Rüyada Minber Görmek

Rüyada minber görmek; devlet başkanı, başbakan, vali, imam ve alime işarettir. Minbere çıkmak, ehil olanlar için bu makamlardan birine, diğerleri için hayırla şöhret bulmaya; minber, arzu edilen şeye nail olmaya; bekar için istediği kadınla evlenmeye delalet eder.

Rüyada minbere çıktığını görmek, işinizde ve mesleğinizde yükseleceksiniz, çok fazla para kazanacaksınız demektir. Rüyada minberde oturmak, sevdiğiniz insanlarla beraber vakit geçireceğinize işaret eder.

Rüyada minber görmek tabiri, devlet büyüğü olarak yorumlanır. Minberi süslü görmek, hükümet başkanının adil olduğuna; minberi kirli görmek de bunun aksine delalet eder. Minberde ilimden söz edildiğini veya hutbe okuduğunu görmek, devlet büyüğünden faydalı işler beklendiğine; hatibin minberde hutbesini yarım bırakarak oradan indiğini görmek, hatiplikten atılacağına; bir kadının hutbe okuduğunu görmek, halk arasında rüya sahibinin fena tanındığına; hatibin minberden düştüğünü görmek, rüya sahibinin hakaret göreceğine işarettir.

Salimi’ye göre; rüyada minber görmek, vasi, imam, alim ile tabir olunur. Minberde iyi ve kötü her ne hal görülürse, rüyanın şekil ve tarzına göre rüya sahibinin hal ve mevkisine göre bunlardan birine kıyas edilir. Rüyada minbere çıktığını gören büyük bir memur olur. Buna layık olmayan kimse için bu rüya hayırlı değildir. Minberde uygun olmayan şeyler söylediğini gören, musibet ve günah ile ün yapar. Minberde layık olan şeyleri söylediğini gören, hayır ve berekete erişir.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen minber, Arap sultanına, İslam cemaatine ve Allah (C.C.)’ın kitabında zikrettiği yüce makarna işarettir. Bir kimse rüyada bir minber üzerinde olduğunu ve iyiliğe dair söz söylediğini görse ve kendisi de minbere çıkmaya ve orada hitap etmeye ehil ve muktedir ise o kimse iyi adam olarak bir nimet ve devlete erişir. Eğer minbere çıkmaya orada hatiplik yapmaya ehil ve muktedir değilse, o kimse hayırla şöhrete erişir.

Bir kimse rüyada bir adamı ehil ve muktedir olmadığı halde bir minber üzerinde olduğunu görse, o adamın zulmen idam edilmesine ve Allah (C.C.)’ın ondan şerri defetmesine işarettir. Minber, valiliğe ve düşmanları kahretmeye işarettir. Bazen de minber üzerinde olan kimsenin arzu ettiği hanıma; eğer böyle bir arzusu yoksa, onun rezillikle şöhret bulmasına işarettir.

Rüyada sultanın minbere çıkması, saltanatının devamına ve düşmanına galip gelip onu kahretmesine işarettir. Elleri arkasında olduğu halde rüyada bir minber üzerinde hitabede bulunduğunu görse, o kimsenin idam edilmesine veya fasık bir kimse olmasına işarettir.

Ayrıca Bakınız; Medrese

Minber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir