Rüyada Namaz Görmek

Rüyada vaktinde ve tam olarak kılınan farz namaz, kötü ve yaramaz işlerden el etek çekmeye, her türlü aşırılık ve çirkinlikten uzak durmaya, korku ve endişeden kurtulmaya, diğer farz ibadetlerden birini daha ifa etmeye işarettir. 

Rüyada İmam olarak farz namazı eda ettirmek, tazminat ödemeye, borçlanmaya yahut bir topluma önemli bir işte önderlik ve rehberlik etmeye işaret eder. İmama uyarak vaktin farzını eda ettiğini görmek; sünnete uymaya, rahmet ve berekete, hayır ve iyilikte başarıya yahut başkasına yük olmaya delalet eder.

Rüyada sabah namazı kılmak, zaruri ihtiyaçlarını gidermeye, rızık peşinde meşru gayret sarf etmeye; öğle namazı kılmak, maksadın hasıl olmasına, yardım görmeye, gizli şeylerin açığa çıkmasına, borçtan kurtulmaya, tövbe etmeye ya da işten çıkarılmaya delalet eder. (Bkz. Sabah Vakti)

Rüyada açık ve güneşlik bir günde öğle namazını kıldığını görmek, sevinç ve sürura; bulutlu ve kapalı havada öğle namazı kılmak, üzüntüye işarettir.

Rüyada öğleyi ikindi vaktinde kılmak, borcunu ödemeye; ikindi namazı kılmak, arzu ve isteklerin zorlukla birlikte yerine gelmesine, yemin etmeye yahut borca girmeye, üzerinde çalıştığı yahut durduğu için çoğunun bitip azının kalmış olmasına yorulur.

Rüyada akşam namazı kılmak, arzu ettiği ya da üzerinde çalıştığı işin sonuçlanmasına, işlerden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye işarettir. Rüyada akşam namazını kıldığını gören hayır ve şerden her ne arzu etmiş ise ona çabukça kavuşur. 

Yatsı namazını kıldığını görmek, akrabaları ile iyi geçindiğine işarettir. Yatsı namazı kılmak, geçim işlerinde ihtimam göstermeye, çoluk çocuğun ihtiyaçlarını gidermeye işarettir. Yatsı namazı bazen işin bitmesine, meşguliyetin son bulmasına yahut ömrün tükenmesine; Cemaatle namaz kılmak -eğer saflar düzgün ve sık ise- rüyayı gören ve namaz kılan cemaatin hayır üzere olmalarına ve çokça tesbih etmelerine delalettir. ( Bkz. Yatsı Vakti)

Rüyada kıbleye karşı namaz kıldığını görmek, dünya ve ahirette hayra işarettir. Rüyada kıbleden başka tarafa namaz kıldığını görmek, din yolundan ayrılacağınızı gösterir. Başlamış olduğunuz namazı yarıda bıraktığınızı görmek, muratlarınızın şimdilik gerçekleşmeyeceğini; cenaze namazı kıldığınızı görmek, uzun ömürlü olacağına işarettir.

Rüyasında namaz kılan kimse, bütün dertlerinden kurtulup, huzurlu bir hayata başlayacak demektir.

Rüyada doğu yönüne dönerek namaz kıldığını gören, hacca gider. Doğu ve batıya doğru namaz kıldığını görmek, İslamiyetten uzaklaştığına, şeriata uygun olmayan bir iş yaptığına delildir. 

Rüyada arkasını kıbleye dönmüş olduğu halde namaz kıldığını gören, İslam’ı arkasına atmış olur. Bir rivayete göre, eşinden başka bir kimse ile yakınlaşır. Bir mescit halkını kıblenin gayri bir tarafa dönerek namaz kıldıklarını görmek, o yerin devlet başkanının dinden uzaklaştırılacağına delalet eder. 

Rüyada ilim adamlarından birini kıblenin bulunduğu yönün aksine dönerek namaz kılar görmek, o alimin sünnet ve şeriata aykırı davrandığına işarettir. Namaz vaktinin geçtiğini ve namaz kılmak için bir yer arayıp bulamadığını gören, zor ve yapılması çok güç bir işe başlar ve bir rivayete göre de gerek dünya gerek ahirette güçlüğe uğrar. 

Rüyada namazda bir cemaate imamlık yaptığını gören, büyük bir memuriyete veya bir şirkete girerek orasını yönetir. Bilmediği bir yerde, tanımadığı kimselere imamlık yaparak, namaz kıldırdığını gören ve hangi ayetleri okuduğunu bilmeyen kimsenin ölümü gelmek üzeredir. 

Rüyada kıbleye dönüp namaz kıldığını görmek ise uzun bir ömre delalet eder. İbn-i Kesir’e göre; bir cemaate imamlık etmek hayırdır. Sokakta namaz kıldığını görmek, hayır değildir. 

Rüyada bir yerde kendisini bekleyen bir cemaate namaz kıldırdığını görmek, o yerin hükümet başkanından kendisine bir hayır geleceğine işarettir. Öğle namazını kıldığını görmek, muradının olacağına, rızık ve malının artacağına delalet eder. 

Rüyada cuma namazı kıldığını gören kimse, bütün isteklerine kavuşur. Dünya ve ahirette Allah’ın (C.C.) ihsanına nail olur. İkindi namazını kıldığını görmek, zahmet ve zorluktan sonra muradına ereceğine delalet eder. 

Rüyada sabah namazını kıldığını görmek, helal rızka ve helal kazanca işarettir. Namaz kılarken bir şey unutup namazı noksan kılan, bir yolculuğa çıkar. Namazını tamamlamadan yarıda bırakan kimse hacca gitmeye niyet eder, fakat gidemez.

Rüyada abdestsiz namaz kıldığını gören hasta olur. Bir sahrada veya bir kırda namaz kıldığını gören kimse, ya hacca veya uzun bir yolculuğa gider. Cemaate yetişmek için camiye doğru koştuğunu gören ve namaza yetişemeyen kimsenin bir muradı varsa, yerine gelmez. Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek, hayır değildir. (Bkz. Abdest Almak)

Rüyada oturduğu veya yattığı yerde namaz kıldığını görmek, bitirmek istediği işlerini bitiremeyeceğine; namazda dua ettiğini görmek de çocuğunun olacağına işarettir. Nafile namazı kıldığını gören, sevap getirecek bir iş işlediği için Allah’ın (C.C.) şefaatine nail olur. 

Rüyada bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını gören, dünya ve ahirette büyük hayır ve hasenata erişir. Kabe’nin damında kıldığını gören şeriata uymayan bir iş işler. Cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmek, hayratının çokluğuna işarettir. Devlet dairelerinde, okullarda namaz kıldığını görmek, yolculuk ve helal rızıktır. 

Rüyada kilise ve benzeri yerlerde namaz kılmak, bir başkasının duasıyla hidayete ulaşacağına delalet eder. Namaz rüyasının tabirinde üç şeyi dikkate almak gerekir: Farz, sünnet, nafile. Farz namazları hacca, fuhuştan ve fenalıktan çekinmeye; sünnet namazı temizliğe, sabır ve sebata, şöhrete ve halka şefkat ve merhamet etmeye delalet eder. 

Rüyada nafile namazı kılmak ise geniş rızka, dostlarının ve komşularının işlerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder. At üzerinde namaz kıldığını gören, kedere düşer. 

Rüyada namazda uzun süre ayakta durup rükuya varmadığını görmek, malının zekatını vermediğine işarettir. Rükuya varıp da secde etmediğini görmek, ömrünün kısalığına delalet eder. Sarhoş olarak namaz kıldığını gören yalancı şahitlik eder. (Bkz. Rükû)

Cafer-i Sadık, namazı yedi şekilde yorumlamaktadır: Emniyet, sevinç, izzet, mertebe, sıkıntıdan kurtulma, murada erme, çabukluk. Secde etmeyi de beş şekilde yorumluyor: İsteğinin yerine gelmesi, devlet, zafer, Allah’ın (C.C.) emirlerine uymak, kolaylık. Cenaze namazı kıldığını görmek, duasının kabul olunmasına ve Cenab-ı Hakk’ın affına mazhar olacağına işarettir. 

Rüyada büyük bir devlet adamının maiyetiyle birlikte at üzerlerinde namaz kıldıklarını görmek, savaş zamanı ise, zafere; başka zamanda ise, uzun ömür ve mal artışına delalet eder. 

Rüyada bir duvar üzerinde namaz kıldığını görmek, devlet büyüklerinden birisine bir iş için başvurulduğuna ve işin olacağına delalet eder. Bir bostan veya bahçede namaz kıldığını gören, Cenab-ı Hakk’a tövbe ve istiğfar eder. 

Rüyada ekili bir tarlada namaz kıldığını gören borcunu öder. Bir hamamın soyunacak yerinde namaz kılmak, mekruh bir iş yaptığına; hamamın içinde namaz kılmak, haram bir mal veya rızık yediğine delalet eder. Ramazan Bayramı namazını kıldığını görmek, borçlunun borcunu ödemesine; hasta ise iyileşeceğine; sıkıntısı varsa genişleyeceğine; tutuklu ise tahliye edileceğine delildir. 

Rüyada Kurban Bayramı’nın namazını kılmak ise, memuriyete, yeni bir işe, hakkı olan bir şeyi elde edeceğine ve sevince delalet eder. Bir yerde seccade veya benzeri bir şey olmadığı halde, toprak üzerinde namaz kıldığını gören, eğer o yer bir çöplük veya pis, yahut bir mezarlık ise fakirliğe düşeceğine ihtiyaç içinde kalacağına işarettir. 

Rüyada üzerinde hiçbir şey olmadığı ve çıplak bulunduğu halde namaz kıldığını gören, oruçlu olduğu bir anda fuhuş işler. Yahut haramdan kazandığı parayla sadaka verir. Namaz kılarken konuşan, verdiği hediye veya sadakayı geri alır. 

Rüyada istihare namazı kılmak, yapmak istediği bir şeyden başarılı olarak çıkacağına delalet eder. Rüyada bir mezar üzerinde namaz kıldığını görmek, sadaka veya zekat verilmesi caiz olmayan kimselere sadaka veya zekat verdiğine işarettir. Gece yarısı namaz kılıyorsanız, her ne dileğiniz varsa kısa zamanda yerine geleceğine yorumlanır. Bu meyande vacip olan bayramın namazını kılmanız, neşe ve sevincinizin daim olacağına işarettir. Evlat ve iyalinizin hayrını göreceğinize işarettir. Teravih namazını kılmanız halinde, dini bütünlüğünüzü her yerde tasdik ettireceğinize, her tülü şefaate nail olmak yolundaki dileğinizin yerine geleceğine ömrünüzün uzun olacağına, itibarınızın devamlılığına hükmolunur.

Rüyada namaz kıldığını görmek, iyi bir insan olduğunuza, ne isteğiniz varsa gerçekleşeceğine; kıbleden başka bir yönde namaz kıldığını görmek, kötü yola sapacağınıza; bir camide insanların kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görmek, bulunduğunuz memlekette büyük bir insanın öleceğine; cenaze namazını kıldığını görmek, uzun ömürlü olmaya; abdestsiz namaz kıldığını görmek, sağlığınızın bozulacağına ve üzüntüye işarettir.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Namazda Etrafına Bakınmak

Namaz

“Rüyada Namaz Görmek” üzerine 56 yorum

 1. Rüyamda can dostum olan arkadaşım bana telefonda tespih çektiğini ve namaz kılacağını söyledi. “Sen de kıl” dedi çok etkilendim. Benim arkadaşım namaz kılmıyor ben de kılmıyorum. Bunu bana yorumlar mısınız, neye işarettir? Çok teşekkür ederim.

  1. Rüyada normalde namaz kılmadığınız halde namaz kıldığınızı gördüyseniz Allah'a inancınız artacak ve ibadetlerinizi yerine getireceksiniz demektir, bir arkadaşınız ile birlikte ibadet ettiğinizi görüyorsanız etrafınızda inanan insanların size yol göstermesiyle kendinizi huzurlu ve güvende hissedeceğinize işaret eder. Rüyada tespih çekmek ile ilgili bir şey görmek dini bilginin zaman içerisinde sabredilerek ve sindirilerek alınacağına delalet eder. Hayır olsun inşallah.

 2. Hayırdır inşallah. Ben rüyamda bir dostun evinde, iftardan sonra, tek başıma, ben bir yönde, diğerleri başka yönde namaz kıldık. Benim yönüm doğru ise onlar doğuya doğru, onların yönü doğru ise ben batıya doğru namaz kıldık. Namaza önce ben başladım, namazı bitirmeden secdeden rükuya doğrulurken, bir akrabam (şimdi çok hasta) sol yanımdan, omzumdan kalkmamı engellerken, bir başka akrabam ayaklarımı tutarak, namazımı engellemek istemelerine karşı, ben namazımı devamda ısrar ettim. Bir kaç dakikalık mücadeleden sonra bıraktılar ve onlar da diğerleri ile üstte yazdığım şekilde namaza durdular. Belki de diğerleri namaza başlıyor diye beni bırakıp onlara katıldılar. Rüyamı sabah namazından sonra yatınca, 2. bayram sabahı gördüm.

 3. İmamla beraber cemaatle namaz kılmak ve secdeye eğilince Kabe’yi tavaf etmek neye işarettir? Beni bilgilendirirseniz çok mutlu olacağım.

 4. (Lütfen rüyamı yorumlayın, yorumlarsanız çok sevinirim.) Rüyamda her zaman namaz kıldığım bir cami de öğle veya ikindi zamanı cemaatle namaz kılarken imam çok hata yapmaya başladı ve bunun üzerine cemaat benim çıkmamı söyledi. (babam da vardı)çıktım ve namazın geri kalanını kıldırdım ama okuduğum ayetleri hatırlamıyorum. Sadece (rüku secde vb.)yaptığımı hatırlıyorum. Bunun hikmeti nedir? Yorumlarsanız çok mutlu olurum. Kaç gündür kafam buna takılı.

 5. Rüyamda birkaç tane kadın içlerinde tanıdıklarımda var. Denizin içinde bembeyaz örtüler içinde kıbleye dönmüş namaz kılıyorlar. Secdeye eğildiklerinde yüzleri suya değiyor. Ben de diyorum ki “Ne güzel şunlara bak. İnsan isteyince demek ki her yerde her şekilde namaz kılıyor” diyorum. Acaba ne demek? Teşekkürler…

 6. Rüyamda ikindi namazını kaçırıyorum, kılayım derken akşam namazı okunuyor, ona niyet ederken uyandım?

 7. Rüyamda babam ile namaz kıldığımı gördüm ve sonra babam ölmüştü. Bu neye delalettir?

 8. Hoş bulduğum bir çocuk, ben namaz kılarken oraya geliyordu ve izliyordu. Sonra ben namazı yarım yamalak kılıp oradan uzaklaştım. Bu rüyayı iki kez gördüm. Bana bunu açıklayabilir misiniz?

 9. Ayağımın altında nasır gibi bir şey var. Siyah bir şey uzun içinde onu çekiyorum ve vücudumun her yerinde elimde yüzümde damarlarım belirginleşiyor ve kanın damarlarımda hareketini hissedebiliyorum. “Ne oldu bana?” diyorum. Ellerime bakıyorum, belirgin kıpkırmızı. Aynaya bakıyorum, görmüyorum, yüzümde olduğunu hissediyorum. Daha sonra hoca büyük biri ama kim olduğunu bilmiyorum. Herkes ağlıyor, dini bir konu anlatıyor. Kişinin yüzünü seçemiyorum ama sıradan biri kılık kıyafeti. Daha sonra Arap kılık kıyafetinden biri kalkıp o kişiyle ellerini birbirine kavuşturarak selamlaşıyorlar. O sıradan kişiyi ben peygamber olarak hissediyorum. Daha sonra bir kapı açılıyor. 4 tane kadın krem renginde, hafif sarıya dönük, yan yana, sıra halinde namaz kılıyorlar ama yüzleri asıktı. Başka bir rüyada da” Tecvitli oku.” Diye ses duydum..

 10. Rüyamda dört tane tanımadığım dedeler vardı. Onlar bana sure sordu. İlk okuyamadım sonra beraber okuduk, Fatihi. Onlar kıbleye dönmüş, namaz kılıyorlar. Ben de onları seyrediyorum. Kur’an okuyorlar, ben dinliyorum. Bana 4 öğüdü sordular. Ben bilemedim. Peygamberimizin dört öğüdüymüş. Yorumlarsanız teşekkür ederim.

 11. Okul gibi bir yerdeydik. Bazen insanlar görünüyor, içeri girince de sadece bayanlar oluyor. İçeride yüksek bir yerdeyiz. İsmimiz çağrılınca aşağı atlayıp gidiyoruz ama ölmüşüz. Benden önce çağırılan aşağı atlarken “Keşke namaz kılsaydım. Ah namaz” diyor, gidiyor. Ben de bilmiyorum ama kılmaya çalışıyorum. O anda 3kere secdeye gidip, bildiğim şeyleri söylüyorum. Bunun yorumunu yapar mısınız?

 12. Rüyamda kıblede değildi de ters yönde namaz kılıyordum. Sonra fark ettim, namazı bırakıp kıbleye doğru kılmaya başladım. Ama camideydim, cuma namazıydı. Bu ne demek? Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler.

 13. Merhabalar benim babam namaz kılmıyor, hatta içki içiyor. Fakat ben rüyamda babamı camide herkesle namaz kılarken gördüm. Ve namazda ayakta selam verip, birden camiden kaçıyordu. Bununla birlikte diğer namaz kılan herkes kaçıyordu. Bu neye işarettir?

 14. İyi günler. Ben rüyamda kaldığım yurdun mescidinde namaz kıldığımı gördüm. Şimdi size olayın detayını anlatacağım. Öncelikle abdest almışım mescite gideceğim. Odada kızlarla yaşının ilk sayfasında ezbere bildiğimiz kısmını okuduğumu, okuduğumuzu gördüm. Sonra ben “Mescite namaza gideyim” dedim. Tam mescidin kapısını açtım, içerde bir sürü kadın vardı. Hepsi teyze olmuş, yaşlı insanlar falan. Ben içeri girince, kadını “Bizim kız mı, geldi?” gibisinden bir şey dedi ama tam hatırlamıyorum. Hepsinin gözü üstümde ellerinde tespihler bana bakıyorlar. Ben seccademi kıldım. Onlar beni izliyorlar. Biraz gerildim sanırsam yatsı namazı idi. Akşamdı, çünkü niyetlenmiştim namazı tam kılmaya ama kadınlar bana bakıp hakkımda konusunca, gerildim. Ve sadece 4 rekat farz kıldım. Ama nasıl kıldım, duaları, sureleri hızlı hızlı okuyorum ve gözümü seccaden hiç ayırmıyorum. Tam namazı bitireceğim bunlar kalkıp gitti. Sonra son rekatında fark ettim yanlış yöne namaz kılmışım. Biran önce bitirtip yine doğru yöne kılmayı düşünüyordum, namazda. Bir kız da geldi, yanıma. Seccade serdi. Ben selam verdim. “Bu yön doğru değil” deyip hem kendi seccademi hem o kızın seccadesini doğru yöne çevirdim. Tam yine namaz kılacağım derken içeri tanıdığım bir arkadaş girdi. Yasin suresinin ilk sayfasından okudu. Ben de tekrar ettim, ezberimde idi çünkü. Sonra uyandım. Bu rüyanın anlamını çok merak ediyorum. Aydınlatırsanız gerçekten memnun olurum. Teşekkürler.

 15. Sevdiğim erkek rüyamda bana mesaj atıyordu ve “Bir ara seninle birlikte, on rekat namaz kılalım” diyordu. Anlamını gerçekten çok merak ediyorum. Yorumlar mısınız?

 16. Rüyamda namaz kılıyordum ama bir türlü kılamıyorum. Sürekli yanlış yapıyorum. Namaza üç kere durdum. Sonra en son “Oh be, sonunda yanlışsız kıldım namazımı” dedim. Sonra bir baktım, kıbleye karşı değil de tersine kılıyordum… Lütfen rüyamı yorumlayın. Normalde namazımı kılıyorum.  Anlayamadım bu rüyayı. 🙁 Acaba kıldığım namazlar kabul mü olmuyor? 🙁

 17. Merhaba, rüyamda muhtemelen cami gibi bir yerde sünnet namaz kılmak için ayaktayım. Tekbir getirecekken çok kalabalık olmayan ön saflarda 6-8 yaşlarında bir erkek çocuğun paralel olarak saf hizasında yattığı gözüme takıldı. Ona doğru bakıyordum. Yorumlara baktım ama bir anlam bulamadım. Rüya neye dalalettir acaba? Teşekkür ederim.

 18. Rüyam da sesli yatsı namazı ya da başka bir vaktin namazını kılıyordum. Sureleri sesli okuyordum. Bunun anlamı ne?

 19. Merhabalar, ben çok kalabalık olmasa da bir cenaze namazına katılıyorum. Ölenin kim olduğunu bilmiyorum namaz başlıyor ve ilk “Allahu Ekber” denildiğinde safları sıkı olmayan namazda birçok kişi rükuye varacağını sanıyor ama rüku sırası olmadığını göz ucu ile izliyorum. Ben yanlış yapmıyorum fakat ilk Allahu Ekber tek birini yaptıktan sonra uykum geliyor. Sendeliyor düşüyorum sonra hemen kalkıp tekrar namaza duruyorum. Ancak bir saniye geçmeden çok güçlü bir uyku tekrar beni yakalıyor ve omzumun üstüne düşüyorum. Namaza katılmayan diğer cemaatin sesini duyuyorum. “Bakın bakın adama ne oluyor?” diye sesleniyorlar. Ben tabirlerde bulamadım. Lütfen yardım eder misiniz?

 20. Namazlığının üstünde “Ben niye namaz kılamıyorum, ALLAHIM beni affet” diye hıçkırarak ağlıyordum. Sorumu cevaplandırırsanız çok memnun olurum.

 21. Rüyamda tanıdığım bir cemaate ikindi namazında imamlık yapıyordum. Namazda rüku etmeden secdeye gittim, Salih ve yaşlı bir ağabeyimizin ikazıyla secdeden rükua doğruldum. İkinci rekata kalkınca da zammı sureyi sesli okuduğumu fark ettim. Velhasıl cemaate hatalı namaz kıldırdım. Tabirini lütfeder misiniz? Selam ve saygılarımla…

 22. Rüyamda camide bayram namazını kılmak için bekliyor, arkadaşlarımın geç kalacağını düşündüğüm için sürekli caminin kapısına bakıyordum.

 23. Annem rüyasında namaz kılarken, secdeye doğru eğilirken eli çorba olan kazana giriyordu. Bunun anlamı ne demektir?

 24. İki ya da üç hafta önce sabah namazından önce bir rüya gördüm. Rüyamda giyimleri Hintlilere benzeyen bir cemaatle tek secdelik bir namaz kıldım ama kıble tam doğuya doğruydu ve ben namaz da kendi kendime diyorum ki tek secdelik namaz olur mu? Anlamı nedir?

 25. Rüyada tam namaza durmuştum ki yanımda başka biri de namaza durmuş. Fakat kendimi ve yanımdakini göremiyorum. Sadece ikimizin ayaklarımız çıplak olduğunu görüyorum. Lütfen yorumlarsanız.

 26. Rüyamda camide yatsı namazını kılıyordum fakat bir anda duaları unuttum yanlış okumaya başladım. Yine bir anda secdeye vardım orda “Subhane rabbiyel ala” demeye başladım. Sonra cami imamı kıldığımız namazlar olmadı gibi bir şey söyledi. Ben de caminin en köşe tarafına gittim. Elime bir tespih aldım ama altımda elbise olarak şort vardı. Yorumlar mısınız lütfen? Şimdiden Allah razı olsun.

 27. Merhaba, şuan yasım 20 4-5 yıl önce bir rüya gördüm, unutamıyorum. Çöl gibi bir yerdeydim yanımda yaşlı bir adam vardı. 5 metre mesafeli önümüzde sınır vardı, karşıda evler yanıyor, insanlar savaşıyordu ve bana “Sen bunlara uymayacaksın” dedi. Dünyevi meselelerden uzak duracaksın gibi bir şey söyledi ve namaz kıldı bende kıldım.

 28. Sabah namazından sonra gördüm rüyayı. Evimizin yanına yol kenarına namaza durdum kıblenin tam tersi yöne, kıbleye sırtımı verdim yani. 4 rekatlı bir namaz kıldım, dördüncü rekatta karşıdan erkek arkadaşımın geldiğini gördüm. Yönümün ters olduğunu anladım ne yapacağım diye düşünürken uyandım. Çok etkilendim. Rüyam neye işaret?

 29. Ben rüyamda bir camide namaz kılıyordum ve namaza başlar başlamaz dışarda silah sesleri, savaş uçak sesleri çıktı ama namaza devam ettik. Sonra namaz bitti. Dışarı çıkmıştık her yer kum, toprak sonra düşmanlar geldi ve tam karşı çıkacağız öldürdüler. Ne anlama gelir?

 30. Bir tanıdık annemi rüyasında görüyor, ona geleceğini söylüyor yani iftar yemeğine ve “Namaz kılayım, geleyim” diyor. Aynı kişi daha bir arayla ayını rüyayı görüyor. Bu defa oturmaya geleceğini söylüyor yine “Namazı kılıp geleyim” diyor. (Annem hayatta değil) Rabbimin rahmetine ulaştı inşallah. Yorumunuzu en kısa zamanda bekliyorum. Teşekkürler.

 31. Rüyamda, ölen babamı; namaz kıldığım seccadenin üstüne bastığını ve onunla sohbet ettiğimi gördüm. Yorumunuz için şimdiden teşekkür ederim.

 32. Rüyamda karın üzerinde sırayla namaz kılan adamlar gördüm. Acaba bunun ne anlama geldiğini söyler misiniz?

 33. Rüyamda bayanlar namaz kılıyordu ama ben kılmıyordum. Bunu bana yorumlar mısınız, neye işarettir?

 34. Rüyamda namaz kılıyorum. O sıra bana doğru havlayarak ısırmak isteyen bir köpek geliyor. Köpek çok hırçın sanki beni parçalayacak. O sırada namazı gayri ihtiyari bozdum, birkaç adım geri gittim (kendimi geri attım) ve koltuğa mı, duvara mı, denk geldim daha fazla gidemedim. Köpek bağlıymış, ipi varmış. Aramızda bir iki metre mesafe kaldı. Bana bir şey yapamadı. Yine bir iki kere daha farklı zeminde köpeklerle uğraştım. Bunu bana yorumlayabilir misiniz? Çok teşekkür ediyorum.

 35. Merhaba, rüyamın tabirini yapa bilir misiniz? Eşimin bir arkadaşı bize gelmiş, salona geçip seccadeyi alıp namaz kılmaya başladı ama kıbleye doğru durmuyordu. Birde adamın yüzünü iyi göremedim, kimliğini tanımadım. (Yazdığımda bir hata varsa özür dilerim. Türk değilim.) Şimdiden teşekkür. ederim.

 36. Rüyamda ben bir evdeyken hava kararıp fırtınalar koptu. Çok büyük bir ağaç arkadaşımın arabasının üzerine devrildi. Bir çocuk yaralandı. Aynı zamanda başka bir mekanda uzaklarda olan ablam göstermelik namaz kılıyordu. Bu kargaşa arasında kısa süre önce hakkın rahmetine kavuşan anne ve babam da vardı… Bu rüya beni çok etkiledi. Lütfen bana yorumu hakkında yardımcı olur musunuz? Ve kısa bir süre önce kendi cenaze törenimde Yasin okunurken kendimi misafirlerin arasında gördüm. Ve yine kısa bir süre önce kendi mezarıma çiçek diktim.

 37. Rüyamda, imamın birisi cuma namazı kılınırken ön safa bir kaç tane kara çarşaflı kadınları safa dizer, ben “Böyle namaz kılınmaz” derim. Bu arada, camide kuzeyde ve güney mihrap var. Bayanlar kuzeyde ki imama uyar, ben de güneyde ki imama uyarak namazı kılıyorum. Bu neye delalettir?

 38. Rüyamda erkek arkadaşımı yani sevgilimi namaz kılarken gördüm yanında bir başka bayan vardı ama bayanın saçlarını gördüm yarı açıktı. Bu rüyanın yorumunu istiyorum. Teşekkür ederim.

 39. Rüyamda cami görüyorum ve arabayla önüne duruyorum arabayı başka yere park edip camide namz kılayım dedim ve arabayla geri giderken frenler tutmadı ve denize doğru düşecekken arabadan inip elimle durdurdum ve denize baktım.

 40. Rüyamda ikindi namazını kıldığımı gördüm. Namaz kılarken ayağım 1’i üstünde duramayacak kadar güçsüzleşti ama namazı bozmadım. Karşıma 2inci rekatta ayna belirdi ve aynaya bakarak okuduğum sureyi dudaklarımla takıp ettim hala ayağım güçsüz üstünde duramıyordum. Namazı bozmadım. Arkamda çocuğun biri vardı bana bakıyor o çocuğu tanıyorum namazı bitirdim sonra uyandım. Anlamını araştırdım birçok şey buldum. Sizin görüşünüz nedir?

 41. İki akşam aynı rüyayı görüyorum. Hira mağarasında namaz kılıyorum. Yorumlarsanız sevinirim.

 42. Rüyamda patronuma evin var araban var ve işin var neden namaz kılmıyorsun dedim. Bunun yorumu nedir?

 43. Selam. Rüyamda işyerinde seccade serip namaz kılmak istiyorum fakat gelen giden oluyor kılamıyorum. Seccademi kimse görmesin diye kaldırıyorum. Odam da bir sürü insan doluyor. Her yer poşetler var yorumlarsanız sevinirim.

 44. Rüyamda bir cami havlusundan içeri girip namaz kılmak istiyorum. Boynuma asılı çantamı sağda oturulan boşluğa bırakıyorum. Namaza durduktan sonra fark ediyorum ki çantamı ve telefonumu çalmışlar. Üzülerek hızla sağa sola bakıyorum, ilginçtir cezaevin de olan eniştem karşıma çıkıyor sen ne yapıyorsun ne oldu diye. Ona anlatıyorum sonra cami büyük, yürürken çoluk çocuklar, namaza duran bayanlar, insanların yanlarından çıkıp dışarı çıkıyorum. Anlamı nedir?

 45. Rüyamda namazın vakti girdiği zaman yolda olduğum uzun yolda dolmuştan düşüp namaz kıldığımı gördüm. Dolmuşun gittiğini zannettiğim halde namazdan sonra içi adamla dolu dolmuşun beni beklediğini gördüm. Ve ben de dolmuşa bindikten sonra gittik.

 46. Rüyamda okul mescidinde namaz kılmak için hazırlanıyordum sonra beden hocamız geldi sonra bir kaç öğrenciyle birlikte sabah namazını kıldık bu arada öğretmenim erkek

 47. 29.06.2016 tarihi itibari ile namaza başladım ve o gecesi rüyamda yanımda kim olduğunu hatırlamıyorum ama namaz hakkında soru sorduğumu hatırlıyorum. Yorumlamanız mümkün müdür?

 48. Merhabalar, ben dün gece rüyamda sadece bayanların olduğu bir yer de namaza durduk. Bayağı kalabalık vardı. En önde saf tutmuştum. Fakat ön sıranın benden itibaren yarısında kimse yoktu. Benim yanımda duran bayan beni çok rahatsız etti. Burada namaz kılma dedi. Ben de Allah, Allah her gün sabah akşam duş alıyorum. Neden rahatsız oldu acaba diye düşünüyorum. Namazı bırakıyorum. Daha küçük bir odaya gidiyorum. Orada yapılanı anlatıp, namazımı kılıyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Saygılar.

 49. Geniş bir yeşil alanda bir ulu ağacı sütre yaparak yeşil çimin üzerine deri görünümlü bir seccade sererek vakit namazı kıldım. Namazdan sonrada arkadaşımın çok lüks arabasına bindim. Yorumlar mısınız?

 50. Rüyamda annem namaz kılıyordu ama namazda okuduğu sureleri sesli okuyordu ve ben o sırada uyuyormuşum ona rağmen okuduklarını duyuyordum. Hatta benim bilmediğim Kur’andan ezbere sureler okuyordu.

 51. Kabe'de ikindi namazı kılarken kıldıran hoca yarısında ben kıldıramayacağım diye namazı bozdu. Sonra Kabe'nin içinde tavaf yapmaya başladım. O kadar hızlı dönüyordum ki başım döndü. Yere düştüm, tam ayrılırken Kabe'nin dış duvarları iki minaresi gözüküyordu. Birisi gelip "Burada Peygamber efendimiz (s.a.v) son kez Kabe'ye veda edip namaz kıldı, kılmadığın namazını kıl." dedi. Kalan 2 rekat namazı da çok taşlık olan orada anlıma taşlar batarak kıldım. İnşallah Rabbim hayırlara vesile kılsın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir