Rüyada Katır Görmek

Rüyada katır görmek, inatçı kimseye, kısır erkek veya kadına, zina mahsülü çocuğa yahut yolculuğa; katıra binip kıble yönüne doğru gitmek haccetmeye; diğer yönlere doğru gitmek debdebeli yolculuğa işaret eder.

Rüyada katıra binmek, uzun ömre yahut doğurmayan bir kadınla evlenmeye; eyerli dişi katır güzel ve edebiyat ehli bir kadına; katır sütü içmek üzüntü ve kedere; uysal bir katıra binmek hayır ve iyiliğe; katırcı görmek, önder bir kimseye yahut hayvan ıslahı ile meşgul olan kimseye delalet eder.

Rüyada katıra binmek nedir, çok zahmetli bir işten başarıyla çıkmaya işarettir. katır satın almak aile yaşamınızda bazı sıkıntılara yorumlanır. katırdan düşmek, işlerinizde para kaybedeceğinize işarettir. katırdan çifte yemek, ihanete uğramak demektir. Dar kafalı, iyi niyetli, zengin, çalışkan ahbaptır. Bundan iyilik görür.

Rüyada katır görmek, bir erkeğin yolculuğa çıkması ile tabir olunur. Rüyada katıra binmiş olduğunu gören, çok yaşar, muradına erer. Kendisini rüyasında bir katırın çektiğini gören keder ve sıkıntıya düşer. 

İsmail El-Es’as’a göre; rüyasında katırın anırdığını görmek, görenin malı artar ve kadın yüzünden muradına erer. Bir katır öldürdüğünü gören, ummadığı bir yerden para bulur. Bir katırın öldüğünü veya kaybolduğunu görmek, asil bir adamdan ayrılacağına delalet eder. Katırın eti ve derisi mal ve nimet, sütü, korku ve endişedir. Kimin malı olduğu bilinmeyen bir katıra bindiğini gören, uzun bir yola gider. Bir rivayete göre, uzun ömürlü olur. Bir katıra binip acele gittiğini gören, hemen gurbete çıkar. 

Rüyada katırdan indiğini veya düştüğünü veya katırın kendisini çiğnediğini görmek, at gibi tabir olunur.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyada toplu halde katıra binmek, uzun ömre, bir rivayete göre, ahlaksız bir adamla düşmanlığa ve kavgaya delalet eder.

Cabir’ül-Magribi’ye göre; rüyada dişi katır görmek, eşe delalet eder. Dişi katırının öldüğünü veya kaybolduğunu gören eşinden ayrılır. Kirmani’ye göre; beraberinde yolculuk için gerekli eşya ile birlikte katıra binmiş olduğunu gören, yolculuğa çıkar. Bir rivayete göre de, çok yaşar. Katırların renkleri at ve beygirlerin rengi gibi yorumlanır.

Bkz: Eyer, Eşek, Merkep

Gerek dişi ve gerek erkek katır görmek yedi şekilde tabir olunur: Yolculuk, kısır kadın, uzun ömür, zafere ulaşmak, güzellik, ilim, ahmak adam. Bir başka rivayete göre de: Rüyada katır, yolculuğa işarettir. Bir kimse rüyada bir katıra binip kıble tarafına yöneldiğini görse, hacca gider. Eğer başka bir tarafa yönelmiş ise, şan ve şerefle uzak yolculuğa çıkar. 

Rüyada katıra binmek, uzun ömre ve doğurmaz bir kadınla evlenmeye işarettir. Rüyada katıra ters binmek, haram bir kadına işarettir. Seferde ise yolculuğu sona erer ve üzüntüye düşer. Katır, kısır kadınla tabir edilir. Bir kimse rüyada, kullanılması güç ve bağlanmaları zor birtakım katırlar görse, kendinden aşağı kimseler tarafından ona yapılacak hileye ve hastalığa işarettir. Bir katıra bindiğini görse, bir insanla düşmanlık ve münazara yapar.

Katır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir