Rüyada Kabe Görmek

Rüyada Kabe görmek; şerlerden sakınmaya, hayırlı amellere, evlenmeye, emniyet ve güvene, hacca gitmeye, Kur’an ve sünnete; kendisine uyularak hidayet bulunan salih ebeveyne, gerçek alim, evliya ve mürşide yahut cennete işarettir.

Rüyada Kabe’de namaz kılmak, yönetimden iyilik görmeye, düşmanların şerrinden emin olmaya; Kabe’ye bakmak esenlik ve huzura; onun bir duvarının yıkıldığını görmek, dini bir önderin vefatına; Kabe’yi adabına uygun olarak tavaf ettiğini görmek farz ibadetleri hakkıyla yerine getirmeye, sözünün gereğini yerine getirmeye işaret eder.

Rüyada Kabe’de yanlış ve uygunsuz bir iş yaptığını görmek, sünnetlere aykırı hareket etmeye; Kabe’nin kendi evine yahut başka yere geldiğini görmek, o ev ve yer için sürekli itibar, şeref ve devlete; onun harap olduğunu görmek, namazı terk etmeye yahut tadil-i erkana uymaksızın namaz kılmaya delalet eder.

Rüyada Kabe’ye doğru yöneldiğini görmek, din ve dünyasını ıslah ile hayra ve esenliğe ulaşmaya; Kabe bazen mevsimlere, kentin geniş sokak ve caddelerine, birliktelikleri hayır üzere olan topluluklara delalet eder. Kişi bütün sıkıntılarından kurtulur. Onun için huzurlu, yeni bir zaman başlayacaktır. Çok iyi bir rüyadır.

Kabe’nin Altınoluğu için Bakınız; Oluk.

Rüyada Kabe’yi görmek, devlet başkanı, devlet büyükleri, hakim, evlenmek, Kabe’yi ziyaret etmekle yorumlanır. Kabe’nin içinde namaz kıldığını gören, devlet büyüklerinden birine yakın olur. Düşmanından kurtulur.

Rüyada Kabe’ye girdiğini görmek, bir devlet büyüğünün makamına girmekle yorumlanır. Kabe’den bir haber aldığını görmek, hükümetten işine dair bir haber alacağına; Kabe’nin duvarlarından birinin yıkılmış olduğunu görmek, devlet büyüklerinden birisinin ölümüne delalet eder. 

Rüyada Kabe’den bir şey çaldığını görmek, haram bir iş islemeye; Kabe’ye doğru yürümek, dininin kuvvetine; Kabe’nin üstünde namaz kıldığını görmek, İslamiyet’ten uzaklaştığına; Kabe’yi çiğnediğini görmek, sünnet-i seniyyeye karşı olmaya; gökten meleklerin inip Kabe’yi başka bir yere taşıdıklarını görmek, o beldede asayişin düzgün olduğuna; Kabe’yi pis görmek farzları terk ettiğine işarettir.

Abdulgani Nablusi’ye göre: Rüyada Hacer-i Esved’i mesh etmek (eliyle okşamak), Hicaz halkından veya Peygamberimiz (S.A.V.) Efendimizden olan bir zata uymaya (ittiba etmeye) delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada Kabe’yi görmek, halife veya bir bakan yahut bir reise ya da evlenmeye işarettir. Bazen rüyada Kabe’yi görmek, rüya sahibinin Beytullah’a gireceğine işarettir.

Rüyada Kabe’yi gören kimse, yapacağı hayırlı bir amelle müjdelenir. Ya da işlemeyi arzu ettiği bir şerden sakınır. Bir kimse Kabe’de namaz kıldığını görse, bir reisten veya imamdan kuvvet alır. Düşman şerrinden emin olur ve hayra erişir.

Rüyada Kabe’ye giren kimse halifenin huzuruna çıkar, oradan bir şey aldığını gören kimse halifeden bir şey alır. Kabe’nin duvarlarından bir duvarın yıkıldığını görse, devlet reisinin öleceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada, Kabe’ye varıp orada hac ile alakalı bir şey yapması, o kimsenin Allah (C.C.)’in farzlarından emrettiği şeye veya kefareti yemini yerine getirmek için çaba sarf etmesine işarettir.

Rüyada Kabe’ye bakmak, korktuğundan emin olmaya işarettir. Bir kimse rüyada Mekke’de bir vazifeye memur edilse devlet reisinin işleriyle ilgili bir vazife o kimseye verilir. Rüyada Kabe’den bir nar çaldığını gören kimse, dinini ıslah eder. Mekke’de ölüler arasında olduğuna ve ondan bir şeyler sorduklarını gören kimse, şehit olarak ölür. 

Bir kimse rüyada Kabe’de abdest bozduğunu görse, halifeye isabet edecek bir musibete işarettir. Rüyada Kabe’nin kendi evinde olduğunu gören kimse, daima saltanat, devlet ve halk arasında şöhret bulur. Ancak Kabe’nin seklinde kötü bir hal görse, rüyada ev sahibi için hiçbir hayır yoktur. Kendi evinin Kabe olduğunu görse. Kabe Müslümanların önderi, o kimse de onun mahiyetinde bulunur.

Bir kimse, Kabe’nin üzerinde namaz kıldığını görürse, irtidat eder. Hatmi şerife girip, Kabe üzerinde namaz kıldığını gören kimse in’am(nimetleri), ihsan ve rütbeye erişir. Mezhebinin kötü dediği ve sünnete muhalif hareket etmesiyle beraber tahsildarlık yapar. Kabe’de bir hata işlediğini gören kimse, Resulullah (S.A.V.)’in Sünnet-i Seniyyesine muhalif harekette bulunur ve nefsine uyan kimselerin yoluna girer.

Bir kimse rüyada Meleklerin, gökten inip ve Kabe’yi temelinden kaldırıp bir şehre koyduklarını görürse, o yerde bir fitnenin çıkmasına, Müslümanların önderinin o şehirde bulunmasına işaret eder. Bir kimse Kabe’nin harap olduğunu görse, namazını terk eder.

Bir kimse, Kabe’yi tavaf ettiğini veya hacla ilgili bir vazifeyi yaptığını görse, o kimsenin yaptığı vazife miktarınca dinin salahına işarettir.

Bir kimse rüyada Kabe’ye yönelmiş olduğunu görse, din ve dünyasını ıslah edecek bir seye yöneleceğine veya bazı işlere karışmak üzere sultanın bulunduğu tarafa yönelmek üzere bulunduğuna işarettir. Bir kimsenin kendisini Sünnet-i Seniyyenin aksine olarak hac vazifelerinden bazı şeyleri noksan yaptığını görmesi, o kimsenin namazında kıbleyi değiştirdiği gibi dinini de değiştireceğine işarettir. Kabe namaza da işarettir. Çünkü Kabe, namaz kılanların kıblesidir. Kabe mescit ve camiye de işarettir. Çünkü Kabe, Allah’ın evidir. Kabe İslam, Kur’an, Sünnet, Mushaf-i Serif, alim baba, Seyyid, koca ve ana gibi kendilerine uyulmakla hidayete erişilecek kimselere işarettir.

Bazen Kabe, cennete işarettir. Çünkü Kabe Allah’ın evidir. Cennet de Allah’ın evidir. Cennete kavuşmak ise ancak Kabe’ye yönelmekle mümkün olur. Bazen de Kabe mevsim, cemaat, sokak ve geniş mevkilere işarettir. Bir kimse rüyada Kabe’nin kendisinin evi olduğunu görse, o kimsenin olduğu devletine veya bildiği ilmine ya da yaptığı bir amelinden dolayı insanların ona koşup ziyaretine gideceğine ve kapısının kalabalık olacağına işarettir.

Kabe

“Rüyada Kabe Görmek” üzerine 37 yorum

 1. Komşumuz olan bir kadın rüyasında annemin bir iş yerinde patron olduğunu kendisinin de onun yanında çalıştığını görmüş. Dükkanda çalışırlarken rahmetli babam çok temiz bir kıyafetle içeri girmiş. Annemle konuştuktan sonra annem ona “Seni Kabe’ye göndereyim ama hastasın nasıl gideceksin?” demiş. Babam da “Murat götürsün onunla gidelim” demiş. Annem de “Murat’ın çok işi var gelmesin” deyince. Babam yalnız gitmiş ve daha sonra Kabe’de öldüğü haberi gelmiş. Bu rüyanın yorumunu yapar mısınız? Rüyada adı geçen Murat benim.

 2. Rüyamda Kabe ve adam gördüm ve bana kimseyi söyleme ve bugün herkese söyle dedi kime söylemem gerek?

  1. hayırdır inşallaha ben kabeyi görüyorum ama altın kapısını altın kapı açılıp içine giricekmişim..biz evledımız olsun diye tedavi görüyoruz..ve ikiz bebek görüyorum ..bütün engelleri aşıp kavuşucakmışım öyle söylenıyor..altın kapı üzerinde dua yazılı gözümün önümden gitmiyor..

  2. hayırdır inşallaha ben kabeyi görüyorum ama altın kapısını altın kapı açılıp içine giricekmişim..biz evledımız olsun diye tedavi görüyoruz..ve ikiz bebek görüyorum ..bütün engelleri aşıp kavuşucakmışım öyle söylenıyor..altın kapı üzerinde dua yazılı gözümün önümden gitmiyor..

 3. Merhaba. Rüyamda Kabe’de abdest almaya gidiyorum. Kabe’yi biraz eski görüyorum. Abdest alınacak yere kabenin oradan bir yokuştan kayarak gidiyorum ve abdest alınacak yerin altı toprak, toprağın üstünde su var. Abdest almaya niyetleniyorum. Anlamı nedir acaba?

 4. Rüyada Kabe’ye dokunmak istedikçe Kabe uzaklaşıyor. Bu ne anlama gelir, yorumlar mısınız?

 5. Benim sizden isteğim, gördüğüm bir rüyanın yorumu. Rüyamda Kâbe olduğunu düşündüğüm bir eve giriyorum. Ancak eve girerken abdestli olmadığımı ve bu şekilde oraya girersem helak olacağımı düşünüyorum. Dışarıda milyonlarca beyaz giysili insan var ve hepsi de benim için orda, benim bir tek sözüme bakıyor. Kâbe’nin koruyucusu olan biri var. Beni içeri davet ediyor, ancak benden de çok hoşlanmıyor. Benim abdestli olmadığımı ve içeri girdiğimde eve saygısızlık olacağını ve bu yüzden helak olacağımı düşünerek seviniyor. Ben yanımda bir kaç kişiyle eve giriyorum, dışarıdaki milyonlarca insanın güveniyle ama yine de bir tedirginlik var bende. Bize gösterilen yer minderlerine oturuyoruz. Hava çok sıcak olduğundan bize kaseler içinde su geliyor, içiyoruz suyu ancak susuzluğumuz geçmiyor. Ben kasenin bittikçe kendi kendine dolmasını istiyorum ve bu gerçekleşiyor. Evin koruyucusu ve yanımdaki diğer insanlar şaşırıyor. Bunun bir mucize olduğunu düşünüyorlar. Pencereden dışarı bakıyorum, dışarıda tek tük insan kalmış, o kalabalık dağılmış. Gitmem gerektiğini düşünüyorum. Kendi kendine dolan kaseyi oraya hediye ediyorum. Gitmeden önce evin balkon gibi bir yeri var, oraya çıkıp, evin önünde eğilip eve saygılarımı sunuyorum. Abdestli olmadığım halde beni kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Filim gibi anlattım. Bu rüyanın yorumlamasını yapmanızı istesem…

 6. Abim askerde ve şu rüyayı görmüş: Bizim evin balkonundan Kabe’yi görüyor. Heyecanla annemi çağırıp Kabe’yi gösteriyor ve bu esnada evimiz eğiliyor. Sizce bunun yorumu ne olabilir? Teşekkürler.

 7. Ben rüyamda öldüğümü gördüm fakat gömüldüğümü görmedim. Sanırım öbür dünyadaydım ama farkında bile değildim öldüğümün. Bana “Sen ölmüşsün” diyordular ve ben dışarıda geziyordum yere bakarak aynı zamanda yağmur yağıyordu. Bir elimde de şemsiye vardı. Acaba rüyamın anlamı nedir?

 8. Rüyamda Kâbe’nin maket şeklinde yapılmış halini gördüm ve birisi bana geliyor. “O buraya geliyor” dedi.

 9. Rüyamda iş yerinde çalışırken bana Kabe’nin örtüsünü verdiler. Ben “Niye bana verdiniz?” dedim. “Biz yenisini serdik, bu senin olsun” denildi ama vereni görmedim.

 10. Kabe’nin içinde çok ağladığımı görüyorum. Uyandığımda gözlerimde hala yaşlar vardı.

 11. Kabe’de namaz kılarken peygamber efendimizin mezarlığının bulunduğu yerden 2 tane büyük altın atılıyor ve ikisi de bana geliyor. Anlamını araştırdım ama bulamadım. Fikrinizi söyler misiniz arkadaşlar?

 12. Rüyada hac kafilesinin ayrılmasından sonra sakin bir zamanda gittiğimi gördüm. Kabe’de tavaf yaptım. Ardından 8 rekat namaz kılmak için namaza durdum, 2 şer 2 şer kılarak 6 rekatı tamamladım. Diğer 2 rekatı da hicri İsmail de kılmak için yöneldim oranın dolu olduğunu gördüm. Sıramı bekledim derken bir yer boşaldı ve namaza durdum. İkinci rekatın sonundayken Kabe’nin örtüsünün değiştiğini fark ettim ve acele edip namazı bitirdim. Çünkü çıkarılan Kabe örtüsü parçalar halinde insanlara teberrüken dağıtılıyordu. Ben de bir parça almak için acele ettim. 3-4 parça para kesesi haline getirilmiş Kabe örtüsü aldım. Paramı bunun içinde saklarsam bereket bulur imanındaydım. Çıkarılan Kabe örtüsünün altında beyaz bir örtü vardı. Güzel bir rüya idi. Tabiri hususunda ehil olanlar tabir etmesini rica ediyorum. Ayrıca rüyada bir umreyi tamamladığımı gördüm.

 13. Rüyada Kabe’de tavaf etmek ve yemen köşesinde Kabe’ye selam vermek, Hacer el-Esved görmek nedir?

 14. Merhaba, rüyamda Kabe’yi uçarken gördüm sonra hatırlamıyorum ama sanırım kameraya çekmeye başladım, yukarılardan aşağıya doğru iniyordu ve sonra yan yatmaya başladı. O sırada yan duvarlarından biri parçalanmış gibiydi. İyice yaklaştığında bunun kartondan yapıldığını gördüm. Lütfen bunu yorumlar mısınız?

 15. Rüyamda yukardan Kâbe’yi gördüm. Etrafı toz duman olmuş. Lütfen bu rüyanın yorumunu yapar mısınız?

 16. Umreye giden hafız bir arkadaşım beni Kabe karşında oynayıp şarkı söylerken görmüş… Nasıl yorumlanır, yorumlar mısınız?

 17. Ben rüyamda Kabe’ye gittim. Kabe’yi gördüğümde hasta olan oğlumun iyileşmesini diledim. Yakamda bir kart vardı. O kart görevli kartı imiş. Eşarp almak istediğimde paramın olmadığını söyledim. “Bu kartı olanlara bedava” dendi.

 18. Rüyamda Kabe-i muazzamdaydım, tavaf eden binlerce insan vardı. Kabe’nin inşaatının yapımı eşime verilmişti. Ben tavaftan ayrılıp wc ye gidiyorum ve koku ve görüntü görmeksizin çok büyük rahatlama hissettiren büyük abdestimi yapıyorum. Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.

 19. Kendimi Kabe’de tavaf ederken gördüm. Önümde bir sürü kalabalık, Hz. Muhammet (s.a.v.)e ulaşmaya çalışıyorum, kalabalıktan yaklaşamıyorum. Bu ne anlama gelir?

 20. Ben bir kadını gördüm bana dua öğretiyordu Hacerü'l-Esved’e dokunup dua öğretiyordu. Çok etkilenmiştim.

 21. Rüyamda Kabe’nin üst kısmından siyah örtüsünden biraz keserek teberrükken eve getirdiğimi gördüm ve Kabe’ye yüz sürüyordum.

 22. Rüyamda televizyonda Kabe'nin başkaları tarafından yıkıldığını gördüm. Bunun üzerine annem, babam, ben hepimiz ağlıyorduk. Gerisini hatırlamıyorum.

 23. Rüyamda kendimi Kabe’de zikir çekerek tavaf ederken görüyorum fakat Hacer-ül Esvet’e ve Kabe’ye dokunmak istiyorum ama müsait olmadığım için dokunamıyorum. Daha sonra kanuni ve Hürrem’in siluetinde büyük şişeler getiriyorlar ve içine “Para koy” diyorlar. Ardından geçekleri geliyor ve dans ediyorlar. Herkes dans etmeye başlıyor. Büyük bir kapıdan bir kalabalık geliyor onlar da dans ediyor. O kadar kalabalık ki, oğlumu kaybediyorum.

 24. Ben de rüyamda Kabe’nin ilk halini toprak halini gördüm ama herkes “Kıyamet” diye bağırıyordu. Sonra kocaman bir sel oldu, ben yüksekte bir yerdeyim 1 kişi geliyor o suya atlıyor. Bir yandan da “Kıyamet” diye bağırıyordu. Ne olur yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada ben çok korkuyorum, suya atlayamıyorum.

 25. Rüyamda Kabe olduğunu düşündüğüm bir camide namaz hakkım varmış 2rekat namaza duruyorum, çocuklar durmuyor. Yanlış kılıyorum. Dayım ve abim “İşim var, gitmek zorundayız” diyor, kılamıyorum. Yengem diyor ki; “Rahmetli babaannemin sayesinde ben kıldım” diyor. Dayım ve abime kızıp katılırcasına ağlıyorum “Bekleyebilirdiniz beni” diye. Yorumlarınızı bekliyorum.

 26. Rüyamda Kabe’nin bombalandığını gördüm ve bütün Müslümanların birleşeceğini ve büyük bir savaş hazırlığı içerinde bulunduğunu gördüm… Bunun ne anlama geldiğini söyler misiniz?

 27. Kabe asilmiş sonra düşmüş çok koşmuş herkes ben seyrediyordum uzaktan alıyordum sonra bir an karabalık çekildi ve ben oraya girdim duvarın üzerinde kocaman bir bakır tablosu vardır, üzerinde Allah Muhammed yazıyordu. Ellerimi de üstüne sildim bir daha üzerime ve tevhit ağlamaya başladım. Bir baktım gökte yaşlı bir adam oturuyordu, önünde bir kitap yazı yazıyordu, bir tarafında genç bir delikanlı hizmet ediyordu, itaatkar gibiydi.

 28. Ailesi ve efradının yanına gelip üstünü çıkarıp sırtından orda oturanların Kâbe’yi izlemesi nasıl yorumlanabilir acaba?

 29. Ben rüyamda kesin emin değilim ama ya camideyim ya da halı saha maçındayım. Baktım ki insanlar kaçıyor baktım ki Kâbe yıkılıyor dediler deprem oluyor acaba ne anlama geliyor yorumlar mısınız? Teşekkürler.

 30. Rüyamda Kâbe’nin etrafında iken birden yüzdüğümü ve yüzdüğüm sularda sülük olduğunu görüyorum. Şu sülükler ne iyi herkes tutturuyor bende tutturayım diye düşünüyorum. Bir iki tanesine de dokunuyorum ama hiçbiri tutmadan uyandım. (33 yaşındayım, memur ve evliyim). (birde sülüklerin yararlı hayvanlar olduğunu bildiğim için rüyada öyle düşünmüş olabilirim)

 31. Rüyamda Kâbe’de Arabistan yerel giysini giyen bir kişi tebessüm ederek bana siyah renkli Kâbe’nin örtüsünü bana hediye etti. Hediye edildiğinde yanımda şuan 11 yaşında olan kızım vardı. Örtüyü alıp ayırdığımız da kızım ban baba bu ne diye sordu. Bende bu benim her şeyim, hayatım, canım diye cevap verdim ve çok huzurlu, mutlu bir şekilde ayrıldık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir