Rüyada Yer Görmek

Rüyada görülen yerin tabiri, o yerin seref ve kabiliyetine, madde ve cevherine göredir.Mahser yerinl görmek, sirlari gtzlemeye, fakirlikten sonra zenginlige.korkudan emniyete ve vadini yerine getirmeye işarettir.Bazen güzel ve bekar kariya, nasibi az büyük bir rütbeye, hidayet vetövbeye işarettir. Ekilecek bir araziyi görmek, o arazinin ekilip biçilmesine,ziraatina ve mahsülüne, bolluguna, kitligina, ziraat aletlerine ve ekincilige veo arazide mu’tad olarak biten seylere ve güzel kokan nebatata işarettir.Bilinmeyen bir yeri görmek, anaya, çocuga, koca ve kariya, ortaga ve emniyetli miras, ev ve hayvan gibi malik oldugu seylere; yatak, sergi, hali vekeçe gibi üzerine oturdugu seylere işarettir.Yer, zina edenlerin, zamparalarin ve (asiklarin evlerine ve her çesitoyunlarina işarettir. Yer, söz gezdirip koguculuk yapan ve sir gizlemeyenkadina işarettir. Yer, mücadele ve düsmanliga veya ilim ve güzel ve düzgünsöz söylemeye işarettir. Yer dünyaya, gök de ahirete işarettir.Bazen yer ve gök, Allah’tan baska hiç kimsenin birlestirmeye muvaffakolamayacagi kumalara işarettir,Yerin yanidiğini görmek, bid’atlarin, haram ve kötü olan seylerin asikareyeçikmasi ile tabir edilir. Bazen de yerin yarilmasi, o yerin iyiligine, bereketlive bitek olmasina işarettir. Yerin, bulundugu halden uzun ve genis olmasi,hapiste olanin serbest birakilacagina, hamile kadinin doguracagina ve rızka işarettir. Eger bir kimse kendisinin bir çöle sahip oldugunu görse fakir veyaçocugu olmayan bir kadinla evlenir.Bazen de yer, saltanat sahibi bir hükümdara veyahut ölüm ve hayata, rızkaveya o yerde iyi-kötü isler isleyen kimseye işarettir.Bir yere sahip oldugunu gören, bekar ise evlenir ve çocugu olur, yahutbirisine ortak olur ya da mali ve sirliligi ile bir kimseye emniyet meydanagetirir veya mirasa nail olur, yahut bir ev kiralar veya satin alir. Ya da birbinek satin alir. Rüyayi gören hasta ise hastaligindan kurtulur ve o yerdekinzkini alir. Eger yer genis, manzarasi güzel olursa rüya sahibinin o yerdekiameli güzel olur. Eger yer üzerinde hayvan iasesi ve çürümüs kemikler vediger pislikler oldugunu görürse, rüya sahibinin o yer üzerindeki ameli kötüolur. Yerin sallandiğini görmek, hamile olan kadinin çocugunu düsürmesi ile tabir edilir. Yerin, üzerinde olan seylerle battigini görmek, Allah’aitaattan gaflete işarettir.Eger yerin bakir, tunç, demir ve tasa döndügünü görse, bu rüya, bazen rüyasahibinin haniminin zor doguracagina veyahut o kimse sanatindan baska birsanata geçecegine, kazancindan baska rızka nail olacagina veya bir madenbulacagina işarettir. Yer yanlip kendisinl yuttugunu gören kimsenin rüyasiutanmasina ve sebeplerin güçlenmesine, bazen de yolculukta bulunmasinaveya hapsedilmesine ya da deli olmasina işarettir. Sahraya benzeyen ve bilmedigi, düz ve genis bir yerde bulundugunu görenkimse acele olarak yolculuga çikar.Bir kimse bir yerde oturdugunu görse o kimsenin o yerde iktidarli, kuvvetlive nüfuzlu olmasina işarettir.Eliyle veya baska bir seyle yeri dövdügünü gören kimse ticaret için yolculukeder. Bir kimse kendisinin kitlik yerden çikip bolluk olan yere gittigini görse,bid’attan Sünnet-i Seniyyeye geçer.Yolculugu arzu eden kimse bir yerden çikip diger yere gittigini görse arzuettigi yolculugu tahakkuk eder. Yolculuktaki hali ise rüyada gördügü yerinucuzluk, bolluk veya kitlik ve darligi nispetinde olur,Bu rüyayi gören bir sehrin idarecisi ve hakimi ise bu görevinden alinir.Bir kimse bir yeri satip baska bir yere çiktigini görse hasta ise ölür, zenginise fakir olur. Yer üzerinde ayaginin kaydiğini yahut topraktan elinisilkelediğini gören kimse fakirlesir, eger hasta ise ölür ve topraga girer.Yeryüzünde kayboldugunu ve orada da herhangi bir çukurun olmadignigörse, dünyayi taleb etmek maksadi île yolculuga çikar ve bu yolculugundaölür. Kendisi için yerin yanidiğini gören kimsenin ömrü uzun olur,Bir kimse kendisini yerin yuttugunu fakat yere batmadiğini görse uzak biryolculuk yapar. Bir kimsenin rüyasinda yerin sallandiğini yahut battiginigörmesi, o yere bir bela erisecegine yahut o yere çekirge musallatolacagina, ya da dolu düsecegine yahut kitlik veya şiddetli bir belaninmeydana çikmasina işarettir. Yer görmek, yerin genisligi, büyüklügü, darligive küçüklügü nispetince o yere sahip olan kimsenin dünyaligina işarettir.Bilinen bir yeri görmek, bulundugu sehir ve o sehrin ahali ve sakinlerineişarettir. Yeri kazdiğini ve ondan da yediğini gören kimse hile ile mala nailolur. Çünkü kazmak hiledir. Yerin darligi geçim darligidir.Rüyada yere batmak, meydana gelecek korku ve tehdiddir. Bir kimsekendisinin yere battigini görse, azaba düser. Yerin bir tarafinin yarilip yineyere batmasi ora halkina isabet edecek şiddetli bir hastaliga, yahut oradaçekirge, dolu, kitlik, pahalilik v.s. gibi meydana çikacak afet ve belayaişarettir. Bir kimse kendisini, yerin yuttugunu görse, eger serli kimse ise onabir azap erisir, yahut gidip geri dönmemesinden korkulan uzak bir yolculukyapar. Rüyada hiçbir çukur olmaksizin yere battigini, derine gittigini vehatta kendisinin bir daha oradan çikamayacagim zannettigini gören kimse,dünyayi istemekle aldanir.

Yer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir