Rüyada Nuh (A.S.) Görmek

Rüyada tufan peygamberi olan Nuh Aleyhisselamı görmek; Allah’a itaatle geçecek uzun ömre, aile fertlerinden ve halktan gelecek sıkıntılara, sonra bunlara galip gelmeye, kafirlerin helakına ve müslümanların sevincine işarettir.

Rüyada Nuh (A.S.)’u görmek; çok yağmura, kuraklıktan kurtulmaya, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya, sanata, ticarete, ziraate ve yolculuğa işarettir. Nuh Aleyhisselamı görmek, bazen bid’at ehlinin ve günahkarların güç bulmasına, müslümanların ise zayıflamasına işarettir. Rüyada Nuh Aleyhisselamın tandırını görmek; yoksul için zenginliğe, şiddet halinde olan kimse için mülke, bir şeyden korkan kimse için emniyete delalet eder.

Rüyada Nuh (A.S.)’u gören kimse, uzun ömürlü olur. Ona büyük bir sıkıntı erişir ve halk tarafindan da eziyet edilir. Sonra onlara galip gelir, adi bir kadından bir çocuğu olur ve bundan dolayı şükreder. Bazı tabirciler, rüyada Nuh (A.S.)’u gören kimse, bilgili, halim, Allah (C.C.)’a itaat uğrunda çalışan ve düşmanı çok olan birisidir. Ancak onlara galip gelir ve büyük bir memuriyete nail olur. Arkadaşları ona itaatsizlikte bulunurlar, sonra Allah (C.C.)’ın izni ile onlara galip gelir, demişlerdir.

Bazı tabirciler, rüyada Nuh (A.S.)’u görmek, o sene çokça yağmur yağmasına işarettir. Çünkü Nuh (A.S.) zamanında sular taşmıştır, dediler. Rüyada Nuh (A.S.)’u gören kimsenin bir düşmanın oluşmasına, komşularının onu çekmemesine, yakında onlardan kurtulacağına ve Allah (C.C.)’ın onlardan intikam alacağına işarettir. 

Bazı tabirciler, rüyada Nuh (A.S.)’u görmek, kafirlerin helak olmasına ve Müslümanların da kurtuluşlarına işarettir, dediler. Eğer Nuh (A.S.) kıtlık zamanında görülürse, kurtulacaklarına işarettir.

Rüyayı gören melik (devlet başkanı) ise, tebaası ona isyan eder ve açıkça ona düşmanlık yaparlar. Nuh (A.S.)’u görmek, ismine ve kelimelerin türetilmesine göre ağlamaya ve feryat etmeye işarettir. Nuh (A.S.)’i görmek, ailesiyle düşman olmaya ve onlara galip gelmeye de işarettir. Nuh (A.S.)’u görmek, kıtlık ve fiyatların pahalı olmasına işarettir. Bazen Hz. Nuh’u görmek; üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya, yağmur yağmasına ve çocuklarının kendisine karşı muhalif harekette bulunmalarından dolayı, sıkıntı ve zahmet çekmeye işarettir. Bazen de zanaat, ticaret, ziraat, gemileri tesviye etmeye, denizde yolculuk yapmaya ve cinsleri muhtelif eşya almaya işarettir. 

Rüyada Nuh (A.S.)’u görmek tabiri, insan, hayvan veya kuşların soylarını bilen herkese işarettir. Çünkü Nuh (A.S.), onları Allah (C.C.)’ın izniyle gemiye almıştır. Bazen de O’nu görmek, sorulan soruyu reddetmeye ve ailesi hakkında yaptığı kusurlara pişman olmasına işarettir. Bazen de rüya sahibinin evladından birini dininden veya mezhebinden döner ve o halde ölür.

Rüyada bir kadının Nuh (A.S.)’u görmesi; kocasına alt olmasına, kavmi, kabile ve mahrem akrabaları içinde itaat etmesine işarettir. Kadınlardan birisinin rüyada Lut (A.S.)’u görmesinin tabiri de, böyledir. Ancak bir kadının rüyada Firavun’u görmesi, böyle değildir. Bu halde tabir, o kadının Allah (C.C.)’a itaat ve inkiyat etmesine ve imanını gizli tutmasına işarettir.

Ayrıca bkz: Hızır Aleyhisselam 

Nuh (A.S.)

“Rüyada Nuh (A.S.) Görmek” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir