Rüyada Pınar Görmek

Rüyada pınar görmek; şeref ve itibara, uzun ömre işarettir. Çeşme ve kaynak görmek; nimete, hayır ve berekete, maksadın hasıl olmasına delalettir.

Rüyada berrak ve tatlı sulu, akar vaziyette bir pınar görmek; kerem ve iyilik sahibi, kadri yüce kimseye delalet eder. Bulanık ve acı sulu pınar; aşağılık, zelil kimseye işarettir.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Dere, Şelale

Rüyada pınarın suyunun taşması, orada meydana gelecek musibete; pınar suyu ile yıkanmak yahut onu vücuduna sürmek, gam ve kederden kurtulmaya; suyu bol, kendi mecrasında akıp duran çeşme, o yöre insanları için hayır ve nimete işarettir.

Rüyada suyu az olan pınarları görmek, yöre insanları için üzüntü ve kedere; suyu güzel, manzarası da cezbedici olan çeşme iyi geçime ve uzun ömre delalettir.

Rüyada bir pınarın kuruduğunu görmek, orada büyük bir zatın vefatına yahut görevine son verilmesine; insanların ve hayvanların su ihtiyaçlarını gidermek için kurulan çeşmeler (sebiller), insanlara faydalı olan zengin kimseye, süreklilik arz eden mala, insanların ilim ve irfanından istifade ettiği kimseye; yolcuların ve gelen geçenlerin serinleyip su içmeleri için yapılan sebili -pınarı- görmek, sadaka vermeye, hayır ve hasenata, cömertlik ve büyüklüğe işaret eder.

Rüyada pınarın suyunun acı ve sıcak olması, hastalığa; evinde bir pınar çıktığını görmek, kadın yüzünden üzüntüye düşmeye, bu üzüntünün sonunun hayır olmasına; bu çeşmenin suyu evin her tarafına yayılarak akar giderse, gam ve kederden kurtulmaya; akmayıp durgun halde durursa üzüntüye delalettir.

Rüyada duvardan pınar çıktığını görmek, erkek akraba cihetinden gelecek sıkıntıya; bir yerden çeşme aktığını görmek, bir işe girmeye; Kişinin kendi yararlandığı çeşme, kendisi için güzel hayata işarettir.

Rüyada suyu berrak ve tatlı birçok pınar görmek, itibar sahibi bir kişi ile dostluk kurulacağına işarettir. Suyu acı bir pınar görmek, şayet dikkat edilmezse sağlık durumunuzun bozulacağına işarettir. Pınardaki su temiz ise elinize para geçecek ve güzel seyahatlere çıkacaksınız. Bulanık su, aşk hayatında birçok sorunlu ilişki yaşayacağınıza işaret eder.

Rüyada suyu tatlı, parlak ve bol şekilde akan bir çeşme görmek, iyi kalpli, iyi huylu mert bir erkekle; acı sulu, bulanık akan bir çeşme de hasis, alçak bir kimse ile yorumlanır. 

Rüyada bir pınarın suyunun taşarak, etrafa yayıldığını görmek, o yer halkı için bir musibetin geleceğine delalet eder. Pınar suyu ile ellerini, ayaklarını ve yüzünü yıkadığını veya vücudundan bir yeri ıslattığını görmek, kederden feraha çıkmaya işarettir. 

Rüyada bir pınarın adeti üzere bir yerden akıp gittiğini ve suyunun çok olduğunu görmek, o yer halkı için hayır ve nimettir. Pınarın suyunun az olduğunu görmek, bu rüyanın aksiyle tabir olunur. Bir yerde bulunan bir pınarın kuruduğunu görmek, o yerde büyük bir adamın öleceğine delalet eder. Suyu saf ve parlak, görünüşü güzel bir pınar görmek, bol geçim ve uzun ömürdür. 

Cafer-i Sadık’a göre; rüyada pınar görmek beş şekilde tabir olunur; yüksek mertebe, musibet, felaket, hastalık, uzun ömür. Pınarın suyunun bol ve parlak olması, şansının açıklığına; haddinden fazla taşkın ve bulanık olup etrafına yayılması, musibet ve felakete; az, fakat bulanık olması, kedere; acı ve sıcak olması, hastalığa; suyun parlak ve görünüşünün hoş olması da uzun ömre delalet eder. 

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyasında evinden bir pınar çıktığını gören, kadın yüzünden üzüntüye düşer ama sonu hayırla biter. Pınarın çıktığını gören, akrabalarından bir erkek yüzünden kedere uğrar. 

Rüyada evinde bir pınar olup suyunun evini ıslattığını görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Bir rivayete göre pınardan çıkan su akmıyor ve öylece duruyorsa, büyük bir sıkıntıya delalet eder. Eğer akıyorsa, hayır ve berekete delalet eder. Bir yerden bir su çıkarak aktığını gören, başladığı bir işi başarır. 

Kirmani’ye göre; rüyasında bir pınardan su içtiğini gören kederlenir. Üzerine pınar suyu sıçradığını gören, eğer bir şeyden korkuyorsa, Allah (C.C.) onu bu korkusundan kurtarır; hasta ise iyileşir; borçlu ise borcundan kurtulur; günahkar ise mağfiret bulur. Suyu saf ve parlak pınar, güzel hayata işarettir. Eğer pınar mahalle arasında ve herkesin faydalanacağı bir hayrat eseri ise, bu güzel hayrat bütün mahalle halkına aittir. Eğer bir kimsenin evinde akıyorsa, bu rüyanın tabiri o kimseye aittir. 

Rüyada orada bir pınar olması gerekmeyen bir yerdeki bir pınarı görmek, sel gibi akacak gözyaşları ile tabir olunur. 

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada pınar görmek; nimet, hayır, bereket ve isteklerin yerine gelmesi ile yorumlanır. Görülen su ister berrak, ister bulanık olsun, ister sıcak veya soğuk bulunsun, bir kaynaktan abdest almak genellikle hayırlıdır. Çünkü burada esas olan abdest rüyasıdır ki o da her zaman hayır ile tabir olunur. Ancak abdest almak caiz olmayan bir yerle veya bir şeyle olursa, o zaman hayırlı değildir. 

Rüyada evinin kendilerine zararı olmayan bir yerinde -mesela avlu ve bahçe gibi bir tarafında- bir kaynak çıkarak pınar haline geldiğini gören bol geçim, hayır bereket ve menfaat görür. Odasından duvarı yararak bir kaynak çıktığını görmek, kadınlar yüzünden kedere ve sıkıntıya uğrayacağına veya o evde oturan bir damat, kardeş veya akraba gibi bir erkek yüzünden kedere işarettir. Rüyada bu kaynaktan yani pınardan çıkan su evden dışarıya akıp sokağa kadar dağılıyorsa bu kederin hemen dağılacağına; oda veya duvardan çıkan kaynağın suyu saf ve berrak ise büyük bir sıkıntıya; eğer su bulanık ise hastalığa delalet eder. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada pınar görmek; nimet, hayır, bereket, arzu ve maksada kavuşmaya işarettir.

Rüyada suyu berrak bir pınar görmek, saygın ve eli açık biri ile dost olmaya; kurak bir yerde suyu bol bir pınar görmek, orada bolluk ve bereket olacağına delalet eder.

Rüyada pınarda ayak ve el yıkamak, sıkıntılardan kurtulmaya; kurumuş bir pınar görmek, büyük, önemli ve hayırsever bir kişinin vefatına işarettir.

Pınar

“Rüyada Pınar Görmek” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir