Rüyada Mezar, mezarlık Görmek

Rüyada kabir, hapishaneyle tabir olunur. Rüyada bir mezarlikta bulundugunu görmek, bir suçtan dolayi aranmak-ta olduguna; bir mezarlikta bir cenazenin gömüldügünü görmek, bir suçtan dolayi tutuklandigi yerden tahliye edilecegine delalettir. Büyük bir mezarin üzerinde ayakta durdugu ve mezar tasinda-ki yazilan okudugunu görmek, bir büyük günah isledigine işaret-tir. Büyük bir alanda baska mezarlar olmadigi halde, kendisinin orada bir mezar kazdiğini görmesi, ecelinin yakin olduguna delil-dir. Rüyada bir mezar satin alarak, ölmeden Önce kendi mezarini yaptirip üzerine adini yazdirdiğini görmek, tanidigi bir kadinin evlenecegine delalet eder. Rüyada bir kabri bir mezarliktan alip baska bir mezarliga naklettirdiğini görmek, kendisinin veya ço-cuklarini o mahallede bir ev yaptiracaklarina delalet eder. Kendi evinin çatisinda bir mezar kazmak, ömrünün uzunluguna işaret-tir. Bazi yorumculara göre kabir, evle tabir olunur. Rüyasinda bir kabirde yatip kalktigim, orayi kendisine ev olarak kullandiğini görmek, fakirlesmege işarettir. Rüyasinda aile halkindan birisine veya kendisine bir mezar kazdiğini veya kazdirdiğini görmek, o sehirde kendisi ve ailesi için bir ev yaptiracagina veya satin alacagina delalet eder. Bir kimse-nin rüyasinda aile kabristaninda oldugunu ve orada ailesine ait mezarlari onardiğini. topraklarini düzelttigini görmesi, ömrünün saglikli ve uzun olarak geçecegine delildir. Rüyasinda aile mezarliginda oldugunu ve mezarlarin üzerine çiçek dikip suladiğini görmek bir çocugu olacagina; mezar taçlari üzerinde kuslarin su içmesi için yapilan küçük oyuklardan kusla-rin su içmek için geldiklerim, fakat kaplarin içinde su bulunmadi-gi için içemediklerini görmek, onlar için dua etmek gerektigine delalet eder. Rüyasinda ölmedigi halde gömüldügünü görmek, kedere ve sikintiya işarettir. Kefenli bir halde bir mezarda yattigini görmek, bir kadinla nikahlanmasina işarettir. Rüyasinda bir mezari aç-mak için topraklari kürekle kaldirdiğini görmek, o ölünün hayatta iken yaptigi isi yapmaya çalisacagina işarettir. Eger ölü, hayatta iken bir bilgin ise o kimse de bilgin, eger zengin ise zengin olur. Kazdigi mezarda ölüyü görüp de onun sag oldugunu anlamak kazandigi malin haram olduguna ve edindigi bilginin de dogru oldu-guna delildir. Ölü bir insani mezarinda ölü görmek, muradina er-mekle yorumlanır. Rüyada bir mezarlikta ölülerin kabirlerinden çiktiklarini görmek, eger mevsim kurak geçiyorsa. havanin uygun bir sekilde yagmurlu açacagina ve o yil hububatin bollasacagina Isarettir. Kirmani’ye göre; rüyasinda kendisi için veyahut baska biri için bir mezar kazildiğini veya kazdiğini gören, oturdugu yerde bir ev yaptirir. Bir mezari öptügünü görenin, ömrü uzun ve sagligi de-vamli olur. Ölmezden evvel mezara gömüldügünü gören, hapishaneye girer yahut islerinde zorluk çeker. Bir mezarda ölü gibi gömülüp fakat üzeri örtülmemis oldugunu gören, kadin ise evlenir, erkekse hapse girer. Mezarlar arasinda dolastigini ve açik mezarlara girip çiktigini gören, kötü insanlarin evlerine girer, yahut zindana atilir. Adim, künyesin!, kişiligini bildigi bir erkegin mezarini kazdiğini ve gömülü olan adama ulastigini gören, o kişinin bulun-dugu meslege girer. Bir kişinin bir kabre indiğini ve sonra çikip rü-ya sahibini oradan kovdugunu gören, bir tutuklu tarafindan bir suçla suçlanir. Bir kapali mezari kazip içinden yasayan bir adam çiktigini gören, sevince ulasir. Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada birinin kendisini bir mezara soktugunu gören o kişi tarafindan bir tehlikeye atilir. Rüyada bir mezara konuldugunu gören, bir ev satin alir. Mezarda üzerine top-rak örtüldügünü gören, mal sahibi olur. Mezarlikta toprak kazdi-gini gören, çok yasar. Bir bilinmeyen yerde, birçok mezarlar görmek bir takim kötü insanlara delalet eder. Taninmis mezar, Allah’in emriyle tabir olunur. Mezarin üzerinde yesillik görmek, me-zar sahibinin rahmette olduguna işarettir. Mezarliga giderek ibret aldiğini gören, islerinde insafla hare-ket eder, Mezara giripte, taninmis bir adamin kabrinin kendi evine dönüstügünü gören, kabir sahibinin akrabasindan biri ile evlenir. Zengin bir adamin mezari üzerinde ayakta durdugunu gören, dünyaliga ulasir. Bir mezarlikta mezarlar arasinda dolasip bunlara selam verdiğini gören iflas ederek dilenir. Bazi tabircilere göre; bir mezarda oldugunu ve üzerinde bir şey yazili bulundugunu gören, hapse girer ve hapisten çikamaz. Kendisini mezarda görmesi, sikintida olmaktir. Ibni Sirin’e göre; rüyasinda mezara konuldugunu gören sikintiya düser. Üzeri örtülü olmayarak mezarda oldugunu gören, uzun bir yolculuga çikar ve hayir ve menfaatle geri döner. Kendi mezari üzerinde ayakta durup, kendisine baktigini gören, günahlarindan kurtulur. Bir mezarda olup Münkir ve Nekir tarafindan su-al soruldugunu gören bir meseleden dolayi mahkemeye düser. Onlara dogru cevap verdiğini gören, kendinden sorulan meseleden emin olur. Eger cevapta yanilirsa, fenadir. Mezardan çikarildigim, tekrar mezara konuldugunu gören, devlet baskanindan hayir gö-rür. Ve sonra hapsedilir. Bu tabir devlet memuru olanlar hak-kindadir, Onlardan gayri olan rüya sahibi, kendi makam ve miktarina göre evvela hayra, sonra zarara ugrar. Bir başka rivayete göre de: Rüyada kabristan görmek, va’za, Kur’an okumaya. aglamaya, Ölümü hatirlamaya. korkmaya ve dünyadan alakayi kesmeye işarettir. Bazen kabristan görmek, alim ve takva sahibi kimselere ve Müslüman askerlerin yigitlerine işarettir. Bazen islam kabristani Müslüman askerlerin yigitlerine işarettir. Bazen islam kabristani Müslüman askerlerin çadirlarina ve Müslümanlarin orduyla karsilasmaya hazirlanmalarina işarettir. Bazen de kabristan, zina yapan kadinin evine işarettir. Bir kimsenin eline rüyada cahiliyet zamaninda olan kabristandan kiymetli bir şey geçmesi kazanç veya ganimet yoluyla helal rizik elde etmeye işarettir. Rüyada kabristan görmek, korkanlar için emniyet, korkusuz halde olanlar için de korkudur. Kabristani görmek, korku ve ümide, sapikliktan sonra hidayete dönmeye işarettir. Müsriklerin kabristanini görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde süpheye, bid’at yerlerine, tenha ve issiz hapishaneye işarettir. Zira kabristan, kendisine gelen cisim ve cesetler için hapistir. Kabristain, tekke vs. gibi ibadethaneye, dünya ve masivadan farig olmaya, aglamaca ve mevizelere işarettir. Bazen de kabristan ölüme işarettir. Zira kabristan ölülerin evidir. Bazen kabristan, kafirlerin ve ehli bid’atin evlerine v/e zimmilerin mahallesine işarettir. Bazen de fesad ve helak edici ameller ile kendilerine zayiflik gelmis olanlarin ve zina edenlerin evlerine ve kendisinde ölü gibi sarhoslarin bulundugu meyhanelere, namaz kilmayan ve Allah’i zikretmeyen, Allah için hiç bir ameli olmayan gafillerin yerlerine işarettir. Bazen kabristani, hapis kimseye işarettir. Kabristana girdiğini, özellikle orada bir bina yapmis oldugunu gören kimse hasta ise bu hastaligindan ölerek kabristana girer. Hasta degilse rüyayi görenin durumuna bakmalidir: Eger oraya girdigi zaman korku ile agladiğini yahut Kur’an okudugunu yahut kibleye dönerek namaz kildiğini görse, hayirli kimselere ve zikir halkasina dahil olarak ibadet ve taate nail olur. Gördügü ve isittigi seylerden menfaatlanir. Oraya girdiginde çiplaksa ve gülüyorsa, kabirlerin üzerine de sidik yapiyorsa. yahut ölülerle birlikte yürüyorsa, o kimse serli ve asiklar zümresine girer ve onlarin hallerini benimseyerek tercih eder. Ezan ile kabristana girdiğini gören kimse vaaz ve nasihatten anlamayan kimseye nasihat yapar. Sözüne kulak asmayacak bir adama iyilikle emreder. Cahil v/e gafil yahut hepsi kafir olan bir kavim arasinda dogrulukla sehadet ve hakki ifaya çalisir. Bilinen kabristanlar hak ve sabit olan bir istir. Bundan dolayi, böyle bir yere nefsin iman etmesi için girdiğini gören kimse, girdigi o [kabristandan iyilik ve hikmetle konustugunu ve tövbe ederek Hakka döndügünü görse, hayirli bir hizmete girer ve onda insafli olarak hareket eder. O) kabristana girdiginde nefsini kötülüklerden menetmeyip ders almayan kimse, gafletle davranacagi bir hususta bulunur. Kabristana girip ölülerin kemiklerini çignediğini gören kimse. Bir tecrübe ve imtihandan geçinilir.


Bir mezar kazdığını yahut kazıldığını görmek, bulunduğu yerde ev yaptırmaya, Mazarı örtmek sıhhatli yaşamaya ve uzun ömre, Ölmeden mezara girmek kadın için evlenmeye, erkek için geçici hapse yahut işinde sıkıntıya düşmeye, Mezarlar arasında dolaşarak açıık olan kabirlere girip çıktığını görmek bid’at ehli, olumsuz kimselerin evlerine girip çıkmaya yahut hapse girip çıkmaya, Mezarda üzerine toprak örtüldüğünü görmek mala nail olmaya, Mezarlıkta toprak kazmak çok yaşamaya, Üzeri yeşillik olan mezar, orada yatanın rahmette olduğuna; Mezarlık vaaz ve nasihate, Kur’an okumaya, korkmaya, dünyadan ilgisini kesmeye, ölümü hatırlamaya, ağlamaya; bir şeyden korku duyanlar için emniyete, bir korkusu olmayanlar için korkuya; zina yapan kadının evine, Mezarlık ümit ve korkuya, sapıklıktan sonra hidayete, Müslüman mezarlığı ordu çadırlarına ve savaş hazırlıklarına, İçinde ölü bulunan mecusi mezarlığı haram olan hazineye, ölü yoksa kötü eve yahut adi bir kimseye, Ecnebi mezarlığı gaflete, bid’at ehli, şerli ve münafık kimselerin sırlarına vakıf olmaya, Müşrik mezarlığı üzüntü ve kedere, burada kıymetli bir şey bulmak kazanç ve ganimete, Kapristana girip ölülerin kemiklerini çiğnemek bir tecrübe ve imtihandan geçmeye, Mezarlıkta ölürlerle gülmek ve diğer yakışıksızişleri yapmak fasık ve şerli insanlara yakınlaşmaya, Mezar kazıcısı büyük, muhterem bir zata, Mezarlık evlere ve oralarda oturan her çeşit insana delalet eder. (Mezar kazmakla ilgili olarak Bakınız; Kazmak.)

Mezar / mezarlık

“Rüyada Mezar, mezarlık Görmek” üzerine 33 yorum

 1. Ben rüyamda köyümdeydim ve mezarlığın evimin yanında olduğunu ve mezarın çocuklar tarafından yakıldığını gördüm. Hemen elime dolu kovayı alıp besmele çekerek ateşi söndürdüm ve yanan mezarlar üstündeki küllü toprağı sıyırıp yeni toprak örttüm. Bu rüya ne anlama geliyor?

 2. Boş bir mezarda elbiselerimi gördüm, almaya çalışırken içine düştüm. Çıkmak için çabaladım ama çıkamadım, bağırdım fakat sesimi duyan olmadı. Buna yorum yaparsanız sevinirim. Bu arada evli ve iki çocuklu bir bayanım.

 3. Merhaba. Ben rüyamda yaklaşık 3 ay önce ölen eşimi gördüm. Mezarda üstü açıktı ve çok temizdi mezarı da kendisi de. Gülüyordu ve mezarın başına birkaç siyah adamlar geldi, mahcuptular. Tanımıyorum adamları ve çatal bıçak aldılar. Eşimin etini kestiler, ağızlarına alır almaz hepsi de çok kötü bağırarak kaçtı, gittiler. Bunu bana yorumlayabilirseniz çok ama çok sevinirim. Etkisinde kaldım çok. Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Kaç gecedir babamın vefat ettiğini görüyorum ve bu gece yine vefat etmiş ve kabrine yatırmışım. Üstünde normal kıyafetleri var ve kendisi aşçı olduğu için “Aşçı Halil yazalım. İsim, soyadı olarak fazla tanınmaz lakabınla tınılır” diyorum. Aşırı derece sıkıntılı uyanıyorum. Sizce bu kadar babamın vefat ettiğini görmek neye işaret?

 4. Rüyamda mezarlık gördüm. Karşıdan mezarlığa bakıyorum. Mezarlığın üstü ışıklarla aydınlık, yeşil yeşil ağaçların yapraklarında beyaz kar taneleri var. Bakıyorum, karşıdan arkadaşlarıma gösteriyorum. “Ne kadar güzel. Ölülerde bunu görüp hoşlarına gidiyordur” diyorum.

 5. Annem rüyasında gözlerini açmış, bir sürü mezar uzandığı yere kadar gelmiş. Sadece uzandığı yerde yokmuş. Yanındaki 2 mezarda da çocuk varmış, ölü çocuklar. Ne anlama geliyor, biri bana yardım edebilir mi?

 6. Tarihi eski bir mezarlıktı ama her mezarın üzerinde küçük ve büyük balıklar vardı. Yorumlarsanız sevinirim.

 7. Rüyamda loş ışıkta, açık havada idim yağmur yağıyordu. Bir anda deprem oldu. Gözüm bir bebek mezarlığına takıldı. Mezar taşı kımıldıyordu. Mezar taşının yanında bir adam belirdi. Mezarda yatan kişi idi. Kıyafetlerinden cennetlik biri olduğunu fark ettim. İki kolumu açarak onun mezarına doğru koşmaya başladım sanki ayaklarım yere değmiyor da uçuyor gibiydim. Bir o kadarda mutluydum. Mezara vardığımda bebek mezarı olmadığını fark ettim. Büyük bir seyirle mezar taşına sarılarak, öperek çocuk gibi ağlıyordum. Ağlamam kesinlikle üzüntüden değildi. Mezarda yatan kişiye duyduğum sevgiden idi ama o kişiyi tanımıyordum. Sadece cennetlik biri olduğu için seviyordum. Bu rüyamın tabirini bana yazarsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.

 8. Rüyamda bir yeşillik alandaydım. Upuzun bir mezar gördüm. O mezarın içine genç bir erkekle giriyordum sonra o gençle ilişkiye giriyorduk. Sonra da mezarın içinden çıkıyorduk. Kuzenim yolumu kesiyordu arabayla sonra bana kaşıyla işaret edip “Gir oraya” diyordu. O gence diyordum “Gel” yine giriyorduk içine ve sonra uyandım. Bu ne anlama geliyor? Lütfen yorumlayın rüyamı.

 9. Bir ev vardı, kimsesiz gibi içinde de aklını yitirmiş ve saldırgan bir kadın. Evi geziyorum bir oda gibi bir yerde 3 tane siyah taşlarla kaplı çocuk mezarı, ellerimle açıyorum mezarın içi boş çıkıyor. Diğer iki mezarı kazmıyorum sonra kadının çocuklarını buluyorum, yataklarına yatırıyorum, hepsinin karnını doyuruyorum, yorganla üstlerini örtüyorum, tertipleyip uyutuyorum. Kadına çocukların ölmedi, yaşıyorlar deyip sürpriz yapacaktım uyandım.

 10. Rüyamda babamın mezarına tek kar yağdığını gördüm. Rüyamda birde babama türbeyle mezarını yaptırmaya çalışıyordum.

 11. Rüyamda oğlum ve başka bir kadın ile aynı yatakta uyuyorduk. Oğlum kadının yabancı olduğunu biliyordu. Annesinin kokusu olmadan uyumayacağını biliyordum. Daha sonra mezarlıkta bulduk kendimizi. Rüyamda oğlumla beraber mezarlıktan geçerken koca mezarlıkta sadece bir mezar, yeşil taşları vardı. Ayakucundaki taşla oğlum oynuyordu, taş zaten sallanıyordu. Oğluma seslendim “Oynama oğlum tehlikeli, düşürürsün mezar taşını” derken taş düştü. Mezarlığın dışındaki kişiler uyardılar hemen “Taşı kırdınız” dediler. Ben de oğlumun bir çocuk olduğunu bunu telafi edeceğimi söyledim, taşı yerine koydum. Yemyeşil mezar taşı ve yazıları siyahtı.

 12. Rüyamda biri ölmüş onu hazırlıyorlar ama o kişi canlanıyor, “Birazdan geri ölecek” diyorlar. Birinin babasıymış, benim yakınımın sonra onu gömecekleri mezar evin bahçesinde. Bir bakıyorum, mezar yanmaya başlıyor. Çok korkuyorum. Yakınıma nasıl mezarın yandığını anlatacağımı şaşırıyorum ve çok üzüntülüyüm. Çok etkilendim. Rüyamı yorumlarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

 13. Rüyamda köyümün mezarlığındaydım. Birkaç adam mezarları kaldırıp üzerine tekrar mezar koyuyorlardı. Yani iki tane mezarı üst üste koyuyorlardı. Biraz daha ileriye gittiğimde ise 3 sene önce trafik kazasında ölen 16 yaşındaki erkek yeğenimin mezarına bakmaya gittim. Mezarının üzerinde 2 tane Türk bayrağı vardı. Bunun tabiri nedir, yardımcı olur musunuz?

 14. Rüyamda küçük bir kız çocuğu evin nere diye sorduğumda mezarlığı gösterdi. Ne anlama geliyor acaba?

 15. Rüyamda annem ve kardeşim bana “3 yaşındaki çocuğu cin yapacaklarmış” diye söylüyorlar. Ben buna inanmıyorum, mezarlığa gidiyoruz. Mezarlık çok kalabalık oluyor. Bir kadınla adam geliyorlar, gelirken kadın “Fazla kişi gelmemiş” diyor. Adam da “Ne bekliyordun?” diyor. Ben kaçmaya çalışıyorum. Mezarlıktan çıkmadan bir yere oturuyorum ve hızlıca Ayetel kürsüyü okuyorum ama yarısını. Kadın yanıma geliyor, “Haklısın” diyor. Sonra rüyamdan suphanallah diye uyanıyorum, sabah 6 da. Ne anlama geliyor?

 16. Ben rüyamda şehit mezarlığında geziyordum. Mezarlığın yanı da denizdi. Bunun yorumunu yaparsanız sevinirim.

 17. Selam. Benim ablam beni rüyasında görmüş, ben onu mezarlığa götürüyorum diyorum ki; “Bu benim mezarım” ona, o da söylüyor ki; “Neden senin mezarın bu kadar büyük?” ve kendisi gelip mezarın içine girip uyuyor ve uykuya dalıyor. Ne anlama geliyor?

 18. Annem beni kapalı bir mezarın başında görmüş. Mezarın yanında oturuyormuşum… Saçlarım parlıyormuş ve bembeyaz bir elbise varmış üzerimde. Annemde oradaymış tanımadığı biri arkasında omuzuna dokunup “Temizleniyor” demiş benim için bunu anneme söylemiş… Ne anlama geliyor bunlar? Cevap için şimdiden teşekkürler…

 19. Rüyamda doğum yaptığımı gördüm. Güzel bir erkek çocuk doğdu güler yüzlü. Sonra ben nişanlım ve çocuğumuz ölüyor. Bize aile mezarlığı yapılmış, karşıdan izliyoruz ve en güzel mezar taşları bizim diye anlatıyor bana nişanlım ve genç olduğumuz dikkat çekecek hep diye ekliyor. Bu rüya ne anlama geliyor?

 20. Eşimi 8 ay önce kaybettim abdesti almak için lavaboya gitti beyin kanaması geçirdi. Beni ailesinden biri üzdü mü rüyama geliyor kesinlikle geliyor halimi hayrını soruyor. 8 aydır annesi babası kardeşleri bir kere dahi rüyalarında görmüyor. Ben eşimden gişeden şüphelendim arkadaşıma sordum söylemedi eğer ki yaptıysa hakkımı helal etmem dedim o gün rüyamda köydeki mezarlıkta eşimin mezarını çok aradım bulamadım. Dünde eşimi gördüm bana rüyamda soğuk davrandı bana seni de götüreyim mi dedi bende götür dedim gözden kayboldu. Aradım bulamadım acaba eşimin günahını mı aldım rüyayla bana bunu mu anlatıyor?

  1. Ben rüyamda bir dağdan mezarın yanına düştüm sonra hemen rüyamda kalkıp babama dedim baba beni göremezsiniz ben bir dağdan düştüm ama beni hissedebiliyorken sesimi duyuyor sonra bir misafirliğe gittik sonra dönüşte en son ben çıktım bir arabamızla başka bir arabaya çarptık

 21. Ben rüyamda otobüste seyahat ediyordum, daha sonra otobüs mezarlığın yanında durdu. Orada bir tane yaşlı bir dede abdest alıyordu. Eliyle çeşmeyi gösterdi. Bende susamıştım. Suyun tadı çok tatlıydı ve de soğuktu, rahatlamştım. Sonra uyandım zaten.

 22. Ben rahmetli dayımın mezarını ziyarete gidiyorum fakat dayımın mezarını belediye işçileri mezarlıktan yol geçecek diye belediye arabası ile mezar yerini dümdüz yapmışlar. Benim karşı çıkmam neticesinde dayımın mezarını tekardan yapmaya çalışıyorlar. Dayımın kemikleri yerine balık katıyorlar ve ben bunlara bağırırken kendi sesime uyanıyorum. İlginiz için çok teşekkürler…

 23. Hayatta olan bir arkadaşımın öldüğünü gördüm. Mezarı anıt mesar gibi yapılmış fakat üstünde benim adım yazıyor. Bu ne demek?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir