Rüyada Mushaf-ı Şerif Görmek

Bakınız; Kur’an-ı Kerim

Rüyada Mushaf-ı Şerif (Kur’an-ı Kerim) görmek, ilim ve hikmet ile yorumlanır. Kur’an-ı Kerim okuduğunu gören kimsenin ilim ve hikmeti ve adaleti halk arasında yayılır. Bu rüya sahibi halk arasında itibarlı bir kimse olarak tanınır.

Rüyada Mushaf satın almak, din yolunda nafakaya ve mala; Mushaf’ı değiştirmek, (tahrif etmek) dine fesat karıştırmakla ve akıl kısalığı ile yorumlanır. Mushaf satmak, ilim sahibi olmaktan yoksun olup, hakir ve fakir kalmaya delalet eder.

Kirmaniye göre; Rüyada Mushaf açarak bir minberin üzerine koymak, bir cemaatin başında reis olmaya; Mushaf’ın yapraklarını yemek, çok Kur’an okumaya; sayfalarını silmek istediği halde başaramamak, Kur’an ezberlemeye çalışıp kolaylıkla ezberlemeye işarettir.

Rüyada Mushaf’ın yapraklarını yırtıp koparmak, namaz kılmakta ağır davrandığına; Kur’an’ı diliyle yalayıp yazılarını bozmak, büyük bir günah işlediğine; Kur’an okumak, kimsenin yardımı olmadan bir işe gireceğine; Mushaf’ı açıp sayfalarını bomboş ve yazısız görmek hayırsızlığa işarettir.

Cabirül-Mağribi’ye göre: Rüyada Mushaf öpmek, hayırlı bir işi başarmaya; Mushaf’taki yazıları toprak üzerine yazmak veya çıplak olarak Mushaf okumak, Kur’an’dan geçimini sağlamaya; Mushafa dayanmak yahut onu başının altına koymak, Hafız-ı Kur’an olmayan işarettir.

Rüyada Mushaf’ı boynuna asmak, büyük bir devlet adamı olmaya delalet eder. Kur’an-ı Kerim ayetlerini kullanılan bir eşya üzerine yazmak, Kur’an’ı yanlış olarak tefsir etmeye; Kur’an-ı Kerim’in kendisi ile konuştuğunu görmek, eğer sözler hayırlı ise şerre işarettir.

Rüyada Mushaf’ın elinden düştüğünü veya alındığını görmek, bir memurun veya bir iş sahibinin işinden atılacağına; halktan birisi ise hiçbir şeyden hayır görmeyeceğine işarettir. 

Cafer-i Sadık’a göre; rüyada Mushaf görmek yedi şekil üzerine yorumlanır: İlim, hikmet, miras, emanet, helal rızık, kuvvet, cesaret. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada Mushaf’ı eliyle mahvettiğini gören kimse, büyük bir günah işler. Rüyada Mushaf’ı yüklendiğini veya satın aldığını gören kimse onun hükümleriyle amel eder. Rüyada Resulullah (S.A.V.)’ın huzurunda Mushaf-ı Şerif’i okuduğunu gören kimse, onu ezberler.

Rüyada Mushaf’ın yapraklarını yiyen kimse, rüşvet yer. Halktan birisi kendisini Mushaf’ın yaprak ve satırlarını yediğini görse, o kimse Kur’an okumakla geçimini sağlar. Mushaf kişinin nail olacağı hikmettir. Bir kimse rüyada Mushaf yazdığını görse din, ilim ve ameli bir arada yapar ve insanlara faydalı olur.

Bir kimsenin rüyada kendisini eliyle bir Mushaf-ı Şerif’i yırttığını ve parçaladığını görmesi, o kimsenin Allah (C.C.)’ın inzal ettiği şeyi veya ondan bir kısmını inkar etmesine işarettir. Bir kimse rüyada, uyanıkken çirkin gördüğü bir şeyi Mushaf’ta yaptığını görse, bu rüya o kimsenin dininin harap olmasına işarettir. Kendisiyle beraber bir Mushaf’ın bulunduğunu gören kimse, saltanat, nimet ve ilim elde eder. Mushaf, kan veya koca yahut çocuk ya da maldır.

Hasta bir kimse rüyada Mushaf görse, o kimse hastalıktan kurtulur. Bazen de Mushaf’ı gören kimse düşmanına galip gelir. Eğer rüya sahibi günahkarsa tövbe ve istiğfar eder ve Allah (C.C.)’a yönelir. Bazen bir kimsenin rüyada Mushaf görmesi, onu Allah (C.C.)’ın kitabı ile korkuttuğuna işarettir. Bazen Mushaf garip haberlere ve fevkalade işlere muttali ve vakıf olmaya ve sevindirici haberlerin gelmesine, sayfalarını teker teker hepsini elden geçiren kimse içinde uzun ömürlü olmasına işarettir. Bazen Mushaf bağa, bahçeye, bostana, ibadet yerlerine, baba, hoca ve terbiyeci gibi kendilerine itaat ettiği kimseye, kendisinin yaptığı veya onun için yapılacak dogru bir yemine işarettir. Mushaf görmek, korkutmaya işaret ettiği gibi müjdeye de işarettir. 

Rüyada kendisiyle beraber ilahi kitaplardan bir kitap bulunduğunu gören kimse, memuriyete ehilse memur olur. Bir kimse rüyada elinde bir Mushaf veya bir kitap bulunduğunu ve açtığında içinde yazı bulunmadığını görse, o kimsenin kendisinde bulunan halin dışında riyakarane bir şekilde kendisine süs vermesine işarettir.

Bir kimse rüyada Kur’an’ı öptüğünü görse, o kimsenin, Kur’an’ın hükümleriyle amel etmediğine ve yapması gereken şeyi yapmamasına işarettir. Mushaf sattığını gören kimse, kötülüklerden sakınır. Mushafa baktığını ve satırlarının eğri olduğunu görse, o kimsenin Kur’an’ın hükümleriyle amel etmediğine ve üzerine farz ve vacip olan bir şeyi yerine getirmeye çalışmadığına işarettir. Mushaf’ı çaldığını ve sakladığını gören kimse namazın erkan ve adabına riayet etmeksizin kılmaya çalışır.

Rüyada bir Mushaf satın aldığını gören kimse, mal elde eder ve genişliğe çıkar. Rüyada Mushaf’ı yakmak dinen fesattır. Mushaf’ın kendisinden alındığını gören kimsenin ilmi de kendisinden alınır ve onun dünyada ameli kesintiye ugrar. Rüyada Mushaf’ı boynuna astığını gören kimse, hafız olur. Rüyada Mushaf’ın sayfalarını yemek, istediğini fakat buna muvaffak olmadığını gören kimse, Kur’an’ı ezberlemeye çalışır ancak onu ezberleyemez.

Mushaf-ı Şerif

“Rüyada Mushaf-ı Şerif Görmek” için bir yorum

  1. Ben rüyamda yanlış olan Kur’an’ları yırttığımı gördüm bunun yanlış olduğunu söyleyen dayımdı. Nasıl yorumlanır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir