Rüyada İğneci Görmek

Rüyada iğneciyi görmek, senet ve vesika yazan kimseye işaret eder. Bazıları da iğneci bir kimsenin evini ve iş hususunda kendini gözetleyen ve yaptığı işin ücretini kendisinden alan bir kimsedir, demişlerdir.

Bkz: İğne Vurulmak, Eczane 

Rüyada boynundan demir ile kan akıtıldığını gören kimse hasta ise doktor elinden şifa bulur. Eğer borcu dolayısıyla kendisinden bir mal talep ediliyorsa, hakim huzurunda onu öder. Nikâhlanmayı arzu ediyorsa, bir kadınla evlenir.

Rüyada iğneci görmek, üzüntü, keder ve hastalığın gitmesine işaret eder. Bazen de bu rüya, kefalet ve zimmete, ticaretten sonra zarar ve ziyana işaret eder.

Rüyada annesinden veya ev halkından birisinden kan aldığını gören kimsenin geçimi güçleşir ve kan aldığı kimselere asi olur.

İğneci

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir