Rüyada Suyolu Görmek

Rüyada su yolu görmek; kadına, mala, alim kimseye, evlenmeye, hizmetçilere ve işçilere, çarşı-pazara, her çeşit rızık yollarına işarettir.

Rüyada sulama amacıyla ark kazmak (açmak), zenginliğe, ailesine iyi bakmaya; arkın yolunu (suyunu) kesmek, evin nafakasından kesmeye, bir yakınını kendinden uzaklaştırmaya işarettir.

Rüyada evinde yahut bahçesinde (tarlasında) ark aktığını görmek, üzüntüden kurtulmaya ve hayra erişmeye; su yolunun önünün kapanması, insanlardan bazısının kıskançlığına; işlek yol kenarlarındaki yahut mahalle aralarındaki arkı görmek, bazen zina yapmaya delalet eder.

Rüyada su yolu (su kanalları) görmek nedir; rızık kazanma sebep ve vasıtalarına, yolcunun gittiği yola, insanın boğazına delalettir. Su yolu, kişinin özel mülkü ise kendi hayatına, umuma aitse insanların hayatına; evler arasında akan temiz su kanalları (arkları), temiz ve müreffeh hayata delalettir. (Bkz. Kanal)

Rüyada yerleşim alanlarına giren temiz su yollarını görmek, orada yaşayanlar için her türlü hayra; her türlü akarsudan etrafa su taşması, halk için kötü ve yaramaz haberlere delalet eder. 

(Ayrıca Bakınız; Akarsu, Dere, Nehir)

Rüyada su yolu görmek, bir kadına veya mala yada bir alime delalet eder. Rüyada su yolunu aktığını gören kimse, evlenir. Mal ve geçime nail olur. Yahut nefsi özellikle din ve dünyası için yahut bütün halka bir hizmette bulunur. Bazı tabirciler, rüyada su yolu gören kimseye, hane halkı tarafından bir zarar erişir, dediler. Su yolu, hizmetçilere veya kölelere yahut bir yere gitmek için hazırlanan hayvanlara delalet eder. Bazan, su yolu, lağıma bazen de çarşı ve dükkan gibi rızık yollarına delalet eder. 

Rüyada bahçesini sulamak için bir ark kazdığını görmek, zenginliğe ve çoluk çocuğunu yedirip içirmeye delalet eder. Ziraat ve tarlalara akan arkı kestiğini görse, çoluk çocuğunun nafakasını keser. Eğer evli ise, hanımını boşar. Yahut hanımını ailesinden çıkarır. Bazen rüya sahibi, karakterine uygun olmayan hareketler sergiler. Yahut kendisinin hizmetinde bulunan ve faydalı olan bir kimseyi, hizmetinden uzaklaştırır. 

Rüyada evinde veya bostanında bir ark aktığını gören kimse, üzüntülü ise bundan kurtulur. Veya hayra erişir. Arkın önünün kesilip kapandığını görürse, o kimsenin yapacağı işlerine fesatlık ariz olur. Veya hizmetçisi kendisinden hamile kalır. Bu sebeple üzüntü ve kedere girer. 

Rüyada meçhul bir lağıma sidiğini yaptığını gören kimse, harama yaklaşır. Yahut hizmetçisi ya da hanımı yüzünden tehlikeye düşer. Lağım, evin hizmetçisine delalet eder. Çünkü halkın pislikleri lağıma akıp gider. Bazen de su yolu, zina yapmaya delalet eder. Özellikle yollarda ve mahalle arasında akan su yolunun, zina yapmaya delalet etmesi daha fazladır. Bazen lağım, kederden kurtulmaya delalet eder. Çünkü lağımın tıkanıp kapanması, ev halkı için üzüntü ve kederdir. Normal şekilde akıyorsa, ev sahibi üzüntü ve kederden halas olur. 

Rüyada bir kimse evinin lağımının tıkanmış olduğunu görürse, o kimsenin hanımı kendisinden nefret edip kaçar. Eşya ve sanatı geçersiz kalır ve bu suretle mahzun olur. Bazen de prostat olmak suretiyle o kimseye gelecek sıkıntıya delalet eder. 

Rüyada bir ark kazdığını ve ondan da su aktığını gören kimse, hile içine girer. Kuyu kazdığını ve su çıkmadığını gören kimse birisine hile eder. Rüyasında suyolları yaptığını gören, hile yapıp ahalinin malını almayı düşünür. Yaptığı su yoluna başkasının suyunu aktığını gören, halka ihanet eder. Yaptığı veya evvelce yapılmış olan bir su yolunda su aktığını görmek, nikah ile tabir olunur. (Bkz. Kazmak)

Rüyada bostanını su yolundan gelen su ile suladığını gören, nesi varsa bir kadına veya hizmetçisine harcar. Bir rivayete göre, akrabasından biri ile cinsi ilişkide bulunur. 

Kirmani’ye göre; bir eve veya bostana su yolundan su aktığını gören, kederli ise bundan kurtulur. Su yolunun tıkandığını görenin hali vakti bozulur. Yahut hizmetçisi ondan hamile kalarak bununla suçlanır. 

Rüyada kimin olduğu bilinmeyen su yolunda suların aktığını görmek, haram iş yaptığına ve bir hizmetçi kadın ile suçlanacağına delalet eder. Bir su yolu yapıp su aktığını gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur. 

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada su yolu ve ark görmek, rızkın kaynağı, evi ve aracı olarak tabir olunur. Eğer su yolu, herkes için yapılmış ise, halkın hayatına; özel ise sahibinin geçimine delalet eder. Su yolundan akan su, iki tarafına taşmadan akıyorsa, sahibi için bol geçime ve güzel bir hayata; eğer iki tarafına taşıyorsa o yer halkına veya sahibine hüzün, keder ve gözyaşına; su yolu, evler arasından geçip suyu da saf ve tatlı ise bolluk, mutluluk ve iyi bir hayata delalet eder. Bir rivayete göre, akan suya sahip olduğunu gören, yüksek bir mevkiye, menfaate ve faydaya nail olur. 

Rüyada bir su yolunun saf ve tatlı suyu ile bir mahalleden geçtiğini ve halkın bundan faydalandıklarını görmek, o yerde bela ve salgın bir hastalık varsa geçeceğine; eğer kıtlık ve yokluk içinde iseler, Allah (C.C.) tarafından bereket ve ucuzluğa kavuşacaklarına, ticaretin artacağına; eğer su bulanık veya tuzlu ve herkese zarar verecek derecede taşkın ise halkına bir kötülük geleceğine işarettir. 

Rüyada su yolunun kendi evine aktığını görmek, rüyayı görenin bu rüyasının tabiri yalnız kendisine aittir. Suyun bostanına veya tarlasına aktığını gören, bekarsa evlenir; evli ise çocuğu olur. 

Rüyada bir evde su yolundan kan aktığını görmek, ev kadınının kötü haline ve ahlakına; su yolunun taştığını ve herkese zarar verdiğini görmek, o mahalle halkının kötü bir haber alacaklarına delildir. (Bkz. Kan Akıtmak)

Rüyada tarla veya bostanını sulamak için bir ark açıp su akıttığını gören, evlenir. Bir su yolunu bozan eşini boşar, bir su yoluna arkasını dönüp gittiğini gören, eşi ile kavga eder ve onunla konuşmaz. Bir rivayete göre, vefat eder. Bostan veya tarlasına su yolundan su yerine kan aktığını görenin, karısı başka bir erkekle ilişkide bulunur. 

Rüyada su yolundan su içtiğini gören, mutlu yaşar ve bolluk içinde olur. Eğer su bulanık ve acı ise, hayatı keder, sıkıntı ve korku içinde geçer. Bazıları, suyun bulanıklığını ve acılığını derecelerine göre hafif veya ağır hastalıkla yorumlamaktadırlar. Bazı tabircilere göre, böyle su yolları ve arklar insanın hizmetçileri veya başka bir rivayete göre de vücudunun azaları olarak tabir edilmektedir. İyi ve kötü görülecek rüyalar bunlara göre kıyaslanarak yapılmalıdır. 

Rüyada su yolu görmek, bir kadına veya mala ya da bir alime işarettir. Rüyada su yolunu akıttığını gören kimse, evlenir. Mal ve geçime nail olur. Yahut nefsi özellikle din ve dünyası için yahut bütün halka bir hizmette bulunur. Bazı tabirciler, rüyada su yolu gören kimseye, hane halkı tarafından bir zarar erişir, dediler. Su yolu hizmetçilere yahut bir yere gitmek için hazırlanan hayvanlara işarettir. Bazen su yolu, lağıma; bazen de çarşı ve dükkan gibi rızık yollarına işarettir. 

Rüyada ziraatini sulamak için bir ark kazdığını görse, zenginliğe, çoluk çocuğunu yedirip içirmeye işarettir. Ziraat ve tarlalara akan arkı kestiğini görse, çoluk çocuğuna bakmaz. Eğer evli ise, hanımını boşar, hizmetinde bulunan ve faydalı olan bir kimseyi, hizmetinden def eder. 

Rüyada evinde veya bostanında bir ark aktığını gören kimse, üzüntülü ise bundan kurtulur veya hayra erişir. Arkın önünün kesilip kapandığını görse, o kimsenin yapacağı işlerine fesatlık karışır. Bu sebeple üzüntü ve kedere girer. Bazen de su yolu, zina yapmaya işarettir. Özellikle yollarda ve mahalle arasında akan su yolunun zina yapmaya işaret etmesi daha fazladır. Bazen lağım, kederden kurtulmaya işarettir. Çünkü lağımın tıkanıp kapanması, ev halkı için üzüntü ve kederdir. Normal şekilde akıyorsa ev sahibi üzüntü ve kederden kurtulur. 

Rüyada bir kimse evinin lağımının tıkanmış olduğunu görse, o kimsenin hanımı kendisinden nefret edip kaçar, eşya ve sanatı geçersiz kalır ve bu suretle mahzun olur. Bazen de prostat olmak suretiyle o kimseye isabet edecek sıkıntıya işarettir. (Bkz. Kanalizasyon)

Rüyada bir ark kazdığını ve ondan da su aktığını gören kimse, hile içine girer. Kuyu kazdığını ve su çıkmadığını gören kimse, birisine hile eder.

Su Yolu

“Rüyada Suyolu Görmek” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir