Rüyada Uçmak Görmek

Rüyada uçtuğunu görmek, ferahlık ve sevince; uçmak, yolculuğa; baş aşağı uçmak, yolculukta rahat etmeye, işsiz kalmaya; kanatsız olarak uçmak, bir durumdan başka bir duruma geçmeye yahut yer değiştirmeye delalet eder.

Rüyada kuşlarla birlikte uçmak, yabancılarla görüşmeye; gururlu birinin uçtuğunu görmesi, rüyanın batıl olmasına; damdan dama uçmak, şöhretli bir kimseden diğer ünlü birine yaklaşmaya yahut bir kadından başka bir kadına geçmeye; bilinen bir evden başka bir malum eve uçmak, evlenmeye işarettir.

Rüyada bilinmeyen eve uçmak, vefat etmeye; alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız olarak uçmak, arzu ettiği şeye kavuşmaya, itibar kazanmaya; uçarken gökyüzünde kaybolup gitmek, ölmeye; dağın uçtuğunu görmek, saltanata nail olmaya; bir yerden bir yere uçmak, mal biriktirme arzusuna delalettir. (Bkz. Ev)

Rüyada iki kanadı ile uçtuğunu görmek, hayır ve iyiliğe; hastanın uçması, vefat etmesine; gökyüzünde durmaksızın uçmak, aşırı istek ve arzulara delalet eder. 

(Ayrıca Bakınız; Sıçramak)

Rüyada çok yükseklerde, hatta uzayda uçtuğunu gördüyseniz, evlilik sorunları yaşayacaksınız. Alçaktan uçmak ise geçici sıkıntı ve hastalığa işarettir.

Rüyasında uçtuğunu gören insanın hayatında olumlu ve güzel gelişmeler olacak demektir. Ama uçarken korkmak, bu gelişmeler için daha zaman olduğuna işaret eder.

Danyal (A.S.)’a göre: Rüyada uçtuğunu görmek, hayırdır. Rüyada bir yerden başka bir yere kuş gibi uçtuğunu gören, yola çıkar ve büyük bir mevkiye ulaşır. Gökyüzüne doğru uçtuğunu gören zarara uğrar. Gökyüzüne uçup bir daha yere inmediğini gören dünyadan göçer.

İbn-i Sirin’e göre; rüyasında kanadı olmadığı halde uçtuğunu gören bulunduğu durumdan başka bir duruma girer. Bir evin damından başka bir evin damına uçtuğunu gören, eşinden boşanarak başka biriyle evlenir.

Kirmani’ye göre; göğe doğru uçtuğunu görmek, hacca gitmeye; evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu görmek, ölümüne; kuş kanadına benzeyen kanatları olduğunu görmek, halkın hayretini çekecek bir halin olduğuna; göğe doğru uçup sonra yere indiğini görmek, ölüm derecesinde hasta olup sonra iyileşeceğine delalet eder. (Bkz. Göğe Çıkmak)

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyasında bir dağın tepesine uçtuğunu gören büyük bir mekana erişir. Uçarken bir şeyin üzerine düştüğünü gören, öyle bir şeyin sahibi olur. Eğer rüya sahibi bir ise layık değilse, ölüm derecesinde hastalanır. 

Rüyada kanat takarak uçtuğunu görmek, yolculuğa; kanatsız olarak uçtuğunu görmek, bir durumdan başka bir duruma geçeceğine; uçtuğu vakit niyetlendiği yere ulaşırsa, yolculuğunda hayra nail olacağına; bir tarladan başka bir tarlaya uçtuğunu görmek, kuvvet ve şerefe delalet eder. Alçaktan yüksek bir yere kanatsız olarak uçtuğunu gören, meramına ulaşır.

Rüyada güvercin gibi uçtuğunu gören yükselir. Havada kaybolacak derecede uçtuğunu gören ölür. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada uçmak, yolculuğa; basacağı uçmak ise rahatlıkla yapılacak yolculuktur. Yolcu olmayan kimsenin rüyada uçması, onun işsiz kalmasına işarettir.

Rüyada damdan dama uçtuğunu gören kimse, ünlü bir zat tarafından ünlü bir zat taratma geçer. Bir kadın rüyada tanıdığı bir erkeğin evine uçtuğunu gören kimse, o erkek evlenir. (Bkz. Dam)

Rüyada bildiği bir evden bilmediği uzak bir eve uçtuğunu gören kimse, ölür. Hapsedilmiş bir kimse rüyada uçtuğunu görse, hapisten çıkar. Bazı tabirciler, rüyada uçmak eğer kanatla olursa, yolculuğa çıkmaya; kanatsız olursa, bir durumdan diğer bir duruma geçer veya bir yerden diğer bir yere nakleder, dediler. Yabancı olan bir kimse uçtuğunu görse, memleketine döner. Bazı tabirciler de o yabancı çok yolculuk yapar, dediler.

Rüyada kuşlarla beraber uçtuğunu gören kimse, yabancı kişilerle görüşür. Bir kimse rüyada bir adamla yarışsa ve uçup o adamı geçse, o adamı kahreder. Uçtuğundan dolayı da o kimsenin kadri yüce olur. Uçarken gökte kaybolduğunu ve geri dönmediğini gören kimse ölür. (Bkz. Küçük Kuşlar)

Rüyada evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu gören kimse, evinden kabre intikal eder. Havaya doğru uçtuğunu gören kimse, ölecek derecede hasta olur, sonra bu hastalıktan kurtulur. 

Rüyada alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız uçtuğunu gören kimse, arzusuna nail olur ve yükseldiği nispette şanı yücelir. Havada güvercinler gibi uçtuğunu ve yeryüzünde bulunanlardan dilediğine zarar vermeye ve dilediğine de fayda temin etmeye muktedir olduğunu gören bir kimse, saltanat, izzet ve şerefe nail olur. Zenginlerin ve devlet memurlarının rüyada uçtuklarını görmeleri, ilerlemelerine; gurbette olan bir kimsenin görmesi ise memleketine dönmesine işarettir. Bazen de bu rüya, memleketine hiç dönemeyeceğine işarettir. Bir kimse iki kanadıyla uçtuğunu görse, bu rüya bütün insanlar hakkında hayırlıdır.

Rüyada kanatsız uçtuğunu ve göğe doğru yükseldiğini görse, şiddetli bir korkuya ve rüyayı görene isabet edecek bir belaya işarettir. Ev ve sokaklar üzerinde uçtuğunu görse, yine onun çekeceği ızdırap ve şahsi işlerinin de ilerleyememesine işarettir. Kuşlarla beraber uçtuğunu gören kimse, yakında yabancı bir kavmin arasında bulunur.

Rüyada havaya fazla kalmayarak yalnız yerin üzerinde olduğu bilineceği kadar yükseklikte uçtuğunu görse, yolculuğa çıkmaya ve tekrar dönüp gelmeye işarettir. Bir kimse, istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığını görse, büyük bir hayra ve rüyayı görenin işlerinin kolaylığına işarettir.

Rüyada evinden uçarak çektiğini gören kimsenin, öleceğine işarettir. Bir kimse iyi bir şekilde uçamadığını veya basacağı uçtuğunu görse, o kimseye isabet edecek büyük bir kötülüğe işarettir. Hasta bir kimsenin uçtuğunu görmesi, öleceğine işarettir. Bir kimse sedir veya başka bir şey üzerinde uyuduğu halde mahfe içinde uçtuğunu görse, rüya sahibinin basma geçeceği bir belaya yahut öleceğine ya da dizlerinde veya baldırında meydana gelecek bir hastalık ve afete işarettir.

Rüyada yerle gök arasında uçtuğunu görmek, rüyayı gören kimsenin arzu ve isteği çok olur. Rüyada bir yerden diğer bir yere göğün genişliğine doğru uçtuğunu gören kimse, gitmeye söz verdiği bir yere yaya olarak veya bir şeye binerek gider ya da bir yere yolculuğa çıkar ve uçtuğunda yerden yükseldiği miktarca da o yerde izzet ve ikram görür. (Bkz. Gökyüzü)

Rüyada fazlaca uçtuğunu görmesi, arzu ve isteklerinin fazla olduğuna işarettir. Bazen de uçmak, talebe için ilim öğrenmeye, kötü kimseler için, günah işlemeye veya önceden çekilmiş olduğu bir şeyi istemeye ya da rüya sahibinin kızma anında yapacağı basit hareketlere işarettir. 

Rüyada kanatsız uçtuğunu görmek ise meşakkatli bir yolculuk yapacağına yahut güzel bir yerden kötü bir yere uçtuğunu görmek, fazla müsrif bir kişi olduğuna işarettir. Eğer kötü bir yerden uçup denize ve manzarası güzel bir dağa yahut çimenlik bir yere ya da camiye indiğini görse, yukarıdaki rüyanın aksine tabir edilir.

Rüyada uçtuğunu görmek ne anlama gelir, bir yolculuğa çıkacağınıza ya da mevki olarak yükseleceğinize işarettir.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Balonla Uçmak, Rüzgar Gülü, Paraşüt, Uçak 

Uçmak

“Rüyada Uçmak Görmek” üzerine 34 yorum

 1. Ben rüyamda küçük bir kızın üstünde gelinlik ve gelin çiçeğiyle yerden bizim çatıya doğru uçtuğunu görüyordum. Hem de bu olay 3 kez tekrarlanıyordu. Ben de bunu pencereden izliyordum… Anlamı nedir acaba?

 2. Ben rüyamda sürekli evimin etrafındaki çatılardan çatılara uçuyorum. Bu ne demektir yardımcı olur musunuz?

 3. Bir bayanın kullandığı Helikoptere binmek, yükselmek aynı zamanda denizi yüksekten görmek ve yüksek bir binanın üzerine inmek. Ne anlama gelir?

 4. Evimin ortasında ellerim cebimde yavaşça yukarı doğru yükseldim. Evimin içinde uçarak dolandım, dışarı çıkmadan ve yavaşça aşağı indim. Acaba nedir? Anlamını yazarsanız sevinirim.

  1. Ben uçakla bir ülkeye geldim ve oralarda gezdim. Benzinim bitti. Bir evden benzin aldım ve kendi ülkeme gittim. Son.

 5. Ben de rüyamda bir otobüse bindiğimi ama sonrasında o bindiğim aracın üstünün açık ve çok büyük olduğunu ve de uçak gibi yürüğünü gördüm. Ayrıca çok korkuyor olmamıza rağmen 3 kez bindiğimi ama 3. de de çok az insan olduğu için daha da korktuğumu ve tutulduğumu gördüm. Rüyamı yorumlar mısınız?

 6. Ben rüyamda ilk başta bir gemiye biniyordum ve dışarıya çıkıyordum. O sırada arkadaşımı görüyorum. O da bana “Hadi gel. Uçalım denizin üzerinde” diyordu. İlk başta korkuyordum. Sonra birden kuşun üzerinde uçtuğumu gördüm. Korka korka uçmaya başladım ve bir ara denize elimi soktuğumu ve tekrar yükseldiğimi gördüm. Rüyanın etkisindeyim hala. Bu rüyanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

 7. Rüyamda hep alçak uçuşları yapıyorum, yeşillikler üstünde. “Bana bakın! Ben yürümüyorum” diyorum.

 8. Annem beni rüyamda uçarken görmüş ve başımın hizasında Kur’an-ı Kerim yazılmış. Sonra o Kur’an-ı Kerimden mühürlü bir sayfa annemin eline düşmüş. Rüyanın mealini öğrenebilir miyim, acaba?

 9. Rüyamda evimin balkon demirinin kırılıp yere düştüğünü gördüm. Kırılan demirden sonra ben de elimde bayrak gibi bir şeyle balkondan yere doğru hiç korkmadan uçtum. İstediğim yere gelince durdum ve evimin kapısından girdim. Yorumlarsanız sevinirim.

 10. Benim rüyamda, çatı katında büyük bir kuş dolanıyordu. O hareket ettikçe çatıda olan samanlar yere düşüyor ve gökyüzünü görüyordum. Korkudan dışarı çıktım ve kaçmaya çalışırken uçarak yükseldim. O sıra da kuşta uçarak havada beni düşürmeye çalışıyordu. Beyaz renkli ve büyüktü. Fakat bana hiç çarpamadı. Her seferinde kurtuldum… Anlamı nedir?

 11. Ben rüyamda, yavaş yavaş uçuyordum. Yeşillikler içinde uçtuğumu gördüm sonra hızlandım. Sonra da “Ölmek istemiyorum” dedim. Bismillah çektim uyandım. Bu ne demektir acaba?

 12. Aynı rüyayı 2 oldu görüyorum. Mekke şehrinin üzerinde paraşüt ile uçuyorum ve çok heyecanlanıyorum. Sonra yere inip arkadaşımı da alıp onu da bu olaya şahit tutuyorum. Buradaki tabirler benimkine bir sonuç getirebilir mi?

 13. Merhaba, rüyamda 2 tane bank var birinde ben, diğerinde de orta yaşlı bir bayan ve biri oturuyor ve benim yanımdan bir iş makinesi geliyor önümde duruyor. Önünden bir şey uzuyor baya uzun, ben de ona tutunuyorum ve havalanıyorum. Ağaçları evlerin üstünden geçiyoruz korkuyorum biraz. Daha sonra havalandığı hızla yavaşça yere iniyoruz ve makine duruyor. Yorum yapabilir misiniz? Teşekkürler, saygılar.

 14. Rüyamda halı üstünde uçuyordum, denizin üstünde ve aşağıda yelkenli bir gemi vardı. Sanki su püskürtüyordu bana doğru düşmem için ama bir şey olmadı. Hayır, olur inşallah.

 15. Ben her rüyamda uçuyorum daha doğrusu söyle anlatayım; ben geçen yıl bir rüya görmüştüm. Bir tane kuş “Sana uçmaya öğreteceğim” diyordu. Ben de dalga geçiyorum “Uçmak, öyle şey mi olur, ben uçamam ki” diyordum. Sonra evimizin balkonuna kuş uçtu ve ben birden istem dışı yukarı doğru bedenim çıktı ve balkonundan tavanına çarptım. Sonra kuşu takip etmeye çalıştım. Evimizin üstündeki gökyüzündeydim ve çatıları falan hep gördüm ama çok korkunçtu. Bağırdım “Nasıl ineceğim?” diye. Kuş aşağı doğru uçuyordu. Ben de aşağı doğru inmeye çalıştım birden bizim evin oradaki kaldırımda olduğumu çarptığımda hissettim ve ter içinde uyandım. En ilginç yani bu rüyadan sonraki gördüğüm rüyalar da herkese uçtuğumu artık uçabiliyor olduğumu gösterip kanıtlamaya çalışıyorum. Ve en son gördüğüm rüyamda dünyanın dışından gökyüzüne doğru uçuyordum ve benim gibi uçan birilerini daha gördüm ama yüzlerini hiç hatırlamıyorum. Sadece rüyamda yere indiğimde elimi tutup bırakan erkeğin yüzünü az buz hatırlıyorum ve artık her gördüğüm rüyada uçuyorum. Gerçekten artık bu rüyaları görmek istemiyorum. Tamam güzel oluyor ama çokta korkuyorum. Anlamını öğrenmek istiyorum. Hiç bilmediğim yerleri görüyorum, şehirler görüyorum. İstanbul’a hiç gitmediğim halde İstanbul boğazının orda bir köprünün üstünde uçuyordum. Google'dan araştırdım FSM köprüsünün aynısı gördüğüm yer. Bana gerçekten rüya tabirleri anlayan biri anlatsın lütfen.

 16. Ben ağabeyim ve rahmetli annemle birlikte Kabe’ye doğru uçtuğumuzu gördüm. İnşallah (cc) hayır olur.

 17. Uyur uyanıktım ve birisi beni sıktı ve yatığım yerden uçurarak yattığım odadan çıkarmak istedi. Kapıdan çıkacakken dua ettim geri yerime yatırdı ama bunu hissetim.

 18. Ben rüyamda bir arkadaşımla okulun bayrağına kadar düpdüzgün uçtuk. Sonra aynı şekilde de indim ama ben aşağı gelince parmağımı koyarak yere çakılmayı önledim. Lütfen bunun ne demek olduğunu bana söyleyin.

 19. Eşimle birlikte bir siyah araba içerisinde seyahat ediyoruz birden eşimin direksiyon başında uyukladığını görüyorum ve eşime sesleniyorum. O arada da dağlık, etrafı uçurum olan bir dar alana giriyoruz arabayla, ben eşime sesleniyorum “Uçuruma gidiyoruz” diye. Eşim uyuklamaya devam ediyor, derken çok derin bir uçurumdan aşağı uçuyoruz. Ben uçmaya başlıyorum ama kanatlarım falan yok. Kalabalık, hiç bilmediğim tanımadığım yerler, çarşı içleri sokaklar, çok kalabalık halkın arasında uçuyorum ama beni kimse görmüyor. Beni görmediklerini fark ediyorum ve diyorum “Ben ölmüşüm ve beni görmüyorlar.” Bu sefer eşimi arıyorum, eşimi göremiyorum. “Öldüysek birlikte ölmüş olmamız lazım ve burası neresi?” diyorum. “Ama benim çocuklarım yok buralarda bizi nasıl bulacaklar?” diyorum kendi kendime ama bu arada hep uçuyorum. Bu şekilde bir rüya gördüm. Bunu bana yorumlarsanız çok memnun olurum. Çok teşekkürler.

  1. Merhaba, bugün bir rüya gördüm ama kardeşim nedeniyle yarıda kesildi diyebiliriz. Rüyamda evimde kalan iki arkadaşım vardı ve bunlardan biriyle uçarak bir yere gitmemiz gerektiğini söylüyordu diğer arkadaşım. Bende gecenin bir vakti yollarda uçmaya çalışıyordum havalanıp biraz ilerleyip yere iniyordum. Sonra da uçmaya çalışırken düğüne gelmişim eski bir arkadaşımla karşılaştım. Onunla sohbet ettikten sonra düğünün olduğu alanın girişindeydim ve birini gördüm yani âşık olduğum adam karşıda duvarın üstüne bana bakıyordu. Sonra kendimi onla marketten bir şeyler alırken buldum. Parayı beraber ödedik ve yarı yarıya dek geldi sevinmiştim birbirimizi tamamlıyoruz diye. Sonra ise evimizin karşısındaki eve doğru ilerledik ve bahçesi mumlarla süslenmişti. Tam mumların yanına oturduk birbirimize bakıyorduk ki uyandım…

 20. Rüyamda uçtuğumu gördüm yanlış hatırlamıyorsam kucağımda çocuk vardı ve denizin üstünde uçtuk.

 21. Bir helikopterle uçtum pilotu da vardı. Beni saray veya müze gibi bir yere bıraktı. Yorumu nedir? Teşekkür ederim.

 22. Merhaba. Rüyamda denizin üstünde yüksek değil denize yakın uçuyordum. Keyifliydim denize bakıyordum alçak yerlere inmeyeyim derin tarafını arıyordum. Sanki kanatlarım vardı tam hatırlamıyorum. Denize inip inmediğimi de hatırlamıyorum. Ne anlama gelir acaba? Teşekkürler.

 23. Ben rüyamda perilerle beraber uçtuğumu onların ülkesine gittiğimi gördüm ve çok mutluydum bu ne anlama gelir? Lütfen bir açıklama yapar mısınız?

 24. Ben bir evin camının önünde durmuştum. Bu evle bizim evimiz bitişik arada duvar var sadece. Ben annemlerin odasındaki camdan uçarak çıkıp yan dairedeki arkadaşımın odasının camının önünde durup mermere oturuyordum bide daha güneş yeni doğarken daha doğru dürüst doğmadan tam evimizin yolunun üstünde çatıların boyuna eşit bir yerde havada durup yatmıştım. Sırtüstü yatıp yıldızların kayboluşunu izliyordum. Aynı şeyi de gece yapmıştım ama tam havadaydım 4 tane evin tam ortasında havadaydım. Cevaplarsanız sevinirim 🙂

 25. Ben rüyamda tanıdığım biri ile görüntülü konuşuyorum ön kameradan kendime baktığımda birisi arkamda duruyor sonra arkama dönüp bakıyorum ve ürkütücü bir sesle havaya yükseliyorum sonra toprağın dibine doğru girdiğimi görüyorum … Acaba ne anlama geliyor etkisinde kaldım rüyanın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.