Rüyada Kaya, Taş ve Çakıl Görmek

Rüyada birtakım kayalar ve taşlar görmek, iki şekilde yorumlanır: Biri mal, diğeri büyük adam. Rüyada kayaları veya taşları olduğunu görmek, büyük bir makarna ve mala ve iyi huylu bir kimse ile dost olmaya delalet eder. 

Rüyada beyaz bir taş görmek; hayır ve menfaate, şan taş, kötü bir kimse ile dostluğa işarettir. Kırmızı bir taş görmek, dini inancı olmayan bir kimseye; siyah taş görmek, münafık bir kimse ile iş yapmaya ve ondan zarar göreceğine işarettir. 

Rüyada taş topladığını gören, yolculuktan mal elde eder. Bir ovadan ve boş bir yerden taş toplayıp şehre getirdiğini gören, hile ile para kazanır. Elindeki taşı başka bir taş üzerine koyduğunu gören, malını istemeyerek başka bir kimseye verir. 

Rüyada küçük, kırılmış ve ufaltılmış taş parçaları topladığını gören, mal biriktirir. Ufak taşları, kimse görmeden toplayıp cebine koyduğunu gören, ötekinin berikinin malını çalar. 

Rüyada düz, parlak ve mermer taşlar görmek, helal mala; eğri büğrü, adi taşlar ise haram mala işarettir. Taşın düz ve parlak olması, kazancın kolaylığına; pürüzlü ve kaba taşlar ise güçlükle kazanılan paraya delalet eder. Rüyasında bir kimseye taş attığını gören, onu zina ile veya daha büyük bir şeyle suçlar. Bir rivayete göre, hakkında kötü konuşur. 

Rüyada attığı taşın değerek o adamı yaraladığını görmek, suçlamanın veya kötü sözün onu üzdüğüne ve zarar verdiğine işarettir. 

Halil El-İsfahani’ye göre; büyük kayalar, katı kalpli kimselerle tabir edilir. Rüyasında bir kayayı koparmak için üzerine çıktığını gören, zor bir işe başlar. Eğer kayadan bir parça koparırsa, o işte kopardığı derecede başarılı olur. Bir şey koparmazsa, eline de bir şey geçmez. Bir büyük kayanın yere düştüğünü görmek, o yerde büyük bir kimsenin öleceğine yahut savaş veya çekirge, dolu gibi bir afetin çıkacağına delalet eder. 

Rüyada bir kayayı oyduğunu gören, zor bir işe başlamak ister. Kayadan bir şey oyabiliyorsa, o işte başarılı olur. Ata biner gibi bir taşa bindiğini gören, bekar ise evlenir; değil ise, zor bir işle meşgul olur. Bir kayaya bir sopa ile vurarak onun yarıldığını ve oradan su çıktığını gören, fakirse zengin olur; zengin ise malı artar. Bir rivayete göre, bir memuriyete girer ve sözü geçen bir kimse olur. Bir baska rivayete göre de, eline kolay rızık geçer. 

Rüyada boynunda bir taş asılı olduğunu gören, zarara ve para cezasına uğrar. Bir taşa dayandığını gören, çok malı olan bir kişiye dayanır. Bir kayaya dayanıp oturduğunu gören, mevki sahibi bir kimseye yaslanıp rahat eder. 

Rüyada bir taşı başının üzerinde taşıdığını gören, bir kimsenin hizmetine girer ve ondan fayda görür. Gökten taş yağdığını görmek, o memlekette para ve geçimin çok olacağına; bir rivayete göre de bela ve musibet geleceğine işarettir. Bir kayayı devirmek için çalıştığını gören, büyük bir kişiyle arası açılır ve onunla kavga eder. Eğer kayayı devirebiliyorsa bu kavgada üstün olur. Bir kayanın üzerinden bir kaç kere atladığını gören, büyük bir kimseden iş ister ve alır. 

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; kaya, sevinç ve geçim bolluğudur. Mermer, mal ve ferahlıktır. Çakmak taşı mülktür, siyah taş ve kaya, katı kalpli kimsedir; küçük taşlar, mal ve ilimle kıyaslanır. 

Kirmani’ye göre; küçük taşlar, halka; bir rivayete göre de, bilginlere delalet eder. Gökten bir kuş inerek ufak taşları toplayıp bunları üstüne attığını gören, ilim öğrenir yahut hayır ve menfaat görür. 

Rüyada küçük taşları toplayıp koynuna koyduğunu veya yuttuğunu gören, ilim adamlarına; bir rivayete göre de, zenginlere yaklaşır. Küçük taşları denize attığını gören, malını denizde kaybeder. Taşları kuyuya attığını gören, malını evlenmede veya bir hizmetçi alarak harcar. 

Rüyada bir taşla kuş avladığını gören, bir işe başlayıp o işi başarır. Küçük taşlarla bir insanı taşladığını gören, o kimsenin hakkında kötü sözler söyler. Kulağına küçük bir taşın girdiğini gören, üzülecek bir söz duyar. (Bkz: Kuş Tuzağı)

Abdulgani Nablusi’ye göre: Rüyada kaya görmek; büyük bir kimseye, sabırlı bir kadına sebata, ihtiyata, uzun ömre, rütbeye, ucuzluğa, unutulmaya, eve, ete ve eşek gibi hayvana tabir olunur. Bir memlekette birçok kayanın olduğunu görmek, orada ucuzluk olacağına delalet eder. Kaya, bazı rüyalarda memuriyete delalet etse de bu uzun zaman devam etmez. Kadına yorumlanması gerektiğinde ise, “Kanaatkar ve sabırlı kadındır.” diye yorumlar. 

Rüyada görülen dağlardaki kayalar, memleketin ileri gelen büyükleridir. Bir kayanın üzerine çıktığını görmek, dağ rüyası gibi yorumlanır. Dağlardan koparak yere düşmüş kaya parçaları, işinden çıkarılmış devlet büyüğüne veya ölmüş böyle kimselere tabir edilir. 

Rüyada büyük bir kayanın yerinden kopup düştüğünü görmek, büyük bir memurun işinden uzaklaştırılması veya onun ölümüne delalet eder. Bir kayaya tırmandığını gören, büyük bir yere geçmek için çalışır. Kolayca çıkarsa, maksadına da kolaylıkla ulaşır. Taş; rüyada katı kalpli, cahil, tembel kimselerle de tabir olunur. Bazıları, ölüye de işarettir, diyorlar. 

Rüyasında kendisinin taş kesildiğini gören, katı kalpli fesatçı, dinsiz ve asi olur. Eğer hasta ise ölür veya felç illetine tutulur. Gökten yere taş düştüğünü görmek, o memlekete katı kalpli bir idareci geleceğine işarettir. 

Rüyada gökten düşen taşın parçalanarak evlerin üzerine saçıldığını görmek, zulüm ve kötülüğün bütün halkı tehlikeye sokacağına işarettir. Gökten yere taş yağması; çekirge, fırtına, soğuk, tayfun veya salgın bir hastalıkla da yorumlanır. 

Rüyasında taş taşıdığını gören, çok zor bir işe girer. Bir taşa bindiğini gören, bekarsa evlenir; zengin ise daha da zenginleşir. Değirmen taşı, ilim adamı, evlat, evlenme, mal ile yorumlanır. Böyle bir taşı olduğunu gören, düşmanına üstün olur. Faydalı taşları gören, huzur ve rahata kavuşur.

Rüyada küçük taş parçaları görmek; para, servet ve bir rivayete göre de bela ve musibettir. Birinin kendisine bir avuç çakıl taşı verdiğini gören, o kimseden para alır. Evinde birçok çakıl taşları görmek, zengin olmaya delalet eder.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Dağlar, Vadi Görmek, Küçük Tepe

Kaya, Taş ve Çakıl

“Rüyada Kaya, Taş ve Çakıl Görmek” üzerine 4 yorum

  1. Ben rüyamda büyük bir taşa tırmanmaya çalıştığımı ve o taşın en üstünde yakın bir arkadaşım vardı ve bana yardım etmiyordu ben de daha sonra inip başka yerden gitmeye çalışıyordum ardından arkadaşım bana gel sana yardım edeceğim email diyordu ama ben gitmiyordum. Acaba bu ne anlama geliyor? Lütfen mailime atar mısınız?

  2. Ben rüyamda bir yol üzerinde sarı toprak renginde oyularak kayalardan yapılmış villalar gördü. Yolda yürüyorum arkadaşımla yolun ucunda ki dolmuş var ve çok kalabalık var. Ben de o kalabalığa bakıyorum ama bir türlü dolmuşa binmedim, öyle baktım.

  3. Rüyamda iki kişiye taş atıyordum ve onlarda bana atıyordu ama taşlar ne bana isabet etti nede onlara bir korku ve irkilmeyle uyandım mevki ise kayalık dağlık bir yerdi yorum yazarsanız çok sevinirim.

  4. Gökten taş yağdı sonra bataklık oluştu saplandım bataklığa, kucağımda annem de vardı ona isabet etti kayalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir