Rüyada Kazan Görmek

Rüyada kazan görmek tabiri, varlıklı kimseye, zor ve çetin işleri halleden himmet sahibi insana, yönetici ile halk arasında vasıta olan kimseye ya da polise işarettir. Kazancı uzun ömre delalet eder.

Rüyada kazan görmek, o evin sahibine ve eşine işarettir. Rüyada kazanda tatlı veya güzel yemeklerden biri olduğunu görmek, ev sahibi hanımın hayırlı ve menfaatli olduğuna; acı veya fena bir şey görmek, ev sahibinin fena huylu ve hayırsız biri olduğuna delalet eder. Salimi’ye göre; kazan görmek, hizmetle yorumlanır.

Rüyasında bir kazanda yemek pişirdiğini görmek, güç ve zor işleri başaran bir hizmetçi veya memurla da tabir edilir. Rüyada kazancı görmek uzun bir ömre delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada kazan görmek, Hristiyan neslinden ev işlerini yürüten ve durumları ile ilgilenen bir kimsedir. Eğer kazan bakırdan ise, o kimse Yahudi neslinin en kuvvetli ve zenginlerindendir. Onun zenginliği ise, kazan içinde pişen şeyin miktari ve nevine göredir. Kazan, elinde güç ve müşkül işler neticelenen mütevelliye ve melikle tebaası veya devlet başkanı ile halkı arasında vasıta olan kimseyi veya polis memuruna işarettir.

Kazan

“Rüyada Kazan Görmek” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir