Rüyada Gusül, Gusletmek Görmek

İbn-i Sirin’e göre; rüyada denizde veyahut nehirde gusül ettiğini görmek, rüya sahibinin Allah’tan (C.C.) korktuğuna ve bir görüşe göre gam ve kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. 

Rüyada temiz ve saf su ile gusül ettiğini gören sıkıntıda ise kurtulur. Rüyayı gören borçlu ise borçtan kurtulur, hasta ise iyileşir. Selamete erer, ahirette işleri yolunda olur. 

Rüyada bulanık su veya temiz olmayan su ile gusletmek; sonunda hayır ummakla beraber, gam ve kederi, hastalığa, sıkıntıya, borca işarettir. Cünüp olup da gusül caiz olan bir şeyle gusül ettiğini görmek, işlerinin kolay olmasına, gam ve kederden kurtulmaya delalet eder. 

Rüyada gusletmek caiz olmayan bir şeyle gusül eylediğini görmek, bunun aksine tabir olunur. Cünüp olup da gusül edecek su bulamadığını görmek, dünya ve ahirette güçlüğe işarettir. Cuma ve bayramlar için gusül ettiğini gören yukarıda yazdığımız şeylerle beraber ahirette yüksek dereceye ulaşır. Yıkanıp elbisesini giyerken görmek; gam ve kederden kurtulmaya, her türlü bela ve kazadan ve hastalıktan selamete çıkacağına delalet eder. Elbise yeni ise bu yorum daha da kuvvetlenir.

Rüyada birini yıkadığını ve gusül abdesti aldırdığını görmek, onun hakkında iyilik beslediğine ve bunu herkese anlattığına delildir. Kendisini başka birinin yıkadığını görmek, onun kendi hakkında iyi düşündüğüne işarettir. Yıkanması caiz olmayan bir şeyi görmek, hakikatte eğri olan bir şeyi doğru sandığına delalet eder. 

Cabir ül-Mağribi’ye göre; gusül, dinde temizliğe, şeref ve itibarın, şöhretin artışına işaret sayılır. Abdulgani Nablusi’ye göre: Temiz su ile cünüpten kurtulduğunu veyahut cuma için gusül ettiğini görmek; günahlardan tövbeye, ana babasına ve akrabalarına iyilik hususunda vacip olan şeyleri işlemeye delalet eder. 

Rüyada kış mevsiminde soğuk su ile gusül ettiğini gören gama, kedere ve hastalığa duçar olur. Yaz gününde soğuk su ile gusül etmek ise bunun aksidir. Kışın sıcak su ile gusül ettiğini görmek, kazanç ve her yönden faydalanmaya, hasta ise şifaya delalet eder. 

Rüyada yazın sıcak su ile gusül etmek ise bunun aksine yorumlanır. Bayram için gusül ettiğini görmek, ferah ve sevince, bekar ise evleneceğine, fakir ise para sahibi olacağına işarettir. İhrama girmek veya Mekke’ye girmek için gusül eylediğini görmek; sevince, bir kaybını bulacağına, din kuvvetine delalettir. Hac zamanında şeytan taşlamak için gusül ise, risk isteğine veya devlet hizmetinde çalışma isteğine işarettir.

Rüyada gusülden sonra yeni elbise giydiğini görmek, hasta ise iyileşeceğine; borçlu ise borcunu ödeyeceğine; tutuklu ise kurtulacağına; eğer hac etmemişse, hacca gideceğine; fakir ise zenginliğe; tüccar veya esnaf ise ticaretinin ve kârının artacağına; çalışmıyorsa iş bulacağına delalet eder. 

Rüyada gusül edip elbise giymediğini gören vehim ve gamdan kurtulur. Sağlığa erişir. Gusülden sonra yırtık elbise giydiğini gören gamdan kurtulur ise de fakir düşer. (Çıplak)

Rüyada gusül abdestinin bittiğini görmek, arzularının tamamen yerine geleceğine işarettir. Gusül abdestini tamamlayamamak ise arzularının yerine gelmeyeceğine işarettir. Gusül için bir havuza veya banyoya ve benzeri bir su içine girdiğini gören bekar ise evlenir. Bir kaptan abdest aldığını gören, çalınmış malını tekrar eline geçirir. 

İbn-i Kesir’e göre; tanımadığı bir kadının gusül ettiğini görmek, yağmur yağacağına; ellerini kil (toprak) ile yıkamak, bir kimse ile aralarındaki düşmanlığın biteceğine, bir insandan beklediği bir şeye kavuşacağına; günahkar ise tövbeye işarettir. 

Rüyada kil ve sabun gibi bir şeyle yıkanıp guslettiğini görmek, kederinin kalmayacağına; çamaşır yıkamak, din kuvvetine, borç ödemeye, gizli şeylerin ortaya çıkacağına delalet eder. Rüyada cenazeyi yıkamak, onun borcunu ödeyeceğine işarettir. Ölünün kendi kendine yıkandığını görmek; çocuk ve torunlarının kederden kurtularak hayır ve berekete kavuşacaklarına, malının artacağına, çocuğu olacağına delalet eder.

Rüyada ölüyü başka bir adamın yıkadığını ve abdest aldırdığını görmek, onun aracılığı ile günahlarının affedileceğine; ölünün elbisesini yıkamak için birini çağırdığını görmek, duaya muhtaç olduğuna, sadakaya, borcun ödenmesine, vasiyetinin yerine getirilmesine ve özetle sorumlu olduğu şeylerin hepsini yerine getirmesine işarettir. (Ölü Yıkamak)

Bir başka rivayete göre de: Rüyada cünüplükten dolayı veya cuma namazı için gusletmek, günahlardan tövbe etmeye anne ve babası veyahut ahbapları hakkında gereken iyiliği yerine getirmeye işaret eder. Eğer guslü kış gününde ve soğuk su ile yaparsa, bu rüya bazen üzüntü, keder, sıkıntı ve hastalıklara işaret eder. Eğer kış gününde sıcak su ile gusletse, birtakım fayda, kâr, ticaret ve hastalıktan şifa bulmaya işaret eder. 

Rüyada bayram için guslettiğini gören kimse, bekar ise evlenir. Ay veya gün tutulmasından dolayı gusletse, bazen rüya sahibi korkunç bir seye düşer veya güneş ve ayın işaret ettiği bir kimse tarafından kendisine bir sıkıntı ve mihnet erişir. Yağmur duası için gusletmenin tabiri de böyledir. 

Rüyada ölüyü yıkamak için gusletmek, gafil ve cahil kimseden ayırmaya işaret eder. Rüyada Mekke’ye veya ihrama girmek için gusletse, ferahlık, sevinç ve kayıp kimselerle bir araya gelmeye ve borçları ödemeye işaret eder. Şeytanı taşlamak ve tavaf etmek için gusletmenin tabiri de böyledir. Bazen şeytan taşlamak için gusletmek, düşmana galip gelmeye işaret eder. 

Rüyada tavaf yapmak için gusletmek, geçimini temin etmek için çalışmaya veya büyük adamlara hizmet etmeye yahut hanımı ile cinsi ilişkiye girmeye ya da anne ve babasını ziyaret etmeye işaret eder. 

Rüyada guslettiğini ve yeni elbiseler giydiğini gören kimse hasta ise, Allah (C.C.) ona şifa ihsan eder borçlu ise borcunu öder, hapisse, hapislikten kurtulur. Üzüntülü ise, üzüntü ve kederden kurtulur, hacca gitmemiş ise gider. Rüyayı gören eğer fakir ise, Allah (C.C.) onu zengin yapar. Eğer ticaret ve mesleği birtakım müşkülata uğramış ve alışverişi durmuş tüccar veya esnaf ise, Allah (C.C.) onun ticaret ve mesleğine kolaylık verir ve servetini ona iade eder, üzüntü ve kederini giderir. Eğer o kimse vazifeden alınmışsa, Allah (C.C.) onun memuriyetini iade eder. 

Rüyada gusledip yeni elbise giymediğini gören kimsenin üzüntü ve kederi gider, vücudu sıhhatli olur. Guslettiğini ve eski elbise giydiğini gören kimsenin üzüntü ve kederi gider, ancak fakirleşir. Guslünün tamamlandığını gören kimsenin işi de tamamlanir. Guslünü tamamlayamadığını gören kimsenin arzu ettiği işi de tamamlanmaz. 

Rüyada gusletmek için bir havuza veya küçük bir kuyuya ve bunlar gibi şeylere girdiğini gören kimse bekarsa evlenir. Tünelde guslettiğini veya abdest aldığını gören kimse, çalınan şeyini bulur. Bir kimse fazla sıcak su ile guslettiğini görse, o suyun sıcaklığı nispetinde üzüntü ve kedere düşer. Bazı tabirciler, rüyada gusletmek, evlenmeye işaret eder, dediler. Rüyada tanınmayan bir kadının guslettiğinin görülmesi, yağmur yağmasına işaret eder.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Hamam, Abdest, Cünüplük, İhrama Girmek

Gusül Gusletmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir