Rüyada Dövmek Görmek

Ayrıca yakın ve benzeri anlamlar için “Ufalamak”, “Dayak” ve “Kavga Etmek” maddelerine bakınız.

Rüyada elleri ve ayaklari bağlanmayarak kamçı ile dövüldüğünü görmek, kan çıksın veya çıkmasın değişmez, haram mal elde edeceğine işarettir. 

Rüyada dövmek veya dövülmek ünlü rüya tabircilerinin yorumlarına göre değişik şekillerde tabir edilmiştir. 

Câbiru’l-Mağribî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında birisi tarafından dövüldüğünü ve dövenin de kim olduğunu bilmediğini görmesi; o kimsenin hayırlı bir mala sahip olacağına, rüyasında dövülmekten korkan kimsenin, korktuğundan emin olacağına işaret şeklinde tabir olunur.

İsmail el-Eş’as’ın yorumuna göre: Kişinin rüyasında bir ölü tarafından dövüldüğünü görmesi, o kimsenin bir yolculuktan fayda göreceğine veya kaybettiği bir şeyi yeniden elde edeceğine işarettir. Kişinin rüyasında bir ölüyü dövdüğünü görmesi, o kimsenin dini yönünün kuvvetli olduğuna, eğer varsa borcunu ödeyeceğine yorumlanır. 

Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Rüyada dövmek, dövülen kimse için hayra alâmettir. Bir erkeğin rüyasında sopa ile kendi başına vurduğunu görmesi, o kimsenin devlet başkanından memnun olmadığına, bazı yorumculara göre rüyada dövmek, beddua ile tabir edilir. 

Bir kimsenin rüyasında bir başkasını dövdüğünü görmesi, o kimsenin dövdüğü kimseye beddua edeceğine, kişinin rüyasında elleri bağlı olan bir kimseyi dövdüğünü görmesi; o kimseye kötü sözler söyleyeceğine fakat söylediklerine sonradan pişman olacağına işaret şeklinde tabir olunur. 

Kirmânî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisinin kırbaçla dövüldüğünü ve vücudunda kırbaç izlerinin bulunduğunu görmesi, eğer elleri bağlı ise ona bir kişi sözle zarar verir ve ondan tiksindiği bir sözü işitir. Kişinin rüyasında elle dövüldüğünü ve vücudunda iz kaldığını görmesi, o kişinin hayra nail olacağına delaletle tabir olunur.

Rüyada dövmek, döven vasıtasıyla dövülenin duyacağı bir habere işaret eder. Ancak ağaç parçasıyla döverse, dövülen için yalandan bir şey vadeder ve onu yerine getirmez. Rüyada dövmek, dövüleni ayıplamaya ve ona öğüt vermeye işaret eder.

Rüyada bir kimsenin basma davul tokmağıyla vurup yaralandığını gören kimse, dövülen kimsenin liderliginin gitmesini arzu eder. Eğer göz kapağına vursa, döven dövülen kimseyi dininden dolayı rezil etmek ister. Eğer kafasına vurursa, dövenin dövüleni ayıplayacağına işaret eder.

Rüyada kulağın yumuşak yerine vurmak, rüyada döven kişi karşısındakini kanını akıtıyorsa, hayırsız ve bereketsiz işlere gireceğine delalet eder. Rüyada bir adamı dövdüğünü gören kimse, o adam aleyhinde dua eder. 

Bir kimse rüyada açık saçık bir vaziyette bulunan bir adamı döverse, dövenin dövülen kimseye söyleyeceği ve dövülenin reddedemeyeceği kötü bir söze işaret eder. Bir kimse rüyada, emri altında bulunanlardan birisini dövdüğünü görse, bu rüya hayra ve dövenden dövülene erişecek menfaata işaret eder. Ancak dövülen, rüyayı görenin hanımı olursa, o kadının kötü bir iş yaptığına işaret eder. Emri altında bulunmayan bir kimseyi dövdüğünü görmesi, aşağılığa ve dövülene gelecek zarar ve ziyana işaret eder.

Rüyada kendisinin dövüldüğünü ve onu döven de melek, ölü ve emri altında bulunanlardan olmadığı takdirde, hayra işaret eder. Kayışla dövmek, kayış deriden olduğu için adiliğe işaret eder. Kamışla dövmenin tabiri de aynıdır.

Rüyada başkasını dövdüğünü görmek, başkasının kendisini dövdüğünün görülmesi, kendisi için daha faydalıdır. Bazı tabirciler, rüyada dövmeyi ve kamçı ile vurmayı dövenin, dövülenin terbiye etmesine işaret eder, dediler. Eğer dövülmede kan akmazsa, dövülenin dövenden emin olmasıyla yorumlanabilir. 

Rüyada dövmek ne demek, sefere çıkmaktır. Yeri dövdüğünü gören kimse, yolculuğa çıkar. Rüyada taşlanmak için bir kuyu kazıldığı gören kimsenin, evli olduğu halde zina ettiği veya zina yapma arzusunda olduğuna işaret eder. Kendisine kırk değnek vurulduğunu gören kimsenin içki içtiğine; seksen değnek vurulsa namuslu bir kadına iftira ettiğine işaret eder.

Bir kimse rüyada bir ölü dövdüğünü ve ölüyü de sinirlenmiş bir vaziyette görürse, o kimsenin günah işlediğine veya işlemek arzusunda bulunduğuna işaret eder.

Rüyada diri bir kimsenin ölüyü dövmesi, namaz, hac ve zekat gibi dini meselelerde dirinin dince durumunun kuvvetli olmasıdır. Bazı yorumcular, rüyada bir ölünün kendisini dövdüğünü gören kimse, yapacağı yolculuktan hayra erişmesine işaret eder. Eğer o kimsenin bir şeyi kaybolmuşsa, o şey yine eline geçer. 

Bazı tabirciler de, rüyada bir ölünün kendisini dövdüğünü gören kimse, borcunu öder, dediler. Rüyada yere vurmak yolculuğa çıkmaktır. 

Rüyada bir yerini tırmalamaksızın ve ağrıtmaksızın bir insanı dövse, eğer kış mevsiminde ise, dövülen için elbiseye; kış mevsiminde de ise dövenin, dövülenin aleyhinde konuşmasına işaret eder.

Dövmek

“Rüyada Dövmek Görmek” üzerine 7 yorum

  1. Selam. Rüyamda yatarken yanımda uyuyan hiç tanımadığım bir erkek bebeği yattığım yerden devamlı tokatlıyorum. Bebek ağlayacak gibi oluyor sonra geri uyuyor. Ben yine tokatlıyorum. Rüyamı yorumlarsanız sevinirim. Teşekkür ederim, şimdiden.

  2. Gerçekten bu siteden çok memnunum ve her gün rüyalarıma buradan bakıyorum. Doğru da çıkıyor. Emeğinize sağlık. Başarılar.

  3. Merhaba. Rüyamda babamı eşimi döverken gördüm. Yorumlarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler.

  4. Ben rüyamda yeşil fasulye tarlası gördüm. Yüksek bir tepede bulunuyorum her taraf yemyeşil yorum yapar mısınız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir