Rüyada Sulu Çamur Görmek

Bakınız; Çamur

Bir kişinin rüyada sulu bir çamurda yürümesi, o kimsenin düşeceği üzüntü ve kedere, erişeceği fitne ve meşakkate delalet eder. Bir kimse rüyada sulu bir çamurda yürüdüğünü görse, o yer halkı ve çamura giren kimse için üzüntü, keder ve korkuya delalet eder.

Rüyada bir kişinin sertçe yağan bir çamurlu yağmurda ıslandığını görmesi, o yağmurdan ona isabet eden miktarca üzüntü, keder ve korkuya düşmesine delalet eder. Bazı tabirciler, bir kimsenin rüyada sulu olan bir çamurda kendisini görmesi, o kimsenin yerce olan eksikliğine delalet eder, derler. Hasta olan bir kimsenin rüyada sulu çamur görmesi, onun hastalığının devam etmesine delalet eder. Ancak kendisinin sulu bir çamurdan çıktığı görmesi, o hastanın hastalıktan kurtulmasına, sıhhat ve afiyete kavuşmasına delalet eder. 

Hasta olmayan bir kişi rüyada çamurda yürüdüğünü veya çamura girdiğini görse o kimse bir belaya veya zindan ve hapse ya da sultanın yanında çeşitli mihnetlere girmeye delalet eder. Çamurdan kurtulduğunu veya elbise ve bedenini çamurdan temizlediğini gören kimse, dinen kendisinde bulunan günahtan veya dünyaca keder ve zayiattan kurtulur. Eğer çamurdan kurtulamaz ve elbisesini de temizleyemezse, o şahsa isabet eden çamur miktarınca günah ve keder isabet eder.

Rüyada çamur yoğurup kerpiç yapmak, bu rüyada asla hayır yoktur. Çünkü bu rüya, o kerpiç kuruyup toprak oluncaya değin, keder, bela ve düşmanlığa delalet eder. Eğer kerpiç kuruyup toprak olursa, zahmet, sıkıntı, bela ve düşmanlıktan sonra nail olacağı mala delalet eder. Çünkü toprak maldır. Sulu çamur, düşmanlık ve sıkıntıya bazen de borca veya ırz ve namus hakkında söz söylemeye delalet eder.

Sulu çamur bazen “Andolsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık.” (Surei Müminin, Ayet 12) mealindeki ayet gereğince, hanımının erkek bir çocuğa hamile olduğuna delalet eder. Çamur yolculuğun muattal kalmasına ve namazı yarıda kesmeye delalet eder. Sulu balçık manasına olan “vaha” kelimesi türetildiği zaman yıl manasına olan “havi” kelimesi yapıldığından, bir şeyin üzerinden bir sene geçmesine delalet eder. Bazen de sulu çamur, nimet veya şerre yahut Allah (C.C.)’ı inkar etmekle iftihar etmeye delalet eder

Bir kimse rüyada başını, saç ve sakalını sulu çamurda bulunmuş halde görse o kimsenin ekincilikle uğraşmasına toprak ve çamur işleriyle meşgul olmasına delalet eder. Sulu cıvık bir toprağın çamur olduğunu gören kimse, güzel bir şekilde anılır ve bu hal onun Allah (C.C.)’a itaat etmesine bir vesile olur. 

Rüyada sulu çamurunun veya yoğrulmuş hamur olduğunu gören kimse, çalışarak helal ve güzel bir rızka nail olur. Çamurun siyah, renginin kırmızı olduğunu gören kimsenin, bir yerden diğer bir yere yahut bir topluluğa geçmesine veya o kimsenin beyazı siyaha tercih etmesine delalet eder.

Rüyada çamurun renginin kırmızılıktan siyaha dönüştüğünü gören kimse siyahı beyaza tercih eder. Bazen de sulu çamur, kötü ahlaklı sert ve az hamile kalan bir fena kadına delalet eder. Kuraklık ve kıtlık zamanında rüyada sulu çamur görülmesi, mahsulatın çokluğuyla müjdeye delalet eder. Görülen çamur bir kuyudan olursa, mirasa veya bereketin meydana çıkmasına ya da kuyunun sahibinin emanet ve sırlarına delalet eder.

Sulu Çamur

“Rüyada Sulu Çamur Görmek” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir