Rüyada Güneş Görmek

Rüyada güneş görmek; devlet başkanı, halife, baba, mal, mülk güzel kadına, bolluk ve berekete, hayatı devam ettiren ana sebep ve unsurlara işarettir. Güneşe sahip olmak, onun üzerinde bulunmak, onu kucaklamak vs. devletle kurulacak faydalı münasebete ve o nisbette sorumluluk üstlenmeye işaret eder.

Rüyada güneşin eve doğduğunu görmek, akrabadan biriyle evlenmeye işarettir. Güneşin yeryüzüne inmesi, yönetimden halkın fayda görmesine; güneşin yakması, devletin tasarrufundan yahut bir görevlisinden gelecek zarara; güneş ışınlarının her yeri kaplaması, umumi bolluk ve sevince delalet eder.

Rüyada güneşle konuşmak, makam ve rütbeye; güneşin batıdan doğması, ayıp bir iş yapmaya yahut büyük olayları haber veren bir alamete; güneşin parlak doğup batıdan gene parlak batması, o bölge insanları için hayra delalettir.

Rüyada güneşin batışı, bir ömrün akşamladığı vakte; güneş bazan güç ve kuvveti yanında zulmü ve gadri de olan kimseye delalet eder.

Rüyada güneş görmek nedir, erkek çocuğunun doğmasına; bir kadının rüyasında güneşi taşıması, onun evlenmesine işarettir. Zenginliğin ve mutluluğun işaretidir. Güneşin batışını izlemek, bazı kararlar almadan önce iyice düşünmeniz gerektiğinin habercisidir.

Rüyada güneş görmek ne demek, devlet büyükleri olarak yorumlanır. Güneşte bir karartı görmek, devlet büyüğünün kendisine yakışmayacak bir harekette bulunduğuna işarettir. Gökyüzünde güneşi eliyle tuttuğunu, kendisine mal ettiğini veya güneşin yanında durduğunu yahut güneş gibi ışık saçtığını gören kimse, eğer o işe layıksa, en yüksek mevkilere ulaşır. Rüyayı gören eğer halktan biri ise, kendi derecesine göre hayır ve mutluluğa erişir. Güneşi elinde tuttuğunu, ama onda nur ve ışık olmadığını ve simsiyah olduğunu gören gamdan, kederden ve sıkıntıdan kurtulur. Bazı yorumcular, güneşi ana ile tefsir ederler. 

Rüyada parlak güneşin kendi evinde doğduğunu gören, akrabasından bir kadınla evlenir. Başka bir eve doğduğunu gören, başka bir ailenin kızı ile evlenir. Her iki halde de o kadının akrabalarından hayır görür. Güneşe secde ettiğini gören, bir günah işler. 

Rüyada güneşi yere inmiş görmek, devlet büyüğünün şanına delalet eder. Güneşi elinde siyah ve karanlık içinde olduğu halde tutmak, istemediği bir şeyin olacağına işarettir. Güneşi karanlık bulutlar altında kaybolur görmek, büyük adamlardan birisinin ölümüne işarettir. 

Rüyada güneşle konuştuğunu görmek, devlet büyüğü tarafından bir iyilik göreceğine ve bir şerefe kavuşacağına delalettir. İki güneşin birbiriyle çarpıştığını görmek, iki milletin birbiriyle savaşacağına yorumlanır. Güneşin doğarak, parlak olduğu halde gökte yükseldiğini görmek, devlet büyüğünün şanına; hasta ise iyileşeceğine; gurbette adamı varsa selametle geleceğine delalet eder. 

Rüyada güneş battıktan sonra yeniden doğduğunu görmek, ümit etmediği bir işinin yoluna gireceğine; tüccar ise elindeki malının satılacağına veya nikah tazeleyeceğine işarettir. Güneş ters taraftan doğarsa, başına bir iş geleceğine ve şaşıracağına delildir. Güneşin göğsün etrafında devir etmesini görmek, devlet büyüğünün her yana sözünün geçeceğine delalet eder. İmam Nablusi, İbn-i Kesir ve Nafi gibi tabircilerin kabul ettiklerine göre; uykuda güneşi görmek, devlet büyüğü, başbakan gibi kişilere delalet ettiğinden, güneşte görülen her değişiklik rüya sahibine değil, bütün insanlara ait olacak değişikliğe işarettir. 

Rüyada güneşin yeniden doğuşunu görmek, sonradan büyük bir adam olacak bir kişinin doğumuna; göğün tam ortasında bulunduğunu görmek, hükümetin büyüklüğünü; batışını görmek de büyüklerden birinin öleceğine yorumlanır. Güneşi parlak görmek, zamanın büyüğünün sağlığına; adalet ve kuvvetine, güneşi çok parlak görmek, hükümet işlerinin kolaylıkla yürüdüğüne işarettir.

Rüyada güneşi birtakım bulutlarla örtülmüş görmek, idarenin zorluğuna, büyüklerin zahmetle idareyi yürüttüklerine; güneşi kırmızı renkte görmek, devlet büyüklerinin zulümle idarelerine, güneşin üzerinde siyah ve siyaha yakın lekeler görmek, siyasi ahvalde bocalamaya; bütünü ile günesi siyah olarak görmek, devlet nüfuzunun artık geçmediğine; yeşile yakın bir renkte görmek, devlet adamlarının dindar ve ibadete devam etmekte olduklarına işarettir.

Rüyada gökyüzünde iki güneş görmek, iki komşu hükümet arasında dostluk ve sulhun devam ettiğine işarettir. İki güneşin birbiriyle çarpıştığını görmek, iki milletin birbirleriyle savaşacaklarına delalet eder. Güneşin gökten inerek kendi yanına geldiğini gören veya kendisinin güneşin yanına gittiğini gören, devlet büyüklerine yakın olur. Güneşin yanına gelerek koynuna, koluna girdiğini veya kendisinin güneşin içine girdiğini gören, devlet büyüğü tarafından büyük bir rütbe veya hediyeye nail olur. 

Rüyada kendisinin güneş olduğunu gören kimse, eğer devlet hizmetinde ise daha büyük bir mevkiye geleceğine; eğer halktan biri ise, çok zengin olacağına veyahut okuyup bilgin bir adam olacağına yorumlanır. Güneşin şiddetli sıcağı karşısında kaldığını gören, kötülükle karşı karşıya gelmiş sayılır. Güneşin okşayıcı ve tatlı sıcaklığını duyan kimse, büyüklerinden yardım görür. (Bkz: Güneş Isısı)

Rüyada güneşin gittikçe büyüdüğünü görmek, mülkünün artacağına ve sözünün daha çok geçeceğine işarettir. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen güneş; baba, devlet adamı veya güzel bir kadındır. Rüyada kendisinin güneş olduğunu gören kimse, güneş ışığı nispetinde büyük bir mülke erişir. Zincirle asılmış güneşe ulaştığını gören kimse, bir vilayete amir olur ve orada adaletli iş yapar. Güneş üzerinde oturduğunu veya ona yaklaştığını gören kimse, devlet ricalinden nimet, mal ve kuvvete erişir. 

Rüyada güneşin ziyasının doğudan batıya kadar bütün yeryüzünü aydınlattığını görmek, eğer rüyayı gören ehilse, yeryüzüne malik olur ve dünyanın her tarafında anılacağı bir ilme sahip olur. Güneşi saf ve parlak olarak üzerine doğduğunu gören kimse eğer vali ise, valiliğinde kuvvet ve kudrete işarettir. Halktan birisi ise, helal kazanca erişir. Kadın ise, kocasından gönlünün hoşlanacağı bir şeye kavuşur. 

Rüyada güneşin evinde doğduğunu gören kimse, evlenir. Rüyayı gören kadınsa, o da evlenerek dünyada saadete erer. Bu rüyayı gören tüccar ise, alışverişinde kâr eder. Güneşin kendisine bir şeyler söylediğini gören kimse, yüksek bir mevkiye getirilir. Ay ve güneşin kendisine bir şeyler söylediğini ve onlarla beraber gittiğini gören kimse, ölür. Güneşin bir yerde bulunup diğer bir yerde bulunmadığını gören savaşta ise, şan ve nam kazanır. Savaşta değilse, bir meslek öğrenir. (Bkz: Ay Görmek)

Rüyada güneşin başının üzerinde doğduğunu gören kimse, büyük bir iş ve dünyalığa; yalnızca iki ayakları üzerine doğduğunu gören, meyve ve hububat gibi şeylerin ziraatini yapmaya ve helalinden dünyada geçiminin bollaşmasına işaret eder. Güneşten ateş çıkarak etrafındaki yıldızları yaktığını görmek, devlet başkanının etrafındakileri kovmasına işaret eder. Güneşin kırmızılığı, memleketinde olan bozukluktur. Güneşin kaybolduğunu görürse, iyilik olsun kötülük olsun istediği işini sona erdirir. 

Rüyada güneş ışınlarının noksan olduğunu görse, gördüğü bu noksanlık miktarı devlet büyüğünün heybeti noksan olur. Güneşin doğudan parlak doğduğunu, batarken de aynı parlaklığı ile battığını görürse, bu rüya o şehir halkı için hayra işaret eder. İyi bir hayat süreceklerine işarettir. Güneşi evinin içinde doğup evin her tarafını aydınlattığını gören kimse izzet, şeref, şöhret ve rütbeye işarettir. 

Rüyada güneşin batıdan doğduğunu gören, halk arasında rezil olur. Eğer bu rüyayı gören kimse ile diğer birisi arasında gizli bir sır varsa, o sır ifşa olur, bazen de gizli olan bir iş meydana çıkar. Güneşin ziyasına ulaştığını gören kimse, hazine ve büyük bir servete işarettir. O kimseye Allah (C.C.) hayır ihsan eder. 

Rüyada güneşin doğudan doğup yine doğudan battığını görmek, bütün insanlar hakkında hayra ve güzel işlere işaret eder. Güneş görmek, bazı kişiler hakkında rüyayı görenin erkek bir çocuğunun doğmasına işarettir. İşini gizli tutmak isteyen kimsenin güneşi görmesi, o işin meydana çıkmasına işaret eder. Eğer bu rüyayı gören hasta ise, iyileşeceğine gözleri ağrıyorsa, kör olmayacağına; yolcu ise, yolculuktan döneceğine ve güneşin doğduğu yön bilinmiyorsa, batı tarafına yolculuğa çıkmak isteyen kimse hakkında hayra işaret eder. Güneşin güneyden kuzeye doğru doğduğunu görmenin tabiri de güneşin batıdan doğmasının tabiri gibidir. 

Rüyada güneşin karanlık ve kan renginde olduğunu veya güneşin şeklinin bozulmuş olduğunu görmek, bütün insanlar için kötüdür. Bazıları için işsiz kalmaya, bazıları için de rüya sahibinin çocuğunun hastalanmasına veya çocuğuna arız olacak şiddete ya da gözlerinin ağrımasına tabir edilir. Bu rüya, işini gizlemek isteyen kimse hakkında ise, işinin uygun ve yolunda olduğuna işaret eder. 

Rüyada güneşin yatağına inip kendisini korkuttuğunu görmek, şiddetli hastalığa işaret eder. Güneşin kendisi için hayırlı bir şey yaptığını görmek; bolluk, kolaylık ve hate işaret eder. Güneşi perişan bir halde görmek, bütün insanlar hakkında işlerinde çabukluk göstermeye, çok defa körlüğe veya rüyayı görenin çocuğunun ölümüne işaret eder. Bir kimse birbirini kuşatmış birçok güneşler görse, yolcular hakkında hayra hastalar hakkında şiddet ve ölüme işaret eder. 

Rüyada güneşin kendi kendisine bir şeyler verdiğini veya güneşin kendisinden bir şeyler aldığını görmek, iyi değildir. Güneşin ve ayın ışık ve nurlarıyla yanında toplandığını gören kimsenin, güzel bir kadınla evleneceğine işaret eder. Güneşin batıdan doğması, mülke işarettir. Bazı tabirciler, rüya sahibinin rezil olacağına; bazıları tövbe edeceğine; bazıları ise, ecelinin yaklaşacağına; bazıları da yeryüzünde meydana gelecek bir hadiseye işaret eder, dediler. Bu rüya hasta için sıhhate işaret eder. 

Rüyada bulut veya başka bir şeyin güneşi örttüğünü ve güneşin tutulduğunu görmek, devlet başkanının hastalanmasına veya durumunun bozulmasına işaret eder. Bulutun açıldığını görse, endişe, hastalık ve kötü duruma zail olur. Ancak, güneşte yürüyebildiğini gören kimse, yolculuğa çıkar. Güneşin yerin üstünde doğması, kıtlık ve yangına işarettir. Rüyada güneşin yere düştüğünü veya denize düştüğünü veya ateşle yandığına yahut ziyasının gidip karardığını ya da gökte seyrettiği yerin dışında kaybolduğunu yahut yıldız kümesinin içine girdiğini görse, yakınlarından birisi ölür. 

Rüyada güneşi tutulmuş veya bulut kaplamış yahut üzerinde toz veya duman birikmek suretiyle ışığı eksilmiş ya da kararsız bir şekilde dalgalandığını gören kimse hastalık, endişe, keder, şiddet veya insanı ızdıraba düşüren bir hadisenin meydana geleceğine işaret eder. 

Rüyada güneşin kendisi üzerine işaret ettiği kimse, uyanıkken hasta olursa ölümüne işaret eder. Hiçbir sebep olmadan ve tutulmadığı halde güneşin karardığını görse, güneşe nisbet edilen kimsenin zulüm veya küfrüne yahut sapkınlığına işaret eder. Hiçbir sebep olmadan ve tutulmadığı halde güneşin karardığını görse, güneşe nisbet edilen kimsenin zulüm ve küfrüne yahut sapkınlığına işaret eder. (Güneş Tutulması)

Rüyada güneşi avucuna veya kucağına alarak ona malik olduğunu yahut ışığı ile evlendiğini gören kimse, ehilse kuvvet ve yardıma mazhar ve mülkünde aziz olur veya o evin sahibi kayıpsa, vatanına döner. Bu rüyayı ister ev sahibinin kendisi, ister çocuğu, isterse hanımı görsün zira ev sahibi hepsinin büyüğü ve idarecisidir. 

Rüyada güneşin doğduktan sonra kaybolduğunun görülmesi, yanında hamile bulunan kimsenin doğum yaptıktan sonra çocuğun ölmesine, kayıp kimsenin yolculuktan garip mallar ile geri dönmesine, hapisli kimsenin hapisten çıktıktan sonra yine hapse gireceğine, tövbe eden kimsenin tekrar sapıtacağına işaret eder. Bazen de güneşin kaybolduktan sonra doğması, hanımın boşanmış olan kimsenin tekrar onu almasına, yanında yüklü bulunan kadının kurtulmasına ve zor geçinen kimsenin geçim veya sanatının değer kazanmasına işaret eder. 

Rüyada güneş görmek ne anlama gelir: Bu rüya, hasta olan kimsenin ölümüne ve savaşta bulunan kimsenin galip gelmesine tabir edilir. Rüyada güneş gittiği halde onun arkasına düşüp onu takip ettiğini ve onun batmadığını gören kimse, esir olur. Gölge düştüğünü ve güneşte oturduğunu gören kimseden fakirlik gider. Ay, güneş ve yıldızların bir yerde toplandıklarını ve olduklarını gören kimsenin, ileri gelenler yanında sözü geçerli olur. Eğer onların ışığı yoksa tabirde rüya sahibi için hayır yoktur. Eğer güneş ve ayın kendi üzerine doğduklarını görse, o kimsenin anne ve babası kendisinden memnundur. Eğer onlar ışıklı ve parlak değilseler, anne ve babası da ona dargındır. (Bkz: Gölge)

Rüyada kendi sağından ve solundan veya önünden ya da arkasından ay ve güneşi görürse, o kimseye üzüntü, keder, korku veya bela yahut bir perişanlık isabet eder. Güneş, ay ve yıldızın siyah ve bulanık olması, dünyanın durumun değişmesine işaret eder. Bir kimse iki güneşin birbiriyle çatıştığını görse, iki devlet birbiriyle savaşırlar. 

Rüyada güneş veya aya secde ettiğini gören kimse, büyük bir günah ve kusur işler. Rüyada kendisinden güneş ışığı çıktığını gören kimse, otorite ve güce sahip olur. Rüyada güneşin yıldızlarla beraber olduğunu ve güneşin yıldızlara galip geldiğini gören kimse, düşmanını kahreder. Onlara galip gelir. Nasibi güzel ve zenginliği artar. 

Bir kimse rüyada kış gününde güneşte oturduğunu veya güneşe malik olduğunu görse, Allah’ın emirlerine uymaya, güzel elbiselere ve hastalıktan şifa bulmaya işaret eder. Rüyada yaz gününde güneşte oturduğunu veya güneşe malik olduğunu gören kimse için, üzüntü, keder, sıkıntı, fakirlik ve hastalıklara işaret eder. Bazen de güneşi görmek, doğu veya batı taratma yolculuk yapmaya işaret eder. 

Rüyada güneşi yüksek bulunduğu yerde görmek, rüya sahibinin, değer ve şanının yüce olmasına güneşi yüksekten aşağı meylettiği yerinde görmek ise, fakirlik, zarar, keder ve sıkıntıya işaret eder. Güneşlerin çokluğu, bidat, korku ve geçimin durgunluğuna işaret eder. Eğer güneşler çok ve ışığı da fazla olmasa, kuvvet ve iktidar sahiplerinin birtakım işlerde ittifak etmelerine işaret eder. 

Rüyada güneşi yediğini gören kimse, güneşten istifade eder ve onunla faydalı mal eline geçer. Rüyada bilhassa güneşin kendisini yaktığını gören kimse, yüzü güzel, benzeri olmayan bir sevgili vaadiyle, alaka ve sevgi uğrunda helak olur. Bazen de bu rüya, rüya sahibinin itikadının bozulmasına işaret eder. 

Bir kadının rüyada güneşi yüklenmesi, o kadının kocaya varmasına veya güzel bir çocuğu olmasına tabir edilir. Ay, güneş ve yıldızları görmek, Yusuf (A.S.)’un meşhur kıssasına binaen belaya giriftar olmaya, zindana girmeye, ailesi ve akrabaları tarafından kendisine haset edilmesine sonra mülk ve güce sahip olmasına veya dininde bir sonuca varmasına işaret eder. Bazen de bu rüya, korku ve şiddete işaret eder. 

Rüyada güneşin batıdan doğması, korku ve bağırmaya, devlet başkanının halkına zulmetmesine ve adaletten uzaklaşmasına işaret eder. Bazen bu rüya, gurbette bulunan kimsenin bulunduğu yerden üzüntü ve keder içinde dönmesine işarettir. Bazen de din değiştirmesine, tövbe etmiş bir kimsenin kötü işler işlemesine işaret eder. 

Bir kimse rüyada güneşin bağ ve bostanları yaktığını veya güneşin hararetinin insanlara zarar verdiğini görse, hastalıklara veya ileri gelen insanlar tarafından yapılacak zulme ya da yiyeceklerin pahalı olmasına işaret eder. Gökte birtakım güneşler olduğunu ve insanlara eziyet verdiklerini görse, acımasız ve kötü kimselere işaret eder. Gökte birçok güneşlerin bulunduğunu ve onların ziyasından insanların faydalandıklarını görse, adil ve kazanç sahibi kimselere işaret eder. Bazen de bu rüya, ziraat ve yetişmesinde güneşe muhtaç olan her şeye güneşin erişmesine işaret eder. Zenginliğin ve mutluluğun simgesidir. Güneşin battığını izlerseniz, birtakım kararlar almadan önce iyice düşünmelisiniz.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Güneş Yağı, Öğleden Sonra, Alacakaranlık

Güneş

“Rüyada Güneş Görmek” üzerine 8 yorum

  1. Rüyamda kardeşimle birlikte bulunduğumuz evin balkonundan, uzakta olan deniz veya okyanusun içinden çıkıp tekrar giren birçok balinaya bakıp heyecanlanıyorduk. Bu arada gün batımı vaktinden dolayı da balinaların dalgalandırdığı su kırmızı görünüyordu. Umarım yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler.

  2. Rüyamda eski evimizde güneşin tutulduğunu gördüm. Etraf karanlıktı ve güneş tutulurken güneşten gelen ısı parçalarını gördüm parça parça ama bize değmiyordu. İlk başta güneş tutulduğu an müthiş bir ses duydum sonra güneşin tutulması geçti ve sabah oldu.

  3. Rüyamda Kabe’nin karşısında ona bakarken bir anda gece oldu sonra gündüz oldu ve güneşin içine ay girmişti.

  4. Bayan arkadaşın annesi dolmuşa binerken güneşi görmüş ve kocasına sormuş. “Bu güneş ne?” Bayan arkadaşın babası da demiş “Mahirin güneşidir.” Ne anlama geliyor, rica edersem yorumlar mısınız?

  5. Ben dün gece sevgilimden ayrıldım ardandan aynı gece tuhaf bir rüya gördüm… Denizin ortasındayım gemiyle gidiyorum, karşıma küçük bir ada çıkıyor. Uzakta ve adanın sol tarafında harika bir güneş batisi, sağ tarafında ise normalinden büyük ve parlak bir dolunay. Çok güzel bir manzaraydı ve görünce huzurlu olmuştum. Seviniyordum rüyamda… Anlamı nedir, bana açıklaya bilir mi?

  6. Güneşten kaçıp gölgeye oturmak istemek nedir? Ve tatlı dağıtıyorlardı ama ben almıyordum gölgeye oturuyordum güneş geliyordu, yer değiştiriyordum. Yanımda 2 kişi daha vardı. Lütfen yanıtlayın. Teşekkürler.

  7. Güneşte uzamışım, sağ tarafıma yatmışım öyle güneşleniyorum sonra aynı iş yerinde yeğene rastladım onunla sohbet ettim. Saygılar.

  8. Rüyamda bir tepeye çıktım, orası güneşe en yakın olan yermiş. Oraya çıkınca akşam üzeriymiş hava kararmak üzereymiş. Ve benim çıkmamla beraber 5 metre ötemdeki güneş battı ve hemen ay doğdu… Yani ben çok çok yakınımdan gün dönümünü görmüş oldum. Yorumunuz için şimdiden teşekkür ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir