Rüyada Çalar Saat Görmek

Rüyada rakkaslı veya rakkassız bir çalar saat görmek, artık çalışma hayatınızda yorgunluk ve bitkinlik duyduğunuzdan dolayı, işlerinizi başka birisine devretmeyi düşündüğünüze delalet eder. 

Saatin çalış adedine göre bu rüya yorumlanırsa şöyle bir ifade meydana çıkmaktadır: Saatin biri vurması uyarı; ikiyi vurması, yeni bir işe teşebbüs; üçü vurması, yeni bir işe başlama; dördü vurması sermaye artırımı; beşi vurması, yeni ticari sahalar araştırma; altıyı vurması, ticari ortaklıklar; yediyi vurması, yeni personel ihtiyaci; sekizi vurması, işi fabrikasyona dökmek; dokuzu vurması, vergi ve kazanç bilançosu; onu vurması, yeni teşebbüsler; on biri vurması, yorgunluk; on ikiyi vurması, işi varislere devretmeye delalet eder.

Çalar Saat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir