Rüyada Kan Almak Görmek

Rüyada kan almak veya kan aldırmak, bir memuriyetle tabir edilir. Rüyada vücudundan kan aldırdığını görmek, kendisine bir şeyin emanet olarak verileceğine veya kendisine bir belge verildiğine yahut da evleneceğine delalet eder. 

Rüyada vücuduna neşter vurularak kan alındığını gören, bir kadınla evlenir. Evlendiği kadın kendisinden büyük miktarda mal ister. Neşter vurulmamış ise, kadın hiçbir menfaat görmeden onunla evlenir. Kan alıcı kişi ihtiyar biri ise bu rüyayı görenin ceddi olarak tabir olunur. Eğer onu tanıyor ise bu kişi onun dostudur. Eğer genç iri ise, bir devlet tahsildarı veya icra memurudur. 

Rüyada zengin veya fakir yüksek dereceli memur veya halktan birisinden kan aldığını görmek, onlara karşı söz sahibi olduğuna; bir ihtiyarın kanını aldığını görmek, dedelerine karşı torunluk vazifesini yerine getirmediğine; genç birisinden kan aldığını görmek, düşmanından üstün geleceğine delalet eder.

Bazı tabirciler; rüyada kan aldırdığını görmeyi hastalıktan şifaya bazıları da mal varlığının bir kısmının elden çıkacağına yorumlamışlardır. 

Rüya esnasında vücudundan kan aldırdığını, fakat kanın çıkmadığını görmek, vaktiyle gömdüğü bir parasını nereye gömdüğünü unuttuğu için, bir daha ele geçmeyeceğine veya birisine emanet bıraktığı bir eşyayı, tekrar geri alınamayacağına işarettir. 

Rüyada kan aldırdığı yerden kan çıktığını görmesi, o yıl içinde hastalık yüzü görmeyeceğine; vücudundan kan yerine başka bir şey çıktığını görmek, karısının başka bir erkekten bir çocuğu olacağına ve bu çocuğun babalığını kabul etmeyeceğine delalet eder.

Rüyasında vücudundan çıkan kanın bulunduğu şişenin kırıldığını görmek, karısından boşanacağına yahut karısının öleceğine işarettir. Rüyasında birisinin vücudundan kan akıtacak kadar bir şeyle vurulduğunu görmek, sinirliliğe işarettir. Bu yüzden kendisine vurulduktan sonra vücudunun herhangi bir yerinden kan aktığını ve orada bir yara açıldığını görmek, fazla sinirli olduğuna ve kendisine yakışmayacak sözler söyleyeceğine veya ağır hastalığa yakalanacağına delalet eder.

Rüyada ağır bir hastalıktan yatakta yattığı halde, kendisine şiddetle vurulması neticesinde bir yerinden kan aktığını görmesi, o hastanın öleceğine, eğer hasta değilse ve sağlam olduğu halde vurulmuş ve kan çıkmış ise, bol ve bereketli bir rızka işarettir.

İbn-i Kesir’e göre; kan aldırdığını görmek, bol kazanca nail olmaktır. Tutuklu bir kimse rüyasında kan aldırdığını görürse, bu tahliye edileceğine delildir. Rüyasında kan almanın usulünü bilmediği halde, birisinden kan aldığını görmek, şeytanın şerrinden veya düşmanın korkusundan eser kalmadığına işarettir. Korktuğu, çekindiği bir düşmanın kanını aldığını görmek, onun şerrinden emin olduğuna delalet eder. 

Rüyasında kendisinden kan alınan kimse, kan alan kişinin haram malına el uzatacağına yahut kan alan kimsenin haram mal kazanmasına delildir. Rüyada baş ağrısının geçmesi için kan aldırdığını görmek, o ağrıların geçeceğine işarettir. 

Rüyada kan içmek, haram mal kazanmaya ve dedikodu yapmaya; insan veya hayvan kanı içmek, içtiği insan veya hayvan kanının sahibine üstün geleceğine delildir. Uyanıkken normal şekilde kan almasını bilen bir kimsenin, rüyasında kan alması, kan aldığı insanın hasta ise iyileşmesine; borçlu ise borcunu ödeyeceğine; bir yolculuğa çıkacaksa sağlıkla gidip dönmesine delalet eder. 

Rüyada herhangi bir sebep yokken vücudundan kan alınması yani gerekmeyen bir kimseden kan alınmasını görmek, kan alındığı yerden ileride bir hastalığın meydana çıkacağına işarettir. 

Rüyada damarlarından birini uzunluğuna olarak kestiğini görmek, düşmanın onu her yerde kötü sözlerle herkese ilan ettiğine; bir başkasının damarını uzunluğuna kestiğini görmek, akrabasından birisinin öleceğine delalet eder. 

Rüyada sağ elinden kan alındığını görmek, geçim bolluğuna; sol elinden kan alındığına görmek, ortak veya dostlarına yardım edeceğine; başındaki bir damardan kan alındığını görmek, başka bir kişiden faydalı olacağına işarettir.

Rüyada kendi damarlarından birisinin başkaları tarafından kesildiğini görmek, dostundan kendi hakkında kötü bir söz işiteceğine; kesilen damardan kan akarsa, söylenen sözün haksız olduğuna ve bu yüzden söyleyen kişinin günah ve kendisi de sevap kazanacağına delalet eder.

Rüyada karısının bir neşterle kolundan kan aldığını ve damardan kan aktığını görmek, rüyayı görenin bir kız çocuğu olur. Kendisinden kan alınmasını isteyen bir kimse, günahından kurtulmak için tövbe eder. Genç bir kızın rüyasında kendisinden kan alındığını görmesi, evleneceğine işarettir. Küçük bir çocuğun kendisinden kan alındığını görmesi, onun sünnet edileceğine; hamile bir kadının kan aldırdığını görmesi, doğuracağına; eğer kanının alındığını doğuracağı ay içerisinde görmüş ise kız çocuğu doğuracağına işarettir.

Rüyada tanımadığı bir kadının kendisinden kan aldığını görmek, şansının açık olduğuna yorumlanır. 

Bir başka rivayete göre de: Bir kimse kan aldığını veya kan aldırdığını görse bir memlekete amir olur yahut üzerine bir şey emanet edilir. Eğer rüyada iğneci ve kan alıcı ihtiyar bir insan ise rüyayı görenin ceddidir (atasıdır). Eğer bilinen bir ihtiyarsa o kimse onun dostudur. Eğer genç birisi ise o kimse onun üzerine şartname ve borç yazan bir düşmanıdır. 

Bir kimse rüyada gerek kuvvetli gerekse alçak birisinden kan aldığını görse, düşmanlarını yener. İhtiyar bir kimseden kan aldığını görse zafer bulur. Genç birisinden kan aldığını görse, düşmanına galip gelir. Bazı tabirciler; kan aldırmak hastalığın gitmesine bazıları da malın noksanlığına işarettir, demişlerdir. Kan aldırdığını fakat kan çıkmadığını gören kimse, sonradan yerini bulamayacağı bir malı yere gömer yahut tekrar kendisine verilmeyecek bir emaneti birisine bırakır. Kan çıksa, o sene içerisinde vücudu sıhhatli ve afiyetli olur. Kan aldığı şişesi kırılan kimse, hanımını boşar yahut ölür. 

Bazı tabirciler, rüyada kan aldırdığını gören kimse, kazanca nail olur, dediler. Hapis olan kimsenin kan aldırdığını görmesi, hapislikten kurtulmasına işarettir. Boynunda enjektörün izini görse, aleyhinde şahitlik yapılır. 

Rüyada kendisi kan almayı bilmediği halde başkasının kendisinden kan aldığını görmesi, şerden veya korktuğu bir kimseden kurtulur. Bir kimse korktuğu bir kimseden kan aldığını görürse, onun şerrinden emin olur. Bazen da kan aldırmak, kendisinden kan alınan kimse tarafından haram malın harcanmasına yahut kan alan kimsenin haram mal kazanmasına işarettir.

Rüyada baş veya göz ağrısı için kan aldırdığını gören kimsenin baş ve gözünde olan ağrısından şifa bulur. Bir kimsenin rüyada kan içmesi, haram kazanca yahut gıybet etmeye işarettir, insan yahut hayvandan kanını içtiğine galip gelir. 

Normal şekilde kan almayı bilen kimsenin rüyada kan alması, rahata ve o yerde kan alınmasına muhtaç olan kimsenin hastalıklardan şifa bulmasına işarettir. Bir yerinden kan alınmasına ihtiyaç olmayan kimsenin rüyada o yerden kan alınması, orada ilerde bir hastalığın meydana çıkarak onu korkutacağına işarettir. 

Rüyada bir kimse damarını uzunluğuna kestiğini görse, düşmanından kendisini kötüleyecek bir söz işitir. Ve bu söz kendisine tesir eder. Ayrıca o kimsenin malı artar. Eğer o genç kimse onun damarını enine kestiğini ve damarının koptuğunu görse, damarlarından o damarı yerinde bulunan akrabasından biri ölür. Bazen de kendisi ölür. 

Rüyada sağ elinden kan alınan kimse, iyi bir geçim sürer ve malı bir kat daha artar. Eğer sol elinden alınırsa, o kimse ortak veya dostuna galip gelir ve onun ortak ve dostunun serveti bir kat daha artar. Eğer başında bulunan bir damardan fazla kan alsa, o kimse başka birisinden istifade eder. Hamile kadından rüyada kan alınması, çocuğunu doğuracağına işarettir. 

Rüyada kan aldırmak, bedenini sıhhate kavuşturmak için para harcamaya işarettir. Rüyada tanımadığı bir kadının kendisinden kan aldığını gören kimsenin, talih ve bahtının açılmasına işarettir. Kan alacak enjektör hırsızlara, enjektörün takımları da hırsızların kapıları ve kilitleri açacak alet ve anahtarlarıdır. Mesleği iğneci olmayan bir kadın diğer kadından kan aldığını görse, o kadınla sürtüşmesine işarettir. Eğer kan çıkarmak için damarını yararsa ve damardan çıkan kanı kendisi için zararlı görse, o kimse hasta olur ve onun malına zarar ve ziyan erişir. Eğer kan alınmasını faydalı görse ve çıkan da bünyesine uygun bir şekilde olsa, o kimsenin o sene içinde vücudu ve dini sağlam olur. Başka birisi, kendisinden kan alsın diye bir neşter alsa ve o neşterle hanımı ondan kan alsa, hanımı bir kız çocuğu doğurur. 

Rüyada damar enine kesilirse o kimse ile akrabaları arasında ölmesiyle veya hayatta olduğu halde ayrılık meydana gelir. Kendisinden kan alınmasını arzu ettiğini gören kimse, günahından tövbe eder. Damarını yardığını ve kan çıktığını gören kimse, tövbe eder. Günahlarından ve kötü hareketlerinden de döner. Eğer çıkan kan siyahsa, o kimse büyük bir günahı işlemekte ısrar eder ve yakında tövbe etmesi de müyesser olur. 

Rüyada damarını yardığını ve ondan kan çıktığını gören kimse, günahtan çıkar veya onun dinden bir şeyi gider sonra yine ona döner.

Rüyada kan almak ne anlama gelir, senet gibi şeylerin yazılmasında malın elden çıkmasına işarettir. Bakire bir kız rüyada kendisinden kan alındığını görse, evlenir. Küçük çocuk için kan almak, onun sünnet edilmesine, hapisteki suçlu için de hapisten çıkmaya işarettir.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Ağızdan Kan Gelmesi, Kan Toplanması, Kangren, Sinir ve Damar

Kan Almak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir