Rüyada Havz-ı Kevser Görmek

Bir kimsenin rüyasında kıyametin koptuğunu ve insanların Havz-ı Kevser’in etrafında toplanmış ondan içtiklerini görmesi, insanlar arasında adaletli bir hükümetin başa geçeceğine delalet eder.

Havz-ı Kevser’den Su İçtiğini Görmek

Seyyid Süleyman: Kıyamet gününde, halkın kevser havuzunun başına toplanarak kevser şarabı istediklerini görmek, adaletli bir devletin başa geçeceğine delalet eder. Havuzdan kevser şarabı içen, Müslüman olarak bu hayattan göç eder.

Rüyada halkın bu havuzun başında su istedikleri halde alamadıklarını görmek, onların adaletten yoksunluklarına işaret eder. Kevser şarabı istediği halde verilmediğini gören inançsız, dinden uzak ve Hz. Peygamberin ashabına düşman kimseye işaret eder.

Rüyada kevser havuzunun kenarında üzerinde ismi yazılı bir kaseden içtiğini gören, büyük bir âlime dost olup ondan dünyada ve ahirette çıkar görür. Kevser şarabından defalarca içtiği halde havuzun suyunun bulanık ve acı olduğunu gören, münafık ve inançsız olur. 

Kevser şarabını Hadis-i Şerifte beyan olduğu gibi görüp içen, ahirette kevser şarabından içen din büyükleri içinde yer alacağına delalet eder.

Cafer-i Sadık kevser havuzunu şunlarla yorumluyor: Halka faydası olan bir zat, zengin bir şahıs, mal toplamak ve halka faydalı âlim. Kevser havuzunu tamir eden bir iyilik yapar. Yıkıldığını görmek ise bunun tam tersidir.

Ayrıca bkz: Kevser Havuzu

Havz-ı Kevser

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir