Rüyada Kızmak Görmek

Rüyada kızmak hayırlı değildir. Rüyada bir şeye kızıp hiddetle yürüdüğünü gören olay çıkarır. Haksız olarak bir şeye hiddetlenmek, dininin kuvvetsizliğine; haklı olarak kızmak ise aksine yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de rüyada kızmak, hapse işarettir. Rüyada evinden sinirli çıktığını gören kimse, hapsedilir. Eğer kızması dünya içinse o kimsenin İslam dinini tahkir etmesine işarettir. Eğer bir haksızlıktan dolayı Allah (C.C.) rızası için kızarsa kuvvet ve rütbeye erişir.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Hiddetlenmek, Öfkelenmek

Rüyada Birine Kızmak

Rüyada birine kızdığını görmek her konuda yetenekli bir kişiye, elindekilerle mutlu olmaya, güzel ve tatlı sözlere, ailesiyle mutlu ve huzurlu olmaya delalet eder. İş yerinde mertebenin yükselmesine, zahmetsizce para kazanmaya, kudret ve güç sahibi olmaya işarettir. Bazı yorumculara göre ise bu rüya; sıkıntıya, çalışma hayatında kendisine köstek olacak kişilere, yaptığı çalışmaların beğenilmemesine ve halk arasında hor görülen, kötü isme sahip birine yorulur.

Rüyada birine kızmak diyanet yorumu ise dinde istikrarsızlığa ve dünyalıktan kaybetmeye; Allah için birine öfkelenmek hayra, iyiliğe ve salih kulluğa yorulur. Birinin kendisine öfkelendiğini görmek ondan gelecek hayır ve menfaate, öfkesini yuttuğunu görmek güzel bir şekilde övülmeye, aile bireylerinin dışındaki insanlara da hayır ve iyilikte bulunmaya delalet eder. Eşinin kendisine öfkelendiğini görmek onun güzel geçimine, iffet ve itaatine mana gelir.

Rüyada Anneye Kızmak

Rüyada anneye kızdığını görmek rüyayı gören kişinin asi davranışlar yüzünden ailesini üzeceğine, zor durumda bırakacağına ve daha sonra pişmanlık duyacağına delalet eder. (Bkz. Anneyle Kavga Etmek)

Rüyada Eşine Kızmak

Rüyada eşine kızdığını görmek rüyayı gören kişinin kazancının artacağına ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek oranda olacağına, rızkın günden güne genişleyeceğine, kazancının sağlam ve sabit olacağına yorulur. Yaşanan bütün üzüntülerin sona ereceğine, yakında çok güzel ve huzurlu günlerin olduğuna delalettir. 

Bekar kimseler için ise yurt dışında bir iş fırsatı yakalamaya mana gelir. İşlerinin yoluna gireceğine, hayırlı bir şekilde ilerleyeceğine; çektiği sıkıntıları yakın bir zaman içinde hiçbir sorun yaşamadan ortadan kalkacağına delalet eder.

Rüyada Babaya Kızmak

Rüyada babaya kızdığını görmek rüya sahibinin rızkının genişleyeceğine, elinin bolluğa ve berekete kavuşacağına ancak daha sonra bir anda her şeyin altüst olacağına işaret eder. İşe ve iş sahibine zarar verecek hadiselere, çok büyük zararlara, zamanında destek verdiği bazı insanlardan destek görmeyeceğine, yaşayacağı zorluklardan ötürü mutsuz olacağına ve sevdiği kişilerle uzun süreli bir ayrılık yaşayacağına rivayet edilir.

Rüyada büyükbabasına kızmak rüyayı gören kişinin geçmişinde kalan bazı tatsızlıkların ilerleyen günlerde yeniden karşısına çıkacağına ve bu nedenle huzurun kaçacağına delalet ederken, aşırı savurganlık nedeniyle atadan kalan mirasın hiç uğruna elden çıkacağına tabir edilir. İslami kurallara tam anlamıyla uyulmadığını, günaha yakın durulduğunu ve kötü niyetli kimselerle arkadaşlık kurulduğunu bildirir.

Rüyada Birinin Kızması

Rüyada birinin kızdığını görmek rüyayı gören kişinin açığını arayan bir yöneticinin eline koz verilmesi halinde iş hayatının zora gireceğine tabir edilir. Aile üyelerinden birinin kızması ise rüya sahibinin yaptığı bir hatanın yüzüne sert bir şekilde vurulacağına, bugüne kadar kendisine müsamaha gösteren ailesinin artık destek vermeyeceğine ve yaptıklarının sorumluluğunu alarak, problemleriyle tek başına mücadele etmek zorunda kalacağına delalet eder.

Rüyada Ölünün Kızması

Rüyada ölünün kızdığını görmek iki şekilde tabir edilmektedir. Bu iki tabirin rüya sahibinin azim ve çalışkanlığına bağlı olarak gerçekleştiği bilinir.

Kimi rüya yorumcularına göre rüyayı gören kişinin; işinin gücünün rast gideceğine, ticaretinin açılacağına, çok iyi mevkilere götürecek çalışmalara imza atacağına delalettir. Ailesinden gördüklerinin çok daha fazlasını elde etmek istediği için çeşitli alanlarda kendisini yetiştireceğine, mesleki açıdan aranacak niteliklere sahip olmak için gece gündüz çalışacağına, çalışma hayatıyla ilgili çok büyük bir sorumluluk almak zorunda kalacağına rivayet eder. Hayatının güzelleşeceğinin, kötü günlerin etkisinden kurtulacağının ve işlerin eski haline döneceğinin habercisidir. 

Kimi rüya yorumcularına göre rüyada ölünün kızması rüya sahibi için parasal olarak çok sorunlu ve büyük zararların görüleceği bir döneme girildiğine, bu yüzden yapılacak işlerde çok uğraş verilmesine ve sabır gösterilmesine rağmen bir sonuca ulaşılamayacağına, etrafındaki insanlardan herhangi bir şekilde yardım görmeyeceğine ve bu duruma yalnız başına göğüs germek zorunda kalacağına alamet etmektedir. 

Rüyada ölüye kızmak ise rüyayı gören kişinin aşırı sevinçten ne yaptığını bilemez hale geleceğine, yaşadığı her yeni günün kendisi için bir önceki günden çok daha hayırlı ve güzel olacağına delalet eder.

Rüyada Çocuğuna Kızmak

Rüyada çocuğuna kızdığını görmek rüyayı gören kişinin başarılı bir iş hayatının olacağına, yaşanan sıkıntıların son bulacağına delalet eder.

Rüyada evladına kızmak sevinçli haberler alınacağına, büyük çalışmalar ve hayırlı projeler gerçekleştirileceğine, kederinin ve zorluklarının uçup gideceğine yorulur.

Rüyada oğluna kızmak rüyayı gören kişinin ağız tadının bozulmayacağına ve yaşamının kolaylıklarla geçeceğine, aile hayatında dilediği her şeye en iyi koşullarda sahip olacağına tabir olunur.

Rüyada kızına kızmak rüyayı gören kişinin kişinin rahat edeceğine, ferah bir döneme gireceğine, kazancının artacağına man gelir. Yeni bir ortaklık düşünürken bu rüyayı görmek zarar getirecek bir işe girileceğine ve bu işte büyük bir sorun yaşanacağına delalet eder.

Rüyada Sevgiliye Kızmak

Rüyada sevgiliye kızdığını görmek kimi rüya yorumcularına göre rüyayı gören kişinin gözyaşı dökeceğine delalet ederken, kimi rüya yorumcularına göre ise gerçek hayattaki sevgilisi ile ciddi bir yola gireceğine delalet eder. (Bkz. Sevgiliyi Aldatmak)

Rüyada sevgilinin kızması rüyayı gören kişinin aile hayatında büyük sevinç yaşayacağına, en yüksek makamlara oturacağına, kendisine verilen görevleri yerine getireceğine, kazancının artacağına, herhangi bir sıkıntı yaşadığında bunu dua ile çözeceğine, kimseye muhtaç olmayacağına delalet eder.

Rüyada Sevdiğine Kızmak

Rüyada sevdiğine kızdığını görmek rüya sahibinin mutlu olacağına işarettir. Ayrıca sevilen kişi ile yakın bir zaman içinde hayırlı bir karar verilip evlilik yoluna girileceğine ve uzaktaki bir akrabadan hayırlı haberler alınacağına delalet eder.

Rüyada Öğretmenin Kızması

Rüyada öğretmenin kızdığını görmek rüyayı gören kişinin kazancının artacağına, endişelerin ve dertlerin biteceğine, işlerini büyüteceğine yorulur. Aile bireyleri ile rahat bir ömür sürüleceğine, alınacak hayırlı ve sevinçli bir haber ile mutluluğa mutluluk katılacağına, son zamanlarda başa gelen gergin ve zor günlerin arkada bırakılacağına delalet eder.

Rüyada öğretmene kızmak rüyayı gören kişinin yaşamının afiyet içinde sürüp gideceğine, sorunlarından ve sıkıntılarından yakın bir zaman içinde yapacağı bazı çalışmalar sayesinde kurtulacağına, eline geçen tüm fırsatları bu sayede değerlendireceğine tabir olunur.

Rüyada Arkadaşına Kızmak

Rüyada arkadaşına kızdığını görmek, rüya sahibi haksız yere kızıyor ise hayra yorumlanmaz. Haklı bir sebepten dolayı arkadaşına  kızan kişinin ise hayatını tatlı bir huzur içinde geçireceği dile getirilir. Hayatta çok büyük kısmetler ile karşılaşacağına, rahatsızlık veren bir durumun edilen dualar ve alınan hayır duaları sayesinde çok mutlu bir sonuca ereceğine, çok büyük kazançlar elde edileceğine ve maddi sıkıntılarının son bulacağına, şansın açılacağına delalet eder.

Rüyada Kızmak Bağırmak

Rüyada kızmak ve bağırmak görmek uzaklık anlamına gelir. Rüya sahibi gurbete gidebilir, bir vazife için başka bir şehre taşınabilir ya da tam tersi rüya sahibi kalır, sevdikleri gidebilir. Her durumda bir ayrılık yaşanacağı anlamına gelir.

Rüyada kızmak sinirlenmek sahibinin bazı şeyleri içine atıp orada biriktirmesine sonrada patlamasına, o ana kadar içine attığı her şeyi olayın sorumlularının yüzüne tek tek söyleyeceğine ve içinde söylenmemiş bir tek söz bırakmayacağına işarettir.

Rüyada Kızgın Birini Görmek 

Rüyada kızgın birini görmek rüyayı gören kişinin dedikodu yüzünden üzüleceğine, suskun olacağına yorulur. Ayrıca maddi açıdan iyi bir konuma getirecek bir kişi ile ortaklık kurulacağına ve depresif bir kişilik sergileyen bir akrabanın düzeleceğine delalet eder.

Rüyada Görümceye Kızmak

Rüyada görümceye kızdığını görmek rüya sahibinin sıkıntı yaşayacağına fakat bunu çevresine belli etmeyeceğine, emek vermeden kazanç sahibi olacağına delalet eder.

Rüyada görümcenin kızması kimi rüya yorumcularına göre rüyayı gören kişinin borç içinde kalacağına, mutsuz bir yaşantıya işaret ederken; kimi rüya yorumcularına göre ise rüya sahibinin varlık içinde yaşayacağına, huzurlu bir yuvaya sahip olacağına delalet eder.

Rüyada Müdürün Kızması

Rüyada müdürün kızdığını görmek rüya sahibinin yaşadığı sıkıntıların son bulacağına ve hayal ettiği yerlere geleceğine işarettir.

Rüyada patrona kızmak rüyayı gören kişinin iş hayatında kazanç elde edeceğine ve güzel haberler alacağına delalet eder.

Rüyada personele kızmak rüyayı gören kişinin maddi kaybını telafi edeceğine ve tatil turuna çıkacağına delalet eder.

Rüyada Cumhurbaşkanının Kızması

Rüyada Cumhurbaşkanının kızdığını görmek rüyayı gören kişinin çok mutlu ve huzurlu bir yuva kuracağına, helal kazanç elde edeceğine ve kısmete delalet eder.

Rüyada Damada Kızmak

Rüyada damada kızdığını görmek rüya sahibinin büyük işlere imza atacağına, beklenmedik bir zamanda gelen güzel gelişmelere delalet eder.

Rüyada Haksızlığa Kızmak

Rüyayı gören kişinin malı mülkü varsa daha da artacağına ve işlerinin iyiye gideceğine delalet eder. Bekar kimseler için uzun zaman önce çok tanışılmış olan hayırlı bir kısmet ile dünya evine girileceğine, çok mutlu bir yuva kurulacağına mana gelir. 

Bir başka rivayete göre kısa süre içinde bitebilecek bir işin ilgilenilmediği için daha uzun bir süreye çıkacağına delalet eder.

Rüyada Peygamberimizin Kızması

Rüyada Peygamberimizin kızdığını görmek rüyayı gören kişinin kardeşleriyle yaşayacağı bir tartışma yüzünden üzüntü duyacağına, böylelikle sıkıntılarının ve sorunlarının en büyük kaynağını aşma imkânı elde edeceğine delalet eder. Uzun zamandan beri birlikte olduğu kişi ile evlenerek bir bebek sahibi olacağına, hayır getirecek bazı çalışmalar gerçekleştireceğine, başarılarının bir ömür süreceğine yorulmaktadır.

Kızmak

“Rüyada Kızmak Görmek” için bir yorum

  1. Rüyamda akrabamda kokain ( esrar – eroin ) kullanan 2 kişiye çok kızıyordum telefonda “Neden yapıyorsunuz?” diye.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir