Rüyada Süt Görmek

Rüyada süt görmek, İslam fıtratına ve bu yaratılışa uygun davranmaya, zahmetsizce kazanılan dünyalığa işaret eder. Erkek yahut kadının memesinde süt olduğunu görmesi, mal biriktirmeye; iki memeden de süt akması, talihin açılmasına işarettir.

Rüyada insan sütü görmek, bazen hapse, emen ve emziren için sıkıntıya; bir kadını emmek, mal ve kazanca; hastanın bir kadını emmesi şifa bulmaya işarettir. (Bkz. Bebek Emzirmek)

Rüyada kadının sütünü birine emzirmesi, kendisi için zahmet ve sıkıntıya; at sütü, devlet yönetiminden mala yahut üst seviyede birinin sevgisine; diğer hayvanların sütleri, sağıldığı miktar kadar güzel rızka; süt kabı, zengin ve bilgin bir kimseye, rızka; bu kap bakır ve sütü bozan cinsten olursa malda noksanlığa; süt sağmak, hileye delalet eder.

(Ayrıca Bakınız; Süt Emmek, Sağmak)

Rüyasında süt işlediğini gören bir erkek için bu rüya, iş yaşamında korkak davranması ve yeterince tecrübeli olmadığı için para kaybedeceğine işarettir. Orta yaşlı birisi için bu rüya zor bir işe sahip olduğunu ve başarılı olmak için mücadele etmesi gerektiğini belirtir. Olgun bir kadın için de umulmadık ve çok mutlu edecek bir misafirin geleceğine yorumlanır. 

Rüyada süt sağdığını görmek, para kazanacak yolların bulunacağına işarettir. Süt içmek, mutluluğun ve başarının işaretidir. Süt dökmek, yakın bir arkadaşınızın yüzünden zarara uğrayacağınızı bu duruma çok üzüleceğinizi belirtir.

Rüyada süt içmek tabiri, çok hayırlıdır. Mutluluğun ve başarının işareti olan bu rüya, aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın da habercisidir. 

Rüyada Süt Görmek Ne Anlama Gelir?

Helal mal, mülk, kazanç, kısmettir. Bekar kimseler için evlilik olarak da yorumlanır.

Danyal (A.S.)’a göre; süt, taze ve tatlı olursa malın çokluğuna ve dindarlığına; ekşi ve bozuk olursa, noksanına delalet eder. Sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini gören, helal mala ve rızka nail olur. Bir kadının bir erkek üzerine süt dökmesi, o adamın tutuklanacağına delalet eder. 

Rüyada bir hayvan sağdığını ve memeden süt yerine kan çıktığını gören, hükümetin emirlerine aykırı hareket eder. Eğer süt yerine zehir çıkarsa, haram mala işarettir.

Rüyada yerde su gibi süt kaynadığını ve etrafa yayıldığını görmek, o yer halkına zulüm yapılacağına işarettir. Kendi memesinden süt içtiğini gören, kendi kazancına hıyanet eder. Bir kadının memesinden sütün su gibi aktığını görmek, hayır ve nimetin artmasına delalet eder.

Rüyada beygir sütü içtiğini görmek, hayra ve büyüklere yaklaşmaya; katır sütü içmek, işlerinde zorluğa; deve sütü içmek, büyük kişilerin menfaat geleceğine; ceylan sütü içmek, rızık bolluğuna; keçi sütü içmek, karısından gelecek mala delalettir.

Rüyada kaplan sütü içmek, düşmana galebeye; fil sütü içmek, haram mala; manda sütü içmek, rızık bolluğuna ve mal çokluğuna; merkep sütü içmek, hastalığa ve iyileşmeye; ayı sütü içmek, zarara, korkuya ve hüzne; tavşan sütü içmek, alçak bir kadından biraz hayır gelmesine delalet eder.

Rüyada domuz sütü içmek, akıl noksanlığına ve ahmaklığa; bir rivayete göre haram mala veya musibete; tilki sütü içmek, hileye delalet eder. Bazılarına göre; kadın için süt emzirdiğini görmek, hayır ve erkek için şerdir.

Rüyada köpek sütü içmek, korkuya; bir rivayete göre şiddetli hastalığa; aslan sütü büyük bir kişi tarafından şeref, mala ve düşmana üstün gelmeye ve maksadına ermeye; çakal sütü, akraba ile düşmanlık ve kavgaya; inek sütü, o yıl din ve dünyada hayır ve yükselişe; vahşi sığır sütü, hasta olup hemen iyileşmeye delalet eder.

Rüyada kedi sütü içmek, kavga ve düşmanlığa; bir rivayete göre zayıf düşmeye ve hastalığa; kurt sütü, korkuya, yahut elinden önemli bir fırsatın kaçmasına; koyun sütü, helal mala ve dinin kuvvetine, kuş sütü, muradının tamamıyla olmasına delalet eder.

Ebu Sait El-Vaize göre; süt sağmak, hileye işarettir. Ağız sütü (hayvan doğurur doğurmaz sağılan süt) sıkıntıdan sonra rızka veya haram mala yorumlanır. Bir rivayete göre, hayırsız bir adamdan iyilik yapmasını istemektir. 

Es Salimi’ye göre; ekşimiş süt, haram mal, yorgunluk, meşakkat ve kederle tabir olunur.

Rüyasında halis sütü bırakıp bozuk sütü içtiğini gören, aşağı bir sınıfın geçim şartlarına razı olur. Haram yer ve bir rivayete göre dininden sapar. Bir aslan yavrusuna süt içirdiğini gören, hükümetten hayır ve menfaat elde eder.

Cabirül Magribi’ye göre, eti yenmez bir hayvanı sağmak, hayır değildir.

Cafer-i Sadık’a göre; insan sütü görmek, üç şekilde tabir olunur: Helal rızık, evlat, geçimde keder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada süt görmek, İslam fıtratına işarettir. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine işarettir.

Rüyada iki memesinden süt aktığını görse, dünya o kimseye yönelir ve talih açılır. Uyanıkken memelerinde süt olmayan kadın, rüyada memelerinde süt bulunduğunu veya küçük bir çocuğu yahut erkek bir kimseyi ya da bir kadını emzirdiğini görse, gerek emziren ve gerekse emen kimsenin baht ve talihinin kapanmasına işarettir. İnsan sütü, hapis, emziren ve emen kimse için de sıkıntıdır. (Bkz. Meme)

Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlaki gibi terbiye edeceğine işarettir.

Bazı tabirciler, rüyada bir kadının sütünü emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder dediler. Bir kimse rüyada at sütü içtiğini görse, hükümdar o kimseye sevgi besler ve hükümdardan ona bir hayır erişir. Diğer hayvan sütleri, onlardan sağılan miktarca güzel rızıktır. Süt sağmak, hiledir. Yeni doğmuş devenin sütü din fıtratıdır. Bundan dolayı, bir kimse yeni doğmuş devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin yaratıldığı İslam fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekat ve sadaka vermesine işarettir.

Rüyada süt içen kimse için helal mal ilim ve hikmettir. Sağılmış süt, mülk ve maldır. Bazı tabirciler, rüyada bir deve sağdığını ve onun sütünden içtiğini gören kimse, salih bir kadınla evlenir. Eğer o kimse evli ise, hayırlı erkek bir çocuğu olur, dediler. Rüyada bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini gören kimse, fakir ise zengin olur. Koyun ve keçi sütü, alınacak vergidir.

Rüyada koyun sütü içtiğini gören kimse hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa erişir. Arslan sütü, onu içen kimse için mal, düşmanına karşı zafer bulma ve insanlara düşmanlık yapmaktır. Kaplan sütü, onu içen kimse için düşmanlığını açığa vurmaktır. Kurt sütü; suç, cinayet, şiddetli korku ve bir işte kuvvettir. Onu içen kimse için de geçimde zarardır. Bazı tabirciler, kurt sütü, mal ve saltanattır, dediler. 

Rüyada kurt sütü içtiğini gören kimse, reisliğe nail olur ve bir şehir halkının mallarını zorla ve tahakküm ederek yer.

Rüyada görülen köpeğin sütü, onu içen kimse için şiddetli bir korku ve zalim bir kimsenin eliyle erişeceği maldır. Bazı tabirciler, rüyada köpeğin sütünü içen kimse, kudret ve kuvvete erişir, bir şehir halkına reis olur, dediler. Bazı tabirciler, vahşi hayvanların bütününün sütleri, dinen şüphedir dediler. Yaban eşeğinin sütü, sonradan iyileşecek bir hastalıktır, dediler.

Rüyada geyiğin sütünü içmek, az bir rızıktır. Eşek sütü, ehemmiyetsiz bir hastalıktır. Rüyada merkep sütünü içen kimse, hayra erişir. Kedi sütü hafif bir hastalıktır ve düşmanlıktır. Bir kimsenin rüyada bir yerden süt çıktığını görmesi, o sütün miktarınca o yerde kan akıtılacak bir zulüm ve fitnenin meydana çıkmasına işarettir.

Rüyada koyun sütü içmek, iyi bir maldır. Sığır sütü, zenginliktir. Katır sütü, zorluk, şiddet ve musibettir. İnsan sütü, hasta için onu içtiği zaman hastalıktan şifa bulmaktır. Köpek ve kedi sütü, hastalık veya korkudur. Rüyada sütü bir şeye bedel olarak verdiğini gören kimse, yaratılış ve fıtratını kaybeder.

Rüyada Süt İçmek Ne Demek?

Mala, fazla ömre, hamile kalmaya, sırların açığa çıkmasına, ilme ve Allah’ı birlemeye işarettir. Hasta kimseler için süt, ilaca, rızka hayvana malik olmaya veya onun huy ve tabiatıyla ahlaklı olmaya işarettir. Sığır, koyun, deve ve manda sütü, bunların hepsi toplu mala işarettir. Bunların yoğurdu, üzüntüdür. At sütü tasadır. Tilki ve kedi sütü, günah işlemektir. İnsan sütü, erbabından başkasına verilmesi doğru olmayan bir emanettir.

Süt içmek çok hayırlıdır. Mutluluğun ve başarının simgesi olan bu rüya, aynı zamanda sağlıklı yaşamın habercisidir. Süt dökmek, zarara uğrayacağınız ve yakın arkadaşlarınız yüzünden geçici olarak canınızın sıkılacağı anlamındadır.

Süt

“Rüyada Süt Görmek” üzerine 21 yorum

 1. Eşim, rahmetli teyzesinden (babaannesinin kardeşi büyük teyze) babaannesine verilmek için rüyasında 5 kilo süt verdi.

 2. Sevgilimden soğuk süt istiyorum. O da bana bir bardak soğuk süt veriyor ben o sütü seve seve içiyorum ama normal şartlarda ben soğuk sut içmeyen biriyim yorumlarınız için şimdiden teşekkürler, İlknur.

 3. Rüyamda çocuk emziriyormuşum. Birden sol göğsümden kan geldi, hemen çocuğu birine verdim. Evliyim ve benim çocuğum yok.

 4. Bekar bir kızım. Rüyamda bir bebek emziriyorum, benim bebeğimmiş ama süt gördüm. Bebeğin alnına falan geldi baya bir. Ne anlama geliyor? Çok merak ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

 5. Rüyamda tanıdığım fakat arkadaşım olmayan birinin göğsünden süt sadiğimi gördüm. Neye çıkar, merak ediyorum? Teşekkürler.

 6. Evli bir kadınım. Rüyamda eşimin burnuna beton çivisi girmiş. Sonra çiviyi çıkartıyorum. Ne demektir?

 7. Evliyim. Rüyamda çocuğumu tam emzireceğim göğsümden kan fışkırıyor. Sonra çocuğu birine verip “Sen bunu emzir” deyip çıkıp gidiyorum.

 8. Rüyamda kız kardeşimin bir memesinden süt fışkırıyor görmek hakkında rüyamı yorumlar mısınız?

 9. Annem sütçüden süt alıyor. Biz de arkadaşla evde balkondan bakıyoruz ama annem bir sürü sütü yere döküyor. Apartmanın kapısının önü bembeyaz süttü. Annem de sürekli süt taşıyordu.

 10. Rüyada bir tencere çiğ süt gördüm ve o sütü kız kardeşim almak götürmek istiyor. Acaba ne anlama geliyor?

 11. Abi ben 5-6 gün önce gördüğüm bir rüyayı da size attım tabirlerle ilgili aklıma kötü şeyler falan filan geldi fazla takmadım. Bu gece de yattım bizim en alt kattaki komşumuz engin teyze diye biri yanında 1 tane çocuk var ben de bilmiyorum. “Kapıyı açar açmaz önüme bir sürü süt paketi koydu” dedi. “Gidiyormuşsunuz isminiz silinmiş” dedim. “Ne silinmesi? Biz buradayız.” (bizim tam karşımızda kuzenim oturuyordu ismi emel o gitmişti taşınmıştı) dedim. “Emel ablayı diyorsun herhalde, bizim isimler onun da değişik ondan bahsediyorsun teyze” dedim. “Yok” dedi. Yanındaki çocuk da sütün birini hafiften eline aldı. Bak, çilekli bile var” dedi. “Hatta babamı arayayım 1 tanede bilmem neyli getirsin” dedi. Orayı tam anlayamadım her neyse çocuk babasını arayacak konuşma seslerini duydum. Babası çocuğa “Lan oğlum bana bir sürü süt aldırdın neymiş?” Neymiş den sonrasını da anlamadım. Ben de o arada annemi arıyordum “Bir sorayım” dedim. Numarayı bulamadım en başta anemin numarasını yazıyorum kadın çıkmıyor. Sonradan buldum tam aradım “Anne bizim listeden silinmişiz hayırdır?” dedim. Bir baktım uyanmışım telefonda yanımdaki sandalyede olay bu.

 12. Merhaba, eşim rüyasında erkek çocuğu dünyaya getirmiş, eşimden de çok süt geliyormuş ve bendende geliyormuş. Bu konuda bilgisi olanlardan bir açıklama getirirse sevinirim.

 13. Rüyamda göğsümün sütle dolu olduğunu ve evdeki kedim şekeri emzirdiğimi gördüm. Manası nedir acaba? Teşekkürler.

 14. Ben rüyamda annemin evindeyim. Annemin yaşlı ve beli bükük bir komşusu var, zili çalıyor. Kapıyı açıyorum, ismimle seslenerek “Sana süt getirdim” diyor. Süt ağzı kapalı bir beyaz bidon içinde ve açık yeşil renkte bir poşet içinde geliyor. Tam emin değilim ama yumurta da getirmişti. Bu teyze normal zamanda merdiven çıkarak bir şey taşıyamaz ama rüyamda taşıyarak bana süt getirdi. Az kalsın unutuyordum. Sütün miktarı da 10 kilo idi. Teşekkür ediyor ve yorumunuzu bekliyorum.

 15. Rüyamda evli olan kız kuzenim koliyle köyden bardak süt geliyordu bende ondan bir bardak içiyordum ne anlama geliyor yorumlar mısınız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir