Rüyada Kan Görmek

Rüyada damardan kan akması, zengin için mal noksanlığına, yoksul için eline mal geçmesine işarettir. Dişlerden kan çıkması, akraba yüzünden üzüntü ve kedere düşmeye delalet eder.

Rüyada burundan az kan akması, üzüntü ve kederden kurtulmaya; çok kan akması mal noksanlığına delalettir. Vücuttaki bir yaradan çıkan, elbise ve bedeni lekeleyen kan ise haram kazanca,  zarar, hasar ve kedere işarettir. ( Bkz: Burun Kanı, Ağızdan Kan Gelmesi)

Rüyada elbise ve bedeni lekelemeyen kan görmek, haram ve şüpheli şeylerden korunmaya; kılıç, mızrak vb. darbesiyle vücudun iltihaplı kısmından çıkan kan, sıhhat ve afiyete, yolcu ise salimen eve dönmeye işaret eder.

Rüyada kan içmek, haram mala; kan birikmiş bir yere düşmek görmek, şüpheli kazanç sağlamaya; kanın cilt ve deriden acı hissetmeden akması, sıhhat ve esenliğe; hayız kanı, genç kız için kocaya, hamile kadın için düşük yapmaya; hayızdan kesilen kadın için hastalığa delalet eder.

Rüyada arkadan kan çıkması, günahı terk etmeye, bu kan çevreyi ve elbiseyi lekeler ise haram kazancın elden çıkmasına; yara olmadığı halde vücuttan kan çıkması, memur için rüşvet almaya, halktan biri için zarara uğramaya delalet eder. 

(Ayrıca Bakınız; Kan Aldırmak)

Rüyada kan görülmesi, savaş ve felaket haberi olarak yorumlanır. Hayal kırıklığına uğrayacak ve üzüntülü günler yaşayacaksınız demektir. Arkadaşlarınıza dikkat edin demektir. Kan aldırmak, dinlenmeniz gerektiğine yorumlanır.

Rüyada kan görmek ne anlama gelir, haram malla yorumlanır. Rüyasında birinin bir yerinin kana bulaştığını görmek, mal sahibi olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyada kendi gömleğine başkasının kanının bulaştığını görmesi, o kimsenin arkasından ona ait konuşmalar geçtiğine işarettir. 

Rüyada gömleğinin hayvan kanıyla lekelendiğini görmek, bir hırsız tarafından kendisine yalan bir söz söylediğine; kendi gömleği onu alıp yırtan bir vahşi hayvanın kanıyla lekelenmiş ise, kendisine düşman tarafından bir söz söylendiğine; gömleğine eti yenilen bir hayvan kanı bulaşmış ise, ona şerefli ve zengin biri tarafından yalan bir söz söylemiş olmasına ve bu yalanlardan sonra, kendisinin haram bir mala sahip olacağına delalet eder. (Bkz: Avlamak)

Seyyit Süleyman Hüseyni’ye göre; kanın rüyada insan vücudunun herhangi bir yerinden akması, sağlığa ve selamete işarettir. Bazı yorumculara göre de, vücudun herhangi bir yerinden kan çıkması veya yara olduğunu görmek, sağlık ve zenginliğe delildir. 

Rüyada akan insan kanı görmek, günahlarından sıyrıldığına ve çirkin işlerden uzak olacağına işarettir. Kan kuyusuna düştüğünü görmek, haram mal edinmektir. Önünde içi kan dolu bir çukur olduğunu görmek, kanının akarak toprağa karışacağına delalet eder. 

Abdülgani Nablusi’ye göre: Herhangi bir sebep olmadığı halde, vücudunun bir yerinden kan aktığını gören, zengin ise kanın miktarı kadar para veya malı eksilir; fakir ise o kadar para veya mal sahibi olur. 

İbn-i Kesir’e göre; rüyada görülen kan, rüya sahibinin hayatına, yaşantısına, kuvvet ve kudretine, mal varlığına, giydiği elbiselere ve bu gibi hayatında yaşamasına yardımcı olan şeylere delalet eder. 

Rüyada kanın vücuttan çıktığını görmek, uğursuzluktur. Bu sebeple vücuttan sebepsiz olarak kan akması, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmak demektir. 

İbn-i Sirin’e göre: Vücuttan çok fazla akan kan; ana, baba, çocuk veya arkadaş tarafından gelen menfaatlerin kesilmesine yahut malının bir kısmının elinden çıkacağına işarettir. Ayrıca bu rüya, elbiselerinden bir kısmının satılmasına veya sevdiklerinin birisinden ayrılacağına işarettir. 

Rüyada kendi kanını içtiğini görmek, bu kimsenin büyük bir sıkıntı ve kedere kapılacağına veya borcunu başka birisinden borç alarak ödeyeceğine delalet eder. Rüyada kadınların adet kanını görmek, genç kızlar için kocaya; hamile kadınlar için düşük yapmaya; yaşlı kadınlar için hastalığa delalet eder. 

Rüyasında arka küreklerinden kan aktığını görmek, günahlarından kurtulduğuna; bu kanın vücuduna bulaştığını görmek, haram mallarının elinden çıkmasına işarettir. 

Cafer-i Sadık’a göre; insan kanı, mal ve para ile de tabir edilir, bu yüzden kendi vücudundan kan aktığını görmek, çıkan kan kadar malının veya parasının elinden çıkacağına delildir. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen kan, haram mala yahut rüya sahibinin işlediği günaha, yahut kendisiyle günah kazanılacak bir fiile işarettir. Bundan dolayı kana bulandığını gören kimse mal sahibi olur. Yahut haram mal ve büyük günah içinde bulunur. Eğer rüyada kendi gömleğinde bilmediği yerden gelmiş bir kan olduğunu görse, o kimse üzerine yalan bir söz söylenir. Gömleğinin kedi kanıyla bulandığını gören kimseye bir hırsız tarafından yalan bir söz söylenir. Eğer kendi gömleğini aslan ve yırtıcı bir hayvan kanıyla bulaştığını görse, o kimseye galip olan zalim bir kimse yalan bir söz söyler. 

Rüyada gömleğine koç kanının bulaştığını görse, ona şerefli, zengin ve kuvvetli bir kimse yalan bir söz söyler. Yalandan sonra kanın nispetince haram mala nail olur. Kanın, rüyada cilt ve deriden akması, sıhhat ve selamettir. Bazı tabirciler, bir kimse vücudundan kan aktığını ve yara olduğunu görse, o kimseye beden sağlığı ve çok mal gelir. Eğer kaybolmuşsa, sağ olarak döner, hayır ve sevince nail olur. 

Rüyada insan kanı içtiğini gören kimse, mal ve menfaata nail olur ve bütün fitne ve belalardan kurtuluşa erer. Bazı tabirciler, insan kanı içtiğini gören kimse günahtan ve yaramaz hareketlerden kaçınır ve çirkin işlerden kurtulur, dediler. Kan kuyusuna düştüğünü gören kimse, kana yahut haram mala müptela olur, denilmiştir. 

Rüyada kendi üzerinde kan gören kimsenin üzerine söylenecek yalana işarettir. Herhangi bir kasıt olmadan, kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını gören kimse zengin ise, kanın aktığı kadar malı elinden çıkar. Eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer. 

Bir kimse rüyada kan çukuruna düştüğünü görse, onu heyecana ve ızdıraba atacak bir kana işarettir. Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince olursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala; eğer kan katı olursa, düşük yapılan erkek çocuğa işarettir. Rüyada burnunun kanadığını ve burnunun kanının kendisine fayda vereceğini düşünüyorsa, o kimseye amirinden hayır isabet eder. Eğer kanın ona zarar vereceği düşüncesi varsa, o kimse amirinden bir söz erişir.

Rüyada burnundan bir veya iki damla kan akarsa, o kan menfaattir. Eğer kanın çıkmasından sonra kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Kanın çıkmasından sonra kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Burnundan akan kanı elbisesine bulaşırsa, o kimseye kötü mal ve günah isabet eder. Eğer burnunun kanı hiçbir şeye bulaşmasa, günahtan kurtulur. Eğer yol üzerine damladığını görse, o kimse malının zekatini verir ve onunla yol üzerinde bulunan fakir fukaraya tasadduk eder. 

Rüyada burnunun kanadığını gören kimse, günahtan çıkar. Bazıları, burnunun kanadığını gören kimse hazineye ve büyük mala nail olur, dediler. Bazıları da burun kanı, kişiye reis tarafından gelecek kandır. Bazı tabirciler ise, burun kanı hatıra gelmedik bir yerden üzüntü ve sıkıntıdır, dediler. Rüyayı gören, burnundan akan kan ile kendisinde bir rahatlık hissetse bu halde zekat yahut elbise veya şöhrete işarettir. Kan sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu teminatı altında bulunduran yardımcıya yahut elbise vs. gibi şeylerden onu örten giysilere yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere işarettir. 

Rüyada haddinden fazla çıkan kan, rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine işarettir. Bir kimse rüyada kendi kanını içse, o kimseye üzüntü, keder ve meşakkat isabet eder. Adet kanı, bekar kız için kocaya; gebe kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa işarettir. Arkasından kan çıktığını gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa, ondan haram mal çıkar. İnsan kanı, ev halkının ev sahibinin az harcamalarına işarettir. Bazen de bu rüya, arkada olan hastalığa işarettir.

Rüyada vücudunuzda yara olmadığı halde kan görmek; zarara uğramaya, rüşvet almaya ve rüşvet teklif etmeye delalettir.  Rüyada kanın yaralardan aktığını görmek, üzülmeye; kan içmek, haram mala ve haksız yere kan döküleceğine; ağzınızdan kan geldiğini görmek, iftira atacağınıza ve yalan söyleyerek birini kandıracağınıza delalet eder.

Rüyada damarlarından kan aktığını görmek, zengin iseniz fakir düşeceğinize; fakir iseniz zengin olacağınıza işarettir. Erkeklik organından kan geldiğini görmek, evli iseniz eşinizin çocuğunu kaybedeceğine; bekar iseniz bir zarara uğrayacağınıza; makattan kan geldiğini görmek, sağlığınızın bozulacağına ve kederleneceğinize yorulur.

Rüyada bir yerde birikmiş kan görmek, görülen yerde haksızlıklar olacağına; kan gölü veya çeşmeden kan aktığını görmek, görülen yerde kan döküleceğine; burnunuzun kanadığını görmek, üzüntülerinizin sona ereceğine; burnunuz çok fazla kanarsa zarara uğrayacağınıza işarettir.

Kan

“Rüyada Kan Görmek” üzerine 37 yorum

 1. Menepozda bir bayanım, rüyamda vajinamdan kan geldiğini gördüm. açık renkli berraktı, bende hayretle bakıyordum seviniyordum yeniden adet gördüm diye. Merak ediyorum, birebir yorumunu cevap bekliyorum, lütfen.

 2. Rüyamda ölen annemin ağzından, burnundan, kan geldiğini gördüm. Ben ve ablam kollarına girmiştik.

 3. Ben rüyamda küçük bir çocuğun yol üzerinde, bir çukurun içinde, başından kan akarken gördüm. Anlamı nedir?

 4. Ben de kendi rüyam içerisinde kafes dövüşü yapıyordum. Ellerime sardığım bandana çok kanlıydı ve ben de artık çok yorgun hissediyordum kendimi. Bu neye işaret olabilir…

 5. Kendimi hamile olarak ve doğum sancısı çekerken gördüm. Arkadaşımın beni tekerlekli sandalye ile doğumhaneye yetiştirdiğini, kendimin sürekli bağırdığımı, eski erkek arkadaşımın önünden geçtiğimi, bana güldüğünü gördüm. Hamile olduğum içinde şaşırdığını sonra doğumhanenin wc sinde doktor ile ıkınmam, kan gelmesini beklediğimizi ve kanamamın başladığında doktorun “Tamam, birazdan doğum başlayacak” dediğini ve gerisini hatırlamıyorum.

 6. Ben rüyamda annemin öldürüldükten sonra diğer bütün ailemin öldüğünü gürdüm. Sonra bir bilim adamının canavar yaratıp, ailemin kanını emdiğini gördüm. 

 7. Ben rüyamda yedi başlı bir canavarın bütün dünyadaki herkesi öldürdüğünü gördüm. Sonra kanımızı emip kanımızı pembeye çevirdiğini gördüm. Sizden lütfen cevap göndermenizi istiyorum. 

 8. Ben rüyamda ailemi öldüren bir canavar gördüm. Ve ailemin bütün kanını aldı gidiyordu ama benim kanımı almamıştı sonra canavar dedi ki “Sıra sende Nida.” Benimkini de aldıktan sonra. Hepimizin kanını maviye çevirdi. Abla ne olur, beğen.

 9. Sağ ayağımın beyazladığını ve sağ topuk tarafından küçük bir yara noktasından ağrısız sancısız kan geldiğini gördüm. Kanı peçeteyle temizlediğimi gördüm. Daha sonra akan kan yaradan çıkan bir keseye doldu. Kan dolu kese sağ ayak tabanıma yerleşti ve ayağım normal rengine geldi, uyandım. Yorumunuz nedir?

 10. Bir bayanın adetli olduğunu ve vajina bölgesi ile makat bölgesinde kan bulaşmıştı. Ve daha önce çıkardığı eşofmana da kan bulaşmıştı. Cevap verirseniz sevinirim. (Bayan giyinikti, eşofmanlı idi.)

 11. Rüyamda yanımda hamile bir arkadaşımla pazarın oradan geçerken, 3-4 çocuk bana bıçak çekiyor. Ve benim elim kolum çiziliyor, kanamaya başlıyor. Sonra ben yanımdaki hamile arkadaşımın göbeğini tutarak, uyanıyorum. Sizce anlamı nedir?

 12. Selam. Rüyamda kan görmüştüm, öksürürken çıkıyordu. Yalnız pıhtılaşmış kan. Üç kuzenim yanımda ve onlarla sık görüşmeyiz normalde. Burada tam karşılığını bulamadım. Yorumu ne olabilir?

 13. Rüyamda bir kadının elinde keskin bıçak vardı. İlk arkadaşımın dizini çizdi sonra benim de kolumu çizdi. Küçük çizikler attı ve kanadığını gördüm.

 14. Rüyamda duş alıyorum ama küvetteyim. Bir baktım ki vajinadan kan geliyor. Yanımda tanıdığım biri var o da duş alıyor.

 15. Ruyamda duş aliyorum ama küvetteyim bi baktimki bi vajinadan kan geliyor yanimda tanidigim biri var oda duş aliyor

 16. Ruyamda duş aliyorum ama küvetteyim bi baktimki bi vajinadan kan geliyor yanimda tanidigim biri var oda duş aliyor

 17. Ruyamda duş aliyorum ama küvetteyim bi baktimki bi vajinadan kan geliyor yanimda tanidigim biri var oda duş aliyor

 18. Ruyamda duş aliyorum ama küvetteyim bi baktimki bi vajinadan kan geliyor yanimda tanidigim biri var oda duş aliyor

 19. Ruyamda duş aliyorum ama küvetteyim bi baktimki bi vajinadan kan geliyor yanimda tanidigim biri var oda duş aliyor

 20. Ruyamda duş aliyorum ama küvetteyim bi baktimki bi vajinadan kan geliyor yanimda tanidigim biri var oda duş aliyor

 21. Rüyamda İstanbul sokaklarında kaybolmuştum. Telefonda sevgilimle konuşuyordum buluşabilmek için. Sağ tarafta bir grup insan, bir şeyi kutlamak için neredeyse insan boyutunun yarısı kadar bir tavşanı bağlamış kurban edeceklerdi. O tarafa bakmadım. Ama vurduklarında kan sıçradı her yere ve benim de baş bölgeme arkadan. Birkaç adım sonra tekrar kan sıçradı elbiselerime doğru. Civardaki insanlar da kan sıçramasını şikayet ediyordu. Anlamı nedir?

 22. Ben kaç gündür acayip değişik rüyalar görüyorum. Mesela bir tanesi; kalbimden bıçaklanıyordum ama kan aşağı doğru değil kenarına kuruyordu ve canım hiç acımıyordu. Lütfen bana cevap verin: S

 23. Rüyamda arkadaşım ölüyordu Azrail gibi giyinen biri tarafından çok garip birisiydi. Sonra arkadaşımın anahtarlıkta ölü bir şekilde asıldığını gördüm yara gözükmüyordu ama her yerinden kan akıyordu. Ama evin içinde bir dış kapının yanında bir sihirli lamba gördüm daha sonra içinden cin çıktı. 1 dilek hakkımın olduğunu söyledi. Ben de arkadaşımın canlanmasını istedim sonra canlandı. Daha sonra Azrail görünümlü kişinin (sopası da garip) “Sana daha önce görüşeceğiz demiştim. Şimdi yine diyorum” dedi ( o kişiyi başka bir rüyada yine görmüştüm) ve gitti. Bunun anlamını merak ediyorum yazabilir misiniz?

 24. Bir kadının ölen eşini rüyasında, pantolonunun ön kısmını kanlı olarak görmesi ne anlama geliyor?

 25. Rüyamda 6 yaşında ki oğlumu görüyorum, dili kopuyor ve ağzı kan içinde kalıyor ama konuşabilir. Ben de dili elimde diktirecek hastane arıyorum, çok sıkıntılı bir durumdur.

 26. Rüyamda tam merdiven çıkıyordum karşıma kanlı insan çıktı yerde yatıyordu. Tam çözemedim ama büyük ihtimal insandı ve rüyamdaki hissime göre onun yanında biri daha vardı ( belki insanı öldüren.)

 27. Benim kızım sekiz yaşında ve ben rüyamda kızımın kızlıktan düştüğünü gördüm tuvalete gitti ve her yer kan olduğunu gördüm. Rüyamda kızıma soruyordum; “Kızım bu ne?”

 28. Ben rüyamda hamile olduğumu bilmiyorum adet oluyorum sancı ile petime kocaman bir parça geldi. Baktık bebek düşmüş, ne anlama geliyor?

 29. Selam, ben rüyamda iki kişiye idam cezası verildiğini gördüm bunları benim infaz etmem istendi. İkisinin de boğazı kesilerek idam edilecekti, ben de önce genç olan erkeği daha sonra yaşlı olan kadını kestim. Yalnız kadını keserken önce bir akrabama benzettim daha sonra anneme kadının ağzını ve gözlerini kapatmasını istedim o sırada kadının teyzem olduğunu gördüm. Boğazından çok kan geliyordu, benim de kollarıma kadar kana bulandığımı gördüm sonra dehşetle uyandım. Lütfen rica ediyorum yorumunuzu bekliyorum.

 30. Rüyamda diz kapağımı kanlı içi açık gördüm sanki birisi yemiş gibi ve buna benzer bir rüyayı da arkadaşım 1 hafta önce görmüştü onunda basenini rüyada kavga ettiği bir kız yemiş yorumlar mısınız acaba?

 31. Rüyamda kana bulaşmış kâğıt paralar gördüm ve cebime atıyorum. Sanırım bu paraları kazandım. Bunu açıklarsanız sevinirim. Saygılar efendim..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir