Rüyada Mezar, Mezarlık Görmek

Rüyada kabir görmek, hapishaneyle tabir olunur. Rüyada bir mezarlıkta bulunduğunu görmek, bir suçtan dolayı aranmakta olduğuna; bir mezarlıkta bir cenazenin gömüldüğünü görmek, bir suçtan dolayı tutuklandığı yerden tahliye edileceğine delalettir. 

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Bebek Mezarı, Mezarcı, Anıtkabir /Anıt Mezar 

Rüyada büyük bir mezarın üzerinde ayakta durduğu ve mezar taşındaki yazıları okuduğunu görmek, bir büyük günah işlediğine işarettir. Büyük bir alanda başka mezarlar olmadığı halde, kendisinin orada bir mezar kazdığını görmesi, ecelinin yakın olduğuna delildir. 

Rüyada bir mezar satın alarak, ölmeden önce kendi mezarını yaptırıp üzerine adını yazdırdığını görmek, tanıdığı bir kişinin evleneceğine delalet eder. Rüyada bir kabri bir mezarlıktan alıp başka bir mezarlığa naklettirdiğini görmek, kendisinin veya çocuklarını o mahallede bir ev yaptıracaklarına delalet eder. 

Rüyada kendi evinin çatısında bir mezar kazmak, ömrünün uzunluğuna işarettir. Bazı yorumculara göre kabir, evle tabir olunur. Rüyasında bir kabirde yatıp kalktığını, orayı kendisine ev olarak kullandığını görmek, fakirleşmeye işarettir. 

Rüyasında aile halkından birisine veya kendisine bir mezar kazdığını veya kazdırdığını görmek, o şehirde kendisi ve ailesi için bir ev yaptıracağına veya satın alacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında aile kabristanında olduğunu ve orada ailesine ait mezarları onardığını, topraklarını düzelttiğini görmesi, ömrünün sağlıklı ve uzun olarak geçeceğine delildir. 

Rüyasında aile mezarlığında olduğunu ve mezarların üzerine çiçek dikip suladığını görmek, bir çocuğu olacağına; mezar taşları üzerinde kuşların su içmesi için yapılan küçük oyuklardan kuşların su içmek için geldiklerini, fakat kapların içinde su bulunmadığı için içemediklerini görmek, onlar için dua etmek gerektiğine delalet eder. 

Rüyada ölmediği halde gömüldüğünü görmek, kedere ve sıkıntıya işarettir. Kefenli bir halde bir mezarda yattığını görmek, bir kadınla nikahlanmasına işarettir. Rüyasında bir mezarı açmak için toprakları kürekle kaldırdığını görmek, o ölünün hayatta iken yaptığı işi yapmaya çalıştığına işarettir. Eğer ölü, hayatta iken bir bilgin ise o kimse de bilgin; eğer zengin ise zengin olur. Kazdığı mezarda ölüyü görüp de onun sağ olduğunu anlamak kazandığı malın haram olduğuna ve edindiği bilginin de doğru olduğuna delildir. 

Rüyada ölü bir insanı mezarında ölü görmek, muradına ermekle yorumlanır. Rüyada bir mezarlıkta ölülerin kabirlerinden çıktıklarını görmek, eğer mevsim kurak geçiyorsa, havanın uygun bir şekilde yağmurlu olacağına ve o yıl hububatın bollaşacağına işarettir. 

Kirmani’ye göre; rüyasında kendisi için veyahut başka biri için bir mezar kazıldığını veya kazdığını gören, oturduğu yerde bir ev yaptırır. Bir mezarı öptüğünü görenin, ömrü uzun ve sağlığı devamlı olur. 

Rüyada ölmezden evvel mezara gömüldüğünü gören, hapishaneye girer yahut işlerinde zorluk çeker. Bir mezarda ölü gibi gömülüp fakat üzeri örtülmemiş olduğunu gören, kadın ise evlenir; erkekse hapse girer. 

Rüyada mezarlar arasında dolaştığını ve açık mezarlara girip çıktığını gören, kötü insanların evlerine girer yahut hapse atılır. Bir erkeğin mezarını kazdığını ve gömülü olan adama ulaştığını gören, o kişinin bulunduğu mesleğe girer. 

Rüyada bir kişinin bir kabre indiğini ve sonra çıkıp rüya sahibini oradan kovduğunu gören, bir tutuklu tarafından bir suçla suçlanır. Bir kapalı mezarı kazıp içinden yaşayan bir adam çıktığını gören, sevince ulaşır. 

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada birinin kendisini bir mezara soktuğunu gören o kişi tarafından bir tehlikeye atılır. Rüyada bir mezara konulduğunu gören, bir ev satın alır. 

Rüyada mezarda üzerine toprak örtüldüğünü gören, mal sahibi olur. Mezarlıkta toprak kazdığını gören, çok yaşar. Bir bilinmeyen yerde, birçok mezarlar görmek, birtakım kötü insanlara delalet eder. Tanınmış mezar, Allah’ın emriyle tabir olunur. 

Rüyada mezarın üzerinde yeşillik görmek, mezar sahibinin rahmette olduğuna işarettir. Mezarlığa giderek ibret aldığını gören, işlerinde insafla hareket eder. Mezara giripte, tanınmış bir adamın kabrinin kendi evine dönüştüğünü gören, kabir sahibinin akrabasından biri ile evlenir. Zengin bir adamın mezarı üzerinde ayakta durduğunu gören, dünyalığa ulaşır. 

Rüyada bir mezarlıkta mezarlar arasında dolaşıp bunlara selam verdiğini gören iflas ederek dilenir. Bazı tabircilere göre; bir mezarda olduğunu ve üzerinde bir şey yazılı bulunduğunu gören, hapse girer ve hapisten çıkamaz. Kendisini mezarda görmesi, sıkıntıda olmaktır. 

İbn-i Sirin’e göre; rüyasında mezara konulduğunu gören sıkıntıya düşer. Üzeri örtülü olmayarak mezarda olduğunu gören, uzun bir yolculuğa çıkar, hayır ve menfaatle geri döner. Kendi mezarı üzerinde ayakta durup kendisine baktığını gören, günahlarından kurtulur. Bir mezarda olup Münkir ve Nekir tarafından sual sorulduğunu gören, bir meseleden dolayı mahkemeye düşer. Onlara doğru cevap verdiğini gören, kendinden sorulan meseleden emin olur. Eğer cevapta yanılırsa fenadır. Mezardan çıkarıldığını, tekrar mezara konulduğunu gören, devlet başkanından hayır görür ve sonra hapsedilir. Bu tabir devlet memuru olanlar hakkındadır. Onlardan gayri olan rüya sahibi, kendi makam ve miktarına göre evvela hayra, sonra zarara uğrar. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada kabristan görmek; vaaza, Kur’an okumaya, ağlamaya, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan alakayı kesmeye işarettir. Bazen kabristan görmek, alim ve takva sahibi kimselere ve Müslüman askerlerin yiğitlerine işarettir. 

Rüyada Mezarlık Görmek Ne Anlama Gelir?

Zina yapan kadının evine işarettir. Bir kimsenin eline rüyada cahiliyet zamanında olan kabristandan kıymetli bir şey geçmesi, kazanç veya ganimet yoluyla helal rızık elde etmeye işarettir. Rüyada kabristan görmek, korkanlar için emniyet, korkusuz halde olanlar için de korkudur. Kabristanı görmek, korku ve ümide, sapıklıktan sonra hidayete dönmeye işarettir. Müşriklerin kabristanını görmek; üzüntü ve kedere, korkuya, dinde şüpheye, bidat yerlerine, tenha ve ıssız hapishaneye işarettir. Zira kabristan, kendisine gelen cisim ve cesetler için hapistir. Kabristan görmek; tekke vs. gibi ibadethaneye, dünya ve masivadan fariğ olmaya, ağlamaya işarettir. Bazen de kabristan ölüme işarettir. Zira kabristan ölülerin evidir. Bazen kabristan, kafirlerin ve ehli bidatın evlerine ve zimmilerin mahallesine işarettir. 

Rüyada Mezarlığa Gittiğini Görmek Ne Demek?

Bu rüya, fesat ve helak edici ameller ile kendilerine zayıflık gelmiş olanların ve zina edenlerin evlerine ve kendisinde ölü gibi sarhoşların bulunduğu meyhanelere, namaz kılmayan ve Allah’ı zikretmeyen, Allah için hiçbir ameli olmayan gafillerin yerlerine işarettir. Bazen kabristan, hapis kimseye işarettir. 

Rüyada kabristana girdiğini, özellikle orada bir bina yapmış olduğunu görmek, rüyayı gören kimse hasta ise bu hastalığından ölerek kabristana girer. Hasta değilse, rüyayı görenin durumuna bakmalıdır. Eğer oraya girdiği zaman korku ile ağladığını yahut Kur’an okuduğunu yahut kıbleye dönerek namaz kıldığını görse, hayırlı kimselere ve zikir halkasına dahil olarak ibadet ve taate nail olur. Gördüğü ve işittiği şeylerden menfaatlenir. Oraya girdiğinde çıplaksa ve gülüyorsa, kabirlerin üzerine de sidik yapıyorsa yahut ölülerle birlikte yürüyorsa, o kimse şerli ve aşıklar zümresine girer ve onların hallerini benimseyerek tercih eder. 

Rüyada ezan ile kabristana girdiğini gören kimse, vaaz ve nasihatten anlamayan kimseye nasihat yapar. Sözüne kulak asmayacak bir adama iyilikle emreder. Cahil ve gafil yahut hepsi kafir olan bir kavim arasında doğrulukla şehadet ve hakkı ifaya çalışır. Bilinen kabristanlar, hak ve sabit olan bir iştir. Bundan dolayı, böyle bir yere nefsin iman etmesi için girdiğini gören kimse, girdiği o kabristandan iyilik ve hikmetle konuştuğunu ve tövbe ederek Hakka döndüğünü görse, hayırlı bir hizmete girer ve onda insaflı olarak hareket eder. O kabristana girdiğinde nefsini kötülüklerden men etmeyip ders almayan kimse, gafletle davranacağı bir hususta bulunur. Kabristana girip ölülerin kemiklerini çiğnediğini gören kimse, bir tecrübe ve imtihandan geçinilir.

Rüyada bir mezar kazdığını yahut kazıldığını görmek, bulunduğu yerde ev yaptırmaya; mezarı örtmek, sıhhatli yaşamaya ve uzun ömre işarettir. Ölmeden mezara girmek, kadın için evlenmeye, erkek için geçici hapse yahut işinde sıkıntıya düşmeye işarettir.

Rüyada mezarlar arasında dolaşarak açık olan kabirlere girip çıktığını görmek, bidat ehli, olumsuz kimselerin evlerine girip çıkmaya yahut hapse girip çıkmaya delalettir.

Rüyada mezarda üzerine toprak örtüldüğünü görmek, mala nail olmaya; mezarlıkta toprak kazmak, çok yaşamaya; üzeri yeşillik olan mezar, orada yatanın rahmette olduğuna; mezarlık vaaz ve nasihate, Kur’an okumaya, korkmaya, dünyadan ilgisini kesmeye, ölümü hatırlamaya, ağlamaya, bir şeyden korku duyanlar için emniyete, bir korkusu olmayanlar için korkuya; zina yapan kadının evine yorulur.

Rüyada Mezarlık Görmek Nedir?

Ümit ve korkuya, sapıklıktan sonra hidayete; Müslüman mezarlığı, ordu çadırlarına ve savaş hazırlıklarına; içinde ölü bulunan mecusi mezarlığı, haram olan hazineye, ölü yoksa kötü eve yahut adi bir kimseye alamet eder.

Rüyada ecnebi mezarlığı görmek; gaflete, bidat ehli, şerli ve münafık kimselerin sırlarına vakıf olmaya işarettir. Müşrik mezarlığı, üzüntü ve kedere; burada kıymetli bir şey bulmak, kazanç ve ganimete; kabristana girip ölülerin kemiklerini çiğnemek, bir tecrübe ve imtihandan geçmeye işarettir.

Rüyada mezarlıkta ölülerle gülmek ve diğer yakışıksız işleri yapmak, fasık ve şerli insanlara yakınlaşmaya; mezar kazıcısı, büyük, muhterem bir zata; mezarlık, evlere ve oralarda oturan her çeşit insana delalet eder. 

(Mezar kazmakla ilgili olarak bakınız; Kazmak.)

Mezar /Mezarlık

“Rüyada Mezar, Mezarlık Görmek” üzerine 34 yorum

 1. Ben rüyamda köyümdeydim ve mezarlığın evimin yanında olduğunu ve mezarın çocuklar tarafından yakıldığını gördüm. Hemen elime dolu kovayı alıp besmele çekerek ateşi söndürdüm ve yanan mezarlar üstündeki küllü toprağı sıyırıp yeni toprak örttüm. Bu rüya ne anlama geliyor?

 2. Boş bir mezarda elbiselerimi gördüm, almaya çalışırken içine düştüm. Çıkmak için çabaladım ama çıkamadım, bağırdım fakat sesimi duyan olmadı. Buna yorum yaparsanız sevinirim. Bu arada evli ve iki çocuklu bir bayanım.

 3. Merhaba. Ben rüyamda yaklaşık 3 ay önce ölen eşimi gördüm. Mezarda üstü açıktı ve çok temizdi mezarı da kendisi de. Gülüyordu ve mezarın başına birkaç siyah adamlar geldi, mahcuptular. Tanımıyorum adamları ve çatal bıçak aldılar. Eşimin etini kestiler, ağızlarına alır almaz hepsi de çok kötü bağırarak kaçtı, gittiler. Bunu bana yorumlayabilirseniz çok ama çok sevinirim. Etkisinde kaldım çok. Şimdiden teşekkür ederim.

  1. Kaç gecedir babamın vefat ettiğini görüyorum ve bu gece yine vefat etmiş ve kabrine yatırmışım. Üstünde normal kıyafetleri var ve kendisi aşçı olduğu için “Aşçı Halil yazalım. İsim, soyadı olarak fazla tanınmaz lakabınla tınılır” diyorum. Aşırı derece sıkıntılı uyanıyorum. Sizce bu kadar babamın vefat ettiğini görmek neye işaret?

 4. Rüyamda mezarlık gördüm. Karşıdan mezarlığa bakıyorum. Mezarlığın üstü ışıklarla aydınlık, yeşil yeşil ağaçların yapraklarında beyaz kar taneleri var. Bakıyorum, karşıdan arkadaşlarıma gösteriyorum. “Ne kadar güzel. Ölülerde bunu görüp hoşlarına gidiyordur” diyorum.

 5. Annem rüyasında gözlerini açmış, bir sürü mezar uzandığı yere kadar gelmiş. Sadece uzandığı yerde yokmuş. Yanındaki 2 mezarda da çocuk varmış, ölü çocuklar. Ne anlama geliyor, biri bana yardım edebilir mi?

 6. Tarihi eski bir mezarlıktı ama her mezarın üzerinde küçük ve büyük balıklar vardı. Yorumlarsanız sevinirim.

 7. Rüyamda loş ışıkta, açık havada idim yağmur yağıyordu. Bir anda deprem oldu. Gözüm bir bebek mezarlığına takıldı. Mezar taşı kımıldıyordu. Mezar taşının yanında bir adam belirdi. Mezarda yatan kişi idi. Kıyafetlerinden cennetlik biri olduğunu fark ettim. İki kolumu açarak onun mezarına doğru koşmaya başladım sanki ayaklarım yere değmiyor da uçuyor gibiydim. Bir o kadarda mutluydum. Mezara vardığımda bebek mezarı olmadığını fark ettim. Büyük bir seyirle mezar taşına sarılarak, öperek çocuk gibi ağlıyordum. Ağlamam kesinlikle üzüntüden değildi. Mezarda yatan kişiye duyduğum sevgiden idi ama o kişiyi tanımıyordum. Sadece cennetlik biri olduğu için seviyordum. Bu rüyamın tabirini bana yazarsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.

 8. Rüyamda bir yeşillik alandaydım. Upuzun bir mezar gördüm. O mezarın içine genç bir erkekle giriyordum sonra o gençle ilişkiye giriyorduk. Sonra da mezarın içinden çıkıyorduk. Kuzenim yolumu kesiyordu arabayla sonra bana kaşıyla işaret edip “Gir oraya” diyordu. O gence diyordum “Gel” yine giriyorduk içine ve sonra uyandım. Bu ne anlama geliyor? Lütfen yorumlayın rüyamı.

 9. Bir ev vardı, kimsesiz gibi içinde de aklını yitirmiş ve saldırgan bir kadın. Evi geziyorum bir oda gibi bir yerde 3 tane siyah taşlarla kaplı çocuk mezarı, ellerimle açıyorum mezarın içi boş çıkıyor. Diğer iki mezarı kazmıyorum sonra kadının çocuklarını buluyorum, yataklarına yatırıyorum, hepsinin karnını doyuruyorum, yorganla üstlerini örtüyorum, tertipleyip uyutuyorum. Kadına çocukların ölmedi, yaşıyorlar deyip sürpriz yapacaktım uyandım.

 10. Rüyamda babamın mezarına tek kar yağdığını gördüm. Rüyamda birde babama türbeyle mezarını yaptırmaya çalışıyordum.

 11. Rüyamda oğlum ve başka bir kadın ile aynı yatakta uyuyorduk. Oğlum kadının yabancı olduğunu biliyordu. Annesinin kokusu olmadan uyumayacağını biliyordum. Daha sonra mezarlıkta bulduk kendimizi. Rüyamda oğlumla beraber mezarlıktan geçerken koca mezarlıkta sadece bir mezar, yeşil taşları vardı. Ayakucundaki taşla oğlum oynuyordu, taş zaten sallanıyordu. Oğluma seslendim “Oynama oğlum tehlikeli, düşürürsün mezar taşını” derken taş düştü. Mezarlığın dışındaki kişiler uyardılar hemen “Taşı kırdınız” dediler. Ben de oğlumun bir çocuk olduğunu bunu telafi edeceğimi söyledim, taşı yerine koydum. Yemyeşil mezar taşı ve yazıları siyahtı.

 12. Rüyamda biri ölmüş onu hazırlıyorlar ama o kişi canlanıyor, “Birazdan geri ölecek” diyorlar. Birinin babasıymış, benim yakınımın sonra onu gömecekleri mezar evin bahçesinde. Bir bakıyorum, mezar yanmaya başlıyor. Çok korkuyorum. Yakınıma nasıl mezarın yandığını anlatacağımı şaşırıyorum ve çok üzüntülüyüm. Çok etkilendim. Rüyamı yorumlarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

 13. Rüyamda köyümün mezarlığındaydım. Birkaç adam mezarları kaldırıp üzerine tekrar mezar koyuyorlardı. Yani iki tane mezarı üst üste koyuyorlardı. Biraz daha ileriye gittiğimde ise 3 sene önce trafik kazasında ölen 16 yaşındaki erkek yeğenimin mezarına bakmaya gittim. Mezarının üzerinde 2 tane Türk bayrağı vardı. Bunun tabiri nedir, yardımcı olur musunuz?

 14. Rüyamda küçük bir kız çocuğu evin nere diye sorduğumda mezarlığı gösterdi. Ne anlama geliyor acaba?

 15. Rüyamda annem ve kardeşim bana “3 yaşındaki çocuğu cin yapacaklarmış” diye söylüyorlar. Ben buna inanmıyorum, mezarlığa gidiyoruz. Mezarlık çok kalabalık oluyor. Bir kadınla adam geliyorlar, gelirken kadın “Fazla kişi gelmemiş” diyor. Adam da “Ne bekliyordun?” diyor. Ben kaçmaya çalışıyorum. Mezarlıktan çıkmadan bir yere oturuyorum ve hızlıca Ayetel kürsüyü okuyorum ama yarısını. Kadın yanıma geliyor, “Haklısın” diyor. Sonra rüyamdan suphanallah diye uyanıyorum, sabah 6 da. Ne anlama geliyor?

 16. Ben rüyamda şehit mezarlığında geziyordum. Mezarlığın yanı da denizdi. Bunun yorumunu yaparsanız sevinirim.

 17. Selam. Benim ablam beni rüyasında görmüş, ben onu mezarlığa götürüyorum diyorum ki; “Bu benim mezarım” ona, o da söylüyor ki; “Neden senin mezarın bu kadar büyük?” ve kendisi gelip mezarın içine girip uyuyor ve uykuya dalıyor. Ne anlama geliyor?

 18. Annem beni kapalı bir mezarın başında görmüş. Mezarın yanında oturuyormuşum… Saçlarım parlıyormuş ve bembeyaz bir elbise varmış üzerimde. Annemde oradaymış tanımadığı biri arkasında omuzuna dokunup “Temizleniyor” demiş benim için bunu anneme söylemiş… Ne anlama geliyor bunlar? Cevap için şimdiden teşekkürler…

 19. Rüyamda doğum yaptığımı gördüm. Güzel bir erkek çocuk doğdu güler yüzlü. Sonra ben nişanlım ve çocuğumuz ölüyor. Bize aile mezarlığı yapılmış, karşıdan izliyoruz ve en güzel mezar taşları bizim diye anlatıyor bana nişanlım ve genç olduğumuz dikkat çekecek hep diye ekliyor. Bu rüya ne anlama geliyor?

 20. Eşimi 8 ay önce kaybettim abdesti almak için lavaboya gitti beyin kanaması geçirdi. Beni ailesinden biri üzdü mü rüyama geliyor kesinlikle geliyor halimi hayrını soruyor. 8 aydır annesi babası kardeşleri bir kere dahi rüyalarında görmüyor. Ben eşimden gişeden şüphelendim arkadaşıma sordum söylemedi eğer ki yaptıysa hakkımı helal etmem dedim o gün rüyamda köydeki mezarlıkta eşimin mezarını çok aradım bulamadım. Dünde eşimi gördüm bana rüyamda soğuk davrandı bana seni de götüreyim mi dedi bende götür dedim gözden kayboldu. Aradım bulamadım acaba eşimin günahını mı aldım rüyayla bana bunu mu anlatıyor?

  1. Ben rüyamda bir dağdan mezarın yanına düştüm sonra hemen rüyamda kalkıp babama dedim baba beni göremezsiniz ben bir dağdan düştüm ama beni hissedebiliyorken sesimi duyuyor sonra bir misafirliğe gittik sonra dönüşte en son ben çıktım bir arabamızla başka bir arabaya çarptık

 21. Ben rüyamda otobüste seyahat ediyordum, daha sonra otobüs mezarlığın yanında durdu. Orada bir tane yaşlı bir dede abdest alıyordu. Eliyle çeşmeyi gösterdi. Bende susamıştım. Suyun tadı çok tatlıydı ve de soğuktu, rahatlamştım. Sonra uyandım zaten.

 22. Ben rahmetli dayımın mezarını ziyarete gidiyorum fakat dayımın mezarını belediye işçileri mezarlıktan yol geçecek diye belediye arabası ile mezar yerini dümdüz yapmışlar. Benim karşı çıkmam neticesinde dayımın mezarını tekardan yapmaya çalışıyorlar. Dayımın kemikleri yerine balık katıyorlar ve ben bunlara bağırırken kendi sesime uyanıyorum. İlginiz için çok teşekkürler…

 23. Hayatta olan bir arkadaşımın öldüğünü gördüm. Mezarı anıt mesar gibi yapılmış fakat üstünde benim adım yazıyor. Bu ne demek?

 24. Rüyamda babamın mezar taşı çalınıyor, kimin çaldığını bulamıyoruz annemle ve sonra annem babamın mezarının üstündeki susam çiçeklerini koparıp atıyor. Biri baş ucunda diğeri ayak ucundaki.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir