Rüyada İbadet Görmek

Rüyada ibadet ederken görmek, ailenin mutlu yaşamı olacağına işarettir. İbadet rüyaları daima çok iyiye yorulur. Kişi dertlerinden, sıkıntılarından kurtulur. Bu rüyalar daima iyiye yorulur. Rüyada ibadet ettiğini gören kişi, sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulur.  İbadet ettiğini gören kimse dertlerinden, sıkıntılarından sıyrılır. Eskisinden çok daha iyi konuma gelirler.

Bkz: Arife Gününde İbadet Ettiğini Görmek, İbadethane, Cami, Namaz

Rüyada şartlarına uygun olarak dini vecibelerinden birini yahut birkaçını yaptığını görmek, dünya ve ahiret hayırlarının meydana gelmesine, istikamet doğruluğuna ve iç huzuruna yorumlanır. Uygunsuz ortamda yahut noksan bir şekilde ibadet ettiğini görmek, noksanlığa ve kusurlu durumlara; dinen caiz olmayan bir şekilde ibadet ettiğini görmek, sapıklık ve hüsrana, İslam’ın emrettiği ve hoş gördüğü her çeşit farz, vacip ve nafile ibadetler müjdeye, kurtuluşa, Allah Teâlâ’dan gelecek yardım ve ihsana delalet eder.

Rüyada ibadet şekillerinden herhangi birini veya kendisinin de gördüğü şekilde ibadet ettiğini görmek, dünya ve ahiret işinde arzularının yerine geleceğine; caiz olmayan bir şekilde ibadet ettiğini görmek, iki dünyada hayırdan mahrum kalacağına; ibadetini caiz olmayan bir yerde yaptığını görmek, fesada; bir yere kapanıp gizlice ibadet ettiğini görmek, gamdan ve kederden kurtulacağına işarettir.

Cafer-i Sadık (R.A.) ibadeti beş şekilde yorumlamaktadır: Allah’a (C.C) yaklaşmak, tarikata giriş, müjde, düşmana zafer, kurtuluş. Görülen rüyanın sekline göre bu beş madde, rüya üzerinde kendi manalarına göre tabir olunur.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre: Allahu Teala Hazretleri’ne tövbe ettiğini rüyasında gören, mala, rızka ve evlada nail olur. Cenabi Hakka hamd ve şükür ettiğini rüyada gören kişi, ziyade nimete ve bol rızka kavuşur.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada ister farz isterse sünnet olsun Allah (C.C.) için ibadet etmek, doğru yolu bulacağına, dünya ve ahiret saadetine ereceğine işaret eder. Allah (C.C.)’ın dışında bir şeye ibadet yaptığını görmek ise işlerin ters gideceğine ve Allah (C.C.)’ın gazabına uğrayacağına ve maddi ve manevi zararlara gireceğine işaret eder. Bazı tabirciler ibadet, Allah’a sevgi, doğru yola yöneliş, rızık ve mülk, müjde ve kurtuluş veya düşmana galibiyettir, demişlerdir.

İbadet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir