Rüyada Sakal Görmek

Rüyada sakal görmek, erkek için zenginlik ve şerefe; kadın için -hamile ise- erkek çocuğa, çocuğu yoksa hiç olmayacağına; çocuğu var ise, bu çocuğun kavmin yöneticisi olmasına işarettir. Dul ise evlenmesine yahut kocasından mirasa ermeye işaret eder.

Bkz: Ak Sakallı Dede, Sakalını Sıvazlamak

Rüyada sakalın haddinden fazla uzun olduğunu görmek; gam ve kedere, borç ve nedamete, tedbirsizliğe, kıt akıllılığa ve ahmaklığa delalet eder.

Rüyada sakalından aşağı doğru çekilmesi, pişmanlığa ve musibete yahut ömrünün sonuna gelmiş olmaya yorulur.

Rüyada birinin sakalından tutup çekmek, malına varis olmaya; sakalın bir kısmının koparılarak yerinin boş kalması, noksanlığa; sakalı olanın sakalını kestiğini görmesi, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada sakalını tıraş etmek, hastalıktan borçtan ve üzüntüden kurtulmaya yahut çirkin bir iş yapmaya; sakalını dişlemek, hamakat ve akılsızlığa; sakalı taramak ve güzel koku sürmek, hayra ermeye işarettir.

Rüyada birinin sakalını taramak, o kimseden hayır görmeye delalettir. Kızıl sakal -beyazla karışık olursa- fitneye yahut sakal diplerinin kızarmasına işarettir. Bamteli (sakalın dudağa bitişik olan kalın telleri), evin hanımı yahut hizmetçi kadına, yardımcıya; bir şey için harekete geçmeye işarettir.

Rüyada sakalın ağarması, uzun ömre ve sünnete uymaya; sakalı boyamak yahut kına yakmak, yoksulluğunu yahut amelini gizlemeye, boya ve kına tutmaz ise, gizlemek istediği şeyin açığa çıkmasına işarettir.

Rüyada sakalı güzel koku yahut uygun bir şeyle yağlamak, akmaz ise zinete; akarsa gam ve kedere işarettir. Saç ve sakalı ıslatıp sularını akıtmak, başkalarının sırrına, onların da kendi sırrına muttali olmasına delalettir. Sakalın altını yahut ensesini tıraş ettiğini görmek, borç ödemeye işarettir. 

Rüyada Sakal Görmek Ne Demek?

Çevrenizdekilerin saygısını kazanacak işler yapacaksınız demektir. Rüyada sakalınızı kestiğinizi görmek, tüm sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacaksınız demektir. 

Rüyada sakal uzatmak, maddi sorunlarınız olacak demektir. Rüya sahibi kadın ise yanlış bir evlilik kararı alma ihtimali var. Dikkatli olmakta yarar var. Sakalsız biri için sıkıntı ve derttir. Sakallı kimse için ise sakal güzelse kişinin sağlığının çok yerinde olduğunu gösterir.

Rüyada sakalının çok uzadığını görmek; keder, sıkıntı, borç ve pişmanlık ile yorumlanır. Sakalından aşağıya doğru çekildiğini gören kimsenin eceli yaklaşmış ve ömrü tamamlanmıştır. Sakalının bir kısmı koparılıp yerinin boş kaldığını görmek, hayra yorumlanmaz. 

Rüyada sakalının kesilmiş olduğunu görmek, din hususunda ihmalde bulunduğuna delalet eder. Sakalının tıraş edildiğini görmek üç şekilde yorumlanır: Eğer borçlu ise borcunu öder, hasta ise iyileşir, bir sıkıntısı varsa geçer. 

Rüyada birinin sakalından tuttuğunu görmek, acı duyulmazsa, rüyayı gören ömür boyu sakalını tutan adamın emrinde çalışır. Bazılarına göre, bu rüya hayra yorumlanmaz. Sakalını dişleriyle çiğnediğini görmek, akılsızlığa; sakalını dişleriyle ısırmayarak ağzına sokan kimsenin pişmanlık ve şükür etmeye ihtiyacı olduğuna işarettir.

Rüyada sakalının döküldüğünü görmek, ani bir şekilde öleceğine; sakalına güzel kokular sürdüğünü görmek, işlerini düşünerek yaptığına; başka birinin sakalını tarayıp süslediğini görmek, ondan bir hayır geleceğine delalet eder. (Bkz. Saç Dökülmesi)

Rüyada kendisinin sakalını tarayıp güzelleştirdiğini görmek, işlerinde doğruluğuna delalet eder. Hac zamanında sakalını tıraş etmek, yukarıda belirtildiği şekilde yorumlanır. 

Bir kadının kendisini rüyada sakallı görmesi, yedi şekilde tabir olunur: Hamile ise bir erkek evladı olur, hamile değilse hiç çocuğu olmaz, çocuğu varsa başkan olur, dul ise evlenir, evli ise dul kalır, keder ve ahlaksızlık manasına gelir. 

Rüyada bir gencin sakalının ağardığını görmesi, gaipten birisinin geleceğine işarettir. Sakalındaki beyaz kılları kopardığını görmek, başkalarına hayrı dokunacağına delalet eder. 

Rüyada saç ve sakalın ağarması, uzun ömre işarettir. Sakalını boyadığını görmek, ayıplarını halktan sakladığına; sakalına çamur ve benzeri bir şeyle boyamak istediğini görmek, halktan saklamaya çalıştığı şeylerin açıklanacağına delalet eder. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen sakal, erkek için zenginlik ve şereftir. Rüyada sakalının uzadığını ve karnına ulaştığını gören kimse, mal ve şöhret kazanır ve bunu kazanırken sakalından bulunan miktarca zahmet çeker. 

Rüyada sakalını şekilli, kıyafetine uygun ve yakışıklı bir şekilde uzadığını gören kimse, şeref, şöhret, güzellik, mal, devlet ve güzel bir geçime nail olur. Sakalının yanlarının uzadığını ve ortasının uzamadığını görse, o kimsenin başkası için hazırlayacağı bir mal elde eder. Sakalının miktarından fazla uzadığını görse, o kimsenin borcuna, üzüntü ve kederine işarettir. 

Rüyada sakalının uzadığını hatta yere düştüğünü görse, sakal sahibinin ölmesine işarettir. Bazı tabirciler, rüyada sakalının uzadığını ve çok kıllı olduğunu gören kimsenin, ömrü ve malı artar, dediler. Eğer sakalı göbeğine kavuşsa, o kimsenin Allah (C.C.)’a itaat ve inkiyat etmediğine işarettir. Eğer sakalı bir tutamdan fazla olarak görülen o kimsenin riyakar bir adam olduğuna işarettir. 

Rüyada sakalının kıllarının fazlaca siyah olduğunu gören kimse, zengin olur. Eğer sakalı siyah olduğu halde rengini koyu yeşil görürse, o kimse miktarı ve sayılması mümkün olmayan bir mülke sahip, ancak kendisi isyankâr ve zalim olur. 

Rüyada sakalının sarıya yakın olduğunu gören kimse, fakirlik ve hastalığa düşer. Rüyada eliyle bir adamın sakalını tutmuş ve onu çektiğini gören kimse, o adamın malına varis olur. Buluğ çağına gelmeyen bir çocuk sakallı olduğunu görse, o çocuk buluğ çağına ermeden ölür. Eğer kendi sakalını noksan ve hafif, ancak yakışıksız olmadığını gören kimse, üzerinde borç varsa öder. Eğer işleri güçse, kolaylaşır. Eğer üzüntü ve kederli ise üzüntüsü gider. 

Rüyada sakalının çok az ve yakışıksız olduğunu görse, o kimsenin şerefi gider ve halkın yanında hor, hakir olur. Kendi sakalının yarısının gittiğini görse, o kimsenin izzet ve şerefinin bazısı veya malının yarısı gider. 

Rüyada sakalının yarısını tıraş edilmiş olduğunu gören kimse, fakir olur ve şöhretinden düşer. Bir kimsenin sakalını rüyada tanımadığı genç birisi tıraş etse, o kimsenin şöhret ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya adaşı yahut onun benzerinin eliyle yok edilir. Eğer sakalını tıraş eden kimse ihtiyarsa o kimsenin şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider. 

Rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini gören bir kimse, o adamın mirasını yer. Eğer onun sakalından bir şey alıp yediğini görse, o şeyin miktarınca o adama varis olur. 

Rüyada sakalının beyaz olduğunu gören kimse, şeref ve büyük şöhrete erişir. Bir kimsenin sakalının ağardığını ve henüz bazısında siyahlık da bulunduğunu görmesi, o kimsenin metanet ve vakarına işarettir.

Rüyada sakalının siyahlığından hiçbir eser kalmadığını gören kimse, fakir olur. Şöhret ve mevkisi elinde gider. Bir kimsenin rüyada hanımının sakallı olduğunu görmesi, o kimsenin malının veya oğlunun malının fazlalığına ve hanımının hastalığına işarettir. Bazı tabirciler, rüyada hanımda sakal görülmesi, o kadının erkek çocuk doğurmasına, eğer o kadının erkek çocuğu varsa, o çocuğun ailesinin iyilerinden olacağını bildirir, dediler. 

Kocası olan bir kadının rüyada sakallı olduğunu görse, o kadının kocasının kaybolmasına; dul ise, onun haline uygun işgüzar bir adamla evlenmesine; bu rüyayı hamile bir kadın görse, erkek bir çocuk doğurmasına; eğer bir dava ve düşmanlığı varsa galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi iş görmesine işarettir. 

Bir kimsenin rüyada sakalını yolduğunu görmesi, o kimsenin yanında bulunan malının zayi olacağına işarettir. Rüyada sakalını ve saçını birden tıraş ettiğini gören kimse hastaysa, şifa bulur. Eğer borçlu ise, borcunu öder. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederi gider. 

Rüyada sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiçbir şey eksilmediğini gören, şöhret ve devlete sahibi bir kimseden mal elde eder. Bir kimse rüyada sakalından biraz kısalttığını görse, o kimsenin o sakalından kestiği miktarca malı gider. Sakal heybettir. Bazen sakal, adamın dükkanına, geçim yollarına, elbisesine, üzerine lazım gelen tazminata, kazanç ve faydasına işarettir. 

Bir kimse rüyada sakalını ağzı ile kesip kısalttığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi uzar. Sakal kendisiyle yemin edilir bir şeydir. Sakal doğruluk, yalan cimrilik ve cömertliğe işarettir. Bir kimse rüyada sakalında beyaz kıl görse, bu rüya o kimsenin kazandığı günahı sebebiyle onu korkutmaya ve uyarmaya işarettir. Bazen sakalın beyazlığı hastalığa yahut acizliğe işarettir. Uyanıkken sakalı beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalının siyahlaştığını görmesi, sevinç, kuvvet ve sertçe hareket edişine işarettir. 

Rüyada sakalını adetin hilafına olarak uzadığını görmek, rüyayı gören kimsenin oyunla meşgul olmasına veya layık olmayan yere malını sarf etmesine işarettir. Sakal günahkar kimse için tövbe; sapıklar için hidayettir. 

Rüyada bir kadından sakal çıkması, o kadının erkekleşmesine veya utanmazlığına ve sakınılması gereken şeyi yapmasına işarettir. Sakal küçük çocuk için uzun ömürdür.

Rüyada sakal görmek nedir; mal, para ve itibarın artmasına işarettir. Rüyada sakalının çok uzadığını görmek, borçlanmaya, yanlış bir davranış sonucunda üzülmeye; sakalının kesildiğini görmek, sıkıntılardan kurtulmaya; bir kadının kendini sakallı görmesi, çocuğunun olmayacağına işarettir.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Bıyık, Ak Saçlı, Saç Tıraşı Olmak

Sakal

“Rüyada Sakal Görmek” üzerine 12 yorum

  1. Rüyamda eski sevgilimle buluştum. Buluştuğumda kanser olduğunu ve sebebi ben olduğumu söyledi. Sakalları çıkmıştı. Tüm rüya boyunca sarıldık ve pişman olmadığımızı söyledik. Bunun yorumu ve manası nedir? Bilen birisi yardımcı olursa sevinirim.

  2. Sakalım yok, sadece bıyığım var. Rüyamda sakalımın olduğunu görüyorum ve hem sakalım hem de saçım tamamen ak idi. Berberimle sohbet ederken çok iyi olduğunu söylüyordu. Hayırla yorumlar mısınız?

  3. Rüyamda 3 köpekle karşılaştım, birinciyle çok uğraştım ama sonunda öldürdüm. İkinciyi sadece boğazından tuttum ve öldü. Üçüncüyse kayboldu. Sonra eski eşimi gördüm, sakalları vardı, kır bir şekilde, saçları karmakarışık ve dağınıktı. Aynı binada yaşıyormuşuz ve ben dışarı çıkarken görmemesi için çaba sarf ediyorum. Abisiyle karşılaşıyoruz ve canımı sıkıyor. Yorumunuz için teşekkürler…

  4. Çenedeki sakalların kısa yanaktaki kılların çok çok daha fazla uzadığını görmek  ne demektir?

  5. Benim sakallarım sarı, rüyamda gözle görülecek şekilde simsiyah oluyor ve uzuyor. Bunun manası, anlamı nedir?

  6. Ben bir kızım ve rüyamda yüzümde sakal çıktığını gördüm ama çok uzun değil, kısaydı. Sonra onları kestim. Bu ne demek?

  7. Rüyamda sakalım uzadığını gördüm ve en çok bıyık bölümü de vardı. Bunun yorumu tam olarak ne acaba?

  8. Rüyamda doğum günümde sevgilimden gelen bir hediye kutusunun içinde bir kese ve içinde sakal olduğunu gördüm.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir