Rüyada Kerpiç Görmek

Rüyada henüz kullanılmayan kerpiç görmek, mala; duvar ve gerekli görülen bir yerde kullanılmış kerpiç, iyi amel ve din güzelliğine işarettir.

Bkz: Balçık, Çamur

Rüyada yüksek bir yerden kerpiçi fırlatıp atmak ve onun ufalandığını görmek, işçi ya da hizmetçisinin ölmesine; binayı meydana getiren kerpiçler kişinin ev halkına; kerpiç yapmak erkek çocuğa yahut vefat etmeye delalet eder.

Rüyada kerpiçten bina yapmak, ehli için valilik ve diğer yöneticiliklere; bilinmeyen bir binanın kerpiçleri cemaati meydana getiren insanlara ya da o kavmin fertlerine; bir yerde gelişigüzel yığılmış kerpiçler altınlara yorulur.

Rüyada kerpiç kesip biriktirmek, mal biriktirmeye; henüz kurumamış, çamur halindeki kerpiçleri çiğneyerek yahut başka bir şekilde bozduğunu görmek, üzüntü ve kedere, zorluk ve sıkıntıya delalet eder.

Rüyada kerpiççi görmek ya da kerpiçten yapılmış bir ev görmek, kız çocuğunun habercisidir.

Rüyada kerpiç görmek, mal ile yorumlanır. Rüyasında kerpiç kullanarak ev yaptığını görmek, her kerpiç için o miktarda kazanca sahip olacağına; kerpiçleri kendi eliyle yoğurup, kalıpladığını görmek, para kazanmak için çaba harcadığına; kerpiçleri güneşte kurumak için yere serdiğini görmek, parasını kazanç getirecek bir işe veya bir bankaya yatırıldığına; kerpiçleri ateşte pişirdiğini görmek, malından hayır gördüğüne delalet eder.

Bir başka rivayete göre de: Rüyada kerpiç görmek, rüya sahibi için meydana gelecek bir maldır. Henüz binaya konmamış kerpiç, mala ve binaya konmuş kerpiçle iyi amele ve dine işarettir. Kerpiç hizmetçilerle de tabir edilir. Bundan dolayı bir kimse rüyada yüksek bir yerden kerpiç attığını ve o kerpicin dağılıp parça parça olduğunu görse, o kimsenin bir hizmetçisi ölür.

Kerpiç

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir