Rüyada Tavşancıl Kuşu Görmek

Rüyada tavşancıl kuşu görmek, kendisini en yakını ve uzağı korkup, emin olmayan heybetli ve sert saltanat sahibi bir zata delalet eder. Eğer rüyada tavşancıl kuşunun evinin üzerine konduğunu veya evinin arasında olduğunu görürse, Azrail (A.S.)’e delalet eder.

Rüyada tavşancıl kuşuna rast geldiğini ve onun kendisine itaat ve inkiyat ettiğini gören kimse, ümitsiz, sert ve heybetli bir melike yaklaşır. Kendisine itaat ve inkiyat etmediğini gören kimse de sert olan melikten korku üzerine bulunur. Tavşancıl kuşunun yavrusu, sultana yaklaşan yiğit bir çocuktur.

Ayrıca şu rüya tabirleri ve yorumlara bakınız: Yırtıcı Kuş Pençesi

Rüyada tavşancıl kuşunun tırnakları ile kendisini dövdüğünü gören kimse, mal ve canca sıkıntıya girer ve o şahsın bulunduğu mahalle halkına bir musibet erişir. Bir kimse rüyada tavşancıl kuşunun etini yediğini görse, o kimsenin tamahkar bir adam olduğuna delalet eder. Rüyada tavşancıl kuşunun bir ağaç üzerinde oldugunu gören kimse, hayır, bereket ve nimete nail olur.

Rüyada tavşancıl kuşunun düz bir şekilde uçtuğunu gören kimse, ihtiyaçlarını temin eder. Ve bütün düşmanlarına galip gelir. Bir kimse rüyada tavşancıl kuşunun büyük bir kaya veya yüksek bir yer üzerinde durduğunu görse, bir şeyi yapmaya başlamak arzusunda bulunan kimse hakkında hayra, bir şeyden korkan veya misafir olan kimse hakkında da hayırsızlığa delalet eder. Tavşancıl kuşunun başına düştüğünü gören kimse, ölüme yaklaşır.

Rüyada tavşancıl kuşuna bindiğini görürse bu rüya şerefli, büyük ve zenginler hakkında onların ölümlerine delalet eder. Fakirler hakkında ise servet sahibi bir kavmin yanında olmakla onlardan çokça faydalanmaya delalet eder. Yolculukta bulunan kimse, hakkında da o kimsenin yolculuğundan döneceğine delalet eder. 

Bir kimse rüyada tavşancıl kuşunun kendisini korkuttuğunu görürse, o kimsenin büyük bir zat tarafından korkutulmasına delalet eder. Bir kimse rüyada tavşancıl kuşunun kendisine yaklaştığını kendisine bir şeyler verdiğini veya anlayacağı bir şekilde konuştuğunu görse, hayır ve menfaata delalet eder. 

Bir kimse rüyada bir kadının tavşancıl kuşu doğurduğunu görse, o kadın asker veya bir kavmin yahut birçok kavmin büyüğü ya da başkanı olacak bir çocuk doğurur.

Köle olan bir kimse rüyada ölmüş bir tavşancıl kuşu görürse, efendisinin öleceğine delalet eder. Bir kimse bir tavşancıl kuşu tırnakları ile kalp ve bağırsaklarını tuttuğunu ve halkın toplantı yerine bıraktığını görürse, o kimsenin bir çocuğu olur ve o çocuk bulunduğu şehir ve kasabanın sevilen ve meşhur bir kişisi olur. 

Hırsız ve hilekar kimselerin rüyada tavşancıl kuşunu görmeleri, onların azaba düşmelerine delalet eder. Kendisini tavşancıl kuşunun sırtladığını ve onunla beraber başka bir yere uçtuğunu gören kimse, şan ve şerefe nail olur veya uzak bir yere yolculuğa çıkar. Tavşancıl kuşuyla kavga ettiğini gören kimse, devletten birisi veya güç sahibi bir kimse ile münakaşada bulunur.

Rüyada harpte bulunan bir kimsenin tavşancıl kuşunu görmesi, yardıma ve düşmanını şer bulmasına delalet eder. Zira tavşancıl kuşu manasına gelen isim Resulullah (S.A.V.)’ın sancağının adıdır. Bazen de tavşancıl kuşu tüylerinin oklarda kullanılmasına binaen çok mala ve harbe delalet eder. 

Rüyada tavşancıl kuşunun dişisini görmek, hatalı ve kusurlu kadınlara; yavruları da zinadan olan çocuklara delalet eder.

Tavşancıl Kuşu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir