Rüyada Evliya Görmek

Rüyada Allah dostlarını görmek müjdeye, hidayete ve Peygamberimizin (S.A.V.) güzel hal ve davranışlarına uymaya; salih kulların sofrasında ya da meclisinde oturmak, iyilerden olmaya ve ilahi lütuf ve ihsana işarettir.

Ayrıca bkz: İlahi Varlıklar, Allah’ı Anmak

Rüyada yaşayan salihlerdin birini görmek, onun yolunda olmaya, onun alın yazısına paralel bir hayat sürmeye; ölmüş bazı salihlerin bir kentte sağ olduklarını görmek, ora halkının erişeceği bolluk ve sevince, yönetici ve diğer insanlardan görecekleri iyi davranışa delalettir.

Rüyada evliya görmek korkudan emin olmaya, mahzunluk görmemeye; evliyanın dostu ve yakını olduğunu görmek, Hakk’a yakınlığa; evliyaya düşman olduğunu görmek, Allahu Teala’nın gazasını gerektirecek büyük bir günah işleme tehlikesine; evliyanın dedikodusunu yapmak iman tehlikesine delalet eder.

Rüyada melek, evliya gibi kutsi varlıklar görmek her zaman için iyi bir işarettir. Büyük saadet ve refahın yaklaştığını müjdeler.

Rüyada melek, evliya gibi kutsal varlıklar görmek daima iyiye yorulur. Büyük mutluluk ve rahatlığı bildirir. Bu rüyalar dertlerin biteceği müjdeler. Rüyayı gören kimse maddi manevi güvene erer. Evliya rüyalarını kimseye söylememeniz yararlıdır. Evliya türbesi yakındaysa ziyaret etmelisiniz. Sıkıntıların biteceğini, dertlerin sona ereceğini müjdeler. Kişi maddi ve manevi güvene kavuşur.

Rüyada evliya görmek işlerinin hayırla yürüyeceğine, imanının artacağına ve din yolunda ilerleyeceğine delildir. Evliya gören, birisinden iyilik görür. Devamlı olarak evliya gören muhtelif kimselerden peşi peşine iyilik görür. Evliya görmek dinde kuvvete yorumlanır. Rüyada evliya, şeyh görmek dinde kuvvete, hayır ve berekete ve kederden kurtulup mutlu olmaya işarettir. 

Rüyada tanınmış evliyadan birisini rüyada gülerken görmek yaptığı hayır işlerinde başarıya, din ve dünya işlerinde mutluluğa, hayır ve berekete kavuşmaya; bu zatı yüzü asik görmek, bu rüyanın aksiyle yorumlanır. Ehil ve müstehak olmadığı halde, rüyada şeyh olduğunu görmek, bir rivayete göre hayra, başka bir rivayete göre de yalancılığa delildir. Ehil ve müstahak olduğu halde, bunlardan birinin kıyafetine girdiğini görmek, korkudan kurtulmaya, hüzünden feraha çıkmaya, kötülükten iyiliğe ulaşmaya delalet eder.

Rüyada kendisini etrafına halkı toplamış olduğu halde onlara nasihatte bulunduğunu görmek, din hususunda insanlara hayır ve menfaat sağlamaya, bir şeyhin veya bir evliyanın kendisini elinden tutup beraber götürdüğünü görmek, büyük bir makama geçeceğine; bu velinin kendisine bir şey verdiğini görmek, verdiği şey iyi bir şey ise, sevaba girdiğine; kötü bir şey ise, kötülükten çekinmesi lazım geleceği hakkında bir tembih (ikaz) olduğuna delalet eder. 

Ayrıca bkz: Vaiz 

Rüyada evliya veya şeyhlerden birinin kendisine bir haber verdiğini görmek, o şeyin hakiki bir ihtar olacağına; sahrada veya tenha bir yerde evliyadan birisini kendisine yol gösterir görmek, din yolunda hidayete, zorluktan kurtulmaya işarettir. Ümit ettiği şeylerin olacağına işarettir. 

Bir başka rivayete göre de: Rüyada evliya görmek dinde kuvvete, hayır ve berekete kavuşmaya, üzüntü ve kederlerden kurtulmaya işarettir.

Evliya rüyaları görmek daima iyi sayılırlar. Bunlar sıkıntıların sona ereceği, dertlerin biteceğini müjdeler. Rüyayı gören kimse maddi manevi güvene kavuşur. Evliya rüyalarını gizlemek yararlıdır. Evliya tanınan biriyse, türbesi yakındaysa ziyaret etmelidir.

Rüyada evliya ile namaz kıldığını gören kişinin, hangi şartlar altında olursa olsun namazını ve dinine olan inancını asla bırakmayacağına rivayet eder.

Evliya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir