Rüyada Lamba Görmek

Rüyada lamba yakmak, genç bir erkek için, çok zor duruma düşeceğini; orta yaşta ise, hayatta başarıya ulaşmak için, henüz tecrübe sahibi olmadığına; genç bir kız ise hoş ve eğlenceli bir ziyafete gideceğine; yaşlılar için, iyi bir işte beklenmedik derecede talihin açılacağına işarettir. Rüyada ışık veren her şey gibi lamba da iyiye yorumlanır.

Bkz: Elektrik Lambası, Gaz Lambası

Rüyasında lambayı yakan kişi, istediği işte başarı kazanır. Elinde lambayla yürüyen kimsenin hayatında güzel bir şey olur demektir. Lambanın çatlaması yada kırılması, bir felakete yorumlanır.

Rüyada lamba yakmak, genç bir kadın için, farklı kişilerle tanışacağına; genç bir erkek için ise işinde başarıya ulaşmak için, henüz yeterince tecrübeli olmadığı demektir. Genç bir kız için bu rüya hoş ve eğlenceli bir yolculuğa gideceğine; yaşlılar için ise, iyi bir işte beklemediği derecede şanslı olacağına yorumlanır.

Rüyada güzel ışık veren bir lamba, mutluluğun ve başarının işaretidir. Az ışık veren veya içinde ampul olmayan bir lamba, üzüntü ve sıkıntı anlamına gelir. Işık yanan lamba her konuda başarıdır.

Rüyada yanmış lamba veya kandil görmek, ibadete; sönmüş lamba ve kandil görmek, ibadette tembelliğe delalet eder. 

Salimi’ye göre; rüyada lamba görmek, eğer yanıyorsa başarı ve mülk ile tabir olunur. Rüyada billur veya camdan bir lamba görmek, Allah’ın (C.C.) emirlerine uyarak ibadet etmeye ve namazda niyazda bulunmaya delalet eder. Böyle bir lambayı yaktığını gören, ihsana ve ulu mevkiye erer. Rüya sahibi hasta ise iyileşir. Sıkıntısı varsa geçer, karanlıktan aydınlığa çıkan bir insan gibi kederinden kurtulur.

Rüyada lambayı söndürdüğünü gören, kendi eliyle iyi işlerinin hepsine sekte vurur. Yanmakta olan lambanın kendi kendine söndüğünü gören, hasta ise ölür; tüccarsa zarar eder. Lambanın kendi kendine sönmesi hayırlı değildir. Şiddetli bir rüzgar eserek lambayı söndürdüğünü görmek, devlet büyüklerinden birinin zulüm edeceğine işarettir.

Rüyada lambanın demirden, dökümden veya başka bir madenden yapılmış olması, o madenin tabiri gibi yorumlanır. Lambanın makinesini bozuk görmek; işlerinizin bozuk gideceğine, şişesini kırık veya çatlak görmek, mevkisinde bir eksiklik olacağına işarettir. Fitilini kısa görmek, devletten gelecek faydanın eksileceğine; fitili uzun görmek, çok fayda göreceğine delalet eder. 

Rüyada birisinin kendisine yanar lamba verdiğini gören, o kimse eliyle hayır ve fayda görerek büyük bir iş sahibi olur. Eğer lamba yanık değilse, o kimse kendisi için iyi bir mevki hazırlamaya çalışıyor demektir.

Rüyada kendisinin başka birine bir lamba verdiğini görmek, birisi iyi bir işe yerleştirmeye çalışıyor demektir. Lambanın kırıldığını gören ölür. Bir rivayete göre, işinden ayrılır. Bazılarına göre; lamba güzel bir eşe ve hizmetçiye delalet eder.

Rüyasında bir lamba bulduğunu veya satın aldığını gören, güç ve şeref sahibi bir kadınla evlenir. Bir kadının lamba aldığını veya yaktığını görmesi, iyi ve zengin bir erkekle evlenmesi demektir. Lambayı üfleyerek söndüren, bekar ise boşboğazlığı yüzünden itibarından kaybeder; eğer evli olmayan bir kadın ise çenesinin düşüklüğü yüzünden o da kıymetini kaybeder.

Rüyada yanmakta olan lamba fitili görmek, etrafına halkı toplayıp onlara hayır işleyen bir kimse ile tabir olunur. Eğer fitil yanıyorsa, tabiri bunun aksinedir. Rüyasında fitilin tamamen yanıp bittiğini görmek, halk tarafından sevilen bir kimsenin öleceğine delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen yanan lamba, kandil ve mum, hamile kadın hakkında erkek ve alim bir çocuk doğurmasına, hasta hakkında da kocaya işarettir. Hasta rüyada, lamba ve kandilinin söndüğünü görse ölür. Bir kimse rüyada yanan lamba, kandil veya mumunu ıslah edip düzeltse ve ışığının fazlalaştığını görürse, eğer hastası varsa iyileşir. Işığı zayıf ve az olan küçük kandil, hamile kadın için kız çocuğa işarettir. Bazı tabirciler yanan lamba, kandil ve mum, gizli şeylerin açığa çıkmasına işarettir, dediler.

Bir kimse rüyada kendi evinin lamba, mum ve kandilini güzel ve ışıklı olarak görse, o kimsenin evinin işlerini gören kimsenin halinin düzgünlüğüne işarettir.

Rüyada evinin lamba, mum ve kandilinin ışıksız ve kuvvetsiz olduğunu görse, o evin içini gören kimsenin halinin zayıflığına ve hareketsizliğine işarettir. Bir kimse evinin lamba, mum ve kandilinin söndüğünü görse, o evin işlerine bakan kimsenin işinin karışıklığına ve kötülüğüne, methedilmemesine ve işinin güçleşmesine işarettir. Bazen de bu rüya, eşinin yahut çocuğunun ya da anne babasının veya evinin işlerine nezaret eden kimsenin ölümüne işarettir. Bazen de bu rüya, rüya sahibinin hanımının ölümüne işarettir. Bir kimse rüyada elinde bir lamba, mum veya kandil olup, onun sönmesinden korkulduğunu görse, hastanın ölümüne işarettir. Hasta olan bir kimse rüyada kendisini mum ile gökyüzüne çıktığını, sonra yine yeryüzüne indiğini görse o kimsenin ruhunun semaya çıkmasına işarettir. Bir kimse rüyada bir mumdan ışık aldığını görse o kimse ilim ve yüksekliğe nail olur.

Bir kimse rüyada üfleyerek bir mum söndürmeye çalıştığını görse, o kimse hak üzere bulunan bir kimsenin bir işini iptal etmeye çalışır; ancak iptal edemez. Gündüzün bir mum ile yürüdüğünü gören kimsenin dini kuvvetli ve yolu sırat-i müstakim olur. Geceleyin bir mum ile yürüdüğünü görse, eğer o kimse teheccüd namazı kılanlardan ise, bu namazına devam eder. Eğer teheccüd namazı kılmıyorsa, o kimse hayrette olup şaşırıp kaldığı bir işinde hidayete erişir ve maksadına nail olur. Bazen de rüya sahibi bir günah işte bulunur ve ondan tövbe eder.

Bir kimse rüyada parmakları veya azaları arasında bir mumun yandığını ve ışık verdiğini görse, o kimsenin kapalı olan bir işi meydana çıkar ve bundan tatmin olur. Sönmüs bir lamba, mum veya kandil olduğunu görse, o kimse eğer vali ise işinden azledilir; tüccar ise, zarar eder; salih bir kimse ise malı gider.

Rüyada yanmış mumu ışıksız görse, üzüntü ve kedere ve kalp katılığına işarettir. Kandil, lamba ve mumu vaktinde yakmak; yüce, şöhretli ve faydalı bir çocuğa işarettir. Bazı tabirciler, cami lamba ve kandilleri alimlerin zenginlerine, takva sahibi ve Kur’an okuyucusuna işarettir, dediler. Bir kimse rüyada mescidin lamba ve kandilinin söndüğünü görse, mescide devam eden alim bir kimse vefat eder.

Rüyada ışık veren her şey gibi lamba da çok iyi sayılır. Rüyasında bir lambayı yakan kimse, istediği işte başarılı olur. Elinde lambayla ilerleyen kişinin hayatında bir iyilik olur. Bu sayede sorunlar bile hissedilmez hale gelir. Lambanın çatlaması yada kırılması, bir felakete işarettir.

Rüyada lamba görmek, sağlıklı ve uzun bir hayat sürmeye, şimdiye kadar aydınlanmamış bir işi açığa kavuşturacağınıza; sönmüş lamba görmek, hayal kırıklığına; lambayı yaktığını görmek, sıkıntıdan kurtulmaya, rahata kavuşmaya, rahatlamaya, hasta ise iyileşeceğine işarettir.

Rüyada lambanın kendi kendine söndüğünü görmek, hasta ise ölümünün yaklaştığına; işinde zarara uğramaya lambanın kırıldığını görmek, ölüme işarettir.

Lamba

“Rüyada Lamba Görmek” üzerine 5 yorum

  1. Selamünaleyküm. Rüyamda çocukluğumdaki evdeyim bizim evde parsi adı verilen boy hizasından yüksekte camlı küçük pencere vardı. 2 odayı ayıran duvarın duvarda oraya lamba konulurdu, yandığında 2 odayı da aydınlatması için. Parsinin önünde her daim gazlı lamba olurdu, oraya baktığımda evimizin birikmiş tasarrufu varmış. Ailem lambanın sağına Türk, soluna dolar, ortaya lambanın önüne de o yıllarda kullandığımız bize ait kaşık ve çatallarını koymuşlar. (Yani orada saklamışlar. Boyumuz küçük ya ulaşamayız diye) sandalyeye çıkıp onları gördüm, demetlenmiş dolarları ve türk paralarını elime alıp indirdim. Kaşıklar da önüme düştüler, gözüm kaşıkların ve çatalların şimdikilerden büyük olduğuna takıldı. Elimde para demetlerini sayarken uyandım… Annemle babamı 7-8 yıl önce kaybettik. Cevabını bekliyorum mümkünse lütfen.

  2. Rüyamda vefat eden babamın oturma odasında bulunan 30-40 tane oyuncak lambayı topladığını gördüm neden topladığını sorduğumda da “bunlar lazım olur oğlum” demişti. Rica etsem yorum yapabilir misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir