Rüyada Yürek Görmek

Bakınız; Kalp

Rüyada kalp görmek, birçok iyi huylara yorumlanır. Rüyada kalbinde bir korku hissettiğini duymak, hak yolunda yürüyüp kimsenin malına, ırzına, namusuna göz dikmeyen dürüst ve dindar bir adamla tabir olunur. Kalp vücudun hayat merkezi olduğu kadar, duygu ve his bakımından en hassas noktasıdır. İyilik, açıklık ve sırların korunduğu ve üretildiği yerdir. Bundan dolayı da kalp konusunda görülecek rüyalar bütün bu hususlar göz önüne alınarak rüyanın oluşuna göre yorumlanmalıdır. 

Rüyada kalbinin karnında bulunduğunu görmek, dininin sağlam olduğuna; kalbinin hızlı hızlı attığını görmek, dünya ve ahiret işlerinin yolunda bulunduğuna işarettir. Bazı tabirciler kalbi kadınla da yorumlarlar. (Bkz. Karın)

Rüyada kalbinin parçalandığını gören, sıkıntıda ise sıkıntı ve kederinden kurtulur, hasta ise iyileşir. Kalp bir bakımdan rüya sahibinin eşi olarak tabir edilir. Kalp, aynı zamanda insanın dini inancının kaynağıdır. Bu sebeple, bir kimse kalbinde bir göz bulunduğunu görse, bu gözle dünyayı ve dünyadaki özellikleri yani akıl, zeka ve din bakımından olan her şeyi müşahede ettiğine delalet eder. Bazı yorumculara göre de kalp, amirlerine veya işlerini yürüten kimseye işarettir. (Bkz. Kalp Çarpıntısı)

Rüyada kalbinin çıkarıldığını görmek, çekeceği bir korkudan dolayı delireceğine veya dini inancının bozulacağına delalet eder. Kalbinin kirlendiğini veya karardığını görmek, hakikati göremediğine, anlayamadığına ve hak yolunu seçemediğine işarettir. 

Rüyada kalbinin olmadığını görmek, eğer dindar bir kişi ise Cenab-ı Hakk’a olan bağlılığının devam ettiğine ve Allah (C.C.)’tan korkusunun sürdüğüne delalet eder. Tanıdığı veya tanımadığı bir kimsenin kötü bir duruma girip perişan bir hale geldiğini görerek, kalbinin üzüldüğünü görmek, rüya sahibinin Allah’ın emir ve nehiylerine candan bağlı olduğuna, kimsenin kötü bir duruma düşmesine gönül rızası ile baş eğmeyeceğine yorumlanır. 

Rüyada kalbinde bir hastalığın bulunduğunu görmek, o kimsenin kötü bir insan olduğuna işarettir. Rüyada Allah’ın (C.C.) emirlerine ve Peygamber (S.A.V.) Efendimizin hadisi şeriflerine karşı kalbinin kapalı olduğunu ve bütün bunları şüphe ile karşıladığını görmek, bu kimsenin büyük bir günah denizde bulunduğuna, Allah’ı anmaktan ve Peygamber Efendimizin hadislerini dinlemekten canının sıkıldığını delalet eder. 

Nablusi’ye göre: Kalp görmek; zihin, zeka, akıl, duyu, din, ve hüküm ile yorumlanır. Güzel ve çirkin, iyi ve kötü her rüya bunlardan birisi ile kıyaslanır. 

Salimi’ye göre: Rüyada kalp görmek, dinde iyileşme, iyi düşünme ve iyi sözdür. Kalbinin çalınıp götürüldüğünü görmek, dört şekilde tabir olunur: Şiddetli korku, delilik, dinin ifsadı, musibet. Rüyayı gören veya rüyanın delalet ettiği kimse şiddetli korkuya düşer, deli olur, dininde fesada uğrar yahut başka bir musibete çatar. 

Rüyasında kalbini siyah gören, Hak’tan uzaklaşmıştır. Çok günah işler. Kalbi doğruluğu görmez. Kalbinin üzerinde bir kılıf, bir muhafaza, bir örtü olduğunu görmek, bu rüya gibi tabir olunur. Göğsü yarılıp kalbinin çıkarıldığını görmek, zeka ve anlayışından ve akıldan yoksunluğa, dininde fesat olacağına delalet eder. Kalbinin yarılıp yıkandığını görmek, dininin kuvvetine, fesattan kurtulmaya, kalbinin içine güzel kokulu bir şey veya şeker gibi tatlı bir madde doldurduğunu görmek, iman nuru ile dolacağına işarettir.

Rüyada kalbinin içine fena ve pis kokulu bir şey doldurulduğunu görmek, ahlaksızlığa, günaha, dininin fesada uğrayacağına işarettir. Kalbini yaralı ve çıbanlı, kan ve irin içinde görmek, bir şeyden çok etkilenip üzüleceğine yahut kalbinde birtakım kötü fikirler doğacağına, kalbini pişirip yediğini görmek, herkese iyilik edeceğine delalet eder. 

Rüyada kalbini yumuşak görmek, merhamet sahibi olduğuna; kalbini beyaz ve parlak görmek, iyi kalplilik ve iyi niyete delalet eder. (Bkz. Karnın Yumuşak Yeri)

Bir başka rivayete göre de: Rüyada kalp görmek adamın kahramanlığına, emir vermesine, oyun oynamasına, cesaretine, akıllı, zeki, cömert ve müsamahakar olduğuna işarettir. Ahlak, tabiat ve adetine işarettir. 

Bir kimse rüyada kalbinde korku bulunduğunu görse, o kimsenin hakka uymasına ve doğru yolu bulmasına işarettir. Kalp, vücudun meliki, din, dünya, gizli ve aşikar yönleriyle vücudu koruyan, vücut için lüzumlu tedbirleri alan ve vücudun sır yeridir. Bundan dolayı, rüyada kalbinde iyilik ve kötülükten görülen şeyin miktarınca tabiri vücuda aittir. 

Bir kimse rüyada kalbinin yerinden çıktığını görse, o kimsenin dini güzel olur. Bazı tabirciler; kalpler, kadınlarla tabir edilir, dediler. Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, hasta ise hastalığından ve sıkıntılarından kurtulur. Kalp, rüya sahibinin hanımına işarettir. Kalp insanın dini ve zekasıdır. Bundan dolayı, bir kimse kalbinde göz bulunduğunu görse, o kimsenin akıl, zeka ve anlayışına, dindarlığına ve güzel şekilde konuştuğuna işarettir. 

Bir kimse rüyada kalbinin kaçırıldığını görse, arız olacak bir korkudan dolayı kalbinin perişan veya aklının gideceğine ya da dininin bozulacağına işarettir. (Bkz. Kaçırılmak)

Rüyada kalbinin karardığını veya perdelendiğini görmek, hakikati anlayamadığına ve gözleriyle hak yolunu görmediğine işarettir. Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, korku, züht ve takva sahibi ise, o kimsenin Cenab-ı Hakk’a olan kalbi rabitasının devam ettiğine ve Allah (C.C.)’tan korku üzere bulunmasından dolayı onun Allah’a olan bağlılık ve rabitasına hiçbir şeyin mani olmayacağına işarettir. (Bkz. Göze Perde İnmesi)

Bir kimse kalbinde bir hastalık bulunduğunu görse, o kimsenin münafık olduğuna işarettir.

Yürek

“Rüyada Yürek Görmek” için bir yorum

  1. Rüyamda küçük bir kız vardı. Ailesi bu kız için yardım topluyordu. 3-4 yaşlarında, lüle lüle sarı saçlı bir kız vardı. Bu kızın kalbi dışarıdaydı. Ben de bu kızı kucağımda tutuyordum elimde kalbiyle birlikte… Şimdiden teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir