Rüyada Gemi Görmek

Rüyada gemi görmek, her türlü olumsuzluktan kurtulmaya işarettir. İyi insanlarla birlikte gemiye binmek, ilahi mağfirete; gemiden salimen karaya inmek, sıkıntı ve ıstırabın sona ermesine delalet eder.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Gemi Zinciri, Şap Denizi Gemi Kılavuzu Görmek, Denizaltı Görmek

Rüyada geminin batması, salimen yapılacak yolculuğa; batan gemiden bir kalas, can simidi gibi şeylere tutunarak kurtulmak, verilen sadakaların kabulüne işarettir.

Rüyada gemiyi meydana getiren unsurların parçalanması, aile fertlerinde meydana gelecek üzücü duruma; denizde güzel bir şekilde seyreden gemiyi seyretmek, herkes için hayır ve iyiliğe işaret eder. Gemi, İslama ve esenliğe çıkmaya yahut insan vücuduna işaret eder.

Rüyada gemiyi limana çekmek, hayra; karanın içlerine doğru sürüklemek, batıl bir yol tutmaya; savaş gemileri, büyüklük ve küçüklüklerine göre ordu komuta heyetinin üyelerine yahut devletin üst düzey yöneticilerine delalet eder. (Liman, Rıhtım)

Rüyada gemi görmek ne demek, tasa, hastalık ve mali sıkıntıdan kurtuluşa işarettir. Geminin karaya oturması, o kimsenin arsız ve namussuz olmasına, dininde ayrılık göstereceğine işarettir. Gemi içinde bir şey görmesi, onun servet sahibi olmasına; bekarsa evlenmeye işarettir.

Rüyada geminin batması görmek, iyi ve kârlı bir işe başlanacağı şeklinde yorumlanır. Gemi batarken düdük sesi işitilmişse, kâr çok fazla olacak demektir.

Rüyada içi aydınlık temiz bir gemi, iş yaşamında başarı demektir. Pis ve bakımsız gemi işlerin kötü olacağına işaret eder. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır. Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgili güçlüktür. Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.

Rüyada gemiye binmek görmek, seyahatlere çıkacağınız anlamına gelir. Bir geminin fırtınalı bir denizde mücadele vermesi veya batması, büyük sorunlarla karşılaşacağınızın işaretidir. Gemi aydınlık ve güzel ise başarıdır. Değilse tam tersidir. Masmavi suyun üzerindeki gemiye binen kişinin hayatında çok güzel değişiklikler olacak demektir.

Danyal Aleyhisselam’a göre: Rüyada büyük ve küçük gemi; gam, zindan, kârlı iş, melamet ile yorumlanır. Rüyasında bir gemiye bindiğini ve bundan bir daha çıkmadığını gören, büyük bir kedere ve skıntıya düşer ve halk arasında ölünceye kadar fena gözle bakılır. 

Rüyada gemiden çıktığını görmek, feraha kavuşmaktır. Gemide öldüğünü görmek, halkın elinde hayatını kaybetmesi demektir. Bindiği geminin kuru bir yer üzerinde durduğunu görmek, bela ve kederin geleceğine delalet eder. Bindiği geminin battığını görenin ticaretteki kârı kesilir. İçinde bulunduğu geminin battığını ve eşyasından bir kısmının su yüzüne çıktığını görmek, malının bir kısmının zayi olacağına delalet eder.

Rüyada bütün eşyasının battığını görmek, bütün malının elinden gidip fakir olacağına işarettir. Bindiği geminin parçalandığını gören, biri tarafından büyük bir musibete uğrar. Gemi, yüksek bir yerde iken bindiğini ve sonra deniz üzerinde yürümeye başladığını gören, devlet büyüklerinden biri tarafından saygıya mazhar olur. 

Rüyada geminin denizde dosdoğru gittiğini görmek, yolculuğa çıkacağına işarettir. Kirmani’ye göre; bindiği geminin deniz sahilinde durduğunu gören yolculuğa çıkacaksa çıkamaz. Geminin gittiğini ve kendisi arkasından takip edip ona ulaşamadığını görmek, işlerinin pek zor olacağına; fakat sonunda maksadına ulaşacağına işarettir. 

Rüyada geminin yanında yürüdüğünü gören, yolculuğa gider ve eline hayli mal geçer ve hayır görür. Birçok gemilerin seyir halinde olduğunu görmek, hükümet adamlarının seyahate çıkacaklarına delildir. Gemide olup geminin yüzdüğünü ve kendisinin de korktuğunu gören, büyük adamlara ve devlet reisine yakın olur. 

Rüyada çok büyük ve süslü bir gemide bulunduğunu ve süslü elbiseler giymiş olduğunu gören, zenginliğe yaklaşmış olur. Bindiği geminin delindiğini görmek, yaşadığı zamanda bir felaket olacağına delildir. Zırhlı bir savaş gemisinde olduğunu gören devletten kuvvet alır. 

Rüyada kendisinin bir gemide kaptan olup onu idare ettiğini gören kişi yolculuğa gider. Bindiği geminin karada yürüdüğünü gören faydasız bir yolculuğa çıkar. Gemisinin karada kırıldığını gören büyük bir kişi tarafından bir musibete uğrar. 

Rüyada geminin tahtalarını rüzgarın alıp götürdüğünü görmek, malının hükümet tarafından elinden alınacağına delalettir. 

Cafer’i Sadık’a (R.A.) göre; rüyada gemi görmek, sekiz şekilde tabir edilir: Evlat, baba, eş, binmek, ferah, emniyet, içki, şarkı söylemek. Eğer rüya gören gemiden selametle çıkarsa, bu sekiz şeyin iyi olması ile eğer gemi batıp ölür veya gemide kalırsa, bunların fenalığı ile yorumlanır. Gemiye kaptan olup gemiyi idare ettiğini gören, halk arasında iyi karşılanır ve sözü dinlenir. Eğer dümeni iyi kullanmadığını görse, zarar, ziyan ve tehlikeye yorumlanır. 

Rüyasında kendisini bir gemide görmek; kedere, dava ve düşmanlığa yahut tutuklu olmaya veya muradının olmamasına işarettir. Bir rivayete göre, gemiye binmek, korkulan ve çekinilen şeylerden kurtulmaktır. Bekar ise evlenir. 

Rüyasında bir gemi yaptığını veya satın aldığını veyahut kendisine bağışladığını gören evlenir veya bir sevgili bulur. Gemide iken karaya çıktığını gören sıkıntıdan ve kederden kurtulur. Geminin su üzerinde zorla yararak gittiğini görmek, içinde bulunduğu kederden güç kurtulacağına delildir. (Bkz: Gemici, Tersane)

Rüyada geminin kolay yürüdüğünü görmek, bunun aksiyle tabir edilir. Denizin ortasında gemiye bindiğini ve boğularak ölümden kurtulduğunu gören eğer günahkar ise tövbe eder. Eğer fakir ise zengin olur; hasta ise iyileşir; zengin ise malı artar; tüccar ise kazanır. Eğer öğrenci ise okulunda başarılı olur. 

Rüyada bindiği geminin battığını, fakat kendisinin kurtulduğunu gören, dünya işlerinde ki işi bozulmuş olsa bile, sonu hayırlı olur. Geminin battığı zaman eşyasının zayi olduğunu gören, mallarını kaybeder. Geminin parçalanıp, tahtalarının ayrıldığını ve dağıldığını gören, musibete uğrar. Bindiği geminin delindiğini gören, yolculuktan kazançlı döner.

Rüyada iki gemisi olup bunlardan birinin delindiğini görmek, o geminin kurtulacağına, daha doğrusu kendi zararlarının azalacağına işarettir. Gemi içinde kaybolduğunu gören, düşmanının şerrinden kurtulur. Geminin yağmur birikintisi veya küçük bir su içinde yüzdüğünü gören dünya malından yoksun olur. İçinde bulunduğu geminin bir tarafa eğilmiş olduğunu gören, geminin eğilme derecesine göre kedere ve sıkıntıya düşer. Bu rüya, genellikle iyiye yorumlanmaz. 

Rüyada bir gemide olup karada yürüdüğünü görmek; işinde ayrılık, nikahta haram, faydasız yolculuk veya hastalıktır. Bindiği geminin havada uçtuğunu gören ölüme yaklaşmış demektir. Bir geminin kan içinde olduğunu ve kendisinin de o gemide bulunduğunu gören bir hastalığa tutulur. Bazılarına göre; geminin çeşidine ve cinsine göre yorumları vardır. Genellikle gemi, cesur ve kahraman bir kadın ve bazen büyük bir erkek ile kıyaslanır. 

Rüyada büyük gemiler görmek; ticaret ve yolcu gemileri görmek, hayırdır. Küçük gemiler; eşkiya, yol kesici, savaş ve fitne, yatlar zevk ve eğlence; üç direkli gemiler, ticaret ve çıkar; iki direkli gemiler, az kazanan tüccar, mavnalar, memur ve işçiler; zırhlılar devlet reisi ve başbakan; eski gemiler evlenme; parçalanmış gemiler, keder; batık gemiler ise kurtuluş ile yorumlanır. (Bkz: Gemi Direği)

Ebu Said El-Vaiz’e göre: Rüyada gemiye binmek, isteğe kavuşmaktır. Eğer gemi küçük olursa istenilen de küçük; büyük olursa büyük olur. Batan bir gemiden denize düşen bir adamın bir tahta parçasına sarılarak karaya çıkması, eğer tüccar ise önce zarar edip sonra kazanacağına; memur ise önce işinden ayrılıp sonra yine işine gireceğine; ölüm derecesinde hasta ise iyileşeceğine zengin ise malını kaybedip sonra tekrar elde edeceğine; fakir ise daha fakir olup sonra yeniden halinin iyileşeceğine delalet eder. Gemide yalnız başına kaldığını gören evlenir. 

Rüyada bir gemiyi denizden karaya çektiğini gören devlet işinden uzaklaşır. Bir gemiyi gemilerin çıkması imkanı olmayan bir yere çıkardığını gören kimsenin halk arasında ünü artar, işleri yolunda gider. Pazar kayığı gibi, mavna gibi halkı bir iskeleden başka bir iskeleye taşıyan şeyleri rüyasında gören için dört şekilde yorumlanır: Selamet, tehlikeli bir iş, kadın, tabut. Böyle bir kayığa binmek, kayığın sağlamlığına, çabuk gidip gitmediğine, süratine göre selametle tehlikeli işten kurtulma ve evlenme ile yorumlanır. 

Rüyada görülen kayık eski ve deniz dalgalı, bulanık ise tabuta ve rüya sahibinin ölümüne işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada gemi görmek; üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya kıtlık içinde bulunan kimse için kurtuluştur. Geminin karada görülmesi, kurtuluşa yaklaşmaktır. 

Rüyada gemiyi karaya çeken kimse, namussuz olur ve dinde nifak çıkar. Salih kimselerle gemiye bindiğini gören kimse, hidayete uyar ve Allah (C.C.) onu affeder. Gemiden çıksa, o kimse saadete erer ve düşmanından kurtulur. Bazıları da geminin battığının görülmesi, selametle yapılan yolculuktur dediler. Boş gemi ticaret yönünden kazanç ve faydadır. 

Rüyada bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, onun selamet içerisinde yolculuk yapmasına işaret eder. Kendisini demirlemiş bir gemide görmek, hapiste yatacağına işarettir. Ailesi ve dostlarıyla gemiye bindiğini gören kimse izzet, güzellik, hayır ve berekete işarettir ve düşmanların elinden kurtulur. (Bkz: Gemi Demiri)

Rüyada bir yelkenle denizi geçtiğini gören kimse, üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir iş yapar. Gemide mutedil bir şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar hakkında hayra delildir. Eğer sıkıntılı ve ızdıraplı bir şekilde giderse, ona gelecek üzüntü ve sıkıntıya işaret eder. Geminin parçalandığını ve içinde bulunanların da perişan olduğunu görse, bu rüya bütün insanlar için iyi sayılmaz. (Bkz: Gemi Yelkeni)

Rüyada gemi ile denizde gitmeye kadir olmadığını görse, bir topluluk tarafından onun hapis edilmesine, işlerinin durgunluğuna, müşkülata düşmesine işaret eder. Bir kimse geminin kan üzerinde gittiğini görse, zinaya işaret eder. Geminin parçalandığını gören kimsenin annesi ölür. Bekar olan birisi bir gemi satın aldığını görse, evlenir. 

Rüyada geminin dümenini görmek, onu elinde gören kimse için ilme işaret eder. Havada giden gemiye bindiğini gören kimsenin ölümüne işaret eder. Gemide öldüğünü gören kimse, ahiret azabı ve dünya korkusundan kurtulur. Bir kimse deniz kenarında olduğunu ve denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir şekilde gittiğini görse, bu rüya bütün insanlar için hayır ve yolculuğa; yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesine işaret eder. Bazen bu rüya, deniz tarafından gelecek haberlere işaret eder. 

Rüyada gemilerin yukarı doğru çıktıklarını görse, geç olarak meydana gelecek hayra işaret eder. Eğer aşağı inerlerse hayrın çabucak meydana geleceğine işaret eder. Geminin halatları; borç sahiplerine, işlerin düğümlenmesine, eşya ve yeminli delil getirmeye işaret eder. Geminin ön tarafı da gemi sahibine işaret eder. Bazıları da gemiye binen kimseye aniden zarar isabet eder, dediler. 

Rüyada bir kimse gemi içinde bir şey bulsa, mal isteyen için servete; bekar için evlenmeye işaret eder. Fırtınalı bir zamanda gemide bulunduğunu ve bu ızdırap ve sıkıntıyı teskin ve izale ettiğini gören kimse, bütün askerlerin itaat edeceği bir güce işarettir. Gemi, helak olmaktan kurtaran salih amellere, mesleğinde irtikap ettiği şeye işaret eder. 

Rüyada gemi görmek ne demek: Ölünün tabutuna, mesleğini değiştirmeye, bayram ve cuma namazı gibi farz ve sünnet namazları terk etmeye işaret eder. Gemi görmek, korku ve ümide de işaret eder. Gemi bazen de mescide, halkın toplandığı çarşı ve pazara işaret eder. 

Rüyada görülen gemiler, Hz. Peygamberin (S.A.V.) ailesine sevgi duymaya işarettir. Gemi ayık olarak girip, sarhoş olarak çıktığı meyhaneye de işaret eder. Gemi, sohbet esnasında ecdadı ayıplamaya, çok ilme, düşmandan kurtulmaya ve fakirin zengin olmasına işaret eder. 

Rüyada geminin dağa oturması, düşmandan kurtulmaya, karaya oturması ise, kavuşulması mümkün olmayan şeyi istemeye işaret eder. Bazen de bu rüya sıkıntı ve tehlikelerden kurtulmaya işaret eder. Bir kimsenin rüyada gemi ile beraber havada uçması, ölümüne ve naaşını el ve omuzlar üzerinde taşınmasına işaret eder. 

Rüyada gemi ile beraber denizde battığının görülmesi, cehennem ehlinden olduğunu işaret eder. Vazifesinden alınmış bir kimse gemiye bindiğini görse, denizin miktarına göre bir vilayete tayin edilir ve onun memuriyetteki yeri geminin sağlamlığı ve genişliği kadardır. Geminin karadan uzaklığı, onun vazifeden geç alınacağına işarettir veya o kimse, yolculuğa çıkarak üzüntü ve kedere düşer. 

Rüyada geminin sahilden uzak olduğunu görmek, o kimsenin kurtulacağı veya helak olacağı tehlikeli bir iş yapar. Bu rüyayı memurluğa ehil olmayan birisi görse, kurtulacağı bir korku içinde bulunur. Helak olmaya yaklaşan bir kimse, rüyada gemiye bindiğini görse, kurtuluşa erişir veya kadri yüce birisine iltica eder. Eğer gemiden harice çıksa, günahkar olur ve devleti dinden gider. 

Kazancı duran bir tacirin rüyada gemiye binmesi, onun ticaretinin canlanmasına işaret eder. Eğer gemi memuriyetle tabir edilirse, rüya sahibinin rüyada gemiden çıkması, onun ölümüyle veya hayatta olmasıyla beraber devletinin gitmesine işaret eder. Eğer gemi, üzüntü ve kedere nispet edilirse; onun gemiden çıkması, dua, sadaka, hastalık veya başka bir şey sebebiyle onun kurtulacağına işaret eder. 

Rüyada gemi battığında bir ağaç parçasına yapıştığını gören kimse vali ise, devlet büyüğünün gazabına uğrar ve görevden alınmak derecesine gelir. Sonra korktuğu şeyden kurtularak tekrar vali olur. Eğer tacir ise malı eksilir. Gemide öldüğünü gören kimse halkın ellerinde ölür. Onun bu şekilde ölmesi, ahirette korktuğu kötü halden kurtuluşuna sebep olur. Bazıları da gemi, üzüntü, keder, hastalık veya hapisliktir, dediler. 

Rüyada geminin demirden veya bakırdan olması, geminin işaret ettiği kimsenin ömrünün uzun olmasına veya rahatlığının devam etmesine işaret eder. Bazısının demirden ve bazısının da ağaçtan olması, geminin işaret ettiği kimsenin şüpheli olmasına işaret eder. (Bkz: Geminin Muhtelif Aletleri Görmek)

Rüyada gemiyi yediğini veya yuttuğunu gören kimse, geminin kazancının yer veya faydalı bir mirasa kavuşur. Rüyada Nuh (A.S.)’un gemisini görmek; ferahlık, sürür ve yağmurun yağmasına işaret eder. Ancak rüyayı görenler zalim iseler, kıtlık ve belaya işaret eder. 

Rüyada Nuh (A.S.)’un gemisini görmek, şiddetlerden kurtulmaya veya bekar ise evlenmesine, rütbeye ve düşmana galip gelmeye işaret eder. Gemi cehalet ve fitneden kurtaran İslama işaret eder. Bazen de gemi imanlı kimseleri cehennemden kurtaran doğru yola işaret eder. 

Rüyada hasta olan bir kimse ölü ile beraber gemiye bindiğini görse o şahıs dünya fitnelerinden kurtulur. Talebe olan bir şahıs hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, bir alimle sohbet eder ve kendisini cehaletten kurtaracak birini öğrenir. Borçlu bir kimse bu rüyayı görürse, borcu ödenir, üzüntü ve kederi gider. Eğer geçimi dar bir kimse görse, Allah (C.C.) hatrına gelmediği bir yerden ona rızık ihsan eder. Havada görülen gemi, diğer binekler gibi bir binektir ve tabiri de o şekildedir. 

Rüyada geminin ipini tutmak; dinin güzelliğine ve ayırmaksızın salih kimselerle sohbet etmeye işaret eder.

Gemi rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. İçi aydınlık temiz bir gemi, işlerde başarıdır. Pis ve bakımsızsa işlerin bozulacağına delalet eder. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır. Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgili güçlüktür. Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.

Gemi

“Rüyada Gemi Görmek” üzerine 21 yorum

 1. Gözümü kapattığın an rüya görüyorum ve gemi resmini iki avcumun içinde çizilmiş şekilde gördüm ellerimi birleştirince gemi remi çıkıyordu.

 2. Rüyamda dalgalı bir denize giriyorduk, bir arkadaşımla sonra elimde bir kürek vardı. Onun yüzünden yüzemiyordum, beni aşağıya çekiyordu sonra küreği batırarak bir anda denize bıraktım ve tanımadığım bir teyzenin suratına çarptı. Sonra arkadaşımla açılmaya başladık ve ben yine yüzemiyordum. Karşıdan kocaman bir gemi üstümüze doğru geliyordu ve arkadaşıma “Gemi geliyor, uzaklaşalım buradan” diyordum. Arkadaşım benden önce kaçıyordu ve geminin sol tarafı bana çarpıyor ama beni sürüklüyor gibi bir şeydi. Bu arada uzaktan görünen o asil siyah gemi yanıma geldiğinde küçük ve çocuk gemisi gibiydi. Daha sonra gemi beni bıraktı ve karaya çıktı. İçinden inen kaptanına küfür etmeye başladım. Bu arada kaptanın sadece mayosu ve gözlüğü vardı havali bir şekilde gözlüğünü çıkartıp bana baktı. Nedir, sizce bu rüyanın anlamı?

 3. Kolay gelsin. Vaktiniz varsa bir şey sormak istiyorum. Ben gece rüyamda yanan bir gemi gördüm ve başka daha büyük bir gemi ile giderek onu söndürdüm. Gemiler karadaydı ve ben karadan iterek götürdüm diğer gemiyi. Yorumu ne olabilir acaba? Zaman ayırırsanız sevinirim. İyi günler.

 4. Rüyamda benimde içinde bulunduğum gemi hızla sulara gömülüyor. Sonra “Öleceğiz herhalde” deyip dua etmeye başlıyorum. Sonra gemi deniz yüzeyine çıkıyor ve masmavi denizin üzerindeyim.

 5. Savaş olmuş bitmiş. Bir gemi satın almışım ve gözümü gemide acıyorum. Bir bakıyorum gemi hareket ediyor. Penceresinden baktığımda, çarşaf gibi denecek bir şekilde denizin ortasında ilerliyorum. Aşağı katta imişim. Üst kata çıkmak istiyorum. Merdivenin zor olduğunu görünce tırabzan kısmından üst kata çıkıyorum. Yere yer yatağı serilmiş ve eski nişanlım orda uzanmış. Başucuna oturuyorum ve elini tutuyorum. “İyileşeceksin, toparlanacaksın” diyorum. Sonra avuçlarımı yanaklarında gezdiriyorum. Öyle uyandım. Gerisini hatırlamıyorum. Cevap dönerseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler.

  1. Rüyamda. Ben ağabeyim ve köylüm Deniz'de bir geminin içindeydik. Ve sonra ben küçük bir kayıkla karaya gittim. Birde baktım gemi süratle karaya takla attı. Ağabeyimin kafası toprağa gömüldü. Ben onu kurtardım. Sonra. Uyandım. Acaba. Hayır mı, şer mi?

 6. Rüyamda ben, annem, ablam ve beyaz kundağa sarılmış bir bebek küçük bir teknedeyiz. Mavi bir denizde süratli bir şekilde ilerliyoruz karşımıza kocaman şahane bir şelale çıkıyor. Şelaleden aşağı düşeceğimizi beklerken teknemiz uçarak şelaleden aşağı iniyor ama muazzam bir şelale hayranlıkla bakıyorum şelaleye sonra bir şelale daha çıkıyor karşımıza aynı şekilde onu da geçiyoruz ve uyanıyorum.

 7. Rüyamda bir gemiye biniyorum ama içi boş. Bir adamla birlikte oturuyoruz daha lüks olan bir diğer gemi açılıyor. Biz ne sebepten bilmiyorum iniyoruz gemiden sonra tekrar bindiğimizde geminin dolu olduğunu görüyorum ve biz de yola çıkıyoruz, olduğumuz gemiyi dev atlar çekiyor deniz üzerinde. Harikaydı ve sağ salim karaya ulaşıyoruz. Bu ne demektir acaba?

 8. Rüyamda okyanusta büyük bir gemideydim yanımda biri vardı ama yüzünü göremedim bir dosttu. Sonra gemiden atlayıp deniz altından yüzerek tekrar gemiye çıktık. Merdivenlerden çıkarken biriyle karşılaştık, şeytani birisiydi. Ben de onun beni artık kandıramayacağını söyledim. Birden kayboldu.

 9. İçi aydınlık ferah büyük bir gemide yalnız (yolcular var) otururken birden geminin sol tarafına odunlarla dolu büyük bir dalga geliyor. Gemi sallanmaya başlıyor “Bir şey olmaz” diyorlar fakat gemi yan yatıyor ve bir anda denizde buluyorum kendimi. Odunları yakalamaya çalışıyorum, biranda kızım da yanımda beliriyor. Kızıma “Hadi odunlara tutunalım” derken korkudan uyandım.

 10. Rüyamda kocaman bir gemi gördüm, yanımda da bir adam vardı. Gemi birden battı ve gökyüzünden halatlar indi, ben onlara tutunup kaçtım ama o adamı kurtaramadım. 2 saniye sonra başka bir rüya gördüm ve bu sefer kaçırılıyordum. İstersem çıkıp gidebilirdim ama ben de orda kalmak istiyordum. 2 saniye sonra tekrar başka bir rüya görmeye başladım. Bu sefer hava zifiri karanlıktı, ben korkuyordum, kardeşim yanıma gelip benimle konuştu korkum geçti. Daha sonra çok tehlikeli bir yol vardı annem ortasından düz yürüyordu, bir tanıdığını gördü onunla biraz konuştu, yoluna devam etti. Biz “Anne anne” dedik ama bizi görmedi, duymadı. Sizce bu rüyanın anlamı nedir?

 11. Merhaba, rüyamda gemiye biniyordum ama gemi karaya gelemiyormuş, yüzerek gemiye gitmemiz gerekiyordu ve tekerlekli sandalyede biri vardı, onu sırtıma alıp denize indirdim, beraber gemiye kadar yüzdük ve tekrar sırtıma alıp yukarı çıkardım. Onu havluya sarıp oturttum. Deniz çok güzeldi, dalgasız ve berraktı. Çok merak ettim, anlamı nedir acaba?

 12. Rüyamda gemiyle gidiyorum. Canım kadar sevdiğim babam gemiye binemiyor, yalnız yolculuk yapıyorum ve çok korktum. Bir daha buluşamıyoruz.

 13. Gemiyi çok beğendim ve bana geldi ağzımın kenarından gitti güzel bir manevrayla ama bunun ne anlama geldiğini soracaktım.

 14. Rüyamda otobüse yetişmek için ablam ve eniştem ile yola çıkıyoruz.Unuttuğum valizi annem getiriyor sarılıyorum ve yola çıkıyoruz.Biraz endişeli ve gergin hissediyorum yetişebilir miyim acaba diye. Giderken deniz kenarında çok büyük devasa bir geminin suya indirilişini görüyorum.Deniz gri gibiydi akşam gibiydi. Gemi suya inince dalgalar oluştu hayranlıkla izledim dalgaların hareketini ve gemi hareket ederken “acaba gemiyle mi gitsem o zaman yetişirim” diyerek espri yapıyorum. Bu esnada dalgalardan dolayı üstümüze su sıçrıyor (arabanın üstüne) ve gülmeye başlıyoruz. Bu rüya nasıl yorumlanır acaba?

 15. Rüyamda tanımadığım biriyle göreve çıkıyordum. Yolculuk yaptığım gemi temiz ve kaliteli bir gemiydi. Gemiden sarkarak yolculuk yapıyordum, ara ara gemi duruyordu. Düşmemek için bir yere oturdum. Görevde bir deliğin içini gösterip burası dedim. Bu kadar.

 16. Rüyamda kız olan arkadaşım bana yeşillik bi vadide güzel bir yerde sol elinde üst üste 3 tabak tatlıyla gülümseyerek geliyordu. Sonra bi adım attı ve göl gibi masmavi bir suya girdi ama batmadı. Sonra çıktı ve bana tekrar gelmeye başladı gülümseyerek ben de bir şey oldu ona sandım hemen yanına vardım, orada rüyadan uyandım.

 17. Terfi aşamasına tam yaklaşmışken rüyamda koordinatörün ve yanında bir kişinin yapamaz deyip yeni bir gemiye binip uzaklaşmaları ne anlama geliyor

 18. Selamünaleyküm kardesim rüyamda kirmizi ve büyük bir gemiydi, gemiye bindigimde bir acikliktan herkesin ceset olan yere atladigini görüyorum. Bende o cesetlerin arasina atliyorum. Sonra geminin kenarinda asili olarak geminin güzergahini görüyorum. Ve diyorlarki geminin sahipleri gelecek hazir olun diyorlar ve o korkuyla uyaniyorum. Hala etkisindeyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir