Rüyada Yer Görmek

Rüyada görülen yerin tabiri, o yerin şeref ve kabiliyetine, madde ve cevherine göredir. Mahşer yerini görmek, sırları gizlemeye, fakirlikten sonra zenginliğe, korkudan emniyete ve vaadini yerine getirmeye işarettir. Bazen güzel ve bekar eşe, nasibi az büyük bir rütbeye, hidayet ve tövbeye işarettir. 

Rüyada ekilecek bir araziyi görmek; o arazinin ekilip biçilmesine, ziraatina ve mahsulüne, bolluğuna, kıtlığına, ziraat aletlerine ve ekinciliğe ve o arazide mutad olarak biten şeylere ve güzel kokan nebatata işarettir.

Rüyada bilinmeyen bir yeri görmek; anneye, çocuğa, koca ve karıya, ortağa ve emniyetli miras, ev ve hayvan gibi malik olduğu şeylere; yatak, sergi, halı ve keçe gibi üzerine oturduğu şeylere işarettir. 

Rüyada yer görmek; zina edenlerin, zamparaların evlerine ve her çeşit oyunlarına işarettir. Yer, söz gezdirip koğuculuk yapan ve sır gizlemeyen kadına işarettir. Yer, mücadele ve düşmanlığa veya ilim ve güzel ve düzgün söz söylemeye işarettir. Yer, dünyaya ve gök görmek de ahirete işarettir. Bazen yer ve gök, Allah’tan başka hiç kimsenin birleştirmeye muvaffak olamayacağı kumalara işarettir.

Rüyada yerin yandığını görmek, bidatların, haram ve kötü olan şeylerin aşikareye çıkması ile tabir edilir. Bazen de yerin yarılması, o yerin iyiliğine ve bereketli olmasına işarettir. Yerin bulunduğu halden uzun ve geniş olması, hapiste olanın serbest bırakılacağına; hamile kadının doğuracağına ve rızka işarettir. Eğer bir kimse kendisinin bir çöle sahip olduğunu görse, fakir veya çocuğu olmayan bir kadınla evlenir. Bazen de yer, saltanat sahibi bir hükümdara veyahut ölüm ve hayata, rızka veya o yerde iyi kötü işler işleyen kimseye işarettir. (Bkz. Yanmak)

Rüyada bir yere sahip olduğunu gören, bekar ise evlenir ve çocuğu olur, yahut birisine ortak olur ya da malı ve kirliliği ile bir kimseye emniyet meydana getirir veya mirasa nail olur, yahut bir ev kiralar veya satın alır ya da bir binek satın alır. Rüyayı gören hasta ise hastalığından kurtulur ve o yerden rızkını alır. Eğer yer geniş, manzarası güzel olursa rüya sahibinin o yerdeki ameli güzel olur. Eğer yer üzerinde hayvanların çürümüş kemikleri ve diğer pislikler olduğunu görürse rüya sahibinin o yer üzerindeki ameli kötü olur. 

Rüyada yerin sallandığını görmek, hamile olan kadının çocuğunu düşürmesi ile tabir edilir. Yerin üzerinde olan şeylerle battığını görmek, Allah’a itaatten gaflete işarettir. Eğer yerin bakır, tunç, demir ve taşa döndüğünü görse, bu rüya bazen rüya sahibinin hanımının zor doğuracağına, veyahut o kimse sanatından başka bir sanata geçeceğine, kazancından başka rızka nail olacağına veya bir maden bulacağına işarettir. 

Rüyada yer yarılıp kendisini yuttuğunu görmek, rüyayı gören kimsenin utanmasına ve sebeplerin güçlenmesine, bazen de yolculukta bulunmasına veya hapsedilmesine ya da deli olmasına işarettir. (Bkz. Deprem)

Rüyada sahraya benzeyen ve bilmediği, düz ve geniş bir yerde bulunduğunu gören kimse, acele olarak yolculuğa çıkar. Bir kimse bir yerde oturduğunu görse, o kimsenin o yerde iktidarlı, kuvvetli ve nüfuzlu olmasına işarettir.

Rüyada eliyle veya başka bir şeyle yeri dövdüğünü gören kimse, ticaret için yolculuk eder. Bir kimse kendisinin kıtlık yerden çıkıp bolluk olan yere gittiğini görse, bidatten sünnet-i seniyyeye geçer. Yolculuğu arzu eden kimse, bir yerden çıkıp diğer yere gittiğini görse arzu ettiği yolculuğu tahakkuk eder. Yolculukta ise, rüyada gördüğü yerin ucuzluk, bolluk veya kıtlık ve darlığı nispetinde olur. Bu rüyayı gören bir şehrin idarecisi ve hakimi ise bu görevinden alınır.

Rüyada bir kimse bir yeri satıp başka bir yere çıktığını görse, hasta ise ölür; zengin ise fakir olur. Yer üzerinde ayağının kaydığını yahut topraktan elini silkelediğini gören kimse fakirleşir. Eğer hasta ise ölür ve toprağa girer.

Rüyada yeryüzünde kaybolduğunu ve orada da herhangi bir çukurun olmadığını görürse, dünyayı talep etmek maksadı ile yolculuğa çıkar ve bu yolculuğunda ölür. Kendisi için yerin yandığını gören kimsenin ömrü uzun olur.

Rüyada bir kimse kendisini yerin yuttuğunu fakat yere batmadığını görse, uzak bir yolculuk yapar. Bir kimsenin rüyasında yerin sallandığını yahut battığını görmesi, o yere bir bela erişeceğine yahut o yere çekirge musallat olacağına ya da dolu düşeceğine işarettir. Ayrıca, kıtlık veya şiddetli bir belanın meydana çıkmasına işarettir. 

Rüyada Yer Görmek Ne Demek

Yerin genişliği, büyüklüğü, darlığı ve küçüklüğü nispetince o yere sahip olan kimsenin dünyalığına işarettir.

Rüyada bilinen bir yeri görmek, bulunduğu şehir ve o şehrin ahali ve sakinlerine işarettir. Yeri kazdığını ve ondan da yediğini gören kimse hile ile mala nail olur. Çünkü kazmak hiledir. Yerin darlığı geçim darlığıdır.

Rüyada yere batmak, meydana gelecek korku ve tehdittir. Bir kimse kendisinin yere battığını görse, azaba düşer. Yerin bir tarafının yarılıp yine yere batması, oranın halkına isabet edecek şiddetli bir hastalığa yahut orada çekirge, dolu, kıtlık, pahalılık vs. gibi meydana çıkacak afet ve belaya işarettir. 

Rüyada bir kimse kendisini yerin yuttuğunu görse, eğer şerli kimse ise ona bir azap erişir yahut gidip geri dönmemesinden korkulan uzak bir yolculuk yapar. 

Rüyada hiçbir çukur olmaksızın yere battığını, derine gittiğini ve hatta kendisinin bir daha oradan çıkamayacağını zannettiğini gören kimse, dünyayı istemekle aldanır.

Yer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir