Rüyada Kamer Görmek

Rüyada kamer görmek, devlet başkanı ve devlet büyükleriyle yorumlanır. Ayı kendi malı gibi elinde tuttuğunu gören, büyük bir devlet memuru olur. Ayla savaştığını görenin, hükümet adamları ile arası açılır. Kendisinin ay olduğunu veya ayın yerinde oturduğunu görmek, yüksek bir mevkiye erişeceğine işarettir.

Rüyada ayı karanlık veya gökyüzünden başka bir yerde görmek, devlet adamlarının bazı işlerde zorluklara uğrayacaklarına delalet eder.

İbn-i Sirin’e göre: Rüyada ayı tam yuvarlak (bedir halinde) görmek, bir büyük adamın ölümü ile yorumlanır. Ayın iki parçaya bölündükten sonra, tekrar birleştiğini görmek, büyük bir adamın hasta olup, tekrar iyileşeceğine işarettir. Ay bedir halinde iken, başka bir yıldızla çarpıştığını görmek, iki memleket halkının birbirleriyle savaşacaklarına delalet eder. Bazen de iki devlet büyüğünün birbirleriyle rekabet halinde olduklarına işarettir. 

Cabirül Magribi’ye göre; ayı yanında veya elinde gören adam evlenir. Eğer ay hilal halinde ise, evleneceği insan kendinden daha aşağı bir sınıftandır. Eğer tam daire halinde ise, asil ve kendisinden yüksek bir sınıftandır. Ayı parlak bir şekilde evinin içinde görmek, büyük bir devlet adamı tarafından mutluluğa ulaştırılacağına delalet eder.

Rüyada ayın başka bir evden doğduğunu veya çıktığını görmek, bir kimseden hayır ve menfaat göreceğine delildir. Ayı tutulmuş görmek, memleket ve memleket büyüklerinin bazı zorluklar çekeceğine işarettir. Ayın hilal olarak doğduğunu veya yavaş yavaş büyüdüğünü görmek, o memlekette sonradan devlet başkanı olacak bir çocuğun dünyaya geldiğine delalet eder. Gökyüzünde bir ayın doğduğunu ve onu başkalarına gösterdiğini görmek, gören kimsenin ecelinin yaklaştığına delalet eder. 

Cafer-i Sadık’a göre: Rüyada ay görmek oniki şekilde yorumlanır: Başkan, devlet adamı, arkadaş, şef, erkek, baba, anne, koca, eş, sahip, hayır ve menfaat, hizmetçi. Rüyanın görülme şekline göre bunlardan uygun olanı alınarak, rüya yorumlanır.

İbn-i Fudale’a göre: Rüyada ay bazen erkek evlat ile yorumlanır. Bir kişinin kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, onun bir erkek çocuğu olacağına işarettir. O ayın yavaş yavaş büyüyerek göğe yükseldiğini görmek, doğan çocuğun büyüdüğünde iyi bir evlat olacağına ve işinde başarı kazanacağına delalet eder. 

Rüyada ayı güneşle birlikte görmek, iki büyük kişiden hayır ve menfaat göreceğine işarettir. Güneşi ay ile kavga eder görmek ise, iki büyük kişinin birbirlerini çekemediklerine ve aralarının açılacağına işarettir.

Kamer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir