Rüyada Sıçramak Görmek

Rüyada sıçramak, insana ıstırap veren duruma yada güç ve kuvvet bulmaya işarettir. Birinin üzerine atladığını görmek, o kimseye galip gelmeye; yerden göğe doğru sıçramak, Mekke ya da uzak bir yere yolculuk yapmaya delalettir.

Rüyada bir yerden bir yere sıçramak, bir halden bir hale geçmeye; sıçradığı yer iyi ise olumlu değişikliğe, değilse olumsuz değişikliğe işaret eder. Havaya sıçramak ve durmaksızın yükselmek vefat etmeye; havaya sıçrayıp dilediği gibi hareket ettiğini görmek, arzu ettiği şeylere kavuşmasına delalet eder.

Rüyada kuyu yahut akarsuya sıçramak, hızla iyi bir duruma gelmeye; bir ayağı ile sıçramak bir yere nakil olmayan; fazla sıçrarsa yolculuğa; tek ayakla atlamak, diğer ayağın rahatsızlığından dolayı ise malının yarısını yitirmesine delalet eder. 

(Ayrıca Bakınız; Uçmak)

Rüyada sıçrayarak uyanmak, rüya sayılmaz. Ama rüyasında kendisini sıçrarken gören kimse hata yapabilir, dikkatli olmalıdır.

Kirmani’ye göre; bir yerden bir yere sıçradığını gören, bulunduğu yerden başka bir yere gider veya bulunduğu hal değişir. Yani zengin ise fakir, fakir ise zengin olur. Hasta ise iyileşir, iyi ise hasta olur. 

Rüyasında uzun bir mesafeye sıçradığını gören, yolculuğa çıkar. Sıçrarken elinde baston veya değnek gibi bir şey kullandığını gören bir mevkiye yükselmek için tanıdığı büyük bir kimsenin aracılığını kullanır.

Rüyada bir yerden bir yere sıçrayarak atladığını görmek, bir halden başka bir hale girmeye delalet eder. İyi bir yerden fena bir yere atlayan iyi halden fena hale; fena yerden iyi yere atlayan, fena halden iyi hale geçer. Yüksek bir yerden aşağıya atladığını gören, eğer memur ise işinden atılır, zengin ise parasını kaybeder; tüccar ve esnaf ise zarar eder; halktan biri ise zarara uğrar. 

Rüyada yerinde durduğu halde sıçradığını görmek, şerefini eksiltecek bir iş yapmaktır. Küçük çocuklar için atlamak, şeytanlıktır. Küçük çocuğun sıçrayıp atladığını görmek, onun zeki ve çalışkan bir çocuk olacağına delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada insanın sıçraması, onun üzerine veya ondan vuku bulacak istila ve galebeye işarettir. Bu rüya bazen de ızdırap ve şiddetinden dolayı kişiyi huzursuz edecek ve sıçratacak bir hastalığa işarettir. Rüyada bir adamın üzerine sıçradığını gören kimse, o adama galip ve onu aciz bırakır. Sıçramak, bünyenin kuvvetinden gelir. Bundan dolayı rüyada sıçradığını gören kimsenin bünyesi kuvvetlenir.

Rüyada yerden kalkıp göğe çıktığını/vardığını gören kimse, Mekke’ye veya uzak bir yere yolculuk yapar. Rüyada bir yerden diğer bir yere sıçradığını gören kimse, bulunduğu mevkiden daha yüksek bir mevkiye geçer ve ona hayır isabet eder. Bu iki mevkinin iyilik yönünden farkı, atladığı yerlerin farkı kadardır.

Bir kimsenin rüyada yerden sıçradığını ve o yer ile gök arasında yükseldiğini görmesi, o kimsenin ölümüne ve cenazesinin kaldırılmasına işarettir. Rüyada bir nehre veya bir kuyuya yahut bir çaya sıçradığını gören kimsenin, bir halden diğer bir hale nakletmesine veya kötü olan bir şeyden kurtararak acilen selamete çıkmasına işarettir.

Rüyada birisinin kendi üzerine sıçradığını gören kimse, o kişiye mağlup olur. Rüyada bir ayağı ile sıçramak, bir yerden diğer bir yere nakletmeye işarettir. Eğer fazlaca sıçrarsa o kimse yolculuğa çıkar. Bir kimse rüyada bir ayağında bulunan hastalıktan dolayı bir ayağı üzerine sıçradığını görse, o kimsenin malının yarısına zarar gelir, yarısıyla da güçlükle geçinir.

Rüyada korku veya çabuk hareketten dolayı bir yere atlamak, kişinin canını sıkacak müşkül bir söze işaret eder. Yüksek yerden aşağıya atlamak, iyi halden kötü hale meyletmeye; aşağıdan yukarıya sıçramak da insanın çabucak yüksek dereceye çıkmasına; yukarıdan aşağıya atlamak da kıymetinin çabucak düşmesine işaret eder.

Sıçramak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir