Rüyada Eşek Görmek

Merkep görmek ve ona binmek baht açıklığı, yüksek dereceye, Kendine ait bir eşeğe bindiğini görmek hayır ve iyilik kapılarının açılmasına, Çok eşek görmek mal ve nimete, Eşekten inip ona tekrar binmek işlerin bir ara durmasına, Eşekten düşmek bir sıkıntı yaşamaya, Eşeğin ölmesi işlerinin bozulmasına, Eşek eti az mala, onu yemek malından üzüntüye düşmeye, Merkep satın almak hayra, Eşeğin bir gözünün kör olması işlerin bozuk gitmesine, iki gözünün kör olması malın gitmesine, Merkebe bindiğini ve onun anırdığını görmek ev halkından birinin kötü ahlak ve işi yüzünden sıkıntıya düşmeye, Merkebin yüksek bir yerden düşmesi vefat etmeye, Dişi merkebe binmek bekar için evlenmeye, Eşek satıcısı, haram ve şüpheli kazanç sahibi birine delalet eder.

Rüyada eşek görmek ve binmek devlet ve izzetin ziyadeliğine, eşek etini yiyen cahil bir adamdan hayır görür. Eşeği kesmek fena bir iş görmeğe, eşekten düşmek ise zenginlikten fakirliğe işarettir.

Anıran eşek, değersiz birinde azar işiteceğine işarettir. Eşeğe binmek yabancı memlekete yolculuk demektir. Eşeği kesmek kötü bir iş yapmaya işarettir.

Anıran bir eşek, değersiz bir kişi tarafından hakarete uğrayacağınız anlamına gelir. Eğer bir eşeğe biniyorsanız, seyahat edip birçok macera yaşayacaksınız.

Dosttan gelecek yardım, iyi niyetli, yardımsever kimsedir.

Rüyada vahşi bir eşeğin kendisine doğru geldiğini gören mal bulur. Vahşi merkebin arkasını dönüp uzaklaştığını görenin elinden mal çıkar. Rüyada vahşi bir merkebe bindiğini gören, büyük günaha girip İslamiyet’ten uzaklaşır. Eğer hayvan ita-at etmezse isleri güçleşir, iki vahşi merkebin birbiriyle kavga ettiklerini görmek, iki kötü adamın birbiriyle kavga edeceklerine işarettir. Evine bir vahşi eşeğin geldiğini görmek, oraya kötü bir kişinin geleceğine işarettir.

Kirmani’ye göre; vahşi merkep cahil ve ahmak bir adama delalet eder. Üstüne binmiş olduğu vahşi merkepten düştüğünü gören, istediği şeye nail olmaz. Gözleri kör vahşi bir merkebe bindiğini gören çok mal edinir yahut iyi bir kimse ile dostluk kurar ve ondan hayır görür. Vahşi merkebin derisi, kemiği ve eti mal ve ganimettir. Sütü ibadete delalet eder. Kendisinden vahşi bir eşeğin kaçtığını gören, kötü bir yola gider.

Bazılarına göre; vahşi eşeğe binmek, haktan batıla dönmektir. Vahşi eşek etini yediğini veya sütünü içtiğini gören, iyi bir adamdan menfaat bulur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada eşek görmek, yolculuk yahut ilme işarettir. Eşek, amelsiz alime yahut Yahudi’ye, yatak, kilim vs. gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir. Rüyada kati ve eşeklere sahip olmak yahut binmek, mal yahut evlat ile ziynetlenmeye işarettir. Dişi eşek, geçime, yardımcıya ve nesli çok kadına işarettir. Eşeğin sesi, ser ve şiddetlere ve bir arizanın meydana gelmesine işarettir. Rüyada görülen eşek gerek tavlı gerek zayıf olsun insanın çalışması ve gayretidir. Eğer eşek büyük olursa yüksekliktir. Güzel olursa, sahibi için güzelliktir. Beyaz olursa sahibi için ziynettir. Zayıf olursa sahibi için fakirlik, tavlı olursa maldır. Siyah olursa, sahibi için sevinçtir. Yeşil olursa, din ve takvadır. Semeriyle beraber eşek, izzet sahibi bir çocuktur. Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamıdır. Eşeğin ölmesi sahibinin ölmesine yahut uzun ömürlü olmasına işarettir. Bazı tabirciler de eşeği telef olan kimsenin mali zayi olur yahut akrabalarından irtibatı kesilir, dükkânı yıkılır, dükkânından çıkarılır, demişlerdir. Bilinmeyen eşek, cahil, çok inat veya inançsız bir kimsedir.

Eğer eşek, camiin üzerinde veya ezan okunan yerde anırsa o kimse inançsız, küfrüne yahut bidat sahibi bid’atina davet eder. Eğer ezan gibi ezan okusa o kimse Müslüman olur, halkı hakka davet eder. Bir kimse rüyada birtakım eşeklerinin var olduğunu görse, kavminin cahil olmasına işarettir.

Rüyada eşeğe bindiğini ve eşeğin de güzel yürüdüğünü gören kimsenin çalışma ve gayreti güzel ve isteğine uygun olmasına işarettir. Rüyada eşek eti yiyen kimse mal ve azamete erişir. Eşeği yüklü olarak eve girdiğini görmek, eşeğin yükünün asli ve kıymeti nispetinde o kimseye hayır ile yönelecek büyüklüğe işarettir. Eşeğinin katıra döndüğünü gören kimsenin geçiminin yolculukla elde edilmesine işarettir. Eşeğinin ata döndüğünü gören kimsenin geçimi devlet tarafından olur. Eşek pisliğini biriktirdiğini gören kimsenin mali fazlalaşır. Bir eşeğe sahip olduğunu yahut onu bağladığını ya da evine soktuğunu gören kimseye Allah’a Teala Hazretleri her hayrı verir ve onu bütün üzüntü, kederden kurtarır. Eşekten düştüğünü gören fakir olur. Binmiş olduğu başka birisinin eşeğinden düştüğünü gören kimse ile arkadaşı yahut arkadaşının adaşı yahut benzeri arasında kopukluk meydana gelir. Rüyada iki gözü kör olmuş bir eşek satın aldığını gören kimsenin yerini bilmediği bir malinin olmasına işarettir. Tabirde eşeğin sesinden kötü görülecek bir şey yoktur. Haddizatında eşek, insanın çalışma, gayret ve nasibidir.

Dişi eşek kişinin hizmetçisi yahut ticaretidir. Eşek sütü içtiğini gören kimse hafif bir hastalık geçirir. Yahut hastalığından iyi olur. Dişi eşeğinin bir erkek yavru doğurduğunu gören kimseye geçim kapıları açılır ve o kimse iyi isme ve şöhrete erişir. Eşek dişi yavru doğursa kötü isimle yad edilip, gözden düşmesine işarettir. Eşeğe iyi binemediğini veya binmekten korktuğunu gören kimse kendisinin olmayan bir şeyle süslenir. Eşek yavrusuna bindiğini gören kimseye çocuğu yahut hanimi tarafından üzüntü isabet eder. Eşeğin telef olması yahut zayıflığı sahibinin fakirliğine işarettir. Rüyada eşekten inmek ve onu satmak fakirliktir. Eşeği yemek için kestiğini gören kimsenin dar geçiminden sonra geniş rızka nail olacağına işarettir. Başka bir şey için kestiğini gören kimsenin geçimi bozuk olur.

Eşeğinin birçok kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızkının genişliğine işarettir. Bir yahut birkaç eşeğinin olduğunu gören kimsenin saadet ve hayrı çok olur.

Vahşi eşek günaha işarettir. Vahşi eşeğe binip arkasından düştüğünü gören kimsenin makamından düştükten sonra günah islemesine işarettir. Vahşi eşeğin evcilleşmiş görülmesi, hayra ehil eşeği, vahşi olarak görmek zarara işarettir.

Eşeğe döndüğünü gören kimseye bir bela erişir. Kendisine itaat eden vahşi eşeğe binmek, günaha işarettir. Eşek, itaat etmeyip kendisini düşürse yahut bas veya ayağı ile tepelediğini görse, o kimseye günah üzüntü ve korku içinde bir şiddet isabet eder. Rüyada evine vahşi bir eşeğin girdiğini gören kimsenin evine dini bozuk birisi girer. Avlamak maksadı ile evine bir yaban eşeğini soktuğunu gören kimsenin evine hayır ve ganimet girer. Vahşi eşeğe bindiğini gören kimse haktan batıla meyleder ve Müslümanların cemaatinden ayrılır. Vahşi eşeği uzaktan gören kimsenin eline geçici bir mal geçer.

Anıran bir eşek, değersiz biri tarafından azarlanacağınız anlamındadır. Eşeğe bindiğinizi gördüyseniz, yabancı bir ülkeye seyahat edeceksiniz.

“Rüyada Eşek Görmek” üzerine 16 yorum

 1. Eşeği bir yokuştan zorla çıkartmak ve kamyona koyup zorla bir ağaca bağlayıp kesilmesini beklemek. Ne demek?

 2. Rüyamda bir yerden geçiyordum. Bir adam ve eşekler vardı. Onlar bahçe gibi bir yerin oradaydı. Aramızda mesafe var. Adam eşeğin birisini kafasından kesti ve çitin üzerine koydu.  Ben o kesik kafayı resmen gördüm. Daha sonra ellerimle bana göre eşeğin boğazından bir şey fışkırdı ama eşeğin kafasını göremedim. Uzun süre önce sarı sonra beyaza dönen yapışkan bir sıvı bunu elimle ve parmağımla etrafa fışkırmasın diye durdurmaya uğraştım. Daha sonra ellerimi yıkamak istedim. Sabun istedim ama sabun veremediler. Yokmuş. Ellerim yapış yapış kaldı. Zannedersem ellerim kurudu. Nedir yorumunuz?

 3. Ben rüyamda yaylamızın yolundan eve doğru dönüş yapıyordum yürüyerek. Arkama bir döndüm ki gri eşek üzerime doğru geliyor. Ben arkamı dönerek “Sakın üzerime doğru yürüme” diyorum. Sonra önüme bir dönüyorum ki bir tane beyaz eşek daha o da bana doğru geliyor. İlk önce arkamdakini daha sonra önümdeki eşeği uçurumdan aşağı atıyorum. Ben koşa koşa ilerlerken onlar aşağıdan bana bakıp izliyorlar beni. Ben de “Sakın arkamdan gelmeyin” diyorum. [Eşekler semersizdi] daha sonra uyanıyorum.

 4. Rüyamda bir evde eniştem kendi ölen babasının hayrında eşek kesmiş. Eşek etini herkes yedi, ben yemedim. Eşek kesilmiş etini pişirdiler, millete yedirdiler. Eşeğin eti yenirken bir bacağı yok, bazıları pişmiş, bazıları çiğ yedi. Yenen kemiklerin üzerinde ilginç sembol, resim, acayip yazılar ve şekiller vardı. Ben hiç yemedim hatta milleti kemikleri göstererek bunun eşek eti olduğunu söylemeye çalıştım ama dinlemediler yemeye devam ettiler. Babam enişteme çok kızdı, kavga etti eşek eti kesilir mi hayırda diye. Eniştem “Kesmesem yazık olacaktı” dedi. O arada annem ve ben eşeğe benzeyen bir mahluku zorla yatırdık. Ben ağzını ve boynunu tutmaya çalışırken elimi ısırdı. Eşek olduğunu sanıyorduk sonradan köpek gibi ya da sıpa gibi bir şeye dönüştü, zar zor tuttuk. Hayvanı tutarken kustu. Biz cebelleşirken eniştem bekliyordu o hayvanın boğazını kesti ama gelişi güzel tam boynundan değil ön ayaklarına yakın yerden. Hayvandan çok kan aktı. Canım çok sıkkındı. Oradan kadınlı erkekli bir düğün alayı geçti. Kadın, erkek, çocuk oynuyordu. Birileri kesip eşek eti yemekli hayrı birileri gelin aldı, birileri cenaze gömdü. Yorumunuzu bekliyorum. Böyle bir farklı rüya gördüm. Dişlerim sallandı ve çıktı daha önceleri. Her diş rüyasında aile büyüklerimden birilerini kaybediyorum. Bu tip rüyaları önemsiyorum ve inanıyorum. Teşekkür ilginize.

 5. Rüyamda babamla kardeşim bir eşek kesiyorlar. Ben de onlara “Bu eşeği niçin kesiyorsunuz?” diyorum. Daha doğrusu erkek kardeşim eşeği kesiyor fakat eşek bir türlü can veremiyor bir sağa, bir sola debeleniyor. Ben bu duruma çok üzülüyorum. Babama soruyorum “Neden kesiyorsunuz?” diye. O da “Kurban ediyoruz oğlum, sizin canınıza bir şey gelmesin” diye bir şeyler söylüyor. Eşek en sonunda can çekişerek ölüyor. Ben babamın ağlamsına dayanamayarak ona sarılıyorum ve uyanıyorum.

 6. Rüyamda babamdan çok büyük bir tarla kalmış. İki kişi traktörle tarla sürüyor. Tarlanın yanında bir eşeğin derisi yüzüldü. Eşeğin derisini ayrı, eşeğin soyulmuş halini yani et halini ayrı gördüm.

 7. Eşek beni kovalıyor, ağzı kan dolu sanki ısırmak için. Ya bide ben fazla rüya görmem seneden seneye aslında. Bu beni baya bir etkiledi. Cevabınızı bekliyorum lütfen.

 8. Rüyamda eşeği tabuta koymuşlar. Ben yolda cenaze var diye koştum omuzlamaya, musallaya yatırdık. Baktım kıpırdıyor, ölmemiş. İnsan olmadığını eşek olduğunu fark ettim. Cenaze namazı kılacaklardı, ben kılmadan tabutu koyar koymaz çektim gittim. Sonra uyandım zaten. Mail atarsanız sevinirim.

 9. Rüyamda büyük bir eşeğin boynuna bir balta sapladığımı ve eşeğin bağırdığını gördüm.

 10. Selamünaleyküm.

  Hayvancığız koşmadan ya da bir şey parçalamak istemiş testisi yırtılmış bende yere yatırıp testisini temizledim ve dinmeye başlarken bağırmaya başladı. Lütfen yorumlarsanız sevinirim.

 11. Eşim rüyasında ölü birinin tabutta götürüldüğünü ve bu kişinin de eşeğinin öldüğünü onun da üstü açık bir tabutta götürüldüğünü görmüş. Anlamını bulamadım, merak ettim doğrusu.

 12. Rüyamda bir yerdeyim hatırlamıyorum. Çıkışta beni al diye arkadaşımı arıyorum. Çıkışta bir bakıyorum arkadaşım yok daha sonra eşeğe binmiş bir arabanın üstünden atlayarak eşeği üstüme doğru sürüyor. Ben kendimi sakınıyorum, o üstümden atlıyor. Ben kaçıyorum o üstümden atlıyor ama bana çarpamıyor. Ben eğiliyorum çünkü ancak bu kargaşaya rağmen sakinim. Gerisini hatırlamıyorum. Yorumlarınız için teşekkür ederim.

 13. Rüyamda teyzemin oğlu ailem ile birlikte beyaz bir arabada geziyoruz. Yolda eşekler görüyoruz. Araba ile giderken arabanın önüne bir taş çıkıyor manevra yapınca eşeklerin üzerine gider gibi oluyoruz. Eşekler bize saldırıyor ama kaçıyoruz. Rüyamı yorumlayabilir misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir