Rüyada Baş Görmek

Rüyada baş görmek, on iki şekilde tabir olunur: 

1) Bir cemaatin reisi ve büyüğü, 

2) Baba, 

3) Anne, 

4) İmam, önder, 

5) Yüksek bir memuriyet, 

6) Alim, 

7) Mal, 

8) Evlat, 

9) Erkek hizmetçi, 

10) Kadın hizmetçi, 

11) Zevce, 

12) İnsan için kolay bir geçim. 

Rüyada elinde kesik bir baş oyduğunu görmek, önemli bir kişinin teveccühüne mazhar olmaya, onun eliyle hayır ve menfaat kapılarının açılacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyada kendi başını büyümüş görmesi, babasının şanının artmasına işarettir. Yine rüyada kendisinin iki veya üç başı olduğunu görmek, düşmana galip gelmeye ve zenginliğe delalet eder. 

Rüyada kişinin  boynunun vurulduğunu görmesi, büyük bir mal ve servet kazanacağına işarettir. Kendi başını kendi elinde görmek, yücelik ve ululuğa delalet eder. Rüya esnasında elinde bir kesik baş olduğunu görmek, bir büyük zatın himayesi ile ele geçecek menfaate ve hayır kapılarına işarettir. 

Rüyada kişinin başının büyüdüğünü görmek, şeref ve izzetin artmasına; küçüldüğünü görmek de bunun zıttına işarettir. Bir kimsenin rüyada başını tandıra soktuğunu görmesi, kendisine faydası olmayacak adamlarla arkadaşlık edeceğine işarettir. Rüyada kişinin kendi başı ile konuştuğunu görmesi, hayır, saadet ve nimete delalet eder. 

Ayrıca bkz: Konuşmak

Rüyada elinde birçok kesilmiş başların olduğunu görmek, halkın ona boyun eğip her hususta itaat etmesine delalet eder. Yine rüyada bir kimsenin başını çiğ olarak yediğini görmesi, devlet büyüklerinden birinin dedikodusunu etmeye ve bazı yerden kendisine gelecek mala işarettir. 

Rüyada başının köpek, eşek veya at başına döndüğünü görmek, sıkıntı ve meşakkate delalet eder. Kişinin rüyada başının kuşbaşı olduğunu görmesi ise, çok fazla yolculuk yapılacağı ile tabir olunur. Rüyada başının kesildiğini, hemen onu alıp tekrar yerine koyduğunu, derhal eski haline geldiğini görmek, Allah yolunda gazada ölmeye işarettir. 

Rüyada süngü, mızrak veya değnek üzerinde baş görmek, şanı ve kişiliği yüce bir öndere delalet eder. Devlet reisinin rüyada başında kemik olduğunu görmesi, saltanat ve kuvvetinin fazlalığına, Başının koçbaşı gibi olduğunu görmesi, adalet ve insafına; kişinin başının köpek başı olduğunu görmesi ise, o kişinin zulmüne delalet eder.

Baş

“Rüyada Baş Görmek” için bir yorum

  1. Rüyada başımı birileri tutup sağa sola çevirip yerine oturtuyor. Nasıl yorumlanabilir.

    Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir