Rüyada Rüzgar Görmek

Rüyada rüzgar görmek; devlet başkanına, onun ülkesine, ordunun kurmay heyetine ve diğer birimlerine, bakanlara ve diğer devlet memurlarına işarettir. Batıdan esen rüzgar afet ve belalara, fırtına musibete; Güneydoğudan esen saba rüzgarı zafer ve müjdeye, rahmete, bolluk ve berekete delalettir. Mutedil olarak esen rüzgar hayır ve berekete; yerden toz ve toprak kaldıran rüzgar savaşa işarettir.

Rüyada yel ve hafif rüzgar görmek, nezle ve baş ağrısı gibi yaygın ve sıradan hastalıklara; korku, tehlike ve karanlık olmaksızın, rüzgarın bir kimseyi bir yere nakletmesi -ehli olanlar için- malik olmaya, önemli bir göreve getirilmeye, diğerleri için iş ve ticaretteki durgunluğun gitmesine; ürpertili, karanlık ve korku atmosferi içinde rüzgarın bir kimseyi bir yere götürmesi zahmet ve sıkıntıya, üzüntü ve kedere delalettir.

Rüyada ağaçları, evleri vs. alıp götüren ve her şeyi yıkan rüzgar görmek, umumi bela ve musibetlere; gök gürültüsüyle birlikte görülen rüzgar, gücü nispetinde kahredici olan devlet başkanına; şiddetli rüzgarın (fırtına) bir yöre halkının üzerine doğru esmesi, onlar için korku ve şiddete; fırtına orada ağaçları kökünden sökerse, devlet başkanından kaynaklanacak olan gazaba, 

Rüyada bilinen yönlerden esen rüzgarlar (imbat vs.), güzel ve hoş haberlere, rahmet ve berekete; kızılyel ana babaya asi olmaya, halkın ayak takımının harekete geçmesine delalet eder.

Rüyada hafif rüzgar görmek; yeni olaylara, yeniliklere, güzel gidecek iş yaşamına işaret eder. Sert rüzgar, bütün hayat tarzınızın değişeceğini haber verir. Sıcak bir rüzgar insanın değişiklikten rahatsız olacağını bildirir.

Rüyada rüzgar estiğini görmek; değişiklik, hoşa gidecek yeniliklerdir. Denizden gelen rüzgar bolluktur. Kişinin hayatı ve koşulları büyük ölçüde değişir.

Rüyada rüzgar görmek, çeşitli şekilde tabir olunur. Abdulgani Nablusi’ye göre, rüyada rüzgar görmek beş şekilde yorumlanır; Yolculuk, sevinç, hayatta değişiklik, evlenmek, doğum.

Rüyada lodos rüzgarı görmek; hayatının akışının değişeceğine; poyraz rüzgarı, şiddetli bir sevgiye; sert rüzgarı hastalığa ve sıkıntıya; güney rüzgarı sevinç ve mutluluğa delalet eder.

İbn-i Sirin’e göre; şiddetli rüzgar estiğini görmek, o yer insanlarına korku vereceğine; ağaçları kökünden sökecek derecede şiddetli rüzgar estiğini görmek ise, yine o yer halkına salgın bir hastalık, kıtlık gibi bir bela bir musibet geleceğine delalet eder.

Kirmani’ye göre; sam rüzgarı yani sıcak rüzgar görmek, yakıcı hastalıklara ve soğuk kış rüzgarı görmek, soğuk hastalıklara ve orta derecede esen rüzgarı görmek ise, sağlığa işarettir.

Rüyada ağaçları çiçek açtıran bahar rüzgarı görmek ise, o yer halkının iyi haline işarettir. Rüzgarın kendisini sürüklediğini görmek, uzun bir yolculuga çıkacağına ve bu yolculuktan ona menfaat ve iyilik geleceğine delalet eder. 

Cabirül-Mağribi’ye göre; şiddetli bir rüzgarın kendisini yerden göğe doğru kaldırdığını görmek, ecelinin yaklaştığına; rüzgarla havalandıktan sonra tekrar yere indiğini görmek, hasta olup tekrar iyileşeceğine delalet eder. Rüzgara bindiğini görenin mertebesi yüksek olur. 

Cafer-i Sadık, rüzgar görmeyi sekiz şekilde yoruma tabî tutuyor; müjde, sözün geçmesi, mal, ölüm, azap, hastalık, iyileşme, rahatlık. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada rüzgar görmek, kuvvetine fayda ve zarar bakımından kendisinden aşağıdaki kişilerin üzerine kahr ve galebesinden dolayı sultana veya devlet başkanına işarettir. Bazen de sultanın mülk ve askerine, yardımcılarına, emirlerin, askerlerin haberlerine işarettir. Rüzgarın Süleyman (A.S.)’ın hizmet ve yardımında bulunduğu malumdur. Bazen batı tarafından esen rüzgar, şiddetli estiği zamandaki sesinden, ağaçları düşürdüğünden, gemileri batırdığından dolayı haraba ve afete işarettir. Çünkü Ad kavmini helak eden rüzgar bu rüzgardır. Bazen de rahmet yüklü bulutları taşıyan rüzgar, ucuzluk ve bolluğa, zafer ve müjdeye işarettir. Bazen de rüzgar, nezle ve baş ağrısı gibi salgın olan hastalığa işarettir.

Bir kimse rüyada korku, tehlike ve karanlık olmaksızın rüzgarın kendisini yerinden alıp götürdüğünü görürse, eğer ehil ise insanlara amir olur yahut sanatında durgunluk ve elindeki malı geçersiz ise, sanatı revaç bulur. Korkan bir insan rüyada, rüzgar kendisini kaldırıp onunla beraber gitse, rüzgar ile beraber karanlık toz, toprak ses ve çığlık gibi haller de varsa eğer rüyayı gören kimse gemide ise helak olur, bir hastalığı varsa derdi artar. Gemide olmayıp hastalığı da yoksa ona bir sıkıntı ve zahmet erişir.

Rüzgarın ağaçları kökünden çıkarması; duvarları yıkması, halkı veya hayvanları ya da yiyecekleri uçurması, veba, harp, fitne veya esaret gibi halkın içinde meydana çıkacak büyük bir belaya işarettir. Samyeli hararetli hastalıklara; gök gürültüsü ile beraber olan rüzgar, kuvvetle beraber kahredici sultana işarettir. Bir kimseyi rüzgar bir yerden diğer bir yere götürse, o kimseye saltanat ve devlet isabet eder. Yahut o kimse bir daha dönemeyeceği bir yere yolculuk yapar.

Rüyada rüzgar bir şehir veya asker üzerine esse, o şehrin halkı veya o asker harp halinde iseler helak olurlar. Mutedil olarak esen rüzgar, hayır ve berekettir. Kuvvetli esen rüzgar hükümdarın kahrıdır. Toz ve toprakla esen rüzgar harptır. Rüzgarlar Allah Teala Hazretleri tarafından müjdedir. Rüzgar ile beraber hayra alamet olan bir şeyin bulunmaması o yerden bereketin gitmesine işarettir.

Rüyada rüzgarın sesi olması, azap ve şiddettir. Rüyada şiddetli rüzgarın bir belde halkı üzerine estiğinin görülmesi, o rüzgarın kuvveti miktarınca o yer halkına erişecek korku ve şiddete işarettir. Güneyden esen rüzgarın estiği yerde veba, hastalık veya ölümün meydana gelmesine işarettir. Bazı tabirciler de, güney rüzgarı yağmur ve rızıktır, dediler. Malum taraflardan temiz rüzgarın esmesi, güzel ve hoş haberlere ve rahmete işarettir.

Rüyada hafif rüzgar görmek; yeni olaylara, değişikliklere, hoşa gidecek yeniliklere işaret eder. Sert rüzgar, bütün yaşam koşullarının değişeceğini haber verir. Sıcak bir rüzgar insanın değişiklik yüzünden rahatsız olacağını gösterir.

Rüyada hafif rüzgar görmek tabiri; hasta için sağlığına kavuşmaya, başkaları için güzel haberlere, saygıdeğer mevki sahibi bir kişi ile tanışmaya işarettir. Lodos görmek, sıkıntılara atlatmaya; fırtına, rüyanın görüldüğü şehirde bir felaket yaşanacağına halkın kötü durumlara düşeceğine; sam rüzgarı, ateşli ve tehlikeli bir hastalığa yakalanmaya; rüzgar tarafından sürüklenmek, uzun ve yorucu bir yolculuğa çıkmaya işarettir.

Ayrıca bakabileceğiniz rüya tabirleri: Rüzgar Gülü, Yağmur Görmek

Rüzgar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir