Rüyada Peygamberler Görmek

Bkz: Adem Peygamber, Peygamberimizin Hanımları

İbn-i Sirin’e göre: Büyük peygamberleri rüyada görmek, izzet ve şerefe; nebileri görmek, zafere ve din kuvvetine delalet eder.

Kirmani’ye göre; bir nebiyi ferah ve sevinç içinde olarak görmek, zafere işarettir. Bir peygamberi gazaplı, yüzü asık, kaşları çatık bir halde görmek, sonunda ferah ve sevince dönüşmesi beklenen şiddet ve illete işarettir.

Rüyada bir nebiden bir şey aldığını veya bir söz işittiğini görmek, o peygamberin ilminden faydalanmaya ve sevinmeye delalet eder.

Cafer-i Sadık’a göre; Adem (A.S.)’i rüyasında gören, eğer hak etmiş ise büyük bir mertebeye erişir. Eğer müstahak değilse, tövbe etmelidir. Adem (A.S.) ile konuştuğunu gören, ilim ve marifet sahibi olur. Adem (A.S.)’e itaat etmediğini görmek, isyan ve kötülük İşarettir. Adem (A.S.)’i kestiğini gören, anne ve babasına veya öğretmenine asi olur.

Rüyada Şit (A.S.)’i görmek, rüyayı gören bolluk içinde yaşar, malı ve çocukları çok olur. Bu peygamberi rüyada görmek, büyük bir işe girmeden önce vasiyetini yapması gerektiğine işarettir.

Rüyada İdris (A.S.)’i görenin her işi yolunda gider. İdris (A.S.)’in görülmesi, ibadete delalet eder. 

Rüyada Nuh (A.S.)’u görmek, ömrün uzun olmasına ve bu sırada düşmandan zarar ve bozgunluk görülmeye ve sonunda muradının olacağına işarettir. Nuh (A.S.)’u rüyasında gören kimsenin komşuları ve düşmanları kendisini kıskanırlar. Ayrıca, Hz. Allah (C.C.) onu düşmanların şerrinden saklar.

Rüyada Hud (A.S.)’u görmek, rüyayı görenin kendisine düşmanları saldırır ve onlara üstün gelir.

Rüyada Lut (A.S.)’u görmek, rüyayı gören bir yerden başka bir yere gider, işleri kolaylaşır ve sonu hayırlı olur. Bir başka rivayete göre de, ahlaksız bir kadınla evlenerek ondan hayır görmez. Salih (A.S.)’i gören, aziz ve itibarlı olur.

Rüyada İbrahim (A.S.)’i görmek, hacca gitmeye ve bir rivayete göre hükümetten bir kötülüğe uğramaya, anne ve babasına karşı geleceğine işarettir. Başka bir rivayete göre de, dünyada büyük bir mutluluğa ve hayra kavuşacağına yorumlanır.

Rüyada İsmail (A.S.)’i görmek, rüyayı görenin kadri artar ve istekleri yerine gelir. Bir rivayete göre, sadık bir insanla arkadaş olup ondan bir vaat alıp, o vaadi yerine getireceğine delalet eder.

Rüyada İshak (A.S.)’ı görmek, daima dünya ve ahirette saadetle yorumlanır.

Rüyada Yakup (A.S.)’u görmek, rüyayı görene çocukları tarafından keder verecek bir durum meydana gelse bile, sonradan sevinir ve mutlu olur. Kaybolmuş bir kimsesi varsa, selametle döner.

Rüyada Yusuf (A.S.)’u görmek, gören kişi akrabası tarafından iftiraya uğrayıp, sonunda büyük bir mala ulaşmaya, muradının olmasına işarettir. Bir rivayete göre de bir kadın yüzünden kederlenip, nihayet hayra ve ihsana ulaşmaya delalet eder.

Rüyada Şuayp (A.S.)’ı görmek, rüyayı göreni önce halk istemez, fakat sonra o düşmanlarına karşı üstünlük kurar.

Rüyada Eyüp (A.S.)’ü görmek, önce düşmanlarına yenilip, sonra onlara üstün gelmeye ve düşmanlarını yok etmeyi başarmaya; yolculukta ise, selametle dönüşe işarettir.

Rüyada Harun (A.S.)’u görmek, öncelikle büyük bir kişinin vekili olup, o sırada bela ve düşmanlığa uğramaya, sonunda hayra ulaşmaya delalet eder.

Rüyada Elyesa (A.S.)’yı görmek, güç işlerinin kolaylaşacağına delildir.

Rüyada Davut (A.S.)’u görmek, rüyayı görenin eşi tarafından sıkıntısı ve üzüntüsü olur. Bir rivayete göre, evinde söz sahibi olur. Fakat bir kadın yüzünden zarar görür.

Rüyada Süleyman (A.S.)’ı görmek, rüyanın görenin mertebesi çok yüksek olur. Malı ve mülkü artar. Bir yolculuğa çıkar ve selametle geri döner.

Rüyada Zekeriya (A.S.)’yı görmek, rüyayı gören kimseye Cenab-ı Hak (C.C.) hayırlı işler yapmayı nasip eyler. 

Rüyada Yahya (A.S.)’yı görmek, rüyayı gören dünya nimetlerinden el etek çeker. Ahiret işleri ile uğraşır. Uzun bir ömür sürer ve selamet bulur. 

Rüyada Hızır (A.S.)’ı görmek, rüyasında görenin ömrü uzun olur. Uzun bir yolculuğa çıkar ve Allah (C.C.) onun yardımcısı olur. 

Rüyada İlyas (A.S.)’ı görmek, rüyayı görenin zor işleri kolaylaşır. Duası kabul olur. 

Rüyada Yunus (A.S.)’u görmek; şiddetten sonra feraha, kederden sonra sevince, karanlıktan sonra aydınlığa, sıkıntıdan sonra genişliğe ulaşmaya delalet eder.

Rüyada Lokman (A.S.)’ı görmek, ilim ve bilgi sahibi olacağına işarettir.

Rüyada Zülkarneyn (A.S.)’i görmek, büyük bir insana gidip ondan bir istekte bulunmaya ve ricasının kabul edileceğine delalet eder. Gerek ölü ve gerek sağ olduğu halde enbiyadan birini ziyaret ettiğini rüyada görmek, üç şekilde yorumlanır:

Rüya sahibi eğer ibadetinde devamlı ise, Cenab-ı Hak ona mağfiret eder, hayır ve berekete ulaşır, cennetle müjdelenir. Bir peygamberin mezarını kazdığını gören, onun sünnetini kabul etmiş olur. Eğer mezarda kemik bulursa, muradına erer.

Rüyada enbiyadan birinin kendisine şeriata aykırı bir emir verdiğini görmek, onun şeriattan ayrıldığına dair bir uyarıdır. Nebilerden birisinin vücudunda bir yerinin eksik olduğunu görmek, rüya sahibinin dininde noksanlığına delalet eder. Nebilerden birini çirkin ve iyi olmayan bir şekilde görmek, günah işlediğinize işarettir.

Peygamberleri veya onlardan birisini rüyada görmek, on şekilde yorumlanır: Rahmet, nimet, izzet, yüksek mevki, devlet, zafer, saadet, başkanlık, İslam’da kuvvet, dünya ve ahirette hayır ve rahat.

Rüyada nebilerden biriyle kavga ettiğini görmek, rüyayı gören dininde bir suç veya bir günah işler. Bir peygamberi öldürdüğünü görmek, dinindeki eksikliği ve bu yüzden lanetlendiğine işarettir. Rüyada nebilere mahsus bir elbise içinde bulunduğunu görmek, din ve dünyada iyiliğe; kendisinin nebi olduğunu görmek, şehit olarak öleceğine ve büyük bir sevaba nail olacağına; nebiler gibi ibadet ettiğini ve onlar gibi yaşadığını görmek, dininin kuvvetine delalet eder.

Peygamberler

“Rüyada Peygamberler Görmek” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir