Rüyada Su ve Su İçmek Görmek

Rüyada akan su görmek; rızık, geçim, rahat, temizlik, menfaat, nimet, safa, ölüm, keder, çocuk, adalet, fitne, ganimet, toplu mal, ucuzluk ile tabir olunur. 

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Akan Su, Göl

İbn-i Sirin’e göre; rüyada su görmek, hayattır. Rüyasında su içen, güzel bir hayata kavuşur. Su görmek, saf ve berrak olursa, hayır ve menfaate; bulanık olursa, kedere ve geçim darlığına işarettir. Bir kadının kendisine su verdiğini gören, halk arasında yalancı olarak tanınır. Durgun su, yorumda akan sudan daha zayıftır. Bir rivayete göre, durgun su hapse işarettir. 

Rüyada durgun bir suya düştüğünü gören, hapse girer. Tuzlu su keder; bulanık su geçim darlığıdır. Evinde siyah su görmek, evin yıkılacağına; bu sudan içmek, gözlerinin kör olacağına tabir olunur. Kokmuş su, haram mala; sarı su, şiddetli hastalığa işarettir. 

Rüyada suyun yerde kaybolduğunu görmek, memur veya işçi olanlar için işinden çıkmaya; başkaları için ise yardım görmeden yaşamaya yorumlanır. Çok sıcak su görmek, devlet büyükleri için keder ve sıkıntıya delalet eder. 

Kirmani’ye göre; sıcak su görmek, hastalık ve hüzündür. Eteği ile taşıdığını görmek, malında ve dünya işlerinde eksikliğe delalet eder. Bir şişeyi su ile doldurduğunu ve o sudan içtiğini görenin eşi gebe kalır. Eğer şişe kırılırsa, doğumda annesi ölerek çocuğu yaşar. Eğer rüyayı gören evli değilse evlenir rızkı artar. (Bkz. Hamam)

Rüyada birisine parasız su verdiğini gören iyilik yapar, bir rivayete göre, bir yerde yapı yaptırır. Elinde madeni bir kap ile su alıp içtiğini gören, sıkıntı ve eziyete düşer. Nerede olursa olsun, suyun bolluğu hayra tabir olur. Suyun az olması da halk için selamete işarettir. 

Rüyada bir yere su döküldüğünü görmek, o yerde feyz ve berekete delalet eder. Evinde her ne şekilde olursa olsun, saf ve berrak su olduğunu görmek, iyi ve mutlu bir hayata, geniş rızka; bulanık su görmek, zarara, geçim sıkıntısına delildir. 

Rüyada kendini su içinde gören, zor bir işle uğraşır. Elbisesi ile suya girdiğini fakat elbisenin ıslanmadığını görenin din kuvveti yerindedir. Sağlığı iyidir ve bütün işleri düzgün ve yolunda olur. Evine veya bostanına su çevirdiğini gören evlenir, üstüne su sıçradığını gören, hayır ve menfaate erer. Eğer bu su bulanık ve fena kokulu ise, tabiri aksinedir. 

Cafer-i Sadık’a (R.A.) göre; rüyada su görmek, beş şekilde tabir olunur: Sadakat, kuvvet, dinde zorluk, büyüklerle arkadaşlık. 

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; kadehte kendisine su verildiğini görenin çocuğu olur. Bir bardaktan saf su içtiğini görmek, eşinden ve çocuklarından hayır görmektir. Şişeden su içmek, erkeğe; madeni bir kaptan su içmek ise kadına yorumlanır. 

Rüyada bir bardaktan su içtiğini görmek, karısının ona itaat etmediğine ve ahlakının bozulduğuna delalet eder. Uyanık olduğu zaman içtiğinden daha fazla su içtiğini gören, uzun ömürlü olur. İçtiği su saf ve berrak ise düşmanından selamete, geçiminde sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. 

Rüyada suda el yıkamak, malında tasarrufa delildir. Bazı yorumculara göre; suya bakıp içinde kendini gören evine iyilik ve cömertlikte bulunur. Suların yerlerde döküldüğünü gören, malından harcar. Köprü veya kemer altından suların aktığını görmek, halkın kendilerine yardımcı olan bir kimseden hayır göreceklerine işarettir. Bu sudan aldığını gören, böyle bir kimseden hayır ve menfaat görür. 

Rüyada denizin suyunu bir tarafa çevirip aktığını gören, dinsiz bir kimseden mal edinir. Suyu akıtan bir kapta mesela kalbur veya süzgeç gibi su saklamak istediğini gören, kendisine faydası olmayan biri işe bağlanır. Birçok kaplarda görülen sular, içinde bulunduğu kabın dışına ait tabirlerdeki gibi yorumlanır. 

Rüyada herhangi bir şey içinde su bulundurmak, uzun ömre delalet eder. O sudan harcadığı ömrünün geçeni; kalanı ise ömrünün geri kalanıdır. Eğer bütün suyu içerse, eceli gelmiş demektir. Her ne şeyden olursa olsun, ilaçla veya sıkarak çıkarılan meyve veya sebze suları, rızık ve menfaat ile yorumlanır. 

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada su görmek, güzel bir hayat ile tabir olunur. Evinde su olduğunu görmek; mutluluk, toplu mal, ganimet ve hayrın çokluğudur. 

Rüyada su içmek, düşmandan selamet ve rüya sahibi için bereketli seneye işarettir. Rüyasında uyanık olduğu zamanki adetinden fazla su içtiğini görmek, uzun ömre delalet eder. 

Rüyada bir bardak su içip doymadığını görmek, eşinin kendisine ihanet ettiğine delalet eder. Elini suya soktuğunu gören, mal ve mülk peşinde koşar. Bir küp dolusu saf suyu olduğunu gören, miras yer. Su bulmak için gezdiğini gören, halk arasında yalancılık ve şuna buna iftira ile suçlanır. Durgun su his ile yorumlandığı için, böyle bir suya düştüğünü gören, hapse girer. Kokmuş su fakirlik, geçim darlığı ve sıkıntıdır. 

Rüyada acı su görmek, acı hayatı çok sıcak su geçimde zorluk; bulanık su, haram mal; sarı su hasta olarak tabir olunur. Derin bir suya düşüp dibine kadar yuvarlandığını gören, çok zengin olur. Bir rivayete göre, suya düşmek, ferahlık ve sevinçtir. Taşkın ve coşkun su azap ve fesatlık ile tabir olunur. 

Rüyada bir yerde suların taşıp evlere kadar girdiğini görmek, orada büyük bir ihtilalin meydana geleceğine; evinin damı üzerinden su aktığını görmek, hemen meydana gelecek bir belaya delalet eder. Bir rivayete göre, rüyada su görmek bekar için evlenmeye; dul bir kadın için kocaya, fakir için rızka; zengin için malının artmasına; hasta için iyiliğe ve herkes için keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. 

Rüyada mendilden, keseden veya elbisenin eteğinden su taştığını görmek, malından ve yaşayışının gidişinden gururlanmaya delildir. Eşinin hamile olduğunu ve bir şişe su içtiğini gören kimse evli ise bir mirasa konar.

Rüyada soğuk su ile yıkandığını görmek, rüyayı gören hasta ise iyileşir; fakirse zengin olur; günahkar ise tövbe eder; tutuklu ise tahliye edilir; borçlu ise borcunu öder. Bir şeyden korkuyorsa, bu korkusundan kurtulur. 

Rüyada bir kuyudan su çektiğini gören mal kazanır. Denizin suyu bulanık olduğu halde, içtiğini görmek hükümet tarafından bir sıkıntıya uğramaya; denizin bütün suyunu içtiğini görmek, büyük bir hastalığa; susuzken su bulup içtiğini görmek, ekinlerin o yıl bereketli olacağına; suyu emerek içtiğini görmek, kedere; bir küpten veya testiden su içtiğini görmek, bekar ise evleneceğine; evli ise bir kadından menfaat göreceğine işarettir. (Bkz. Su Kuyusu)

Rüyada kendisini susamamış ve su içmek ihtiyacında olmadığını görmek, hayır ile tabir olunur. Rüyada kendisinin susamadığını gören geniş bir geçime kavuşur. 

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada soğuk su içtiğini gören, helal, is edinir. Sıcak su, haram mala; tatlı su helal ve kolay kazanılan paraya; acı su haram ve güç ele geçen servetle tabir olunur. 

Danyal (A.S.)’a göre; su içmek, ihtiyacından uzak olduğunu görmek, susuz olduğunu görmekten hayırlıdır. Birkaç bardak su içtiği halde susuzluğunun geçmediğini görmek, dünya hayatında son derece tamahkâr olduğuna işarettir.

Su ve Su İçmek

“Rüyada Su ve Su İçmek Görmek” üzerine 20 yorum

 1. Rüyamda bir doktora haşlanmış patates götürdüm ama vermedim. kardeşim patatesleri geri götürdü sonra doktoru buldum. onunla yeşil bir yere oturup yemek yedik sonra su içtik konuştuk sohbet ettik bizin evleri arsaları gösterdim doktora.

 2. Rüyamda çeşmeden akan suyu çantama dolduruyorum sonra yolda giderken o sudan içiyorum. Çantam deri çantaydı.

  1. Rüyanızda su içerken kendinizi görüyorsanız, susamışsınızdır, ondan görüyorsunuz. Uyanın bir bardak su için. :))

 3. Kirli olduğunu düşündüğüm bir yerde bulunan çeşmenin suyunu (Kurna ve yalak arasındaki mesafe eğilerek içmemi zorlaştırdığından) avucuma biriktirip, ağzıma götürerek, epeyce içtim. Kurnanın yeterince temiz olmadığını ve suyun acı alacağını ve biraz da kirli olacağını düşünüyordum. Lakin su temiz ve acı da değildi.

 4. Normalde sürekli arkamdan konuşan biri rüyamda bardakla zorla su veriyordu bana. Yarısını döküyordum ama zorla diğer yarısını içiriyordum.

 5. Rüyamda bir bardakla su içiyordum çocuklarıma da veriyordum ve kendi kendime diyorum ki “Bu su bu kadar tatlıysa acaba zemzem suyu nasıldır?”

  1. Rüyada tuvalette su içmek, zenginliğe, zengin kimseye, Salih dosta, emniyette olmaya, aşk hayatının iyi gittiğine, kısa sürede öğrenilecek memnun edici gelişmelere, alın teriyle kazanılan ziynete, devlette makama çıkılacağına, gönül ilişkilerinde başarıya, maddi sıkıntılardan kurtulmaya, gıpta ile bakılan kuvvete ermeye yorulmaktadır. Rüyada tuvalette su içmek ne manaya gelir? Nadiren de sıkıntıdan sıyrılamamaya, can sıkıcı duruma gelmeye, sırların açığa dökülmesine, zora düşmeye, sağlığın tehlike altında olduğuna işarettir. Rüyada tuvalette su içmek tabiri, bu rüyaya daha olumlu yaklaşan rüya ilmiyle ilgilenenler şöyle derler: Bu rüya bir kişiden yardım isteyerek umduğu ferahlığa, meşakkatle birlikte hasret duyduğu berekete, zamanla hayalini kurduğu iyiliğe, mağlubiyetten sonra gözlediği ferahlığa delalettir.

 6. Ben rüyamda su satıcısından su satın alıyorum. Sordum satıcıya “Bu su ne suyu, yağmur suyu mu?” “Yok, manolyalı su” dedi ve ben de satın aldığım sudan içtim.

 7. Rüyamda bir devlet dairesinde sebilden iki tam bardak, bir yarım bardak su içiyorum. Ve sonra kendimi şehrin içinde dizlere kadar gelen tertemiz suyun başında, iki plastik şişe ile görüyorum onları doldurup boşaltıyorum, tekrar dolduruyorum. Dolu mu, boş mu, kaldıklarını hatırlamıyorum. Sonra oranın kaynak suyu ve nereden çıktığı hakkında konuşuyoruz. Teşekkürler, iyi yorumlar.

 8. Arkadaşım, aldığım su arıtıcısından temiz berrak bir su aktığını ve ben bu sudan avuçlarımla kana kana içtiğimi görmüş oda içmek istemiş bende git kendi suyundan iç demişim oda çeşmeyi açmış oradan içmiş ama o hala aklı benim suyumdaymış.

 9. Merhaba. Ben 13 yaşındayım arkadaşım evimde çeşmeden eliyle su içiyordu rüyamda gördüm arıyorum ama bir bulamadım tabirini yardım edin.

 10. Rüyamda öğretmenim bana doğru gelerek eline bir su şişesi verdi ve suyu içip rahatlamayı söyledi. Bu neye delalettir acaba?

 11. Rüyamda serin ve berrak tadı güzel olan bir suyun uyurken bir çocuk tarafından ağzıma döküldüğünü gördüm. O kadar gerçekçiydi ki uyanmışım.

 12. Bir şişenin içinde bardak ve adam hem şişeden hem bardaktan rüya su içiyordu suratına bakınca ağzı kan doldu tefsirini çok merak ediyorum cevap yazarsanız memnun olurum.

  2. rüya genç kız eski gelinlik giyiyor babası damat kol kola girilmiş bu rüyayı gören anne

 13. Karlı bir havada akşam üzere dere kenarında akan bir çeşmeden önce kendi elimden sonrada annemin ellinden su içtim. Su buz gibi soğuktu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir