Rüyada Nebiler Görmek

İbn-i Sirin’e göre: Büyük peygamberleri rüyada görmek, izzet ve şerefe; nebileri görmek, zafere ve din kuvvetine delalet eder. 

Bkz: Peygamber

Kirmani’ye göre; bir nebiyi ferah ve sevinç içinde görmek, zafere işarettir. Bir peygamberi gazaplı, yüzü asık, kaşları çatak bir halde görmek, sonunda ferah ve sevince dönüşmesi beklenen şiddet ve illete, bir nebiden bir şey aldığını veya bir söz işittiğini görmek, o peygamberin ilminden faydalanmak ve sevinmeye delalet eder. 

Cafer-i Sadık’a göre; Adem aleyhisselamı rüyasında gören, eğer hak etmiş ise, büyük bir mertebeye erişir. Eğer müstahak değilse, tövbe etmelidir. Adem aleyhisselam ile konuştuğunu gören, ilim ve marifet sahibi olur. 

Rüyada Adem aleyhisselama itaat etmediğini görmek, isyan ve kötülük işarettir. Adem aleyhisselamı kestiğini gören, anne ve babasına veya öğretmenine asi olur. 

Rüyada Şit aleyhisselamı görmek, rüyayı gören bolluk içinde yaşar, malı ve çocukları çok olur. Bu peygamberi rüyada görmek, büyük bir işe girmeden önce vasiyetini yapması gereğine işarettir. 

Rüyada İdris aleyhisselamı görmek, rüyayı görenin her işi yolunda gider. İdris (A.S.) görülmesi, ibadete delalet eder. 

Rüyada Nuh aleyhisselamı görmek; ömrün uzun olmasına ve bu sırada düşmandan zarar ve bozgunluk görülmeye ve sonunda muradının olacağına işarettir. Nuh aleyhisselamı rüyasında gören kimsenin komşuları ve düşmanları kendisini kıskanırlar ise de Hz. Allah (C.C.) onu, düşmanların şerrinden saklar. 

Rüyada Hud aleyhisselamı görmek, rüyayı görenin kendisine düşmanları saldırır, onlara üstün gelir. 

Rüyada Lut aleyhisselamı gören bir yerden başka bir yere gider, işleri kolaylaşır ve sonu hayırlı olur.  Bir başka rivayete göre de ahlaksız bir kadınla evlenerek ondan hayır görmez.

Rüyada Salih aleyhisselamı gören, aziz ve itibarlı olur. Rüyada İbrahim aleyhisselamı görmek, hacca gitmeye ve bir rivayete göre hükümetten bir kötülüğe uğramaya ve anne ve babasına karşı geleceğine ve başka bir rivayete göre de dünyada büyük bir mutluluğa ve hayra kavuşacağına yorumlanır. 

Rüyada İsmail aleyhisselamı görmek, rüyayı görenin kadri artar ve istekleri yerine gelir. Bir rivayete göre, sadık bir insanla arkadaş olup ondan bir vaad alıp, o vaadi yerine getireceğine delalet eder. 

Rüyada İshak aleyhisselamı görmek, daima dünya ve ahirette saadetle yorumlanır. Rüyada Yakup aleyhisselamı gören, çocukları tarafından keder verecek bir durum meydana gelirse de sonradan sevinir ve mutlu olur. Kaybolmuş bir kimsesi varsa, selametle döner. 

Rüyada Yusuf aleyhisselamı görmek; akrabası tarafından iftiraya uğrayıp, sonunda büyük bir mala ulaşmaya, muradının olmasına ve bir rivayete göre de bir kadın yüzünden kederlenip, nihayet hayra ve ihsana ulaşmaya delalet eder.

Rüyada Şuayp aleyhisselamı görmek, rüyayı görenin önce halk istemez, fakat sonra o düşmanlarına karşı üstünlük kurar. Rüyada Eyüp aleyhisselamı görmek, önce düşmanlarına yenilip, sonra onlara üstün gelmeye ve düşmanlarını yok etmeyi başarmaya; yolculukta ise, selametle dönüşe işarettir. 

Rüyada Harun aleyhisselamı görmek, öncelikle büyük bir kişinin halife ve vekili olup, o sırada bela ve düşmanlığa uğramaya ve sonunda hayra ulaşmaya delalet eder. 

Rüyada Elyesa aleyhisselamı görmek, güç işlerinin kolaylaşacağına delildir. Rüyada Davut aleyhisselamı görenin eşi tarafından sıkıntısı ve üzüntüsü olur. Bir rivayete göre, evinde söz sahibi olur. Fakat bir kadın yüzünden zarar görür. 

Rüyada Süleyman aleyhisselamı görmek, rüyayı görenin mertebesi çok yüksek olur. Malı ve mülkü artar. Bir yolculuğa çıkar ve selametle geri döner. 

Rüyada Zekeriya aleyhisselamı görmek, rüyayı gören kimseye Cenab-ı Hak (C.C.) hayırlı işler yapmayı nasip eyler. Rüyada Yahya aleyhisselamı gören, dünya nimetlerinden el etek çeker. Ahiret işleri ile uğraşır. Uzun bir ömür sürer ve selamet bulur. 

Rüyada Hızır aleyhisselamı görmek, rüyasında görenin ömrü uzun olur. Uzun bir yolculuğa çıkar ve Allah (C.C.) onun yardımcısı olur. 

Rüyada İlyas aleyhisselamı görmek, rüyayı görenin zor işleri kolaylaşır. Duası kabul olur. Rüyada Yunus aleyhisselamı görmek; şiddetten sonra feraha, kederden sonra sevince, karanlıktan sonra aydınlığa, sıkıntıdan sonra genişliğe ulaşmaya delalet eder. 

Rüyada Lokman aleyhisselamı görmek, ilim ve bilgi sahibi olacağına işarettir. Rüyada Zülkarneyn aleyhisselamı görmek, büyük bir insana gidip ondan bir istekte bulunmaya ve ricasının kabul edileceğine delalet eder. Gerek ölü ve gerek sağ olduğu halde enbiyadan birini ziyaret ettiğini rüyada görmek, üç şekilde yorumlanır: Rüya sahibi eğer ibadetinde devamlı ise, Cenab-ı Hak ona mağfiret eder, hayır ve berekete ulaşır, cennetle müjdelenir. 

Rüyada bir peygamberin mezarını kazdığını gören, onun sünnetini kabul etmiş olur. Eğer mezarda kemik bulursa, muradına erer. Enbiyadan birinin kendisine şeriata aykırı bir emir verdiğini görmek, onun şeriattan ayrıldığına dair bir uyarıdır. 

Rüyada nebilerden birisinin vücudunda bir yerinin eksik olduğunu görmek, rüya sahibinin dininde noksanlığına delalet eder. Nebilerden birini çirkin ve iyi olmayan bir şekilde görmek, günah işlediğinize işarettir. 

Peygamberleri veya onlardan birisini rüyada görmek on şekilde yorumlanır: Rahmet, nimet, izzet, yüksek mevki, devlet, zafer, saadet, başkanlık, İslam’da kuvvet, dünya ve ahirette hayır, rahat. 

Rüyada nebilerden biriyle kavga ettiğini gören dininde bir suç, bir günah işler. Bir peygamberi öldürdüğünü görmek, dinindeki eksikliğe ve bu yüzden lanetleneceğine işarettir. 

Rüyada nebilere mahsus bir elbise içinde bulunduğunu görmek, din ve dünyada iyiliğe; kendisinin nebi olduğunu görmek, şehit olarak öleceğine ve büyük bir sevaba nail olacağına; nebiler gibi ibadet ettiğini ve onlar gibi yaşadığını görmek, dininin kuvvetine delalet eder.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Hatice (R.A.)

Nebiler

“Rüyada Nebiler Görmek” için bir yorum

  1. Rüyamda anlamadığım bir dilde Hz. Süleyman’ın kabrini başka birine gösteriyordum. Bunun anlamı ne olabilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir