Rüyada İğneci Görmek

Rüyada iğneciyi görmek, senet ve vesika yazan kimseye işaret eder. Bazıları da iğneci bir kimsenin evini ve is hususunda kendisin gözetleyldsi ve yaptığı isin ücretini kendisinden alan bir kimsedir, demişlerdir. Boynundan demir ile kan akıtıldığını gören kimse hasta ise doktor elinden şifa bulur. Eğer borcu dolayısıyla kendisinden bir mal talep ediliyorsa, hakim huzurunda onu öder. Nikâhlanmayı arzu ediyorsa, bir kadınla evlenir.

İğneciyi görmek, üzüntü, keder ve hastalığın gitmesine işaret eder. Bazen de bu rüya, kefalet ve zimmete, ticaretten sonra zarar ve ziyana işaret eder.

Rüyada annesinden veya ev halkından birisinden kan aldığını gören kimsenin geçimi güçleşir ve kan aldığı kimselere asi olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir