Rüyada Ordu Görmek

Rüyada ordu görmek, Allahu Teala’nın gayp ordularına, onun rahmet ve azap meleklerine; müminler için ilahi nusrete, kafir ve zalimler için intikama işarettir.

Bkz. Asker Bayrağı, Düşman Askerine Karşı Yürümek

Rüyada askeri kütüğe isminin yazıldığını görmek, yeterli derecede rızık ve hayra; ordunun bir askeri olduğunu görmek, üzüntü ve kedere, hasta ise vefat etmeye; orduda görev ve rütbesi olduğunu görmek, ziyade hayır ve iyiliklere delalet eder.

Rüyada askere gitmek yahut asker olduğunu görmek, hastanın ölümüne; askerleri toplu halde görmek, haklı olanların zafer ve sevincine; askerlerin az olduğunu görmek, kurtuluş ve zafere işarettir.

Rüyada askeri silahlı ve teçhizatlı olarak görmek, kişinin din ve dünya güzelliğine işarettir. Yemen, Şam yahut Irak yahut başka bir tarafından ordunun geldiğini görmek, bir şeyin bereketeni gidermeye, söz ve işte ihtilafa düşmeye delalettir. Düşman ordusunu çok, müslüman ordusunu az olarak görmek, gerçek hayatta müslümanların galip gelmelerine; sayısı belli olan ordu kesin zafere; sayıları yüz olan asker, Hak Teala’nın her yüz senede bir dünyada ihdas ettiği şeye işaret eder. (Bkz. Silah)

Rüyada yüz, üç ya da beş bin veya yirmi bin asker görmek, zafer ve müjdeye delalet eder. Rüyada bin asker görmek, Kadir gecesini bilerek ihya etmeye; askerlerle birlikte peygamber, elik ya da alim birini görmek, zafer ve nusrete yorulur.

Rüyada bir yerleşim alanına ya da bir bölgeye askerlerin topluca girmesi, yağmur yağmasına; düşman askerlerinin bir yere girerek orada çapulculuk yaptığını görmesi, istila edilen yerden çabuk çıkmalarına işarettir.

Rüyada düşman ordusunun bir yere düzenli olarak girdiğini ve adaletle idare ettiğini görmek, istilanın bir süre devam etmesine işaret eder. Rüyada büyük bir birlik olarak ordu görmek, bozgunculuğun önlenmesine; orduda bulunmak, düşman tarafından yapılacak bir taarruza işarettir.

Rüyada ordu görmek, bozgunculuğun önlenmesine; orduda bulunmak, düşmanlar tarafından yapılacak bir saldırıya yorumlanır. Aynı zamanda aile içinde bazı sıkıntıların yaşanacağına yorumlanır. Sıkıntıların aşabilmek için desteğe ve güvene ihtiyacınız var demektir.

Rüyada düşman ordusunu görmek, halledilemeyecek sorundur. Ama kendi tarafının ordusunu gören insanın sorunları hemen çözülür. Üniformalı asker gören kişi de büyük başarıdır.

Rüyada ordu görmek ne demek: Büyüklük, kudret ve kuvvetle yorumlanır. Rüyada bir orduda rütbeli ve rütbesiz askerlik yaptığını görmek, tüccarsa ticaretinde memur veya işçi ise yaptığı işlerde çok başarılı olacağına delalet eder. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada ordu görmek, Allah-u Teala Hazretlerinin askeridir ki, onlar da rahmet ve azap melekleridir. Asker olup melikin (devlet başkanının) divanından rızık aldığını gören kimse, meşakkatsiz bir şehre vali olur. 

Rüyada askeri kütüğe isminin yazıldığını gören kimse, kendisi için kafi gelecek bir hayra veya ondan aşağı bir hayra nail olur. Ordudan bir asker olduğunu gören kimse hasta ise ölür; hasta değilse, üzüntü ve hüsrana düşer. Asker olduğunu veya askere gittiğini görmek, hastalar için ölüme işarettir. Bazen bu rüya, ümitsiz ve mahzun olmaya, yolculuk için hareket işarettir. Bu rüya, köleler hakkında onların azat olmaksızın ikram ve hürmet edilmelerine veya azat edilmelerine işarettir. 

Rüyada toplu halde askerleri görmek, haklının zaferine ve haksızın helakına işarettir. Askerin azlığı kurtuluş ve zafere delildir. Rüyada Şam, Irak veya Yemen tarafından ordunun geldiğini görmek, ihtilaflı söz söylemeye ve bir şeyin bereketini gidermeye işarettir. 

Rüyada Ordu Görmek Nedir?

Korkuya işarettir. Düşman ordusu, sayı olarak İslam askerinden çok olursa, hayırlıdır. Rüyada yirmi bin asker, müjdedir. Yüz asker de böyledir. Harpte bulunan kimse için üç bin, beş bin asker fasık ve kafirleri yenerek onlara galip olmakla müjdedir. 

Rüyada bin askeri gören kimse, Kadir gecesini görür, denilmiştir. Askerle beraber bir peygamber, bir melik veya bir alim görmek, müminler için nusret ve zaferdir. Bir şehre veya bir yere askerin geldiğini görmek, o yere ve o şehre yağmurun yağmasına işarettir. Denilmiştir ki, asker müminler için nusret, zalimler için intikamdır.

Ayrıca şu rüya tabiri ve yorumlara bakınız: Tabur

Ordu

“Rüyada Ordu Görmek” için bir yorum

  1. Sayın hocam rüyamda üniformalı ellerinde tüfekleriyle kalabalık İtalyan askerlerini gördüm. Aynı zamanda onlar hakkında annemle iyi şeyler konuşuyordum. Rüyama bir açıklamanız olursa çok memnun olurum. Saygılarımla…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir