Rüyada Kadın Görmek

Rüyada kadın görmek; güzel kadın bollukla geçecek seneye, devamlı olmayan mala işarettir. Kadın; zevk ve menfaate, tarla, çiftlik, bağ ve bostana, bütün dünya nimetlerine ve yönetme istidadından dolayı sultana delalettir.

Rüyada eve güzel bir kadın girmesi, sevinç ve ferahlığa; genç bir kadının bir erkeğe yönelmesi, dünyalığının düzelmesine işarettir. Buğday tenli, güzel giyimli genç Arap kadınını görmek, her türlü hayır ve ihsana; şişman kadın bolluk yılına; zayıf kadın kıtlık yılına işaret eder.

Rüyada yaşlı kadın görmek; dünyaya, acze düşmeye, elden giden ve insana ahireti kazandıran dünyalığa işarettir. Yaşlı kadın, bazen ümit kesilen şeyin gerçekleşmesine; bir kadının gördüğü kendinden genç kadın, onu çekemeyen düşmanına işarettir.

Rüyada bir adamın kendi hanımının yanında başka bir adam görmesi, eşinin baht açıklığına, mal ve dünyalığına delalet eder. Kadının kocasına başka bir kadın taktim etmesi, eşiyle arasında bir anlaşmazlık çıkmasına delalettir.

Rüyada kadının erkek elbisesi giydiğini ve bunun kendisine yakıştığını görmesi; halinin güzelliğine, yakışmaması halinde meydana gelecek değişikliğe yorulur. Kadının kendini erkek olmuş görmesi, kocasının huy ve karakterini alarak onunla iyi geçinmesine işaret eder. (Bkz: Erkek)

Rüyada kadının kasti olarak erkek gibi giyinmesi yahut yabancıların giyim ve kuşamlarını taklid etmesi, onların örf ve adetlerini benimsemesine, onların sevdikleri şeylere sevinmesine ve fitneye yorulur. Birden çok kadının kendine doğru yönelmesi, dünyanın o kimseye yönelmesine; kadınların yüz çevirip gerisin geri gitmeleri, dünyanın o adamdan yüz çevirmesine, yoksulluk ve çaresizliğe işarettir.

Rüyada kadınlar topluluğunda yahut meclisinde kendi arzusu ile oturduğunu görmek, miskinliğe delalettir. Rüyada bir kadının kendisine bir şey verdiğini görmek, onun dünya işleriyle meşgul olduğuna işarettir. Ziynetli ve güzel kadın gören zengin olur. Çirkin kadın, fakir düşeceğine işarettir.

Rüyada konuşan kadınlar görmek; dedikodu, kötü haber ve yalanı ifade eder. Hoşa gitmeyecek olay olarak tanımlanır. Güzel ve genç bir kadın ise izleyecek mutluluktur demektir. Dedikodu, entrika, yalan, hoşa gitmeyecek olay ve yalan olarak yorumlanır. Kadın genç ve güzelse, sıkıntılardan sonra iyilik gelecek demektir.

Rüyada kadın görmek, hem hayır hem şerle yorumlanır. Rüyasında güzel bir kadın görmek, rahat ve hayırlı bir yıl geçirmeye işarettir. Kadını bazı yorumcular ambar, mahzen, sandık gibi şeylerle de tabir ederler. Bazen kadın, kabirle de yorumlanır. 

İbn-i Kesir’e göre; rüyada kadın görmek, hapis ve ortağa da delalet eder. Kirmani; kadını yatak, elbise, kuyu, meyveli ağaç, divit ve hokka gibi şeylerle de yorumlamaktadır. Kadına ait rüyalar görülüş şekillerine göre yukarıdaki sembollerle çözülerek yorumlanır. 

Rüyanda evine güzel bir kadının geldiğini gören, sevinç ve mutluluk duyar. Rüyada genç bir kadının kendisine doğru geldiğini görmek, yeni bir imkana ve şansa ulaşacağına delalet eder. Rüyada şişman bir kadın görmek, o yılın bol ve bereketli olacağına delalettir. Zayıf bir kadın rüyada görmek ise, bu rüyanın aksi ile yorumlanır. Yorumda en iyisi zenci ve buğday benizli kadının rüyasıdır. Bu rüyada kadınların tanınmayanı, tanınandan daha hayırlıdır. 

Bir kadının rüyasında başka bir kadını görmesi, rüyası her ne şekilde olursa olsun düşmanla yorumlanır. Bir kadının, rüyasında yaşlı bir kadın görmesi, rüya sahibinin artık çalışamayacağına işarettir. Çünkü yaşlı kadın dünya olarak tabir olunur. Rüyada güzel bir kadının rüya sahibinin evine gelerek, onunla konuşup şakalaştığını görmek, o yılın bereketli olarak geçeceğine; fakirse hal ve vaktinin iyileşeceğine; hasta ise şifa bulacağına; borçlu ise borcunu ödeyeceğine; tüccarsa kazancının artacağına; memur veya işçi ise işlerinin büyüyeceğine delalet eder. 

Rüyada çarşaflı bir kadın görmek, habere işarettir. Rüyada bir kadınla bir eğlence yerinde bulunduğunu ve orada çalgı çalarak eğlendiğini görmek, müjdeli bir haber alacağına; bir çocuğu olacağına, bekarsa evleneceğine delalet eder. 

Rüyada yoldan çıkmış bir kadının elinden tutarak, doğru yola getirmek için ona nasihatte bulunduğunu görmek, Allah (C.C.) rızasını aldığına işarettir. Bir kimsenin rüyasında siyah bir kadın görmesi, hayra yorumlanmaz. Rüyada birtakım kadınları atlara binmiş olarak görmek, birçok işçinin o yere iş yapmak için geleceklerine delildir. 

Rüyada eşinin satıldığını görmek; o kimsenin memuriyetinin veya işinin elinden gitmesine, işlerinin bozulacağına ve perişan bir hale geleceğine, fakat sonra bu durumun düzeleceğine işarettir. 

Rüyada karısını başka bir erkekle birlikte görmek, eşinin talihinin iyi olduğuna, ailesinin mal varlığının çoğalacağına delalet eder. Rüyasında tanımadığı bir kadını görmek, malından bir kısmının elinden çıkacağına ve sonradan tekrar elde edeceğine delalet eder. (Bkz: Sevdiğini Başkasıyla Görmek)

Rüyada eşinin kendisine başka bir kadın tanıttığını görmesi, o kimsenin karısından ayrılacağına veya aralarında bir anlaşmazlık çıkacağına yorumlanır. Rüyasında karısını sırtıyla taşıdığını görmek, kendisinden sakladığı bir sırrı bulunduğuna işarettir. Bazen bu rüya, zengin olmakla da tabir olunur. 

Rüyasında tanımadığı bir kadını öldürdüğünü görmesi, malı durumunun bozulacağına, onunla cinsi bir ilişkide bulunduğunu görmesi ise, iflas edeceğine delalet eder. Rüyasında karısının başka bir erkekle evli olduğunu görmesi, dini inancının zayıfladığına işarettir. 

Cafer-i Sadık’a (R.A.) göre; rüyada kadın görmek, zevk ve menfaatle yorumlanır. Kadın ayrıca arazi, çiftlik, bağ, bahçe, bostan ve bütün yenilecek şeylere de delalet eder. Rüyada bir kadının erkek elbisesi giyip, bir erkek gibi davrandığını görmesi, arkadaşları arasında beğenildiğine işarettir. 

Rüyada giydiği erkek elbisesi kendisine yakışmıyor ve çirkinse, o kadının halinin değiştiğine delalet eder. Rüyada birçok kadın görmek, dünya ile yorumlanır. Rüyada birçok kadının kendisine geldiklerini görmek, büyük bir iş adamı olup, devlet işlerinde söz sahibi olacağına delalet eder. 

Rüyada kadınların kendisine sırt çevirerek uzaklaştıklarını görmek, bu rüyanın aksi ile yorumlanır. Rüyada bir kadınla cemiyetin üyesi olarak onlarla birlikte çalıştığını görmek, o kimsenin tembel ve işe yaramaz biri olduğuna işarettir. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen kadın, güzel olursa hayır ve rahatlıkla temin edilecek bir seneye işarettir. Bazen kadın, ambar, mahzen, sandık içine koyduğu her şeye işarettir. Bazen kadın, kabre işarettir. Bazen de kadın, hapis ve ortağa işarettir. Bazen kadın görmek, yatak ve elbise gibi gizli şeylere muttali olan kadına, meyveli ağaca, üzerine bastığı pabuca, kalem ve mürekkebini bıraktığı divite, oturacak yere ve evine işarettir.

Rüyada evine güzel bir kadının girdiğini gören kimse, sevinç ve ferahlığa erişir. Güzel kadın, devamı olmayan maldır. Rüyada genç bir kadının kendisine yöneldiğini gören kimse, geriledikten sonra devlet ve talihi yine kendisine yönelir. Rüyada görülen ve tanımadığı buğday benizli, genç bir kadının tabirce olan hayırlığını anlatmak mümkün değildir. 

Rüyada şişman kadın görmek; senenin ucuzluk ve bolluk olmasına, zayıf kadın da senenin kıtlık ve pahalılık içinde geçmesine işarettir. Tabirce kadının en iyisi, buğday benizli olan kadındır. Bunların da tanınmayanı, tanınandan daha hayırlıdır. 

Rüyada bir kadının her ne şekilde olursa olsun gördüğü genç kadın, onun düşmanı olan bir kadındır. Bir kadının rüyada yaşlı bir kadın görmesi, o kadının artık çalışmadığına işarettir. Yaşlı kadın dünyadır. Bir kimse rüyada güzel bir kadın görse ve onunla söyleşip gülüşse veya o kadın o kimsenin bulunduğu kendi evinde yanma geldiğini görse, ucuzluk ve bolluk bir seneye; eğer fakirse, mal kazanmasına, hapisten kurtulmasına işarettir. Eğer o kadın mesture ise gizlice bir habere, eğer onunla beraber def vesaire gibi şeyler varsa açık ve herkes tarafından bilinen bir hayra işarettir. 

Rüyada tanınmayan kadın görmek, tanınan ve bilinen kadından tabirce daha hayırlıdır. Bir kimsenin bir kadını Allah (C.C.) için insanlara iyilikle emir ve kötülükten uzaklaştığını görmesi, dinen iyi bir şeye işarettir. 

Bir kimsenin rüyada bir şehirde silahlı birtakım kadınları hayvanlara binmiş bir halde görmesi, o şehre gelecek işçilere işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımının satıldığını görmesi, o kimsenin saltanat ve devletinin gitmesine, işlerinin perişan bir hale gelmesine ve sonra durumunun düzelmesine işarettir. (Bkz: Silah)

Bir kimsenin rüyada kendi hanımıyla beraber başka bir adam görmesi, o kimsenin hanımının baht ve talihli oluşuna, ailesinin zengin, mal ve dünyalıklarının iyi olmasına işarettir. Bir kimsenin rüyada hanımının kendisine başka kadın takdim ettiğini görmesi, o kimsenin hanımından ayrılmasına veya aralarında bir anlaşmazlık çıkmasına işarettir. 

Rüyada hanımını sırtına aldığını gören kimseye bir taraftan bir ayıp isabet eder. Bazı tabirciler de o kimse zengin olur, dediler. Uyanıkken görmediği bir kadını rüyada gören kimsenin, malından bir şey kaybolur. Sonra yine o malı bulur. O kadını öldürdüğünü görse, malının bir kısmı gider. Kadınla cinsî münasebette bulunsa, malının hepsi elinden çıkar. 

Bir kimse rüyada kendi hanımının başkasına verilmiş olduğunu veya onun kendisinden başka bir kimseyle evlendiğini görse, o kimsenin dini gider ve sonucu iyi olur. Kadın, rüyada zevk ve menfaattir. Bazı kere kadın; arazi, çiftlik, bağ, bostan ve diğer yenilecek şeylere işarettir.

Rüyada kadın görmek ne anlama gelir, genellikle iyi sayılamaz. Kadın; dedikodu, entrika tatsız haber, yalan, hoşa gitmeyecek olay olarak tanımlanır. Yalnız güzel ve genç bir kadın görmek, sıkıntıları izleyecek mutluluktur. Sevinçli bir kadın görmek, insanın kısa süre sonra sevineceğini haber verir.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Kadınlık Organı, Kadın Hizmetçi, Hayat Kadını, Ağlayan Kadın, Hamile Kadın, Kadın Öğretmen

Kadın

“Rüyada Kadın Görmek” üzerine 22 yorum

 1. Rüyamda ablamı tanımadığım eniştem var bir de bebek var. Eşime ablam dedi ki “Sizin de olsun çocuğunuz” dedi. Eşim ağladı ben “ Neden ağlıyorsun dedim.”

 2. Rüyamda biri tanıdık olmak üzere siyah iç çamaşırı giymiş 2-3 bayanın etrafımda döndüğünü ve tanıdık bayanın külotunu çıkararak cinsel organıma dokunduğunu ve cinsel organımın yaklaşık 80-90 cm büyüdüğünü gördüm. Bu ne manaya gelir?

 3. Rüyada bir kadının kendi evine arkası dönük olarak girdiğini ve tamamen siyah giyinmiş olarak görmek, ne demek?

 4. Çok güzel ve güzel giyimli bir kadın yanında arkadaşlarıyla birlikteyken beni de yanlarında yemeğe çağırıyorlar, ben de arkalarından gidiyorum. Kadının boyu ve güzelliği çok dikkatimi çekiyor, arkadaşıma da gösteriyorum. Bize yüzünü döndüğünde ise güzelliği karşısında ikimiz birden kendimizi ulu orta yere atıyoruz. Yorum istiyorum 🙂

 5. Merhaba ben rüyamda denizin içinde yeşil elbiseli kadının doğum yaptığını gördüm. Bebeği, aynı gerçek hayatta olduğu gibi kan ile doğdu. Sonra kadının cinsel organı göründü ve ben elbisesini aşağıya doğru çekip kapattım.

 6. Rüyamda karımı dövdüm sonra beraber kalabalık insanlarla lüks yemek yedik, hiç konuşmadık.

  1. Ben abdest aldım, namaz kılmak için yer ararken yeşil bir bahçede tam namaza durduğumda altı veya yedi kapalı bayan önümde namaza durdular. Ben namazı kılmaktan vazgeçtim. Açıklık getirirseniz sevinirim.

 7. Merhabalar, rüyamda eşimin beni bir başka kadınla aldattığını gördüm ve bana onunla 8 yıl birlikte olduğunu söylüyor. “Biz 7 yıllık evliyiz demek ki siz daha önce birbirinizi tanıyorsunuz” diyorum. Eşimle normal hayatta bir sorunum yok, mutluyuz şükür ama bu rüyadan etkilendim. Kadın da evliymiş çocuğu da var küçük. Eşim beni onlara götürüyor, üstelik tanıştırmaya. Kadın süslenmiş eşime ama ev bir karanlık. Ben de çok kıskandım kadını. Kocamla kavga ediyorum “Bana niye bunu yaptın?” diye. Rüyamın yorumunu bekliyorum lütfen.

 8. Rüyamda 2 kadın gördüm ve ikisini de tanıdım. 1 si kocamın benimle ayrıldığında 3 ay onun dostuydu ve ötekisi de kocamın dostunun kız kardeşi. Ben kocamı eskiden büyük ablamın yasadığı evde kapıda karşıladım. O arada eski dostu önüme geçip dudağından öptü ve ben kendimi tutamadım. Onu elime alıp yüzünü yumrukladım. Elimde demir parmaklıkla dövdüm ve onun elinden sigarasını aldım ve boynunda söndürdüm. O bana hiç karşılık vermedi. Bana bunu açıklaya bilir misiniz lütfen (Tabi ki o 3 aydan sonra tekrar bir arada yaşıyoruz kocamla.)

 9. Rüyamda tanıdığım ve de çok iyi bildiğim bir kadın bana yatağıma gelerek buğday tanecikli şeker tadında bir şey yedirdi ve benim o anda cinsel arzularım arttı sonrasında uyandım. Bu neye işarettir? Lütfen açıklığa kavuşturmanızı arz ve niyaz ederim.

 10. Rüyamda bir kaç sene önce tanıdığım bir kız arkadaşımla ilişkiye girdiğimi gördüm. Acaba anlamı nedir? Bahsettiğim kız gerçekte kapalı bir kız.

 11. 15 yaşındayım, sınıfımdan bir kızı rüyamda gördüm. Kız bana yiyecek (kurabiye) uzatıyordu. Ben de alıp yedikten sonra kalıplı bir adam kolumdan tutup beni arkadaşımdan uzaklaştırıyordu.

 12. Ben dün sınıftan bir kız arkadaşımı gördüm rüyamda onunla sevgiliymişiz. Sonra uyandım “Bu ne?” falan dedim. 😀 Bugün de yine sınıftan bir kız arkadaşımı gördüm ve onunla da sevgiliymişiz ama ben gerçek hayatta hiç birini sevmiyorum. Bu ne şimdi? 😀

 13. Kendi evimizdeyiz ailem var evin içinde. Evin giriş kapısı aralıklı, içeriyi izliyor, başörtülü sadece gözleri gözüküyor. Onu içeri bakarken fark ettiğimde kaçarak uzaklaştı. Anlayamadım.

 14. Rüyamda bir tane kadın vardı mavi pantolon giymişti bacakları çok güzeldi ve uzun boyluydu. Yanında sarışın bir tane adam vardı. 2 tane mi ne adam geldi birisi kadının tek bacağını kaldırdı topuğunda haç dövmesi vardı ve bizi İsa kurtaracak diyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir