Rüyada İmam Görmek

Rüyada bir cami yahut mescidde vazifeli imamı görmek; vali, kaymakam, idari işlerde görevli kimselere işarettir. Bir yerin en büyük caminin imamı, o beldenin yahut ülkenin ileri gelen, üst düzey yöneticilerine; din hizmetlerinde görevli kimselerde görülen her çeşit iyi hal, yöneticilerin durumlarının ve idarelerinin iyiliğine; onlarda gözlenen olumsuz haller, yönetici konumundaki kimselerdeki olumsuz iş ve icraatlara delalet eder.

Rüyada bir cemaate yahut topluluğa imam olup namazı tam olarak kıldırdığını görmek, kendilerinden iyilik umulan bir cemaate ortak olmaya yahut onlara bir meselede kefil olmaya işaret eder. (Bkz: İmamı Azam)

Rüyada imam olduğunu görmek; iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya, üstada, anne babaya, sorumluluk getiren işlere ve itibarlı ve şerefli bir mesleğe, İmamlık, ehil olanlar için yöneticiliğe, insanlara dünya ve ahiret hususlarında rehberlik yapmaya delalet eder.

Rüyada imam olduğunu ve cemaate kıbleden başka tarafa doğru namaz kıldırdığını görmek; halkı sapıklığa yöneltmeye, bidatler ihdas etmeye yahut mahzurlu bir iş yapmaya işarettir. 

Rüyada bilinmeyen bir yerde tanımadığı cemaate imam olduğunu ve namaz içinde ne okuduğunu bilmediğini görmek, güzel bir ölümle ölmeye; kadının kendini erkeklere imam olduğunu görmesi, vefat etmesine; erkeğin kendini kadınlara imam olmuş görmesi, zavallı bir topluluğun işlerini üzerine almasına delalet eder.

Rüyasında imam gören kimse iş yaşamında yükselir, iyi bir makama sahip olur. Rüyasında imam olduğunu gören kimse çevresinin saygısını kazanacak, yüksek makama yükselecek demektir.

Rüyada hoca, imam gibi din adamlarını görmek, daima hayırlı sayılır. Güzel günlerin müjdesidir.

Rüyada bir cami veya mescitte o yerin imamını görmek; vali, başkan, müdür gibi kişilere yorumlanacağı gibi, mahalle imamını görmek de halk arasında, halkın işini görmekle yükümlü kimselere yorumlanır. Her durumda, rüyada imam görmek hayırlı ve uğurludur. 

Rüyada bir camide imamlık yaptığını görmek, camin büyüklüğüne göre vali, kadı, hakim, müdür, başkan gibi büyük bir memuriyete geçeceğine; eğer değilse, halk arasında hatırı sayılan ve sözü geçen bir kişi olacağına işarettir. Padişahlar tarafından yaptırılan camilerde imamlık yaptığını gören, devlete yakın olur veya devletten büyük bir fayda görür. 

Rüyada bir mahalle veya köy camiinde imamlık yaptığını gören, o mahalle veya köy halkı arasında sevilen, sayılan ve sözü geçen bir kişi olur. Herhangi bir cemaatin imamı olarak, onlara namaz kıldırdığını gören, halka hizmet verecek bir işe girer; fakirse hali vakti düzelir; zengin ise malı artar. İmam olup da namazı usulü dairesinde kıldırıp tamamladığını görmek, halkın kendisinden faydalanacakları bir işe gireceğine delalet eder. (Bkz: Köy İmamı)

Rüyada imam olarak namaz kıldırdığı sırada, yüksek sesle Kur’an okumak, o kimsenin yeni işinde başarılı olacağına; yüksek sesle Kur’an okurken şaşırıp kekelemeye başlamak ise yeni işinde başarılı olamayacağına işarettir.

Rüyada imam olarak başladığı namazı tamamlayamayan veya okumaya başladığı sureyi unutarak, okumaya devam edemeyeceğini görüp susan kimse, başladığı bir iş varsa tamamlayamaz. Bir rivayete göre, hasta olur; diğer bir rivayete göre de, eceli yaklaşmıştır. Bir kadın, imam olup bir cemaatin önüne geçerek namaz kıldırdığını görse veya bir kadının imamlık ettiği rüyada bir başkası tarafından görülürse, o kadının ölümü muhakkaktır. Bu rüyayı gören erkek ise onun da eceli yaklaşmıştır. 

Rüyada kadının ölümünün muhakkak oluşunun tabiri ise, bir kadının ancak ölümünden sonra musalla taşında erkeklerin önüne geçmek hakkını kazanmış olmasından ileri gelmektedir. Bir çocuğun imam olduğunun rüyada görülmesi, o çocuğun ileride büyük bir mevki sahibi olacağına işarettir. 

Kirmani’ye göre; rüyada imam görmek, devlete ait bir işle yorumlanır. Rüyada bir imamla konuştuğunu görmek, mahallesinde veya evinde hükümetle herhangi bir durumun bulunduğuna işarettir. 

Rüyada imamın koluna girip kendisini camiye doğru götürdüğünü görmek, mahkemeye şahitlik için davet edileceğine, imamın elini sıkıp yanından ayrıldığını görmek, bir iş hakkında kendisinden bazı bilgiler alınacağına delalet eder. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada imamın cemaate namaz kıldırdığını görmek bir şeye kefil olmak ile alakalıdır. Bazen bu rüya korkuya bazen de kadrin, kıymetin ve ismin yüceliğine işarettir. İnsanlara iyiliğe yaklaşması, kötülükten sakınarak vazifesini yapması için telkinde bulunur. 

Rüyada bir kimse imam olduğunu ve güzelce abdestli olarak kıbleye dönüp fazlalık ve noksanlık yapmadan cemaate namaz kıldırdığını görse, arz ve isteği husule gelir. Kıbleden başka tarafa namaz kıldığını gören kimse arkadaşlarına hıyanet ve bir bidat ihdas eder. Bazen de mahzurlu ve yasak bir işi işler. 

Rüyada bir kimse kendisini bir kavme imametlik ediyor görürse, o kimse vali olur ve orada adaleti uygulamada başarılı olur. Bilmediği bir yerde tanımadığı bir cemaata imamlık yaptığını ve namazda da hangi sureyi okuduğunu bilmese iyi bir ölümle öleceğinin yaklaşması ile işaret eder. 

Rüyada bir kadın kendisini erkeklere imam olduğunu görürse vefat eder. Bir kimse, kendisi ayakta ve cemaat oturduğu yerde bir kavme imam olduğunu görse, o kimsenin cemaat hakkında riayet ettiği ve cemaatin onun hakkına riayet etmediği ile işaret eder. 

Rüyada kendisi oturduğu yerde, cemaatin bir kısmı ayakta bir kısmı da oturduğu halde onlara imamlık yaptığını gören kimse, kendisine verilen vazifeyi hakkıyla yerine getirir. Eğer bir millete kıyam ile namaz kıldırdığını görse, fakir ve zenginlerin işlerine yardımcı olur. Hem kendisi hem de cemaat oturduğu halde imamlık yaptığını görse, mihnet ve şiddete müptela olurlar. 

Rüyada kadınlara namaz kıldırdığını gören kimse, zayıf bir kavmin işlerini görmekle memur edilir. Yan yatarak yahut yüzükoyun yatarak, üzerinde beyaz elbise olduğu halde insanlara imamlık yaptığını ve hangi mahallede olduğunu bilmediğini, namazda da okumadığını ve tekbir de almadığını görse o kimse vefat eder. Kendisini tek olarak, cemaatdekilerinde tek tek olarak namaz kıldığını gören, o cemaattekilerin asi ve zorba oldukları manasına gelir. Eğer kendisini nafile namaz kılıyor görse, o kimse bir taahhüt altına girer ve bundan da zarar görmez. 

Rüyada kendisinin bir topluluk tarafından imam yapıldığını görmesi, eline miras geçeceğine işarettir. Rüyada kendisini insanlara imam olmuş, halbuki Kur’an okumaya da muktedir olmadığını görse, o kimse arzu ettiği şeyi bulmaya muvaffak olamaz. 

Rüyada bir kimse kendisini bir çatıda cemaate namaz kıldırıyor görse, o kimse ülkenin halkına iyilik eder ve verdiği borç para yahut sadakasından dolayı insanlar arasında güzel sözlerle anılır ve şöhret sahibi olur.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: İmame, Tesbih, Namaz 

İmam

“Rüyada İmam Görmek” üzerine 6 yorum

  1. Rüyamda bizim köyde bir imamın öldüğünü gördüm. Cenazesi falan kalkıyordu. Mezarını falan hazırladık ama kazmadık sadece taşlarla falan çevirdik. En son ölen imamı yıkadıktan sonra bir daha da görmedim. Rüyamda bunu görmek ne demek açıklar mısın? ( Teşekkürler).

  2. Karım rüyasında kadınlara namaz kıldırdığını görmüş. Erkeklere kıldırmış olsa yorumu çok kötü. Kadınlara imam olmuş olması sıkıntılı bir durum mudur? Cemaat olarak da etrafımızdaki tanıdığımız ve sevdiğimiz insanlar varmış. Cevap verirseniz seviniriz.

  3. Rüyamda mahalle imamızı gördüm, camide birkaç kişi ile dizleri üzerine oturmuş Almanca konuşuyordu. Ben de biraz dinledikten sonra ona “Vay hocam Almanca ’da mı biliyorsunuz?” dedim. Gülümsedi sonra orada bir sürü dini kitaplar vardı, birinin sayfaları açıldı başında “İsla ıl-BAG” diyedir yazıya dikkatim çekildi. Kitaplar kalın kalın, eski kitaplardı sonra uyandım.

  4. Rüyamda kara saplanmıştım ve çıkmaya çabalıyordum ama çıkmam imkansızdı. Tam bu esnada camimizin imamı geldi ve bir delik açtı, kurtuldum. Ne bu acaba?

  5. Rüyamda bir camideydim camide de imam namaz kıldırıyordu ve imam ayrı kılıyor, camideki cemaat ayrı kılıyordu ve ben de onları izliyordum. Tam bu esnada hocanın susamış olduğunu fark ettim ve hemen yanlarına gidip temiz bir bardak ve sürahinin içine su doldurup imama verdim. İmam da suyu içti ondan sonra uyandım zaten. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim.

  6. Camide cemaatle namaz kıldıktan sonra son tespih duasını müezzin kalkıp ayakta yapmaya başladığı anda imam oturduğu yerden ona müdahale ederek dua yaptırdı. Fatiha dedikten sonra da ben çıktım. Arkamdan sesler gelmeye başladı baktım ki “Dua ettirmek sana mı kaldı?” diye İmam müezzini dövüyor, öyle dövüyor ki geride kalan cemaat zor ayırıyor. Hayır, olur inşallah. Yorumu nedir, yardımcı olur musunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir