Rüyada Nehir Görmek

Rüyada nehir veya ırmak görmek, kadri ve şanı çok yüksek bir kimseye işarettir. Görülen nehrin suyu karışık ve çamurluysa, büyük bir sıkıntıya işarettir. Size yardımı dokunacak, çok iyi niyetli bir insanla tanışacaksanız demektir. Rüyada nehirde yüzdüğünü görmek, işinizde makam ve yetki sahibi bir kimseden yardım alacaksınız anlamındadır.

Rüyada nehir görmek, iyidir. Şiddetle ve gürül gürül akan ve suları köpüklü ve berrak olan nehir, kısmetinizin çok açık ve rızkınızın geniş ve bereketli olacağına delildir. Bulanık ve sakin akan nehir kısmetinizin kapalı, rızkınızın dar olması demektir.

Rüyada durgun ve aheste aheste akan ırmak görmek, huzur ve sükuna; dalgalı ve hırçın akan nehir heyecan ve strese; bir ırmaktan su içmek, dünya hayatında insanın tabi tutulduğu imtihanlardan birine; nehir sürekli rızka, salih amele, kadri yüce insana işarettir.

Rüyada nehre girmek, büyük bir zat ile münasebet kurmaya yahut böyle birinin huzuruna çıkmaya, yolculuğa, devlet hizmetinde bulunmaya; nehrin bir kıyısından öbür kıyısına atlamak, gam ve kederden kurtulmaya, düşmana galip gelmeye; nehirden üzerine bulanık su yahut çamur sıçradığını görmek, üzüntüye; çarşı ve pazarlarda akan ırmakta halkın abdest alması, devletin adaletine; çatı ve damlar üzerinden akarak, evlere giren ve ortalığı ıslatan ırmak saldırgan düşmana ve devletin zulmüne işarettir.

Rüyada evinden bir nehir çıktığını ve kimseye bir zararı olmadığını görmek, halka hizmet etmeye; kendinin bizzat nehir olduğunu görmek, kan tutarak vefat etmeye; suyu tatlı ve berrak olan nehir güzel geçime; onun suyundan içmek, hoşluk ve sefa içinde yaşamaya; suyu bulanık akan ırmak üzüntü ve kedere delalet eder.

Rüyada bir beldedeki nehrin başka bir bölgeye geçmiş olduğunu görmek, devlet yönetiminde meydana gelecek değişikliklere; cennet ırmaklarından birini görmek ve suyundan içmek, ilim ve Kur’an’a, hayır ve kurtuluşa, Kevser ırmağını görmek ve ondan içmek düşmana galip gelmeye, tövbe etmeye, inançsız kimsenin hidayet bulmasına, hayırlı kadına ve helal kazanca; Dicle nehri halifeye; Seyhun Hind melikine, Ceyhun İran ve çevre ülkelerin devlet başkanlarına; Nil nehri, Mısır ve o belge devletlerinin başkanlarına işaret eder.

Rüyada nehir sularının etrafa taşarak akması ise, sizin sayenizde daha birçok fakirlerin geçimi sağlayacak manasına gelir. Suyu saf ve berrak bir nehir görmek, kolay geçim ve iyi vakit geçirmeye; suyundan içtiğini görmek, vaktinin rahat ve neşe içinde geçeceğine; nehir suyunu bir kaba alarak saklamak, sağlık ve rahatlığa delalet eder. Bazı tabircilere göre büyük nehirler devlet büyüğüne, küçükleri devlet adamlarına, kendi mali olan bir yerde görülen nehirler, rüya sahibinin babası ile yorumlanır.

Rüyada yüksek bir yerde bulunduğunu ve bir nehrin o yerin altından aktığını gören, hayra ve nimete kavuşur. Cabir’ül-Magribi’ye göre; rüyada nehir görmek, rüya sahibinin aklında zekaya ve geçiminde bolluğa delalet eder.

Kirmani’ye göre; rüyasında bir nehirde yüzdüğünü veya boğulduğunu görmek, denizde yüzmek ve boğulmak gibi tabir olunur.

Rüyada bir nehirde iyi bir şey görmek, devlet büyükleri için çok iyidir. Fena bir şey görmek ise bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Nehrin bal, süt, şerbet gibi şeyler akıtması, rızık ve nimettir. Nehrin içilmesi helal olmayan kan, irin, ve benzeri şeyler akıttığını görmek, fesada, zarara ve dini inançsızlığa işarettir. 

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada nehir görmek büyük bir kimse ile tabir olunur. Rüyada bir nehre giren, halktan tanınmış bir kimse ile tanışır.

Rüyada nehirden su içmek, iyi değildir. Rüyada nehrin bir tarafında karşı tarafına atladığını gören keder ve sıkıntıdan kurtulur. Bir rivayete göre nehire girmek, yolculuğa delalet eder. Diğer bir rivayete göre de memuriyete girmektir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada nehir görmek, kadri yüce bir kimseye işarettir. Rüyada nehre girdiğini gören kimse, büyük insanlardan birisine karışır ve Cenab-ı Hakk’ın “Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir.” mealindeki ayete (Nuh Suresi a. 23) göre nehir ve ırmaktan su içmek iyi değildir.

Rüyada nehrin bir tarafından diğer tarafına sıçradığını gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve düşmanına galip gelir. Bazı tabirciler nehir, içine giren kimse için yolculuktur, bazıları da sultanın hizmetine girmeye işarettir, dediler.

Bir kimse rüyada bir nehrin evinden çıktığını ve hiçbir kimseye zarar ve ziyan verdiğini görse, sultan tarafından insanlar hakkında iyi ve meşru bir emrin çıkmasına işarettir. Rüyada kendisinin nehir olduğunu gören kimse, kan tükürerek ölür veya yaralanir ya da bir yerinde çıban çıkar. Eğer nehirden çamur bulaşsa, o kimseye o büyük zattan üzüntü, keder ve korku erişir. Nehrin suyu bulanık, koyu ve karışık olursa, yine tabir böyledir. Nehirden su içtiğini ve nehrin suyunun berrak oldugunu gören kimseye içtiği suyun miktarınca o büyük zat tarafından hayır erişir.

Rüyada nehirden içmek için su almak istediğini gören kimseye o nehrin küçüklüğü ve büyüklüğü nispetinde bir adam tarafından mal gelir. Bir kimse rüyada bir nehrin akıntısını başka bir yöne çevirdiğini görse, korku ve üzüntüden kurtulmasına işarettir. Rüyada nehirden, nehrin kenarına sıçradığını gören kimse, sultanın kahrından kurtulur ve düşmanına zafer bulur.

Rüyada nehrin suyunun kendisini, hayvan veya eşyasından bir şeyini götürdüğünü görse, o kimseye erişecek herhangi bir zarar ve ziyana işarettir. Bir kimse rüyada kendi evine saf ve berrak bir nehir aktığını görürse; kolaylık, mal ve servete işarettir.

Bazı tabirciler bu rüya, zengin için ona erişecek tahil ve akara, aile ve hane halkına ait menfaata işarettir, dediler. Evinden bir nehir aktığını ve insanların onda içerek faydalandıklarını gören kimse, zengin veya şerefli birisi ise, onun bulunduğu şehir halkı hakkında yapacağı hayır ve menfaate, onlara yapacağı ikrama ve ihtiyaçlı birçok adamların onun evine müracaat etmelerine ve ondan fayda temin etmelerine işarettir. Eğer bu rüyayı gören fakirse, o kimse kötü bir hareketten dolayı hanımının veya oğlunu yahut hane halkından birisini uzaklaştırmasına işarettir.

Rüyada görülen saf ve berrak nehir, salih amele ve devamlı olan rızka; bulanık veya kötü kokulu nehir de kişiyi cehenneme yaklaştıracak kötü amele işarettir. Seyhun, Ceyhun, Nil ve Fırat gibi nehirleri görmek, o nehrin bulunduğu iklime işarettir. Asi nehri, isyana; Bürdi nehri, soğukluk ve selamete; Yezid nehri, rızıkta olan ziyadeliğe; Dicle nehrini görmek de elde edilecek çalışma ve menfaata işarettir.

Bir kimsenin rüyada adı geçen nehirlerden su içmesi; hayra, rızka ve faydaya veya hanıma yahut o iklimin hediyelerinden bulunan bir şeye nail olmaya işarettir. Nehirin bulunduğu şehirden başka bir yerde aktığının görülmesi, devletlerin değişmesine, devlet başkanlarının aralarında olan anlaşmaları bozmalarından dolayı, birbirleri üzerine yürümelerine işarettir.

Bir kimse rüyada bir nehirde su üzerinde yürüdüğünü görse, o kimsenin iyi niyetli oluşuna ve imanının doğru ve sağlamlığına işarettir. Rüyada Kevser nehrini görmek, “(Habibim) Hakikat, biz sana, Kevseri verdik” (Kevser Suresi a. l) mealindeki ayet işaretince düşmanlarına galip gelmeye işarettir.

Rüyada Kevser suyundan içtiğini gören kimse ilim, amel, güzel inanç sahibi olmaya ve Resulullah (S.A.V.)’ın sünnet-i seniyyesine uymaya işarettir. Eğer bu rüyayı gören kafir ise, Müslüman olur. Günahkar ise, tövbe eder. Bidattan sünnet-i seniyyeye veya kötü bir kadından iyi bir kadına; haram kazançtan helal kazanca döner. Cennette olan nehir; rızka, süt nehri, İslam fıtratına; şarap nehri, sevgisiyle sarhoş olmaya ve haramdan sakınmaya; bal nehri, ilim ve Kur’an’a işarettir.

Ayrıca bkz: Gondol, Dere Görmek

Rüyada nehir görmek, yardımsever ve kendinden emin bir insan olduğunuza; nehir berrak ise gelecek yılın size çok iyi şeyler getireceğine; berrak değil ise işlerinizin ters gideceğine işarettir.

Nehir

“Rüyada Nehir Görmek” üzerine 7 yorum

  1. Selamünaleyküm. Bu rüyayı 2 sefer gördüm. Irmak ya da nehir de diyebilirim berrak ve o kadar sakin akıyor etrafında çiçek açmış ağaçlar var, bembeyaz güzel kokulu. Yürüyorum yürüyorum ve biran bitiyor. Etrafı telle kapalı bir yere gidiyorum ve birisi çıkıyor. Bir tünelden geçmem gerektiğini söylüyor. Yeniden nehre ulaşmak için tünele girdiğim zaman da karşıma 3 tane köpek çıkıyor. Beni parçalamak istiyorlar. Tam bana ulaşacakları zaman bir şeyler atıyorum o anda boyunlarına zincir geçiriliyor kendiliğinden. Hepsi bir anda saldırmıyor teker teker ve çok korkuyorum. Sonra nehir kenarına çıkıyorum içime neşe ve huzur doluyor. Saygılar.

  2. Hayırdır inşallah. Rüyamda Suriye Türkmen cephesinin askeriydim. Birkaç tane muhafız asker arkadaşımla birlikte savaşıyorduk. Düşman askeri (Esad’ın askerleri) üzerime yoğun bir şekilde ateş ediyordu. Savaş alanından uzaklaşıp düşmanı akan büyük bir Nehir’e doğru çekmeye çalıştık. Nehir çok yoğun ve koyu akıyordu. Nehir’in üzerinde halatlarla sağlamlaştırılmış tahta bir köprü vardı. O köprünün üzerine geldim. Çatışma hala devam ediyordu. Köprünün diğer ucuna baktım birden ve silah arkadaşlarım köprünün halatlarını kesiyorlardı. “Reis çabuk ol! Reis çabuk ol” diye bağırıyorlardı. O anda cebimden bir sıvı çıkardım ve onu Nehir’e attım. Attığım sıvı Nehir’i normalinden 100 kat daha arttırdı. Ben sıvıyı attıktan sonra köprünün diğer ucuna doğru koşmaya başladım. Köprü yıkılmaya başladı. İşte köprü yıkılmadan karşıya geçtim ve düşman sel altında kaldı.

  3. Hayırlı sabahlar. Rüyamda büyük bir nehir görüyorum yeşil ve köpüklü bir su. Bir anda nehir büyüyor, suyu taşıyor. Üzerime doğru gelirken bu zarar vermiyor. Bu esnada ayakları büyük bir at görüyorum. Tanımadığım yabancı erkek.

  4. Selâmünaleyküm. Ben rüyamda akan bir nehir gördüm sakin ve bulanıktı. Kıyıya yakın bir yerde çay bardağı büyüklüğünde bir delik oluştu, içine ne varsa çekiyordu. Sonradan içeriye iki kitap büyüklüğünde siyah taşı aldı ve dışarı attı. Sonrasında “Burada ne var ki?” dedim ve bekledim. Delik büyüdü ve yanımdakine “Hadi gidelim, kanalizasyon deliğiymiş” dedim ve oradan gittim. Yanındakinin yüzünü görmedim kim olduğunu bilmiyorum. Bu rüyayı yorumlayabilirseniz sevinirim. 

  5. Sadece Esad’ın askerleri değil, Suriye halkının askerleri düşman dediğiniz halkın askerini düşman olarak görmek yanlış fikirlerde ve yolda olduğunuzu gösterir.

  6. İçinde balıklar olan nehir ama çok taşkın ve temiz, gürül gürül akıyor. Köpeğim de suya atlayıp kendinden büyük bir balığı yakalayıp sudan zıplayarak çıkıyor.

  7. Rüyamda bir odadaydım camdan dışarı baktım çalışmalar vardı. Yeri yardılar su yolu açtılar ama baya büyüktü ve genişlettiler su rahat gitsin diye bizde karşıya geçtik ve o kısım büyük bir su yığını oldu ve akıyordu. Bir türlü bir şey çıkartamadım bu rüyadan.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir