını gören kimse, yalan yere şahitlik eder. Cünüp olduğu halde namaz kıldığını görmek, gören kimsenin dini bozuk olur. Doğu ve Batı tarafına namaz kıldığını gören kimse, İslam dininden dönerek şeriata muhalif bir harekette bulunur. Rüyada arkasını kıbleye dönerek namaz kıldığını gören kimse, İslam dinini tahkir eder.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada cemaatin kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görse, onların valileri veya hakimleri görevlerinden alınır, dediler. Rüyada alim bir kimseyi kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını veya ehli sünnetin hilafına bir amelde bulunduğunu gören kimse, nefsani arzularına uyar ve şeriata muhalif bir harekette bulunur.

Rüyada kıbleden başka bir yöne namaz kılmak, caiz olmayan bir şeyi yapmakla Allah (C.C.)’a yaklaşmayı ve insanların kalplerini kazanmayı kastetmeye işarettir veya rüyada yöneldiği tarafa doğru yolculuğa çıkar. 

Rüyada Doğu tarafına namaz kıldığını gören kimsenin kötü yolda olduğuna, halka çokça iftira eden ve günah işlemeye cüretkar olduğuna işarettir.

Rüyada kıbleyi bilmediğini veya kıbleyi araştırdığını ve hangi tarafta olduğunu bilmediğini gören kimsenin, dininde hayret içinde olduğuna işarettir. Kıbleden başka bir yöne beyaz bir elbise ile namaz kıldığını ve Kur’an’ı hatasız okuduğunu gören kimse, hacca gider.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Cenaze Namazı, Namaz Selamı, Ahiret Günü

Namaz

“Rüyada Namaz Kılmak Görmek” üzerine 34 yorum

 1. Rüyada namazı ihmal etmek veya namazı terk etmek, neye delalet eder? Saygı ve sevgi ile…

 2. Merhaba rüyamda Konya’da Şems-i Tebrizi Hz. Türbesine gidip akşam namazı kılmak için namaza durdum. Ancak sadece farzı kılıp çıkacaktım. Birden bire bir güç beni yukarı kaldırıp yere attı. Bunun anlamı konusunda yardımcı olabilir misiniz?

 3. Ya ben çok kötü bir rüya gördüm. Rüyamda ayakta namaz kılıyordum ve cin gibi hissettiğim bir şeyin kafamı arkaya doğru döndürdüğünü gördüm. Tekrar kıbleyi karşıma almaya çalıştım, fakat dönemedim. Ne olur bana bunun yorumunu açıkça söyler misiniz? Korktum, gerçekten.

 4. Rüyada namaza başlamak fakat çekilen ağrı yüzünden namazı tamamlayamamak ne anlama gelir? Bilgilendirirseniz sevinirim.

 5. Bir erkeğin arkasında namaza durdum sonra bu kişi namazda boğazımı sıkıyordu ama acı duymuyordum, ölüyordum.

 6. Rüyamda evimde kim olduğunu tam hatırlayamadığım bir kadının ve başka bir odada da bir erkeğin kıblenin tersine namaz kıldığını gördüm. Onları uyarmak istedim ama daha sonrasını hatırlamıyorum. Yorumlarsanız sevinirim.

 7. Kapalı bir mekanda namaz kılıyordum. Arkamda birkaç yaşlı adam konuşuyordu. Ne konuştuklarını hatırlamıyorum. Cami gibi bir yerdeyim herhalde. Hangi vakit namazı olduğunu da bilmiyorum. Fakat dizlerim tutmuyor gibiydi. Zorlanarak namaz kılmaya çalışıyordum. Dizlerim dik durmuyordu. Hafif dizlerimi kılarak kılmaya çalışıyordum. Namazı bitirdim mi, bitirmedim mi, hatırlamıyorum.

 8. Rüyada birine “Namaz kılıyor musunuz?” diye sordum. Cevabını hatırlamıyorum. Anlamı nedir?

 9. Toplu olarak namaz kılan kalabalık halk ve üzerlerine bomba atılmaya hazır fakat kimse namazını bozmadan devam ediyor. Anlamını bulamadım.

 10. Merhaba, benim rüyamda tanıdığım bir erkek namaz kılıyordu ve o secdeye eğilince küçük kızım onun sırtına çıkıyordu o da doğrulmuyordu. Ben kızımı onun sırtından aldıktan sonra doğruldu. Her secdede aynısı oldu ve kızım sırtına çıkmak için ağlıyordu. İki defa secdeye gitmişti. Teşekkürler.

 11. Rüyada öğlen vakti, vitri vacip namazını cemaate imam olduğu halde doğu tarafına dönerek cemaatle kıldırmak, kendisi Almanya’da olmasına rağmen namazı Türkiye’de baba ocağında kıldırmak ne anlam ifade eder?

 12. Rüyamda camide cuma namazı ezan okundu diyerek kıldık. Namaz bittiğinde ezan yeni okunuyordu ve tekrar cuma namazını kıldık.

 13. Rüyamda namaz kılıyorum ama kılarken bütün çabama rağmen ayakta duramıyorum devriliyorum bu rüyayı defalarca gördüm en son gördüğümde ise cemaate imam oluyorum ama yine ayakta duramıyorum. Yorumu nedir? Merak ediyorum.

 14. Rüyamda geç kaldığım için sabah namazının 2 rekat farzını kılıyordum. Ardından 2 rekatta hacet namazı kılıyordum. Nasıl yorumlarsınız?

 15. Rüyamda birisi beni camiye getirdi. Camiden içeri girdim sonra beni getiren kişinin yanıma gelmediğini görünce onu aramaya başladım. Camide birini gördüm, insanlar ona biat ediyordu, biat etmek için yanına gittim. O adama sadece bayanlar biat ediyormuş, “Ben biat etmem” dedim sonra erkeklerin biat ettiği birisi varmış, ona da biat etmedim. Sonra namaz kıldım, yanımda da bir genç vardı.

 16. Ben rüyamda namaz kılıyordum etrafımda bir eşek dönmeye başladı. Beni tepmeye çalışıyordu, ben de namazı bozdum… Bu ne demek acaba?

 17. Rüyamda bayram namazını kılıyordum kıldıktan sonra bir küçük kapıdan bir yere girdim. Orada bir adam namaz kılıyordu, arkası dönüktü sonra ben başka yere baktım. Sonra döndüğümde adam bana bakarak suyordu sonra oradan çıktım. Kapının üzerinde bir isim yazıyordu, sadece baş harfini hatırlıyorum (a) sonra camiden çıktık. Yolda yürürken 2 araba geliyordu öndeki arkadaşımın arabasıydı, ben durdurdum ve (arkadaki araba da duvara çarptı) ben hiç bakmadan arabaya bindim.

 18. Rüyamda bir bayan namaza geç kaldığımı namaz kılmam gerektiğini söylüyordu. Açıklamasını yapar mısınız?

 19. Sabah namazının sünnetini kılıp farzını camide kılarım diye başladığım farzı bozuyorum. Bir daha farza duruyorum hemen aklıma geliyor farzı camide kılacaktım diye yine bozuyorum.

 20. Namaz kılarken önümdeki biri düştü ve iki kişi onu kaldırmak için namazı bozdu tabirlere baktığımda aradığımı bulamadım neye işaret yorumlayabilir misiniz?

 21. Caminin önünde açık alanda cuma namazı kılıyordum ama önümde tümsekler oluyordu ve okuduğum süreleri karıştırıyordum namazı bitiremedim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir