Rüyada Su Kuyusu Görmek

Bakınız; Kuyu

Rüyada su kuyusu görmek, gülen ve neşeli bir kadına, rüyayı gören kadın ise güzel ahlaklı bir erkeğe delalet eder. Kuyu; mal ilim, evlenmek, iri ve şişman kimseye yahut hapse, bağ ve bu kağıya veya hileye delalet eder.

Bir kimse rüyada bir kuyu kazar ve kuyudan su çıkarsa zengin bir kadınla evlenir ve ona hile eder. Çünkü kuyu kazmak hiledir. Eğer kuyudan su çıkmazsa evlendiği kadının malı yoktur. Bir kimse kendisini bir kuyudan su içtiğini görse, o kuyuyu kendisi kazmış ise o kimse kendi hilesiyle bir mala malik olur. Kuyuyu kazan kendisi değilse o kuyuyu kazanın yahut onun adaşının veyahut ondan sonra kalan evlat ve torunlarının hilesiyle yine ona mal isabet eder. 

Rüyada bir kimse bir mahalle veya bir ev ve bir köyde eski bir kuyu görse, oradan gelip geçenler o kuyudan ip ve kova ile su çıkarıp içseler, o yerde geçimlerinde kendisinden istifade ettikleri bir kadın veya kadının kocası veya kıymet ve işlerine nezaret eden bir kimsesine ve bu işte onun için güzel isim ve methedilmesine delalet eder. 

Rüyada kuyunun suyu taşıp dışarı çıktığını görmek, o bölgede meydana çıkacak üzüntü, keder ve ağlamalardır. Kuyunun dolup dışarı taştığını görmekte bir beis, şiddet ve zarar yoktur. Bostanını sulamak için kuyu kazdığını gören kimse hanımıyla buluşmak için ilaç alır. 

Rüyada kuyudan akan sudan daha fazla suyun taştığını ve evlere dolduğunu gören kimse, üzerine vebal ve günah olacak bir mal isabet eder. Evin duvarlarını yarıp suyun dışarı çıkması ise üzüntü ve kederden kurtulmaktır. Suyun çıktığı miktarca malında noksanlık ve telef meydana gelir. (Bkz. Göze (Kaynak))

Rüyada suyu bulanık bir kuyuya düştüğünü gören kimse, başkanın cebbar ve zalim adamlarının birisiyle bir tasarrufta bulunur ve o adamın zulmüne ve hilesine uğrayarak işi güçleşir. Eğer su saf olursa, temiz bir insanla iş yapar ve ondan razı olur. Kuyu üzerinde oturduğunu gören insan hilekar biriyle iş yapar, fakat onun hilesinden halas olur. 

Rüyada kuyudan çıktığını veya sarktığını gören ve o kuyunun suyu da tatlı su olsa, bu kuyu o adamın dünyasıdır. O tatlı su miktarınca temiz rızıkla rızıklanır ve ömrü uzun olur. Gördüğü kuyunun suyu yoksa, ömrünün tükendiğine alamettir.

Rüyada kuyu yıkılması görmek, hanımının ölmesine delalet eder. Ayaklarının kuyuya sarktığını gören kimse malının hepsi veya bazısı ile hileye uğrar. Kuyuya indiğini ve yarısına geldiği zaman ezan okuduğunu gören kimse yolculuğa çıkar. 

Rüyada kuyuya inip çıkmak için yol yaptığını görse, o kimse reislik ve valiliğe yahut ticaret ve kazanca ve müjdeye nail olur. Kuyunun yarısına indiği zaman ezan okunduğunu işitse, vali ise azledilir tüccar ise ticaretinde zarara uğrar. Denilir ki, bir kimse kendi evi ve arazisinde bir kuyu görse o kimsenin geçimi bol olur, çetinlikten kolaylığa kavuşur ve ummadığı yerden menfaat görür. 

Rüyada kuyuya düştüğünü gören kimsenin rütbe ve makamı düşer. Bazen kuyu, ana babaya, çocuğa, terbiye edici ve öğretmene, kabre, hileye, sövmeye, ihtiyaçları def etmeye, yolculuğa, herhangi bir arzuya, cimriliğe ve iyiliğe delalettir. Her kuyu için başka başka tabir vardır. 

Rüyada ev kuyusu görmek; ev sahibine, mal ve dükkanına, hanımına, hizmetçisine, malına, ölümüne ve hayatına delalettir. İşleyen kuyu, muattal yolculuk ve harekata, yol üzerindeki kuyular dahi mescit veya limana delalet eder. Bazen de yol üzerindeki kuyular, herkesle zina eden kadınlara delalet eder. Sıcak kuyular, onların bekçilerine ve etrafının işleriyle uğraşanlara, yollardaki kuyu ise sıkıntıdan sonra feraha delalet eder. Çünkü bunda insanların bazısı mesut ve zengin bazısı da fakir olmaktadırlar. Bazen de bu kuyu ilim merkezine ve talebe için okullara delalet eder. Çünkü onlardan bir kısmı o medreselerden ilim ve fazilet alarak, bazıları da ilim almadan mezun olurlar. 

Rüyada susuz kuyu görmek, hile ve hurdaya, yolculuk esnasında işlenen cinayetten dolayı içinde görse, o yere duasıyla insanların menfaat göreceği birisinin gelmesine delalet eder. Bazen bu rüya, o belde halkının düşmanlarına galip ve bereketlerinin çok olmasına; bazen de ihtiyaçları zamanında faideli yağmurun yağmasına delalet eder. 

Rüyada bir kuyu üzerinde durup temiz ve berrak suyundan içtiğini görmek, rüyayı gören alim ise içtiği su kadar ilim ve fazilete nail olur. Fakir ise zengin, bekar ise evlenir ve hanımı hamile ise çocuğu olur. (Bahusus suyu kova ile içtiyse) Bunların hiçbirisi olmazsa o kimse için bir sebep olur. Eğer ihtiyaçlı ise ihtiyacı giderilir ve yolculuğu arzu ediyorsa yolculuğa çıkar ve bu yolculuğundan fayda hasıl olur. Eğer bir arzu ve isteği varsa buna kavuşur. Eğer kuyunun ipi kuyuya yakınsa iyilik sahibi bir insana; uzaksa cimri birisine delalet eder. (Bkz. Kuyu Temizleyicisi )

Rüyada kuyunun suyunu yere batmış görse, Allah’a şirk koşma ve küfre delalet eder. Kuyu bazen de dinde şüpheye delalet eder. Kuyunun dürüldüğünü gören kimsenin hanımı hasta veya lohusalık halinde ise hastalığından halas olur. Bir kuyu suyundan içtiğini gören kimseye bir hastalık arız olur.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Kuyu Dolabı, Kuyu Çıkrığı

Su Kuyusu

“Rüyada Su Kuyusu Görmek” için bir yorum

  1. Rüyada bir kuyu gördüm, kuyudan bir ses geliyordu bu ses, “Beni kurtarın” diye sesleniyordu bana. Ben de arkadaşıma bu kuyudan bir adam “Beni kurtarın” diye bağırıyor. Ben de arkadaşıma “Bu adamı kurtaralım” dedim. Arkadaşım da bana “Bu daha önce ölmüş birinin ruhundan gelen sestir. Biz buna bir şey yapamayız” dedi. Saygılarımla, şimdiden teşekkürler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir